Ateşli silahlar ve Cephane

Rezervasyon yaptırırken, UIA uçuşunda ateşli silah ve/veya cephane taşıma isteğinizi beyan etmeniz gerekmektedir.

Amerika Birleşik Devletleri’ne seyahat ederken, silah ile seyahat eden yolcularımızın uçuşa 48 saat öncesinden rezervasyon yaptırmaları gereklidir.

Tüzel bir kişiye ait ateşli silahlar ve cephane kargo olarak taşınmalıdır.

 • Ateşli Silah ve Cephane Taşıma Ücreti
 • Kabinde taşınması yasak olan maddeler
 • Kabinde ateşli silah ve cephane taşıma hakkı
 • Kayıtlı bagajda ateşli silah ve cephane
 • Transfer taşıma
Ateşli Silah ve Cephane Taşıma Ücreti

UIA tüm uçuşlarında ateşli silah ve cephane taşımak için özel bir ücret almaktadır: Bilet alırken ateşli silah ve cephane içeren her bir konteynır için(konteynır dahil yolcu başına maksimum 5 kg ağırlığında) €50 ödenmelidir. Bu özel taşıma ücreti sadece silah taşınması durumunda uygulanır, normal fazla bagaj tarifesinin dışında tutulur.

Ateşli silah ve cephane taşıma ücretinin ödendiğini teyit eden fatura check-in sırasında ibraz edilmelidir. Söz konusu hizmet ücreti önceden ödenmezse, ödeme gidiş havalimanında yapılmalıdır.

Kabinde taşınması yasak olan maddeler

Aşağıdaki maddelerin uçak kabininde taşınması yasaktır:

 • Ateşli silahlar ve cephane (silah, altıpatlar, işaret tabancası, tüfek, av silahları, havalı silah, taklit silahlar, dövüş sanatları malzemeleri, vs.)
 • Patlayıcılar (dinamit, plastik patlayıcılar, havai fişekler, maytaplar, işaret ışıkları, fişek, vs.)
 • Tehlikeli maddeler (göz yaşartıcı gaz, yanıcı maddeler, ateşleyici maddeler, aşındırıcı maddeler, vs.)

Uçak kabininde taşınması yasak olan itki ve kesme cihazları:

 • Silahların gerçeğe uygun taklidi olan oyuncaklar ve diğer maddeler;
 • Mutfak bıçakları;
 • Makas;
 • Tıraş bıçağı;
 • Çakı;
 • Mektup açacağı;
 • Şırınga;
 • Örgü şişleri;
 • Spor değnekleri
 • Bilardo sopası
 • Küçük barbekü çubukları
 • Metal aşındırıcı çubuklar vs.

Yukarıdaki liste tam değildir; yalnızca uçuşta yolculardan ya da el bagajlarından alınması gereken nesne türlerinin ana hatlarını belirler.

Kabinde ateşli silah ve cephane taşıma hakkı

Uçak kabininde ateşli silah taşımaya yetkili kişiler, kişinin statüsüne göre yüksek rütbeli memurları koruyan görevdeki kolluk kuvvetleridir.

Kayıtlı bagajda ateşli silah ve cephane

UIA uçuşlarında – yalnızca kayıtlı bagaj olarak uçak altında – küçük ateşli silahların (savaş, spor ya da avcılık), ve tehlikeli madde olarak görülmeyen sınıf 1,4S(UN0012 ya da UN0014) cephanenin taşınmasına izin verilmektedir.

Patlayıcı ve yakıcı cephanelerin (kurşun ve kovan) hava yolu ile taşınması yasaktır.

Ayrıca: her türlü patlayıcı, havai fişek, işaret ışığı, fişek, maytap, patlayan oyuncak, tehlike sinyali ya da fişeklerinin vs. el bagajında ve/veya kayıtlı bagajda taşınması yasaktır. Bunlar yalnızca kargo olarak taşınabilir.

Yolculara ait tüm ateşli silahlar boşaltılmış ve sökülmüş olarak (mümkünse), güvenlik kilitli kutu, kılıf ya da özel konteynırlar içerisine yerleştirilmiş olarak, uçuş boyunca yolcuların ve mürettebatın giremeyeceği uçak altı bagajın içerisinde taşınır.

NOT: Yay / yaylı tüfek, atış, avlanma ve spor silahları olarak kabul edilebilir, ancak spor malzemeleri olarak kabul edilemez.

Cephaneler ateşli silahlardan ayrı taşınmalıdır.

Ateşli silahlar boşaltılmalı, emniyet mekanizması devreye alınmalıdır.

UIA düzenlemelerine göre, ateşli silah ve cephaneleri usulüne uygun ambalajlamak yolcunun sorumluluğudur. Düzgün ambalajlanmadıysa ve/veya taşınmaları UIA tarafından önceden kabul edilmediyse, Şirketin söz konusu yolcunun uçuşta bu silah ve cephaneleri taşımasını reddetme hakkı saklıdır.

Yolcu başına izin verilen maksimum cephane hakkı 5 kg'dır (ambalaj ağırlığı dahil). Havuz prosedürü uygulanmaz.

Bir yolcuya ait olan ateşli silah ve cephane güvenlik kilitli bir kutu ya da kılıf içine yerleştirilmediyse, Boeing 737'nin ön uçak altına monte edilmiş özel bir konteynır (silah kutusu) içinde taşınabilir.

Aşağıdakilerin taşınmasına izin verilir:

 • Kısa namlulu silahlar – her biri için bir set cephaneli 4 kalem;
 • Uzun namlulu silahlar – her biri için bir set cephaneli 2 kalem.

Yolcu başına toplam brüt ağırlığı 5kg üzerince olan cephane ve 19,1mm kalibre üzerindeki cephaneler kargo olarak taşınacaktır.

Transfer taşıma

Silah ve cephanelerin transfer taşıması dahil olan tüm taşıyıcılar tarafından kabul edilmelidir.

Ateşli silah ve cephane taşıyan yolcular söz konusu uçuş için geçerli bir bilete, taşınacak her bir silah için Ukrayna İçişleri Bakanlığının ilgili departmanı tarafından düzenlenmiş, silahı satan ticari kuruluşun belirtildiği bir ruhsata ya da söz konusu ruhsatın suretine sahip olmalıdır.

Tüm Ukrayna havalimanlarında, yolcuların silah ruhsatları ilgili AVSEC memurları tarafından ya da İçişleri Bakanlığının yetkili departmanlarının temsilcileri tarafından kontrol edilir. Ukrayna dışındaki havalimanlarında, kontrol yerel prosedürlere ve düzenlemelere göre, yetkili kanun uygulayıcı kurumların temsilcileri tarafından gerçekleştirilir.