Наскільки кваліфікованим та компетентним, на Ваш погляд, був співробітник за шкалою від 1 до 5, де 1 – не компетентний, а 5 – справжній професіонал.