Правила та Умови Panorama Club

Програма Panorama Club (далі - Panorama Club) - це програма лояльності, що оперується АТ «Міжнародні Авіалінії України» (далі - МАУ) і створена з метою винагороди пасажирів МАУ, що є учасниками Panorama Club (далі - Учасник) за лояльність і використання послуг МАУ та компаній-партнерів Panorama Club. Участь у Panorama Club здійснюється відповідно до Правил та Умов Panorama Club, що викладені нижче.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. МАУ залишає за собою право на внесення змін або доповнень до Правил та Умов Panorama Club, призупинення або припинення дії Panorama Club в будь-який час без попереднього індивідуального повідомлення Учасників.

1.2. Інформація про внесені в Правила та Умови Panorama Club зміни та доповнення, публікується на сайті МАУ www.flyUIA.com (розділ Panorama Club). Зміни та/чи доповнення до Правил та Умов Panorama Club вважаються прийнятими в разі, якщо Учасник протягом 2-х місяців після публікації відповідної інформації на сайті МАУ www.flyUIA.com не надіслав свою письмову відмову від їх прийняття або про припинення участі у Panorama Club. У разі, якщо Учасник заперечує проти внесених змін або доповнень у Правила та Умови Panorama Club, його участь у Panorama Club припиняється відповідно до пп.2.10, 2.11 Правил та Умов Panorama Club.

1.3. У певні періоди часу, можуть застосовуватися спеціальні умови накопичення, використання миль або отримання певного статусу участі у Panorama Club, з якими пасажири МАУ та Учасники можуть ознайомитись на сайті МАУ www.flyUIA.com (розділ Panorama Club).

2. УМОВИ УЧАСТІ

2.1. Учасником Panorama Club може стати фізична особа, яка досягла віку 2 (два) роки і старше, та яка проживає в країні, законодавство якої не забороняє участь у програмах лояльності авіакомпаній. Якщо Учасником реєструється особа, яка не досягла повноліття (вік, з досягненням якого, згідно з законодавчими нормами, настає повна цивільна дієздатність), його представником виступає один з батьків або опікун (особа, що діє за законом в інтересах дитини).

2.2. Організації, корпорації та інші юридичні особи не можуть брати участь у Panorama Club, але можуть подати заявку на участь у програмі Panorama Club CORPORATE.

2.3. Плата за реєстрацію та участь у Panorama Club з Учасників не стягується.

2.4. Для початка участі у Panorama Club, фізичній особі необхідно заповнити анкету учасника (всі поля, обов'язкові для заповнення), яка доступна в електронному форматі на сайті www.flyUIA.com.

2.5. Учасником Panorama Club може стати тільки фізична особа, яка при заповненні анкети учасника підтвердила ознайомлення і прийняття Правил та Умов Panorama Club та умов Політики конфіденційності МАУ, що розміщена на сайті www.flyUIA.com, а також підтвердила актуальність усіх наданих персональних даних і надала МАУ згоду на їх обробку з метою участі у Panorama Club та отримання від МАУ інформаційної (маркетингової) розсилки з актуальними пропозиціями авіаквитків та інших послуг, включаючи e-News, спільні акції МАУ та партнерів, опитувань про якість сервісу згідно з Політикою конфіденційності МАУ. Підписка на розсилку може бути скасована в будь-який час.

2.6. При заповненні анкети учасника Panorama Club необхідно вказувати унікальну електронну адресу, яка раніше не використовувалася при реєстрації учасників Panorama Club та Panorama Club CORPORATE.

2.7. Участь в Panorama Club є індивідуальною. Кожен Учасник може мати в Panorama Club тільки один рахунок / профайл Учасника. У разі виявлення більше однієї реєстрації Учасника в Програмі, МАУ залишає за собою право скасувати всі дублюючі реєстрації, шляхом об'єднання рахунків в один, без попереднього повідомлення Учасника.

