Özel İhtiyaçları Bulunan Yolcular

Dikkat ediniz: Bilet UİA’nın ortak şirketi olarak sayılabilen şirketten satın alınırsa ek hizmetlerin sayısı sınırlandırılabilirdir. Ayrıntılı bilgiler için bilet alınmış yerine başvurunuz. Talepiniz UİA iletişim merkezinine gönderebilirdir.

 • Engelli ve/veya hareket kabiliyeti az olan yolcular
 • MEDIF form (Medikal Bilgi Sayfası)
 • Hami̇le, yeni̇ doğum yapmiş yolcularimiz ve bebekler
 • UIA olarak taşımayı reddedebilir
 • Sedyeli yolcular
 • Tekerlekli sandalyeli yolcular
 • Görme ve duyma engelli yolcular
 • Tamamlayıcı oksijen
 • Fi̇zi̇ksel engelli̇ yolcularin şi̇kayet ve talepleri̇
 • Uluslararasi new york JFK havali̇mani termi̇nal 7’de tsa cares programi
Engelli ve/veya hareket kabiliyeti az olan yolcular

Özel ihtiyaçları olan, engelli ya da hareket kabiliyeti kısıtlı yolcular (özel fiziksel medikal ya da zihinsel koşullar) bizden tam yardım alabilecektir. Ancak, gerekli düzenlemeleri yapmak için zamana ihtiyacımız olduğundan, rezervasyon talebinizi bize önceden göndermenizi rica ederiz:

 • sedyeli yolcular için en az 72 saat önce;
 • hareket kabiliyeti kısıtlı diğer yolcular için en az 48 saat önce.

Ayrıca, özel ihtiyaçları olan, engelli ya da hareket kabiliyeti kısıtlı yolcuların önceden check-in yapmalarınız rica ederiz:

 • hareket kabiliyeti kısıtlı münferit yolcular için – planlı kalkıştan en az 90 dakika önce;
 • hareket kabiliyeti kısıtlı yolcu grupları için – planlı kalkıştan en az 120 dakika önce.

Amsterdam Schipol Havalimanı’ndan uçacak yolcularımızın dikkatine!

2 Ocak 2017 tarihi itibari ile Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi’nin almış olduğu 1107 numaralı karara istinaden, tekerlekli sandalye ve benzeri yardıma ihtiyacı olan yolcuların bu taleplerini Schipol Havalimanı Axxicom yardım merkezine, uçuşlarından en az 1 saat öncesine kadar gerçekleştirmeleri zorunludur.

MEDIF form (Medikal Bilgi Sayfası)

Aşağıdaki gibi PRM (hareket kabiliyeti kısıtlı yolcular) için daima ön izin talep edilecektir:

 • davranış, zihinsel durum ya da fiziksel koşulları yardım olmadan kendilerine bakabilmelerini imkansız kılan ya da kendilerine, diğer kişilere ya da uçuşun emniyetine rizk oluşturabilecek yolcular;
 • sedyeli vakalar;
 • bulaşıcı hastalığı olan ve hastalığı diğer yolculara, kabin mürettebatına ve uçaktaki idare personeline geçebilecek yolcular;
 • uçakta tıbbi bakım, ekstra oksijen ya da diğer medikal ekipman ihtiyacı olan yolcular;
 • 7 günden küçük bebekler;
 • prematüre bebekler;
 • 36. haftayı (tekli hamilelik) ve 32. haftayı (çoklu hamilelik) geçen hamileler. Hamilelik sırasındaki sağlık durumu hakkında şüphe varsa, daha da önceden bir ön izin talep edilmelidir.

Yalnızca havalimanında ve/veya uçağa biniş sırasında özel yardıma ihtiyaç duyan, sağlığı normal yolcular için tıbbi izin gerekmemektedir:

 • Kalıcı engeli bulunan, hareket kabiliyeti kısıtlı kişiler (doğuştan ya da yıllardır);
 • Duyu bozukluğu olan yolcular (kör, sağır, dilsiz);
 • Yaşı nedeniyle engelli olan yolcular;
 • Sağlığı iyi olan, tekli hamilelik durumunda 36. haftaya kadar ve 36. haftanın içinde olan hamileler (çoklu hamilelik durumunda 32. haftaya kadar ve 32. haftanın içinde olan);
 • Tekerlekli sandalye ihtiyacı olan yolcular vs.

Not: Hamileliğin 28. haftasından sonra hamileler, hamilelik süresini belirten bir doktor raporu ibraz etmelidir.

UIA'nın gerekli düzenlemeleri yapması için, MEDIF formunun kalkıştan en az 48 saat önce ibraz edilmesi gereklidir.

Tıbbi izin yalnızca izinde belirtilen uçuş(lar) ve tarih(ler) için geçerlidir.

