Договір повітряного перевезення

Приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» (МАУ), що знаходиться за адресою: вул. Лисенка, буд. 4, м. Київ, 01030, Україна

(далі – Договір)

Увага! Міжнародні та внутрішні повітряні перевезення виконуються МАУ на умовах цього Договору та на них розповсюджуються вимоги національного та міжнародного законодавства, до них застосовуються Правила повітряних перевезень пасажирів та багажу МАУ (далі – Правила МАУ) та Політика конфіденційності, а також дія Загальних умов повітряних перевезень Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA), при цьому в разі наявності розбіжностей умови цього Договору мають пріоритетне застосування.

Придбання квитка пасажиром є акцептом та свідчить про укладання Договору на визначених в ньому умовах, а також про ознайомлення пасажира із Правилами МАУ і Політикою конфіденційності МАУ та прийняття їх умов.

ЧАС РЕЄСТРАЦІЇ ТА ПОРЯДОК ПЕРЕРИВАННЯ ПОЛЬОТУ

Пасажир повинен пройти реєстрацію на рейс МАУ.

Пасажир може самостійно здійснити онлайн реєстрацію на рейс на офіційному сайті МАУ або за допомогою мобільного додатку МАУ, або ж звернутися на стійку реєстрації в аеропорту відправлення відповідно до Правил реєстрації на рейси авіакомпанії МАУ, з якими пасажир повинен завчасно ознайомитись на офіційному сайті МАУ або у місці придбання квитка.

У разі, якщо пасажир самостійно не здійснив онлайн реєстрацію на рейс, МАУ може автоматично зареєструвати такого пасажира на рейс. У такому випадку повідомлення про реєстрацію направляється пасажиру на засоби електронного зв’язку, вказані ним під час бронювання/придбання квитка. МАУ може стягувати додаткову плату (збір) з пасажира за надання посадкового талону на стійці реєстрації в аеропорту відправлення у випадках, якщо для такого пункту відправлення МАУ пропонує послуги з онлайн реєстрації та/або діє автоматична реєстрація пасажирів на рейс.

Для вчасного інформування пасажира про зміни в розкладі рейсів, надання іншої необхідної інформації, яка стосується перевезення, а також для виконання МАУ вимог органів прикордонної служби чи інших державних контролюючих органів, пасажир зобов’язаний під час бронювання/придбання квитка повідомити свої достовірні контактні, паспортні та інші необхідні дані для здійснення подорожі.

У разі надання пасажиром МАУ або агенту з продажу неповних чи недостовірних контактних та/або паспортних даних, та/або в разі відсутності з пасажиром зв’язку за наданими ним контактними даними, МАУ не несе відповідальності за наслідки несвоєчасного оповіщення та інформування пасажира про зміни розкладу польотів або інші випадки, які впливають на перевезення. У такому випадку МАУ не несе відповідальності за збитки пасажира, спричинені таким несвоєчасним сповіщенням та інформуванням.

Пасажир повинен прибути до аеропорту для реєстрації не пізніше ніж за дві години до часу відправлення рейсу за розкладом. Реєстрація пасажирів та оформлення багажу на рейси в аеропорту вильоту, а також в аеропорту трансферу, за загальним правилом закінчується за 40 хвилин до часу відправлення рейсу за розкладом. Посадка у літак за загальним правилом закінчується за 10 хвилин до часу відправлення рейсу за розкладом.

Час початку та закінчення реєстрації пасажирів і оформлення багажу може змінюватись у залежності від умов аеропорту вильоту/трансферу та договору з відповідним агентом з обслуговування. З детальною інформацією про час початку та закінчення реєстрації пасажирів і оформлення багажу, а також з іншою інформацією, яка стосується перевезення, пасажир повинен ознайомитися на офіційному сайті МАУ чи в місці придбання квитка. У разі несвоєчасного прибуття пасажира на реєстрацію та/або на посадку у літак, йому може бути відмовлено у перевезенні. При цьому, повернення сум за невикористаний або частково використаний квиток проводиться лише за зверненням пасажира і з дотриманням правил застосованого тарифу у квитку та Правил МАУ. Сервісні збори, сплачені пасажиром, не повертаються.