2.8. МАУ зберігає за собою право не приймати анкети Учасників, з відсутнім підписом або незаповненими полями, обов'язковими для заповнення. МАУ залишає за собою право відмовити в участі у Panorama Club будь-якій особі, що не відповідає Правилам та Умовам Panorama Club, при цьому персональні дані, зазначені в таких анкетах, не підлягають подальшій обробці, зберіганню і використанню на стороні МАУ.

2.9. МАУ зберігає за собою право призупинити / припинити участь у Panorama Club будь-якої особи, в разі порушення Учасником Правил та Умов Panorama Club, виявлення фактів неправомірних / шахрайських дій Учасника, а також у разі припинення існування Panorama Club. У тому числі, у разі виявлення системою або співробітниками МАУ підозрілих операцій із рахунком Учасника або операцій, що потенційно містить ознаки неправомірних / шахрайських дій, Учасник для поновлення статусу участі в Panorama Club на запит МАУ повинен надати відповідну підтверджуючу документацію (наприклад, скан-копію сторінок закордонного паспорту з відмітками про перетин державних кордонів, пов’язаними з подорожжю, фото ID, за яким можна було б підтвердити подорож). Строк для надання такої документації буде вказаний у відповідному направленому запиті МАУ. У разі ненадання підтверджуючої документації або перевищення строку її надання, МАУ залишає за собою право припинити участь такого Учасника в Panorama Club.

2.10. Участь у Panorama Club може бути припинена за власним бажанням Учасника та/або у випадку неприйняття Учасником змін чи доповнень до Правил та Умов Panorama Club на підставі повідомлення МАУ письмово або по електронній пошті [email protected] з зареєстрованої в профайлі Учасника електронної адреси.

2.11. У разі припинення участі у Panorama Club, незалежно від причин, всі накопичені Учасником милі анулюються без можливості їх відновлення і подальшого використання.

2.12. Учаснику необхідно своєчасно інформувати Panorama Club про будь-які зміни в персональних даних, зазначених при заповненні анкети Учасника.

2.13. МАУ зберігає за собою право інформувати Учасників про зміну Правил та Умов Panorama Club; можливості накопичення та використання миль; можливості використання електронної картки Учасника; про статус запитів, що направляються Учасниками в Panorama Club, а також направляти Учасникам привітання зі святами на електронну адресу та / або телефон, вказаний в профайлі Учасника.

3. НОМЕР УЧАСТІ. ПАРОЛЬ. РІВНІ УЧАСТІ

3.1. При реєстрації в Panorama Club, кожному Учаснику присвоюється номер участі (номер картки). Учаснику необхідно використовувати номер участі при придбанні авіаквитків на рейси МАУ, додаткових послуг МАУ і послуг неавіаційних компаній-партнерів Panorama Club, а також при запитах на оформлення винагород Panorama Club. Учасник може використовувати номер участі, отриманий в електронному листі-підтвердженні реєстрації в Panorama Club, паперову, пластикову або електронну картку Учасника, яка доступна в Онлайн кабінеті Учасника на сайті МАУ www.flyUIA.com (розділ Panorama Club).

3.2. При реєстрації у Panorama Club, кожному Учаснику присвоюється пароль, який використовується для ідентифікації участі, доступу в Онлайн кабінеті на сайті МАУ www.flyUIA.com (розділ Panorama Club), а також при оформленні винагород Panorama Club.

3.3. Учасник несе повну відповідальність за збереження, конфіденційність, нерозголошення номера участі і пароля, і за неможливість неправомірного доступу до цих даних третіх осіб. У разі порушення конфіденційності, виняткову відповідальність за будь-які дії з рахунком несе Учасник, включаючи без обмеження будь-які транзакції по рахунку і порушення Правил та Умов Panorama Club. У разі виявлення факту порушення конфіденційності номера участі та/або пароля, Учаснику необхідно негайно змінити пароль і звернутися в Panorama Club з метою запобігання неправомірного доступу до персонального рахунку третіх осіб.

3.4. Картка Учасника Panorama Club (пластикова / електронна) і номер участі в Panorama Club є персональними і можуть використовуватись виключно особою, ім'я та прізвище якої вказані на картці і якому належить рахунок / профайл Учасника.