Verilen izin yalnızca normal koşullarda geçerlidir. İzin ile fiili uçuş zamanı arasında sağlık durumu ciddi bir şekilde kötüleşirse, yeni bir izin talep edilmelidir.

Telefon ile tıbbi izin kabul edilmemektedir.

Önceden tıbbi izne (MEDIF formu) ihtiyacı olan hareket kabiliyeti kısıtlı yolculara 18 yaş ya da üzeri bir kişi tarafından refakat edilmelidir.

UIA:

 • Sağlık durumu seyahatin komplikasyon ya da ölüm ile sonuçlanması muhtemel olan kişileri;
 • Uygun bir refakatçisi yoksa, uçuşta hemşire ya da bakım gerektiren kişileri;
 • Durumları nedeniyle kötü kokan ya da diğer yolcuları rahatsız etmesi muhtemel diğer nahoş özelliklere sahip kişileri;
 • Fiziksel ya da zihinsel durumları nedeniyle, diğer yolcuların emniyetine, mülklerine, uçağa ya da mürettebata tehdit oluşturabilecek kişileri;
 • bulaşıcı hastalığı olan kişileri;
 • doğum 7 gün içinde bekleniyorsa, hamileleri;
 • 7 günlükten küçük bebekli yolcuları taşımayı ya da taşımaya devam etmeyi reddetme hakkına sahiptir.

Yolcuların geçerli bir tıbbi izni olsa bile, bu kriterlerin biri ya da daha fazlası redde neden olabilir.

Hami̇le, yeni̇ doğum yapmiş yolcularimiz ve bebekler

Ukrayna Altyapı Bakanlığı’nın 30.11.2012 tarihli 735 sayılı Emri onaylı Yolcu ve Bagaj Hava Taşımacılığı Kuralları uyarınca uçuşa kabulü mümkün olmayanlar:

 • Tek bebeğe hamile olan ve hamileliğinin 35. haftasından sonraki sürece giren yolcular,
 • Birden fazla hamile olan ve hamileliğinin 32. haftasından sonrasındakiler;
 • Doğumu 7 gün öncesine kadar yapmış olan yolcular,
 • Yedi gününü doldurmamış olan bebekler.

Hamileliğinin 35. haftasını doldurmamış bir bebek bekleyen (hamileliğinin 32. haftasını doldurmamış birden fazla bebek bekleyen) yolcularımız sağlık durumları iyi olsa doktor muayene ve MEDİF raporu almadan seyahat edebilirler.

Hamilelik dönemi veya beklenen doğum tarihleri konusunda herhangi bir şüpheniz mevcut ise ve / veya hamileliğinizde herhangi bir komplikasyon yaşanıyorsa mutlaka doktor muayenesi sonuçları ve MEDIF Tıbbi Raporu UIA'ya ibraz edilmelidir.

Yolcuların hamileliğinin 28. haftasının bitiminden itibaren kendi doktorundan aldığı ‘’Uçakla seyahatinde herhangi bir sakınca yoktur’’ ibaresi yer alan, hamilelik dönemi, bir veya birden çok bebeğe hamile olma bilgileri, komplikasyonların yaşanmadığını doğrulayan ve süresi geçerli olan raporu ibraz etmeleri gerekmektedir

veya

UIA formunu buradan indirip doldurabilirsiniz. (Anne adaylarının doktor tarafından onaylanmış uçuşa uygunluk raporu bulundurmaları gerekmektedir).

Sözkonusu tıbbi rapor biletinizde belirtilen uçuş tarihinden en geç 7 gün öncesinde alınmış olmalıdır.

UIA olarak taşımayı reddedebilir

UIA olarak taşımayı reddedebilir Yolcu aşağıdaki hallerde:

 • Sağlık durumu seyahatin komplikasyon ya da ölüm ile sonuçlanması muhtemel olan kişileri;
 • Uygun bir refakatçisi yoksa, uçuşta hemşire ya da bakım gerektiren kişileri;
 • Durumları nedeniyle kötü kokan ya da diğer yolcuları rahatsız etmesi muhtemel diğer nahoş özelliklere sahip kişileri;
 • Fiziksel ya da zihinsel durumları nedeniyle, diğer yolcuların emniyetine, mülklerine, uçağa ya da mürettebata tehdit oluşturabilecek kişileri;
 • bulaşıcı hastalığı olan kişileri;
 • 35. haftayı (tekli hamilelik);
 • 32. haftayı (çoklu hamilelik) geçen hamileler;
 • doğum 7 gün içinde bekleniyorsa, hamileleri;
 • 7 günden küçük bebekler;
 • prematüre bebekler uçuş anında dokuz ayın altında.