Перевірка документів та дотримання пасажиром умов, необхідних для здійснення подорожі, проводиться в аеропорту вильоту відповідними службами під час реєстрації пасажира на рейс та/або проходження контрольних процедур.

Пасажир, який перериває політ або не прибуває на рейс, але має бажання скористатися іншими рейсами, зазначеними у квитку, у тому числі зворотнім рейсом, зобов’язаний повідомити про це МАУ до закінчення реєстрації на рейс, від якого відмовляється, в іншому випадку всі бронювання місць на наступні та зворотні рейси автоматично анулюються системою бронювання. МАУ не несе відповідальності за наслідки такого анулювання.

ПОВІДОМЛЕННЯ

На перевезення, що виконуються за цим Договором, в залежності від країни прибуття/відправлення поширюються положення Варшавської Конвенції-1929 (Конвенція для уніфікації деяких правил, що стосуються міжнародних повітряних перевезень, підписана 12.10.1929) або Монреальської Конвенції-1999 (Конвенція про уніфікацію деяких правил міжнародних повітряних перевезень, підписана 28.05.1999), які обмежують відповідальність перевізника за неналежне перевезення пасажира та багажу.

УМОВИ ДОГОВОРУ ПОВІТРЯНОГО ПЕРЕВЕЗЕННЯ

1. Терміни, що використовуються в цьому Договорі вживаються у значеннях, наведених у Правилах МАУ, які розміщені на офіційному сайті МАУ або з якими можна ознайомитися у місці придбання квитка.

2. Перевезення, які виконуються за цим Договором, підпорядковані цим Умовам, Правилам МАУ, міжнародному та національному законодавству, правилам застосованого тарифу, з якими пасажир повинен уважно ознайомитися на офіційному сайті МАУ чи за місцем придбання квитка до придбання перевезення.

3. Найменування перевізника у тексті Договору може зазначатися скорочено як «PS» Перевезення, що виконується за цим Договором кількома послідовними перевізниками і оформлене складеним квитком за одним бронюванням, розглядається як єдине перевезення. МАУ не несе відповідальності за недоліки у перевезенні, які сталися на дільниці перевезення іншого (інших) перевізників, у тому числі й у частині затримки або відмови у перевезенні пасажира чи багажу.

4. Відповідальність за неналежне перевезення та відповідно виплату компенсації покладається на фактичного (оперуючого) перевізника, з вини якого перевезення було виконано неналежним чином.

5. Кожний виняток або обмеження відповідальності МАУ за перевезення пасажира та його багажу поширюється на агентів, працівників, представників та підрядників МАУ, які задіяні у перевезені пасажира за цим Договором. Загальна сума, що може бути стягнута з МАУ, агентів, службовців, представників такої особи, не може перевищувати меж відповідальності перевізника, як зазначено у повідомленнях цього Договору про обмеження відповідальності щодо особи пасажира та про обмеження відповідальності за багаж.

6. Зареєстрований багаж одержує особа, вказана у відривному талоні багажної бирки. У випадку неналежного перевезення багажу (втрати, недостачі вмісту, пошкодження, псування) складається відповідний акт (PIR), який оформляється уповноваженою на це особою МАУ (її агентом) в день прибуття рейсу за місцем призначення до виходу пасажира із багажного відділення контрольної зони аеропорту. У випадку несвоєчасного прибуття зареєстрованого багажу та неможливості його отримання пасажиром у багажному відділені аеропорту та відповідно доставки цього багажу за іншим, вказаним пасажиром місцем, скарга про недостачу вмісту та/або пошкодження багажу складається під час його отримання та огляду пасажиром в присутності уповноваженого представника МАУ. На підставі акту PIR пасажир може пред’явити письмову претензію МАУ про відшкодування збитків, при цьому сам факт складання акту PIR не є претензійним зверненням до МАУ.