3.5. Картка Panorama Club Classic (електронна) надається Учаснику відразу ж після реєстрації в Panorama Club і може бути завантажена і/або роздрукована з Онлайн кабінету Учасника на сайті МАУ www.flyUIA.com (розділ Panorama Club). Термін дії картки Panorama Club Classic - не обмежений.

3.6. Картка Panorama Club Premium (пластикова / електронна) надається Учаснику при дотриманні однієї з наступних умов:

3.6.1. накопичення на рахунку Учасника 20 000 статусних миль протягом одного календарного року (з 1 січня по 31 грудня), або

3.6.2. здійснення Учасником перельотів на 25 (двадцяти п’яти) статусних польотних сегментах протягом одного календарного року (з 1 січня по 31 грудня).
Термін дії картки Panorama Club Premium - 1 (один) календарний рік.

3.7. Картка Panorama Club Elite (пластикова / електронна) надається Учаснику при дотриманні однієї з наступних умов:

3.7.1. накопичення на рахунку Учасника 40 000 статусних миль протягом одного календарного року (з 1 січня по 31 грудня), або

3.7.2. здійснення Учасником перельотів на 50 (п’ятдесяти) статусних польотних сегментах протягом одного календарного року (з 1 січня по 31 грудня).
Термін дії картки Panorama Club Elite - 1 (один) календарний рік.

3.8. Власники карток Panorama Club Premium та Panorama Club Elite мають право на отримання додаткових переваг під час перельотів на власних регулярних рейсах МАУ. Актуальний перелік переваг розміщений на сайті МАУ www.flyUIA.com (розділ Panorama Club).

3.9. Пластикова картка автоматично направляється Учаснику за адресою, вказаною в профайлі Учасника, протягом 15 (п’ятнадцяти) днів з моменту зміни статусу участі або надходження запиту на виготовлення дубліката картки.

3.10. Учаснику необхідно своєчасно інформувати Panorama Club про будь-які зміни поштової адреси чи інших даних, які були вказані Учасником при реєстрації в Panorama Club. Для зміни даних Учаснику необхідно внести відповідні зміни в Онлайн кабінеті Учасника на сайті МАУ www.flyUIA.com (розділ Panorama Club) або повідомити про зміни Panorama Club, надіславши запит з електронної адреси вказаної в профайлі Учасника, або в разі недійсності вказаної в профайлі учасника електронної адреси, надати скан-копію офіційного документу, що підтверджує особу Учасника. МАУ не несе відповідальності за наслідки, що виникли в результаті невиконання Учасником даного положення.

3.11. У разі бажання Учасника отримати пластикову карту в офісі продажу МАУ, Представництві, касі аеропорту, Учаснику необхідно завчасно повідомити про це Panorama Club.

3.12. Пластикова карта Учасника Panorama Club є власністю МАУ і повинна бути повернута на першу вимогу МАУ або після припинення участі в Panorama Club.

3.13. Карта Учасника не може використовуватися після закінчення терміну її дії або після припинення участі в Panorama Club.

3.14. Втрачені, вкрадені або пошкоджені пластикові карти Panorama Club Premium та Panorama Club Elite можуть бути замінені дублікатами згідно запиту Учасника в Panorama Club.

4. НАКОПИЧЕННЯ МИЛЬ

4.1. Категорії миль. Миля є одиницею виміру винагород Panorama Club. Всі милі, що нараховуються на рахунок Учасника Panorama Club діляться на дві категорії:

4.1.1. Статусні милі - нараховуються на рахунок Учасника за перельоти власними регулярними рейсами МАУ і код-шерінговими рейсами МАУ (рейсами спільної експлуатації, що виконуються двома та більше авіакомпаніями) за умови бронювання авіаквитка на рейс під кодом PS. Статусні милі враховуються для підвищення статусу участі до Panorama Club Premium та Panorama Club Elite і можуть бути використані для отримання винагород Panorama Club.

