Servis Ücretleri

Various service fee levels apply to tickets for UIA international and domestic flights, as well as to some services.

 • Uçak bileti alırken alınan servis ücretleri
 • Uçak biletinin tekrar gönderilmesinde alınan servis ücretleri
 • Uçak biletlerinin iadesi durumlarda servis ücretleri
 • Yolcunun kişisel bilgileri verilmek suretiyle belge akdedilirken alınan servis ücretleri
Uçak bileti alırken alınan servis ücretleri
 • UIA satış ofislerinde kişisel biletlerin satışı için bilet başı servis ücreti 25 ABD dolarıdır.
 • UIA’nun Ukrayna havalimanlarındaki kendi bayilerinde kişisel biletlerin düzenlemesi için dışhatlarda bir biletin servis ücreti 40 ABD doları, içhatlarda 30 ABD dolarıdır.
 • UIA ‘nun web sayfasından önceden reserve edilmiş biletlerin düzenlenmesinde dışhatlarda 15 ABD doları ek ücret alınır.
 • UIA’nun web sayfasından yapılan satışlarda servis ücretleri güzergaha bağlı ve 0-10 ABD doları olarak değişmektedir. Dışhatlarda grup biletlemelerinde yolcu sayısı 50yi aşmıyorsa servis ücreti 15 ABD dol. olup 50 - 100 yolcu olduğu durumlarda 10 ABD doları alınır. İçhatlarda yapılan grup biletlemelerinde her bir biletin servis ücreti 5 ABD dolarıdır.
 • Millerle bir bilet rezervasyonu yaparken dışhatlarda servis ücreti her bir bilet 5 ABD dol. Olup Ukrayna genelinde iç hat uçuşları servis ücreti uygulanmamaktadır.
Uçak biletinin tekrar gönderilmesinde alınan servis ücretleri
 • Gerek dışhatlarda gerekse içhatlarda kesilmiş kişiel biletlerde değişiklikler yapıldığında servis ücreti 40 ABD dolarıdır.
 • Sertifika gereği düzenlenen economy biletlerinde (uçuş tarihi veya güzergah) değişiklikliği yapılırken servis ücreti 20 ABD dolarıdır.
 • Grup biletlemelerinde uçuş tarihi veya güzergah değişikliği yapıldığında servis ücreti her bilet için 15 ABD dolarıdır.
 • Bilet düzenlendiğinde yolcunun adı veya soyadında yanlış varsa talebi üzerine yanlış olan harflerde düzeltme yapılabilir ancak adı veya soyadı tamamen yeniden yazılamaz ve değiştirilemez. Bu tür düzeltmenin servis ücreti 50 ABD dolarıdır. 0-2 yaş bebek biletlerinde düzeltme için servis ücreti 5 ABD dolarıdır.
 • Evlilik neticesinde soyadı değiştirildiğinde uçak bileti tekrar düzenlenebilir ve nikah cüzdanı esas alarak yolcunun adece soyadı değiştirilebilir. Servis ücreti 50 ABD dolarıdır.
 • Grup biletlemelerinde adı veya soyadı değiştirildiğinde bilet tekrar düzenlenebilir, servis ücreti 15 ABD dolarıdır.
Uçak biletlerinin iadesi durumlarda servis ücretleri
 • UIA’nun kendi bayiilerinde satınalınan uçuş hakkının kullanılmaması ve iade edilmesi durumunda servis ücreti iade edilemez. Yolcu ödediği bilet bedelinden yalnızca biletin kullanmadığı kısmının vergilerinin iadesini alabilir (havalimanı vergisi ve diğer vergiler).
 • UIA’nun web – sayafasından alınan uçuş hakkının kullanılmaması ve iade edilmesi durumunda servis ücreti iade edilemez. Ek olarak 10 ABD doları servis ücreti alınır.
 • UIA’nun web – sayafasından alınan uçuş hakkının UIA şirketine bağlı olmayan (doğal felaket, grev, ayaklanma, ilan edilmiş – edilmemiş savaş, savaş tehlikesi, terör eylemi, abluka, devrim, komplo, kitle karşıklıkları, sabotaj, şimşek, yangın, fırtına, sel, deprem, kardan tıkanan yollar, cambuz, olumsuz meteorolojik koşulları, patlama, hava yolları kontrolündeki olağanüstü haller, teknik zorluklar, diploöatik ilişkilerde bozukluklar, uluslararası yaptırımlar, tarafların yükümlülüklerini yerine getirmeyi imkansız kılan devletlerin başka eylemleri vb.) olağanüstü durumlarda kullanılmaması ve iade edilmesine ihtiyaç çıkıldığında servis ücreti iade edilemez.
Yolcunun kişisel bilgileri verilmek suretiyle belge akdedilirken alınan servis ücretleri
 • Yolcunun kendisi yahut kendisini vekaletname veya yürürlükteki Mevzuat gereği başka evraklar ile temsilen bir yetkilinin talebi üzerine, kimliğini tespit edecek pasaport / kimlik ile ilgili dilekçesi ibrazı halinde kişisel bilgileri, UIA hava yolları ile yaptığı 5 seyahatı ve 5 uçuşunun fiyatını içeren bir belge verilebilir. Bunun servis ücreti 15 ABD dolarıdır. Sözkonusu belge UIA ‘nun yetkili kişilerinin imzası ile tasdik edilecektir.
 • Yolcunun kendisi yahut kendisini vekaletname veya yürürlükteki Mevzuat gereği başka evraklar ile temsilen bir yetkilinin talebi üzerine, kimliğini tespit edecek pasaport / kimlik ile ilgili dilekçesi ibrazı halinde kişisel bilgileri, UIA hava yolları ile yaptığı 6 ve fazlası seyahatı ve 6 ve fazlası uçuşunun fiyatlarını içeren bir belge verilebilir. Bunun servis ücreti 30 ABD dolarıdır. Sözkonusu belge UIA ‘nun yetkili kişilerinin imzası ile tasdik edilecektir.