7. Претензія щодо неналежного перевезення багажу пред’являється негайно, але не пізніше 7 (семи) днів, рахуючи з дня завершення перевезення пасажира та одержання багажу. У випадку прострочення в доставці багажу претензія повинна бути пред`явлена не пізніше 21 (двадцяти одного) дня, рахуючи з дня одержання багажу або завершення перевезення пасажира. Загальний строк позовної давності складає два роки для міжнародних повітряних перевезень.

8. Інформацію щодо строків, форми та порядку подання і розгляду претензії щодо неналежного перевезення зареєстрованого багажу можна отримати на офіційному сайті МАУ та у місцях продажу квитків.

9. Квиток, придбаний за нормальним тарифом, чинний для перевезення протягом одного року з дати початку перевезення, якщо частина квитка використана або якщо не використано весь квиток – з дати його видачі. Квиток, придбаний за спеціальним тарифом, чинний для перевезення з дати його оформлення до дати завершення перевезення, визначеної у квитку, і на умовах, встановлених цим тарифом.

10. МАУ має право затримати або скасувати рейс як з комерційних причин, так і з причин, що не залежать від нього. У разі дії надзвичайних та непередбачуваних обставин МАУ має право без повідомлення пасажира скасувати чи затримати рейс або анулювати раніше підтверджене бронювання.

11. Час відправлення рейсу та тип повітряного судна, зазначені у квитку і в розкладі польотів або в інших опублікованих графіках виконання рейсів, не гарантуються і не є обов'язковою умовою цього Договору. МАУ має право змінювати розклад польотів та час відправлення рейсу. Продавець квитків повинен своєчасно (якнайшвидше) інформувати пасажира про зміни у розкладі польотів.
У випадку необхідності МАУ може передати зобов’язання або їх частину за цим Договором іншій особі, в тому числі іншому перевізнику, змінити чи відмінити посадку повітряного судна в пунктах, зазначених у квитку. Напередодні відправки рейсу/рейсів пасажир повинен перевірити розклад його/їх виконання. МАУ не несе відповідальності за забезпечення стикувальних рейсів, які оформлені окремими квитками.

12. Пасажир повинен виконувати вимоги державних контролюючих органів щодо здійснення своєї подорожі, пред’являти виїзні, в’їзні та інші необхідні документи і прибути в аеропорт для виконання обов’язкових процедур у строк, зазначений в квитку або встановлений МАУ. Якщо такий строк не вказано, тоді в строк, необхідний для своєчасного виконання всіх передпольотних формальностей.

13. Ніхто з працівників МАУ, його агентів або представників не має права змінити або скасувати положення цього Договору.

14. Пасажир має право замовити інші послуги та сервіси, які надаються МАУ або її партнерами. Перед замовленням будь-яких послуг та сервісів МАУ або її партнерів, пасажир повинен ознайомитися з правилами та умовами їх надання, які розміщені на офіційному сайті МАУ або сайтах її партнерів.

15. З метою отримання інформації щодо відсутності будь-яких претензій щодо належного виконання всіх зобов’язань перевізника за цим Договором, МАУ має право здійснити опитування пасажира про рівень задоволення послугами шляхом, у тому числі, але не виключно, направлення анкети, особистого дзвінка тощо, за наданими пасажиром контактними даними.

16. МАУ залишає за собою право зміни умов цього Договору в односторонньому порядку (застосовуючи регулювання публічної оферти).

17. Заміна кредитора у зобов'язанні, в разі виникнення у пасажира претензійних вимог до МАУ, здійснюється лише за згодою МАУ.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЩОДО ОСОБИ ПАСАЖИРА

Відповідальність МАУ у разі спричинення смерті або ушкодження здоров’я пасажира обмежується розміром, який не може перевищувати:

 • за нормами Монреальської Конвенції-1999 суми до 113100 спеціальних прав запозичення (далі - СПЗ);
 • за нормами Варшавської Конвенції-1929 суми до 20 000 доларів США.