4.1.2. Бонусні милі - нараховуються на рахунок Учасника за придбання додаткових послуг МАУ, послуг неавіаційних компаній-партнерів Panorama Club і за спеціальними пропозиціями на рейсах МАУ. Бонусні милі можуть бути використані для отримання винагород Panorama Club, але не враховуються для підвищення статусу участі до Panorama Club Premium та Panorama Club Elite.

4.2. Статусний польотний сегмент – це один прямий переліт, що здійснюється Учасником між двома аеропортами власним регулярним рейсом МАУ або код-шерінговим рейсом за умови бронювання авіаквитка на рейс під кодом PS за тарифом, що передбачає нарахування статусних миль. Статусні польотні сегменти враховуються для підвищення статусу участі до Panorama Club Premium та Panorama Club Elite.

4.3. Можливості накопичення миль.

4.3.1. Учасники мають можливість накопичувати милі за:

  • перельоти власними регулярними рейсами МАУ і код-шерінговими рейсами МАУ (за умови бронювання авіаквитка на рейс під кодом PS);
  • особисто оплачені та використані послуги МАУ і неавіаційних компаній-партнерів Panorama Club.

4.3.2. Актуальний перелік можливостей і умов накопичення миль Panorama Club доступний Учасникам на сайті МАУ www.flyUIA.com (розділ Panorama Club).

4.3.3. Милі не нараховуються за:

  • перельоти чартерними рейсами МАУ та на чартерній квоті місць на регулярних рейсах МАУ;
  • перельоти власними регулярними рейсами МАУ і код-шерінговими рейсами МАУ за авіаквитками з повною або частковою оплатою милями;
  • невикористані з ініціативи Учасника або повернуті авіаквитки;
  • використання послуг компаній-партнерів, які надаються за зниженою вартістю або за спеціальними тарифами.

4.3.4. Кількість миль, що нараховується на рахунок Учасника за переліт, розраховується виходячи з вартості тарифної частини польотних сегментів (аеропортові та інші сбори не враховуются), придбаних і фактично використаних Учасником і становить:

  • 5 миль за кожен 1 долар США, або його еквівалент в іншій валюті для учасників Panorama Club Classic;
  • 7 миль за кожен 1 долар США, або його еквівалент в іншій валюті для учасників Panorama Club Premium;
  • 10 миль за кожен 1 долар США, або його еквівалент в іншій валюті для учасників Panorama Club Elite.

4.3.5. Нарахування миль проводиться згідно з інформацією, вказаною в авіаквитку. У разі зміни рейсу / дати або маршруту з ініціативи МАУ у зв'язку з непередбаченими обставинами, милі нараховуються у відповідності до інформації, вказаної у початковому авіаквитку. У разі переоформлення авіаквитка за ініціативою Учасника милі нараховуються згідно з авіаквитком, за яким було здійснено авіапереліт, при цьому враховується різниця між комерційним курсом валют при оформленні та курсом НБУ при переоформленні авіаквитка, згідно з правилами бухгалтерського обліку.

4.3.6. Кількість миль, яка нараховується на рахунок Учасника за деякі додаткові послуги МАУ, розраховується виходячи з вартості послуги, придбаної і фактично використаної Учасником і становить 7 миль за кожен 1 долар США, або його еквівалент в іншій валюті вартості послуги.

4.3.7. Кількість миль, яка нараховується на рахунок Учасника за використання послуг неавіаційних компаній-партнерів Panorama Club залежить від умов співробітництва з компанією-партнером Panorama Club. Милі нараховуються виключно за товари та послуги, придбані безпосередньо у компанії-партнера Panorama Club, без використання послуг компаній-посередників. Актуальна інформація про перелік неавіаційних компаній-партнерів Panorama Club та умови співробітництва розміщена на сайті МАУ www.flyUIA.com (розділ Panorama Club).

4.3.8. МАУ зберігає за собою право самостійно визначати кількість миль, яка нараховується за перельоти, використання послуг МАУ і неавіаційних компаній-партнерів Panorama Club, а також вносити в дані умови зміни без попереднього індивідуального повідомлення Учасників, включаючи повне або часткове виключення з нарахування миль певних послуг, тарифів, рейсів або категорій рейсів та інше.

