ADM

У разі, якщо Авіакомпанія виявить та доведе порушення наступних правил, Агент бере на себе зобов’язання сплатити відповідні штрафні санкції із застосуванням процедури ADM.
Дата застосування 15 листопада 2013.

Категорія ADM Предмет ADM Розмір, USD (еквівалент в національній валюті на дату виставлення АДМ) Обґрунтування оформлення ADM з боку Авіакомпанії
1. Адмінстративний збір. Адміністративний збір за оформлення одного документу ADM.
У разі відміни ADM з комерційних причин за рішенням Перевізника, Адміністративний збір підлягає оплаті у будь-якому випадку.
У разі відміни ADM в наслідок доведення Агентом відсутності провини (через процедуру Dispute), Адміністративний збір також буде відмінений.
20% від суми ADM -
2. Мінімальна сума ADM. Мінімальна сума одного документу ADM будь-якого типу, без урахування адміністративного збору. Якщо порушення матимуть однотипний характер, у одному документі можуть об’єднуватися декілька штрафів. 10
3. Правила застосування тарифів. У разі оформлення та (або) переоформлення Квитка:
Неправильне застосування опублікованого тарифу із порушенням правил опублікованого тарифу: терміну дії, сезону, дозволеного періоду зупинки у маршруті (stopover), правил комбінації тарифів тощо.
Різниця між тарифом, який відповідає умовам оформленого перевезення – маршруту, терміну дії, сезону тощо та застосованим тарифом. Посилання на деталі оформлення Квитка та правила тарифів.
4. Класи бронювання. У разі оформлення та (або) переоформлення Квитка:
Неправильне застосування опублікованого тарифу із порушенням класу бронювання.
Різниця між максимальним опублікованим тарифом у відповідному класі обслуговування та застосованим тарифом. Посилання на деталі оформлення Квитка та правила тарифів.
5. Правила застосування зборів. У разі оформлення та (або) переоформлення Квитка:
Неправильне застосування аеропортових та інших зборів.
Різниця між сумою зборів, які відповідають умовам оформленого перевезення – маршруту, терміну дії, сезону, класу бронювання тощо та сумою застосованих зборів. Посилання на деталі оформлення Квитка та правила тарифів.
6. Норма перевезення багажу. У разі оформлення та (або) переоформлення Квитка:
Якщо у квитку зазначена некоректна норма перевезення багажу (більша, менша, відсутня).
50 за кожний сегмент із некоректною нормою перевезення багажу у Квитку. Посилання на деталі оформлення Квитка та правила тарифів.
7. Повернення Квитка. У разі оформлення повернення коштів за невикористаним або частково використаним Квитком:
Розрахунок суми до повернення, не відповідає правилам застосованого тарифу.
Різниця між сумою до повернення відповідно до правил застосованого тарифу та застосованим розрахунком суми до повернення. Посилання на деталі оформлення Квитка та правила тарифів.
8. Штрафи. Переоформлення Квитка без застосування відповідного правилам тарифу штрафу, добору (перерахунку) до більш високого тарифу. Сума відповідного правилам тарифу штрафу, добору (перерахунку) до більш високого тарифу. Посилання на деталі оформлення Квитка та правила тарифів.
9. Знижки. Неправильне застосування спеціального тарифу (тарифу із будь-якою знижкою, включаючи вікові, корпоративні, конфіденційні, морські, тур операторські та інші), а саме:
Застосування знижки без відповіднихпідстав.
Різниця між відповідним опублікованим тарифом та застосованим тарифом у тому самому класі бронювання.
Якщо спеціальний тариф не має прямо відповідного йому опублікованого тарифу у тому самому класі бронювання, різниця між наступним вищим тарифом Перевізника у відповідному класі обслуговування та застосованим тарифом.
Посилання на деталі оформлення Квитка та правила тарифів, доказ відсутності у Агента підстав для застосування відповідного спеціального тарифу.
10. Оформлення квитків. Неправильне застосування спеціального тарифу (тарифу із будь-якою знижкою, включаючи вікові, корпоративні, конфіденційні, морські, тур операторські та інші), а саме технічні помилки:
Відсутність у квитку відповідного туркоду, внесення недійсного туркоду (TP, KK та інші).
Відсутність формату SSR SEMN ON DUTY в бронюванні за умови оформленого квитка з використанням морського тарифу (код sc)
Внесення невірного туркоду (TP, KK та інші).
Зазначення невірного розміру знижки (TP, KK та інші).
Відсутність відповідного суфіксу до fare basis та/aбо відсутність дати народження  (INF, CH, ZZ, CD), номера дипломатичної картки (DD) у полі Endorsement.
Застосування у полі тарифу згідно правил тарифу «IT» замість зазначення суми відповідного тарифу та навпаки.
За умови, якщо був застосуванний вірний розмір тарифу.
20 Посилання на деталі оформлення Квитка та правила тарифів.
11. Комісійна винагорода. Оформлення квитка із зазначенням комісійної винагороди, яка не відповідає діючій Агентській угоді або додаткам до Угоди. Різниця між застосованим рівнем комісійної винагороди та рівнем комісійної винагороди, яка відповідає діючій Агентській угоді або додаткам до Угоди. Посилання на деталі оформлення Квитка.
12. Недобровільне переоформлення. У разі недобровільного переоформлення Квитка (involuntary reissue) – відсутність у Квитку (у полі endorsement) ремарки “INVOL”. 20 Посилання на деталі оформлення Квитка.
13. Маніпуляції з тарифами. 13.1. Порушення порядку використання купонів Квитка, у т.ч. оформлення додаткових купонів з метою зниження вартості Квитка.
13.2. Скасування сегментів в PNR з метою зниження підтверженого RBD (діє з 30.07.2018).
13.1. Різниця між відповідним опублікованим тарифом для актуального маршруту та застосованим тарифом.
13.2. Різниця в вартості між застосованим RBD в такому PNR та найвищим опублікованим тарифом для цієї кабіни на тому самому маршруті, плюс адміністративний збір 3000 USD для за кожен випущений квиток, який буде стягуватися з агента.
13.1. Посилання на деталі оформлення Квитка, доказ відсутності у Агента підстав для оформлення додаткових купонів.
14. Багаторазове перебронювання. Здійснення багаторазового бронювання для одного пасажира у межах одного чи більше файла бронювання (PNR) після третього бронювання та ануляції. 2 за кожний сегмент у четвертому та кожному наступному повторному бронюванні. Історія файлу (файлів) бронювання (PNR) та/або посилання на деталі оформлення Квитка,
15. Подвійне бронювання. Одночасне подвійне або багаторазове бронювання для того ж самого пасажира, який логічно не може здійснити подорож за маршрутом бронювання. 10 за кожний сегмент. Історія файлу (файлів) бронювання (PNR).
16. Тестові бронювання. Створення тестових бронювань на вигадані імена задля розрахунку тарифу, перевірки сервісів, з метою навчання тощо. 10 за кожний сегмент. Історія файлу (файлів) бронювання (PNR).
17. Непродуктивні сегменти. У разі змін у розкладі, або іншої зміни статусу сегментів бронювання з боку Перевізника невчасна (менше ніж за 24 години до вильоту) ануляція сегментів бронювання із кодами HX, UN, UC, NO, SC, TK, US, PN, WK.
Незняття бронювання одразу після ануляції або повернення Квитка.
10 за кожний сегмент. Деталі та/або історична інформація файлу (файлів) бронювання (PNR).
18. Неактивні сегменти. Використання пасивних сегментів, або сегментів із будь-яким статусом окрім НК для оформлення Квитка у разі відсутності місць у GDS. 200 за кожний сегмент. Посилання на деталі оформлення Квитка, деталі та/або історична інформація файлу бронювання (PNR).
19. Фіктивні номери Квитків. Використання фіктивних номерів Квитків у бронюванні – неіснуючих, або таких, які були оформлені раніше на інших пасажирів. 100/70 Деталі та/або історична інформація файлу бронювання (PNR).
20. Контакти. Відсутність у PNR введеної з використанням поля SSR прямої контактної інформації пасажира (адресу електронної пошти та номер мобільного телефону) для забезпечення можливості цілодобового прямого зв’язку Перевізника з пассажиром.