Збільшення компенсаційного забезпечення може здійснюватися пасажиром шляхом страхування свого життя, здоров’я та багажу в страховій компанії до початку здійснення подорожі. Додаткове страхування не змінює обмежень відповідальності перевізника, встановлених нормами Монреальської Конвенції-1999 чи Варшавської Конвенції-1929 або іншими нормативними актами, що підлягають застосуванню.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА БАГАЖ

МАУ за неналежне перевезення зареєстрованого багажу несе обмежену та реально доведену пасажиром майнову відповідальність. Відповідальність МАУ у випадку втрати, знищення, пошкодження, недостачі багажу є обмеженою, за винятком випадків, коли пасажир зробив до моменту передачі зареєстрованого багажу МАУ особливу заяву про заінтересованість у доставці та сплатив встановлений МАУ збір.

У разі оцінки пасажиром багажу, МАУ несе відповідальність, що не перевищує заявленої суми, якщо МАУ не доведе, що ця сума перевищує реальну заінтересованість пасажира в доставці багажу . Заявлена цінність багажу не застосовується до деяких видів речей і товарів, за які МАУ не несе відповідальності, а саме: ламкі, крихкі речі та речі, які б'ються або швидко псуються, електронне обладнання (фото- та відеотехніка, комп’ютерна техніка, носії інформації та інше), програмне забезпечення, гроші, ключі, коштовності (дорогоцінні та напівдорогоцінні метали і каміння та інше), годинники, окуляри, антикваріат, витвори мистецтва, фотографії, вироби з хутра, технічну документацію, ділові документи, цінні папери, медикаменти, медичну документацію, паспорти та інші ідентифікуючі документи, унікальні чи незамінні речі, інші цінні предмети. Зазначені речі та предмети повинні перевозитися під відповідальністю пасажира у ручній поклажі, або на ризик пасажира у зареєстрованому багажі чи несупроводжуваному багажі (вантажі).

За нормами Монреальської Конвенції-1999 відповідальність МАУ за шкоду, завдану багажу пасажира, зазначеного у багажній бирці, обмежена доведеними реальними збитками, але в будь-якому разі не повинна перевищувати суму у розміру до 1131 СПЗ.

За нормами Варшавської Конвенції-1929 відповідальність МАУ за багаж обмежена сумою до 20 доларів США за кілограм (9,07 доларів США за фунт) зареєстрованого багажу, і сумою до 400 доларів США за незареєстрований багаж (ручну поклажу) пасажира.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗАТРИМКУ

Відповідальність МАУ за затримку пасажира виникає у разі затримки прибуття рейсу понад розумні строки (більше 5 годин для регулярних рейсів або 12 годин для чартерних рейсів).

У випадку шкоди, заподіяної внаслідок затримки під час перевезення пасажира, про яку йдеться у Варшавській Конвенції-1929, відповідальність МАУ обмежена доведеними реальними матеріальними збитками, що не перевищують встановлений цією Конвенцією розмір відповідальності.

У випадку шкоди, заподіяної внаслідок затримки під час перевезення пасажира, про яку йдеться у Монреальській Конвенції-1999, відповідальність МАУ обмежена доведеними реальними матеріальними збитками в сумі до 4694 СПЗ.

Відповідальність МАУ за затримку багажу виникає у разі його неприбуття разом з пасажиром до пункту (країни) призначення, зазначеного у багажній бирці, та обмежується доведеними реальними збитками.

Розмір компенсації фактичних витрат на засоби першої потреби через затримку багажу обмежений сумою до 50 доларів США, якщо цей пункт (країна) призначення не є місцем постійного проживання або реєстрації пасажира. Зазначена виплата здійснюється МАУ лише за зверненням пасажира.

Усі здійснені попередні виплати пасажиру враховуються під час виконання остаточних розрахунків.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗБОРИ/ТАКСИ, ПОДАТКИ ТА МИТА

Повна вартість перевезення складається з тарифу, зборів/такс МАУ, зборів/такс аеропорту, інших зборів/такс, податків і мита, встановлених державними органами країни відправки, прямування та транзиту. У зв’язку зі зміною ринкової вартості палива та інших розрахункових складових частин тарифу, МАУ може встановлювати відповідні зміни/доплати («surcharge») до тарифу. Сервісний збір, встановлений МАУ та/або її агентом з продажу за послуги з оформлення квитка, МСО, ЕВТ, EMD на рейси МАУ, не входить до вартості перевезення і сплачується пасажиром окремо з наданням йому документу, що підтверджує оплату таких послуг. МАУ має право стягувати плату за надання додаткового сервісу та послуг.