4.3.9. У разі наявності невірного нарахування миль, МАУ зберігає за собою право вносити необхідні зміни в баланс Учасника без попереднього повідомлення Учасника

4.3.10. Інформація про стан рахунку доступна Учасникам в Онлайн кабінеті Учасника на сайті МАУ www.flyUIA.com (розділ Panorama Club), надається при зверненні Учасника в Panorama Club, Контактний Центр МАУ, власні каси МАУ, представництва МАУ за кордоном, а також надається МАУ в періодичному електронному розсиланні.

4.3.11. Інформація про інші тимчасові та постійні способи накопичення миль та відповідні умови накопичення розміщується на сайті МАУ www.flyUIA.com (розділ Panorama Club).

4.4. Автоматичне нарахування миль.

4.4.1. Милі за перельоти нараховуються на рахунок Учасника автоматично протягом 3 (трьох) днів з моменту здійснення перельоту рейсами МАУ, за умови, що написання імені та прізвища в авіаквитку відповідає написанню у профайлі Учасника та було виконано хоча б одну з таких дій:

4.4.1.1. картка Учасника або номер участі була пред'явлена / був повідомлений агенту з бронювання або внесений у відповідне поле у формі бронювання авіаквитка на сайті МАУ;

4.4.1.2. номер участі був внесений у відповідне поле у формі онлайн реєстрації на рейс;

4.4.1.3. картка Учасника або номер участі був пред'явлений при реєстрації на рейс в аеропорту вильоту.

4.4.2. Милі за придбання деяких додаткових послуг МАУ нараховуються на рахунок Учасника автоматично до 15 (п'ятнадцятого) календарного числа місяця, наступного за місяцем використання послуги, за умови, що картку Учасника або номер участі було пред'явлено / вказано при придбанні послуги. Прізвище та ім'я особи, на яку оформлена послуга та прізвище і ім'я власника карти Panorama Club, номер якої зазначений при оформленні, повинні співпадати. Милі не нараховуються за додаткові послуги МАУ оформлені на чартерні рейси, в тому числі на чартерну квоту на регулярних рейсах МАУ.

4.4.3. Милі за придбання послуг неавіаційних компаній-партнерів Panorama Club нараховуються на рахунок Учасника автоматично після 15 (п'ятнадцятого) календарного числа місяця, наступного за місяцем придбання товару або використання послуги, на підставі звіту, отриманого від компанії-партнера Panorama Club, за умови, що картку Учасника або номер участі було пред'явлено / вказано при придбанні послуги та компанія-партнер Panorama Club своєчасно надала звіт Авіакомпанії. Прізвище та ім'я особи, на яку оформлено придбання послуги та прізвище і ім'я власника картки Panorama Club, номер якого зазначений при оформленні, повинні співпадати. МАУ не несе відповідальність за якість товарів та послуг, що надаються компанією-партнером Panorama Club.

4.4.4. Милі за придбання товарів та сервісів неавіаційних компаній-партнерів Panorama Club нараховуються на рахунок Учасника відповідно до Правил та Умов пропозиції «Онлайн магазини», що розміщені у відповідному розділі сайту МАУ.

4.5. Ретроактивне нарахування миль. У разі якщо милі не надійшли на рахунок Учасника автоматично, нарахування миль може бути здійснено ретроактивно протягом 6 (шести) місяців з моменту здійснення перельоту або використання послуги МАУ. Ретроактивне нарахування миль доступне тільки для перельотів / використання послуг, здійснених, починаючи з фактичної дати реєстрації Учасника в Panorama Club.

4.5.1. Милі за перельоти рейсами МАУ нараховуються на рахунок Учасника ретроактивно у разі виконання Учасником однієї з наступних дій:

4.5.1.1. Заповнення форми «Запит неврахованого перельоту» в Онлайн кабінеті Учасника на сайті МАУ www.flyUIA.com (розділ Panorama Club). У разі коректного заповнення всіх полів форми, милі за переліт рейсом МАУ нараховуються на рахунок Учасника автоматично.