Yolcuların geçerli bir tıbbi izni olsa bile, bu kriterlerin biri ya da daha fazlası redde neden olabilir.

Sedyeli yolcular

Tercihen planlanan uçuş kalkışından 72 saat önce UIA rezervasyon departmanına sedyeli yolcu için rezervasyon talebi gönderilmelidir. Daha sonraki talepler, taşımayı garantilemez.

Tüm sedyeli vakalarda doktor ya da gerekli yardımı sağlayabilecek görevli refakat etmelidir.

Sedyeli yolcuların refakatçisi içib gereklilikler MEDIF'te belirtilmelidir.

Sedyedeki yetişkin ya da çocuk yolcu aşağıdaki özel ücretin ödenmesine tabi olarak kabul edilecektir:

 • Sedyeli yolcu: 6 normal yetişkin ücreti.
 • Refakatçi görevli(ler): sedyeli yolcu ile aynı sınıfın normal geçerli ücret(ler)i.

Bu yolcular, ödenen her bir ücret için belirlenmiş serbest bagaj hakkına sahiptir.

Tekerlekli sandalyeli yolcular

Tekerlekli sandalyeli yolcu için rezervasyon talebi, planlanmış uçuş kalkışından en geç 48 saat önce UIA rezervasyon departmanına ulaştırılmalıdır.

UIA uçuşlarında, on-board tekerlekli sandalyeler sadece Boeing 767-300 ve Boeing 777-200 geniş gövdeli uçaklarda mevcuttur.

Yolculara ait, türü, ağırlığı ve büyüklüğü ne olursa olsun tekerlekli sandalyeler, tüm UIA uçuşlarında yalnızca uçağın bagaj bölümünde taşınır.

Tekerlekli sandalyeler kayıtlı bagaj olarak taşınır.

 • Kuru akülü (akışkan olmayan, kuru galvanik elemanlı) tekerlekli sandalye aşağıdaki şartlarla taşınır:
  • akü terminalleri kapalı olmalıdır;
  • kısa devreyi önlemek amacıyla akünün pil kontaktları izole edilmiş olmalıdır;
  • akü, tekerlekli sandalyeye güvenli bir şekilde bağlı olmalıdır.
 • Elektronik akülü (akışkan, sıvı elektrolitli) tekerlekli sandalye aşağıdaki şartlarla taşınır:
  • Yükleme, taşıma ve indirme sırasında tekerlekli sandalye, elektrolitin dökülmesini önlemek için dikey konumda olmalıdır;
  • akü terminalleri kapalı olmalıdır;
  • kısa devreyi önlemek amacıyla akünün pil kontaktları izole edilmiş olmalıdır;
  • akü, tekerlekli sandalyeye güvenli bir şekilde bağlı olmalıdır.

Dikey konumda taşıma sağlanamaz ise, akü sökülmelidir. Bu durumda tekerlekli sandalye, özel kısıtlamalar olmaksızın standart kayıtlı bagaj olarak taşınır.

 • Akünün taşınması için dayanıklı sert malzemeden özel bir kap kullanılmalıdır.
  • Kap, elektrolitlere dayanıklı, sıvı geçirmez olmalıdır.
  • Akü kısa devre korumalı olmalı, akünün içeriğinin dökülmesi durumunda, elektrolit miktarını emmek için dikey olarak monte edilmiş ve yeterli miktarda emici malzeme ile kaplanmış olmalıdır.
 • Manuel tekerlekli sandalye, özel kısıtlamalar olmadan taşınır.
Görme ve duyma engelli yolcular

Görme ve duyma engelli yolcular kalkış/transfer/varış havalimanlarında yardım alma hakkına sahiptir ve hizmet hayvanları kendilerine refakat edebilir. Detaylar için lütfen Hizmet hayvanları bölümüne bkz.

Tamamlayıcı oksijen

UIA uçuşlarında tedavi amaçlı tamamlayıcı oksijen sağlanmamaktadır.

MEDIF ya da FREMEC formunda belirtilen tavsiyelere göre uçuş sırasında tedavi amaçlı kullanım için kendi oksijen cihazlarınız (balon, taşınabşilir oksijen yoğunlaştırıcı, oksijen ya da hava içeren diğer cihazlar) UIA'nın önceden kabul etmesi koşuluyla uçuşa kabul edilebilir.

UIA uçuşlarında oksijen taşınması için rezervasyon talebi planlanan kalkıştan en geç 48 saat önce rezervasyonlar departmanına ulaştırılmalıdır.

Bu servisi aşağıdaki online form’u doldurarakta yapabilirsiniz.