МАУ залишає за собою право в односторонньому порядку змінювати розміри тарифу, зборів/такс, вартість додаткових послуг, які надаються пасажирам.

У випадку якщо пасажир заявив про повернення суми, сплаченої за квиток, і таке повернення дозволяється Правилами МАУ та правилами застосування тарифів, пасажиру повертається сума всіх невикористаних зборів/такс аеропортів та авіакомпанії. Не підлягають поверненню сервісний збір, інші збори за послуги, що були фактично надані пасажиру. Повернення вартості інших послуг здійснюється у порядку і на умовах, визначених правилами їх надання, встановленими МАУ або фактичним (оперуючим) перевізником. З метою отримання коштів пасажир повинен звернутися за місцем придбання квитка або відповідної послуги, якщо інше не вказано в правилах надання такої послуги.

ВІДМОВА У ПЕРЕВЕЗЕННІ ПАСАЖИРА

Перевізник має право відмовити в перевезенні на будь-якому етапі перевезення, анулювати бронювання або зняти пасажира з борту повітряного судна, якщо така дія необхідна:

 • у зв’язку з необхідністю виконання чинних законів країни відправлення, прибуття або транзиту;
 • на вимогу відповідних державних органів України або країни відправлення, прибуття, транзиту;
 • в інших випадках, передбачених Правилами МАУ, у тому числі пунктом 12.2, законодавством України, країни прибуття/відправлення, та Загальними правилами IATA.

Тільки пасажира, який має всі необхідні документи, у тому числі дійсний квиток з датою виїзду та повернення, що не перевищує терміну дії візи, відповідає вимогам країни прямування може бути допущено до перевезення. Відповідальність за оформлення та наявність всіх необхідних дійсних документів та виконання інших необхідних для подорожі вимог несе пасажир.

У разі відмови в перевезенні з вищевказаних причин пасажиру повертається вартість невикористаного перевезення або його невикористаної частини згідно з умовами пунктів 5.4.2, 5.8, 12.3, 12.4 та розділу XX Правил МАУ.

ВІДМОВА У ПЕРЕВЕЗЕННІ БАГАЖУ

МАУ має право відмовити у перевезенні в якості багажу речей:

 • що можуть заподіяти шкоду літаку, майну МАУ та інших осіб, пасажирам та їх багажу;
 • перевезення яких заборонено законами, правилами і приписами державних органів будь-якої країни на територію, з території або через територію яких здійснюється перевезення;
 • які за вагою, розмірами, природою, запахом або іншими властивостями можуть спричинити дискомфорт пасажирам та можуть становити загрозу для безпеки польоту. МАУ може здійснювати перевезення домашніх тварин, які не несуть потенційної небезпеки для пасажирів, екіпажу, не впливають на безпеку польотів та дозволені для перевезення країнами транзиту і прибуття. Транспортування домашніх тварин здійснюється за умови одержання пасажиром дозволу від МАУ під час здійснення ним бронювання/придбання квитка. Тварини обов'язково мають бути належним чином розміщені у контейнерах/клітках, мати чинні свідоцтва про вакцинації та довідки про стан здоров'я і дозволи на ввезення/вивезення до/з країни призначення чи транзиту.

ДОДАТКОВІ УМОВИ ДОГОВОРУ ПЕРЕВЕЗЕННЯ

Пасажир несе матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну майну МАУ, а також за витрати МАУ, пов’язані з розглядом безпідставного позову пасажира, у тому числі витрати на правову допомогу. Відповідальність пасажира визначається відповідно до норм статті 49 Закону України «Про міжнародне приватне право», а саме правом держави, у якій мала місце поведінка (дії) або інші обставини, що стали підставою для вимоги про відшкодування шкоди. Якщо пасажир має місце проживання або місцезнаходження в Україні, його відповідальність визначається правом України.