4.5.1.2. Надання в Panorama Club документації, що підтверджує здійснення перельоту. Нарахування миль здійснюється протягом 3 (трьох) днів з моменту отримання документації Учасника. Оригінал польотної документації, переданої в Panorama Club не підлягає поверненню за запитом Учасника.

4.5.2. Милі за придбання деяких додаткових послуг МАУ нараховуються на рахунок Учасника ретроактивно у разі надання Учасником в Panorama Club документації, що підтверджує оплату послуги.

4.5.3. Милі за придбання послуг неавіаційних компаній-партнерів Panorama Club не підлягають ретроактивному нарахуванню.

4.6. Термін дії миль.

4.6.1. Термін дії нарахованих миль на рахунку Учасника становить 36 (тридцять шість) місяців від дати фактичного:

4.6.1.1. здійснення перельоту та використання послуги МАУ;

4.6.1.2. придбання товару та використання послуги неавіаційних компаній-партнерів Panorama Club;

4.6.1.3. нарахування миль за спеціальними пропозиціями, акціями і т.д.

4.6.2. Милі, не використані протягом 36 (тридцяти шести) місяців, автоматично списуються в останній календарний день поточного кварталу.

4.6.3. Кількість миль, термін дії яких закінчується в наступні 5 (п'ять) кварталів вказуються в Онлайн кабінеті Учасника на сайті МАУ www.flyUIA.com (розділ Panorama Club).

4.6.4. Учаснику необхідно використати милі, термін дії яких закінчується, до дати їх автоматичного списання. Милі, списані з рахунків Учасників з причини закінчення їх терміну дії, поверненню не підлягають.

4.7. Передача, обмін миль.

4.7.1. Кожен Учасник Panorama Club має свій персональний рахунок / профайл для нарахування і обліку накопичених миль. Милі з персонального рахунку одного Учасника не можуть бути перенесені на рахунок іншого Учасника, об'єднані з милями інших учасників чи трансформовані в милі іншої програми лояльності.

4.7.2. Милі не можуть бути конвертовані в грошовий еквівалент.

4.7.3. Продаж, обмін, виставлення на аукціон або будь-який інший спосіб передачі миль третім особам заборонений. Заборонені переговори з метою покупки або продажу миль, покупки миль в учасників або третіх осіб, а також неправомірне використання миль.

5. ВИКОРИСТАННЯ МИЛЬ

5.1. Оплата милями авіаквитка.

5.1.1. Учасники мають можливість використовувати милі для повної або часткової оплати милями тарифної частини авіаквитка (від 0% до 100%) на власні регулярні рейси МАУ і код-шерінгові рейси МАУ (рейси спільної експлуатації, що виконуються двома та більше авіакомпаніями) за умови бронювання авіаквитка на рейс під кодом PS. Аеропортові та інші збори милями не оплачуються.

5.1.2. Використання миль здійснюється у співвідношенні 100 миль на оплату кожного 1 долару США, або його еквіваленту в іншій валюті тарифної частини авіаквитка. Мінімальна кількість миль для використання – 100 миль, кратність – 100.

5.1.3. Для здійснення бронювання та оплати милями авіаквитка Учаснику необхідно заповнити заявку на оформлення в Онлайн кабінеті Учасника на сайті МАУ www.flyUIA.com (розділ Panorama Club) або зв'язатися з Panorama Club або Контактним Центром МАУ та надати повну інформацію про запланований переліт: ім'я та прізвище пасажира, номер картки, ім'я та прізвище Учасника, з рахунку якого буде оформлена винагорода, маршрут і дати перельоту, клас обслуговування, контактний номер телефону, електронна адреса та ін.

5.1.4. Оплата милями застосовується тільки до тарифу, доступного в системі на момент створення бронювання. Державні, аеропортові та всі інші види зборів, що застосовуються під час оформлення авіаквитка, оплачуються Учасником у повному обсязі. Рівень аеропортових та інших видів зборів відповідає рівню, що застосовується у Контактному Центрі і касах МАУ. Сервісний збір за оформлення авіаквитка з частковою або повною оплатою милями на міжнародних напрямках складає 5 доларів. США за один авіаквиток, на внутрішніх напрямках – відсутній.