Aşağıdaki belgeler ibraz edilmelidir:

 • Doktor yardımı alarak uçuş sırasında kullanılacak olan oksijen gereksinimi için doldurulması gereken form. (MEDIF , FREMEC formu). ABD uçuşlarını kullanacak yolcularımız, sağlık sertifikası formatı için buraya tıklayınız (US DOT CFR 14 Part 382’ye uygun olarak).
 • Oksijen cihazının tip, ağırlık ve boyutlar ile ilgili bilgi.
 • Yolcunun oksijeb cihazı için emniyet veri sayfasu ya da diğer ilgili belgeler.

ABD varış/çıkışlı seferlerde taşınabilir oksijen tüpleri hakkında bilgi almak için buraya tıklayın.

Taşınabilir Oksijen Yoğunlaştırıcı, hava taşıması için onaylı olmalıdır.

UIA uçağında taşınmak üzere aşağıdaki taşınabilir oksijen yoğunlaştırıcılar onaylanmıştır:

 • AirSep FreeStyle (Fed. Düz. Eylül 12/06).
 • RTCA etiketli AirSep LifeStyle (SFAR No. 106, Ağustos 11/2005).
 • Delphi RS-00400.
 • DeVilbiss Healthcare iGo.
 • Inogen One (SFAR No. 106, Ağustos 11/2005).
 • Inogen One G2.
 • Invacare SOLO2.
 • International Biophysics LifeChoice.
 • Invacare XPO100.
 • Oxlife Independence Oksijen Yoğunlaştırıcı
 • Respironics EverGo (Fed. Düz. Eylül 12/06).
 • SeQual Technologies Eclipse (Fed. Düz. Eylül 12/06).

Taşınabilir oksijen yoğunlaştırıcılarının bataryaları uçuş süresi, kaplama ve öngörülmeyen gecikmeleri için yeterli olmalıdır.

Lityum içeren bataryalar Lityum içeriğine bağlı olarak iki çeşide ayrılabilir:

 • 8g'a kadar Lityum içeren bataryalar: bunlar sınırsız taşınabilir.
 • 8g'dan fazla ancak 25g'dan az içeren bataryalar: kısa devreyi önlemek için tek tek korunuyorsa 2 parçaya izin verilir.
Brüt ağırlığı 5 kg'ı geçmeyen, tıbbi kullanım için gerekli (MEDIF'te belirtilen yolcu için) sadece bir tane gazlı, küçük özel oksijen ya da hava tüpünün, önceden UIA'dan teyit alınması koşuluyla, kayıtlı bagaj ya da el bagajı olarak uçakta taşınmasına izin verilir. Silindirler, vanalar ve regülatörler takılı ise, içeriğin yanlışlıkla tahliyesine neden olabilecek hasara karşı korunmalıdır. Sıvı oksijen sistemlerinin taşınması yasaktır. Oksijen tüpleri kalkış ve iniş sırasında kullanılamaz. Oksijen tüpleri uçuş süresince kabin mürettebatımızın gözetimi altında kullanılabilir.
Fi̇zi̇ksel engelli̇ yolcularin şi̇kayet ve talepleri̇

CRO (Complaint Resolution Official)

UİA uçuşlarınızla ilgili şikayet veya talepleriniz varsa lütfen aşağıdaki adreslere başvurunuz:

 • UİA Müşteri Hizmetleri bölümü: сustomerservice@flyuia.com (UİA’nın ABD çıkışlı /inişli uçuşları hariç);
 • New York Uluslararası Havalimanında (JFK): JFKstation@flyuia.com Complaint Resolution Official (UİA’nın ABD çıkışlı veya inişli uçuşları için).
Uluslararasi new york JFK havali̇mani termi̇nal 7’de tsa cares programi

TSA Cares Programı havalimanındaki kontrolleri esnasında fiziksel engelli, özel tıbbi kısıtlamaları, başka özel durumları olan yolcular, ayrıca yaralı ve emektar gazilere yardım etmek amacıyla geliştirilmiştir. TSA Cares yolcuların sorularını yanıtlayabilir, güvenlik kontrol noktalarında uygulanan şartlar konusunda bilgi verebilir. TSA Cares yapılan seyahatin detaylarını kontrol ederek uçuş veya iniş havalimanına özel ihtiyaçları bulunan bir yolcu veya yaralı bir gazinin seyahat edeceğine dair ve TSA’yı yardıma hazır durumuna getirmek amacıyla önceden bilgilendirme yapacaktır.

TSA Cares temsilcileri ile uçuşunuzdan 72 saat öncesinden 855-787-2227 tel. No. Veya TSA-ContactCenter@tsa.dhs.gov e-postası ile ileşitime geçebilirsiniz.

Not: UIA'nın ortak havayolları ile uçuşlarda belirli hizmet kısıtlamaları uygulanabilir.