Продавець квитків доводить до відома пасажира положення цього Договору та Правил МАУ, а також забезпечує інформаційний супровід пасажира щодо його повітряного перевезення за усіма маршрутами. МАУ та продавець квитків не несуть відповідальності за неповне та/або несвоєчасне надання пасажиру інформації щодо його повітряного перевезення у разі ненадання пасажиром своїх контактних даних або надання недостовірних контактних даних для забезпечення відповідного інформування.

Відповідь МАУ пасажиру на його звернення надається у тій же самій формі, за яким здійснено звернення, а при надані відповіді у письмовій формі може підписуватися шляхом проставлення факсиміле уповноваженої особи МАУ.

УМОВИ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ЗАРЕЄСТРОВАНОГО БАГАЖУ

1. Для пасажирів, які подорожують із зареєстрованим багажем та сплатили вартість його перевезення відповідно до встановленого МАУ тарифу, норма безкоштовного перевезення багажу складає (на одне місце багажу) до 23 кг або до 32 кг, залежно від типу повітряного судна, класу обслуговування із сумарним розміром трьох його вимірів до 158 см (62 дюйма). Норма безкоштовного перевезення багажу не застосовується, якщо пасажир придбав квиток за тарифом, який не передбачає перевезення зареєстрованого багажу. У такому разі МАУ має право встановлювати без погодження з пасажиром доплату за перевезення зареєстрованого багажу, а також змінювати розмір такої доплати.
Місце багажу, вага якого перевищує 32 кг, за відсутності згоди МАУ на його реєстрацію як багажу, до перевезення не приймається. Такий багаж повинен бути оформлений пасажиром для перевезення в якості вантажу. За відсутності у багажній бирці інформації щодо ваги місця зареєстрованого багажу, вважається, що його вага становить розмір до 23 кг.
Умови цього пункту застосовуються, якщо інше не передбачено правилами застосування тарифу, за яким пасажир придбав перевезення.

2. Дитина до 2-х років (без надання окремого місця), за виключенням оформлення перевезення за тарифом, що не передбачає перевезення зареєстрованого багажу, має право безкоштовно перевозити одне місце багажу вагою до 10 кг, розмір якого за сумою трьох вимірів не перевищує 115 см (45 дюймів) та додатково 1 маленьку повністю складану дитячу коляску або переносну дитячу люльку/дитяче крісло автомобільного типу, сертифіковане для перевезення авіатранспортом. Розмір крісла не повинен перевищувати 42х42 см (16.5х16.5 дюймів).

3. Для пасажирів з обмеженими фізичними можливостями безкоштовно перевозиться 1 (один) інвалідний візок та інше допоміжне обладнання, від якого пасажир фізично залежить, другий інвалідний візок та інше допоміжне обладнання перевозяться за плату на загальних підставах.

4. За перевезення будь-якого місця багажу, що перевищує вище встановлені норми перевезення (кількість/вага), залежно від застосованого тарифу, стягується встановлена МАУ доплата.

УМОВИ ПЕРЕВЕЗЕННЯ РУЧНОЇ ПОКЛАЖІ

Пасажир може перевозити під своєю відповідальністю в салоні повітряного судна, залежно від класу обслуговування та застосованого тарифу, ручну поклажу. Ручна поклажа не повинна перевищувати розміри та вагу, які дозволені до перевезення правилами МАУ, що розміщені на офіційному сайті МАУ.

Ручна поклажа, що перевищує норми безкоштовного перевезення ручної поклажі, залежно від придбаного пасажиром тарифу і класу обслуговування, приймається до перевезення в якості зареєстрованого багажу або за додаткову плату, відповідно до правил та умов перевезення ручної поклажі, розміщених на офіційному сайті МАУ.

Зверніть увагу: ручна поклажа не повинна містити колючих і ріжучих предметів (ножів, ножиць, голок та інших подібних предметів), а також будь-якої рідини, суспензії, крему, пасти ємністю більше ніж 100 мл (грамів) в одному флаконі (тюбику). Кількість предметів і допустима місткість окремих ємностей / їх загальний об’єм у ручній поклажі на одного пасажира може змінюватись уповноваженим органом з питань цивільної авіації країни відправлення / прибуття.