Формати:
Amadeus: OSI PS CTC 1234567
Galileo: SI. PS * CTC 1234567
або
Відсутність у PNR введеної з використанням поля SSR ремарки, що підтверджує особисту відмову пасажира від розголошення своєї контактної інформації.
Amadeus: OSI PS CTC PSGR REFUSED TO SHARE DIRECT CTC/ACCEPTED LIMITED AIRLINE RESPONSIBILITY
Galileo: SI. PS * CTC PSGR REFUSED TO SHARE DIRECT CTC/ACCEPTED LIMITED AIRLINE RESPONSIBILITY

20 Деталі та/або історична інформація файлу бронювання (PNR).
21. APIS/DOCS. Відсутність у PNR інформації APIS (DOCS) пасажира, введеної з використанням поля SSR.
Правило стосується міжнародних перевезень, на перевезення виключно в межах Украіни це правило не розповсюджується.
20 Деталі та/або історична інформація файлу бронювання (PNR).
22. Достовірність даних APIS/DOCS. (Діє з 23 серпня 2017 р.) Внесення неповних та/або свідомо невірних даних пасажира (DOCS) у PNR, у тому числі внесення випадкових символів (введення однакових символів, використовування символів узагальнення, цифрові та буквені повтори і т.і. Приклади: ХХ123456, PP112233,ZZ111111 Відповідна сума штрафу, виставлена імміграційною владою/судом країни вибуття/прибуття пасажира Документ, що підтверджує оплату Авіакомпанією суми штрафу
23. ADM інших перевізників. У разі оформлення із використанням бланку Перевізника Квитка за участю та тарифами інших перевізників. Перевиставлення ADM, який Перевізник отримав від інших перевізників за порушення правил тарифів інших перевізників. Відповідна сума ADM інших перевізників включаючи Адміністративний збір інших перевізників. Відповідний ADM інших перевізників.
24. Використання опублікованих тарифів.
(Діє з 07 травня 2014 р.)
Відкрита пропозиція продажу перевезення із зазначенням вартості  нижчої за суму опублікованого тарифу та зборів без попереднього погодження з перевізником. За виключенням випадків оформлення за дозволеними спеціальними тарифами або із застосуванням дозволених знижок. Різниця між відповідним опублікованим тарифом та найвищим опублікованим тарифом бізнес класу. Копія пропозиції, копія звернення пасажира до перевізника із вимогою підвищення класу обслуговування як наслідок недотримання перевізником Гарантії кращої ціни.