5.1.5. Оформлення одного авіаквитка з оплатою милями здійснюється виключно з рахунку одного Учасника.

5.1.6. Застосування знижок для спеціальних категорій пасажирів (немовлята, діти до 12 років та ін.) по авіаквиткам з оплатою милями, здійснюється відповідно до правил застосування тарифу, за яким оформлюється авіаквиток.

5.1.7. Зміни по авіаквиткам з оплатою милями, здійснюються відповідно до правил застосування тарифу, за яким оформлено авіаквиток.

5.1.8. Оформлення авіаквитка з оплатою милями для немовляти та асоційованого з ним у бронюванні дорослого пасажира здійснюється з рахунку одного Учасника.

5.1.9. Актуальна інформація про можливості та умови використання миль Panorama Club розміщена на сайті МАУ www.flyUIA.com (розділ Panorama Club).

5.1.10. МАУ зберігає за собою право самостійно визначати співвідношення використання миль, умови оформлення, а також вносити будь-які зміни без попереднього індивідуального повідомлення, включаючи зміну переліку можливостей використання миль.

5.1.11. Кожен Учасник Panorama Club має свій персональний рахунок / профайл для обліку накопичених і використаних миль. Учасник Panorama Club може використати накопичені на своєму рахунку милі для оформлення винагород Panorama Club для себе особисто та/або для будь-якої третьої особи. Оформлення винагород з персонального рахунку для третьої особи здійснюється виключно особисто Учасником Panorama Club, що є власником персонального рахунку. Милі з персонального рахунку одного Учасника не можуть бути перенесені на рахунок іншого Учасника та/або об'єднані з милями на рахунках інших учасників, у тому числі для оформлення винагород.

5.1.12. У разі наявності невірного списання миль, МАУ зберігає за собою право вносити необхідні зміни в баланс Учасника без попереднього повідомлення Учасника.

5.1.13. Бронювання і оформлення винагород здійснюється в Panorama Club, власних касах МАУ, через Контактний центр МАУ, або в представництвах МАУ за кордоном. Оплата милями не застосовується до раніше придбаних квитків на сайті, в агентстві або в інших точках продажу.

5.1.14. Продаж, обмін, виставлення на аукціон або будь-який інший неправомірний спосіб передачі винагород Panorama Club третім особам заборонений. Заборонені переговори з метою покупки або продажу винагород Panorama Club, покупки винагород Panorama Club в учасників або третіх осіб, а також неправомірне використання винагород Panorama Club.

5.1.15. Інформація про інші тимчасові та постійні способи використання миль і відповідні умови використання розміщуються на сайті МАУ www.flyUIA.com (розділ Panorama Club).

5.2. Повернення миль.

5.2.1. Повернення миль за невикористаний авіаквиток, оформлений з оплатою милями здійснюється відповідно до правил застосування тарифу, за яким оформлено авіаквиток:

5.2.1.1. якщо за правилами тарифу авіаквиток підлягає поверненню, милі повертаються у повному розмірі, повернення вартості авіаквитка, оплаченої у грошовому еквіваленті, здійснюється за правилами застосування тарифу в авіаквитку;

5.2.1.2. якщо за правилами тарифу авіаквиток не підлягає поверненню, милі не повертаються.

5.2.2. Повернення миль по частково використаному авіаквитку, оформленому з оплатою милями, коли подорож вже розпочата, неможливе. Повернення вартості авіаквитка, оплаченої у грошовому еквіваленті, здійснюється за правилами застосування тарифу в авіаквитку.

5.2.3. У випадку затримки або відміни рейсу з ініціативи МАУ у зв'язку з комерційними або непередбачуваними обставинами, повернення миль за авіаквиток, оформлений з оплатою милями, здійснюється без стягнення додаткових зборів. Повне / часткове повернення миль здійснюється у разі відмови пасажира від запропонованих МАУ альтернативних варіантів маршруту перевезення.