На рейсах МАУ, що виконуються згідно з договором про спільну експлуатацію рейсів з іншими перевізниками, а також на маршрутах, що виконуються більш ніж одним перевізником, можуть застосовуватися норми перевезення багажу, правила оплати наднормового багажу іншого перевізника.

У будь якому випадку до уваги приймаються норми перевезення багажу, вказані в квитку.

НЕБЕЗПЕЧНІ ПРЕДМЕТИ, РЕЧОВИНИ І ПРЕПАРАТИ

1. Забороняється перевозити як при собі, так і в багажі нижчеперелічені небезпечні предмети та речовини: стиснуті гази – горючі чи негорючі або отруйні, побутовий газ, бутан, пропан, кисень, заряджені балони для дайвінгу; їдкі речовини – кислоти, луги, акумуляторні батареї, ртуть та апарати, які містять в собі ртуть; вибухові речовини – боєприпаси, піротехнічні засоби, сигнальні ракети, освітлювальні патрони; легкозаймисті рідини та тверді речовини, рідини для запальничок та нагрівання; радіоактивні матеріали; портфелі і кейси з вмонтованим сигнальним пристроєм; окиснювачі – відбілювачі, перекиси; отрути – миш’як, ціанисті речовини, інсектициди, гербіциди; інфекційні матеріали – бактерії, вірусні культури; інші небезпечні предмети та речовини – намагнічені матеріали, агресивні та подразнювальні речовини з сильним стійким запахом, а також будь-які інші предмети та речовини, що визначені в «Технических инструкциях по безопасной перевозке опасных грузов по воздуху», ICAO, Doc. 9284-AN/905, як такі, що заборонені для перевезення на пасажирських повітряних суднах;
товари, предмети та лікарські препарати, перевезення яких заборонено чи обмежено чинним законодавством будь-якої країни, з території якої, на територію якої або через територію якої здійснюватиметься рейс;
товари, які є не придатними для перевезення за їх характером, вагою, розміром, формою або запахом.
Газові балончики, патрони до газових пістолетів та револьверів для перевезення пасажирськими рейсами не приймаються.

2. За попереднім погодженням з МАУ (не пізніше ніж за добу до часу відправки рейсу) може бути дозволено перевезення у якості вантажу або зареєстрованого багажу в обмеженій кількості та за певних умов вогнепальної зброї та боєприпасів до неї, сухого льоду з дотриманням міжнародних правил ІАТА та України з перевезення небезпечних вантажів. Всі види спорядження (військове, мисливське, туристичне, спортивне та інше) перевозяться у зареєстрованому багажі або вантажі у відповідності до Правил МАУ.

3. Електронні цигарки, літієві елементи, медичні препарати (у кількості необхідної для подорожі та що не заборонені до перевезення) повинні перевозитися в ручній поклажі.

ЗАЯВА ПРО ОБРОБКУ ТА ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

МАУ обробляє персональні дані в суворій відповідності до вимог застосованого законодавства, виключно за наявності законних підстав на таку обробку та відповідно до Політики конфіденційності МАУ.

МАУ обробляє Ваші персональні дані оскільки виконано одну з наступних умов:

 • Ви дали згоду на обробку персональних даних (у тому числі, але не виключно, у момент та шляхом придбання авіаквитка чи інших послуг МАУ, у момент звернення до МАУ через контактний центр/сайт/касу тощо);
 • Обробка необхідна з метою укладення або виконання цього Договору або надання Вам інших послуг і сервісів;
 • Обробка вимагається законодавством країн, в які/з яких ми здійснюємо наші рейси тощо.

Обробка особливої категорії персональних даних здійснюється або на підставі згоди пасажира, або в разі необхідності надання певних послуг, що вимагають отримання від пасажиру такої категорії персональних даних (наприклад, в зв'язку зі станом здоров'я), або в інших випадках, передбачених застосованим законодавством.