5.2.4. При здійсненні повернення миль на рахунок Учасника, милі, термін дії яких закінчився в попередні квартальні періоди, автоматично списуються в момент здійснення транзакції повернення миль.

6. ПЕРЕДАЧА ВИНАГОРОД

6.1. Учасник може оформити винагороду Panorama Club за милі, накопичені на своєму рахунку, для будь-якої особи на власний розсуд шляхом оформлення передачі винагороди.

6.2. Милі і вже оформлені винагороди Panorama Club не передаються.

6.3. Для оформлення передачі винагороди, Учаснику необхідно виконати одну з наступних дій:

6.3.1. Внести дані осіб, на яких заплановано оформлення винагород Panorama Club в «Список осіб на оформлення винагороди» та заповнити запит на оформлення винагороди в Онлайн кабінеті Учасника на сайті МАУ www.flyUIA.com (розділ Panorama Club). Внесення Учасником зазначених даних є підтвердженням згоди Учасника на передачу винагород зі свого рахунку зазначеним особам. Юридичні особи не можуть бути внесені в «Список осіб на оформлення винагороди». Список може включати до 20 осіб, з можливістю додавання і видалення осіб зі списку.

6.3.2. Направити заяву про передачу винагороди з адреси електронної пошти, вказаної в профайлі Учасника із зазначенням наступної інформації: свого імені та прізвища, номера участі в Panorama Club, імені та прізвища пасажира (англійською мовою, як зазначено в документі, на підставі якого пасажир буде проходити митні процедури), якому передається винагорода, маршруту і дати перельоту, класу обслуговування, контактного номеру телефону та адреси електронної пошти пасажира, а також підтвердження своєї згоди на оформлення вказаної винагороди Panorama Club (із зазначенням вартості в милях).

6.4. Правила та Умови Panorama Club стосуються також осіб, яким передаються винагороди Panorama Club. Учаснику, з рахунку якого здійснюється передача винагороди, необхідно ознайомити особу, якій передається винагорода з Правилами та Умовами Panorama Club.

6.5. МАУ не несе відповідальність будь-яке неправомірне використання винагород Panorama Club.

7. ІНШІ УМОВИ

7.1. Учасники несуть відповідальність за порушення Правил та Умов Panorama Club, у разі якщо їх дії підпадають під заборони, встановлені пп.4.7.3. (продаж / передача миль) або пп.5.1.14. (продаж / передача винагород Panorama Club).

7.2. МАУ або уповноважена ним третя особа має право призупинити оформлення винагород з рахунку Учасника, анулювати вже оформлені винагороди, а також відмовити в оформленні винагород в майбутньому:

7.2.1. У разі неналежного використання винагород Panorama Club, що мало місце з вини Учасника.

7.2.2. У разі підозри на оформлення винагород не особисто Учасником Panorama Club, що є власником персонального рахунку та якщо Учасник не надав у визначений у запиті МАУ термін підтвердження особистого оформлення винагороди (включаючи особисте відвідування офісу МАУ).

7.3. У разі неналежного використання винагород Panorama Club, що мало місце з вини Учасника, МАУ залишає за собою право розрахувати вартість винагороди і вимагати від Учасника, який порушив пп. 4.7.3, 5.1.14, її оплату.

7.4. У будь-яких випадках Учасник має право подавати докази того, що збиток від його дій відсутній або докази відсутності його провини.

7.5. МАУ залишає за собою право заблокувати рахунок Учасника в Panorama Club, без права використання миль або відповідних рівню участі привілеїв, на період, необхідний для належного розслідування фактів можливого порушення Правил та Умов Panorama Club і неналежного використання винагород Panorama Club.

7.6. У разі смерті Учасника, участь в Panorama Club і накопичені на рахунку милі анулюються і у спадок не передаються.

7.7. Діяльність Panorama Club регулюється виключно законодавством України. Будь-які спори, що стосуються діяльності Програми, розглядаються шляхом двосторонніх переговорів або в суді за місцем реєстрації МАУ.