МАУ надає послуги авіаперевезень у більшість країн світу. Нам необхідні Ваші персональні дані для того, щоб виконати цей Договір, ми і наші партнери могли забезпечити Вам комфортний переліт та надати інші послуги, у тому числі, але не виключно:

 • здійснити бронювання та оформити авіаквиток;
 • внести зміни до бронювання;
 • обробити незавершене бронювання і зв'язатися з Вами при проблемах із бронюванням (наприклад, щоб відправити Вам повідомлення, якщо бронювання не було завершено);
 • проінформувати Вас про маршрут та надати іншу важливу інформацію про Ваше бронювання;
 • забезпечити Вам реєстрацію на рейс;
 • повідомити Вам про зміни в перевезені (наприклад, в разі затримки або скасування рейсу);
 • прийняти Вас і Ваш багаж до перевезення;
 • надати Вам весь спектр наших послуг;
 • мати можливість знайомити Вас з усіма нашими спеціальними пропозиціями авіаквитків та інших послуг, включно із спільними акціями МАУ і наших партнерів;
 • надати доступ до можливостей програм лояльності Panorama Club/ Panorama Club Corporate;
 • забезпечити надання послуг із наземного обслуговування рейсів та пасажирів;
 • здійснити процедури контролю безпеки, митного та прикордонного оформлення;
 • організувати розшук багажу та системи попередження;
 • надати консультаційну допомогу щодо в’їзду/виїзду за маршрутом перевезення;
 • забезпечити інформаційний супровід Вашої подорожі;
 • обробити Ваші скарги та пропозиції;
 • покращити наші послуги, у тому числі шляхом опитування про задоволеність цими послугами.

При цьому, для відправлення Вам комерційних (маркетингових) повідомлень ми отримуємо від Вас окрему згоду, яку можна відкликати у будь-який момент шляхом, передбаченим у розсилці через функцію «відписатися», або через веб-сайт МАУ.

Також ми можемо направляти Вам push-повідомлення, Skype, Viber, WhatsApp та інші повідомлення за допомогою різних ОТТ-додатків, SMS-повідомлень, повідомлень іншого типу/засобу передачі для того, щоби повідомити Вам інформацію про рейс та дізнатися про Ваші побажання щодо якості обслуговування під час польоту з нами.

Ми просимо Вас повідомляти лише ті персональні дані, які необхідні для надання обраної Вами послуги/сервісу, отримання інформаційної розсилки або відповіді на Ваш спеціальний запит/претензію. У той же час, якщо Ви вирішите повідомити нам додаткові персональні дані, ми також зможемо обробити їх із необхідним рівнем захисту.

Якщо Ви хочете дізнатися більш детально про те, які персональні дані ми обробляємо для надання Вам наших послуг, пропонуємо Вам ознайомитися з інформацією у розділі «Персональні дані, які ми обробляємо» Політики конфіденційності МАУ. З переліком основних контрагентів МАУ, яким можуть бути передані Ваші персональні дані, можна ознайомитися на офіційному сайті МАУ. Будь-ласка, візьміть до уваги, що цей перелік може бути неповним та може змінюватися.

Права суб’єктів персональних даних відповідно до законодавства України та іншого застосованого законодавства зазначені у розділі «Права суб’єктів персональних даних» Політики конфіденційності МАУ.

Адміністративний орган із захисту персональних даних в Україні – це Управління з питань захисту персональних даних Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Ви можете звернутися до нього зі скаргами або пропозиціями, якщо вважаєте, що було порушено Ваші права у зв’язку із обробкою персональних даних.

МАУ має право періодично оновлювати Політику конфіденційності, в тому числі, якщо цього вимагає застосовуване законодавство. Тому ми просимо Вас відвідувати веб-сайт МАУ, щоб переконатися в тому, що Ви маєте актуальну інформацію.

Умови Договору перевезення, Правила МАУ та Політика конфіденційності викладені на сайті МАУ: www.flyuia.com. Контактний центр МАУ: [email protected] ; тел.+38 (044) 581 50 50.