Declared value

Kayıt yaptırdığınız bagajınızın kıymetini beyan etme hakkınız vardır.

Kayıt yaptırılan bagajın kıymeti sadece UIA Şirketimizin işlettiği uçuşlarda ve yolcu biletinizde ‘PS’ taşıyıcı kodu gösterildiği takdirde beyan edilebilir.

 • GENEL KURALLAR
 • Refusal to accept an excess value declaration
 • HASARDAN KAYNAKLANAN SORUMLULUKLAR
 • BAGAJ KIYMETİ BEYANINI NASIL YAPABİLİRİM
 • KIYMETİ BEYAN EDİLEN BAGAJIN NAKLİYATI
GENEL KURALLAR

Teslim ettiğiniz bagajınızın her bir parçasına kıymet beyan edebilirsiniz.

Montreal Konvansiyonu’nun 2. madde, 2. altmaddesi uyarınca, bir yolcunun bagaj kayıt ve teslimi esnasında beyan ettiği bagajın toplam kıymeti ne olursa olsun sözkonusu bagajın taşımacılığından kaynaklanan UİA sorumlulukları 1131 Özel Çekme Hakkı (SDR) ile sınırlanmış olacağı kabul edilmektedir.

Sözkonusu bagajın tamamen kaybı, hasarı durumunda, UİA’nın yolcunun hasar veya kaybından dolayı talep ettiği tazminatın bagajını teslim almaya ilgisini aştığını ispatlayabilmesi haricinde UİA havayollarının maddi sorumluluğu 1131 SDR’i aşmamak kaydıyla beyan edilen bedel ile sınırlıdır.

Refusal to accept an excess value declaration

Kıymeti beyan edemeyeceğiniz durumlar:

 • Kırılgan veya bozulabilir ürünler,
 • para,
 • mücevherat, kuyumculuk ürünleri (kıymetli ve yarı kıymetli metal ve taşlar),
 • elektronik ekipman (foto, video ve bilgisayar ekipmanları, bilgi saklama aygıtları),
 • teknik dokümantasyon, finans ve iş evrakları, menkul kıymetler,
 • sanat eserleri,
 • ilaçlar,
 • pasaportlar ve diğer kimlik belgeleri,
 • müzik enstrümanları,
 • antika eşyalar,
 • eşsiz veya değiştirilemez eşyalar gibi eşyaların kıymetinin beyanı kabul edilmeyecek ve reddedilecektir.

Bu tür eşyaların aşırı değerini Sigorta şirketi vasıtasıyla bir Sigorta sözleşmesi imzalanması yoluyla ilan etmeniz önerilmektedir.

HASARDAN KAYNAKLANAN SORUMLULUKLAR

Kıymeti beyan ettiğiniz bagajın uçuş esnasındaki hasarı durumunda UİA, yukarıda belirtilen 1131 SDR sorumluluk limiti kapsamında hasar edilmiş eşyanızın tamirat bedelini ödeyecektir.

UIA, aşağıdaki durumlardan kaynaklanan hasarlardan sorumluluk üstlenmeyecektir:

 • arızalı / zedelenmiş bagaj, bagajın uygun olmayan ambalajlanması veya kapatılması;
 • kaydettirilmiş bagajın içinde çabuk bozulabilir ve / veya kırılgan nesnelerin taşınması;
 • normal aşınma ve yıpranması;
 • güvenlik veya gümrük kontrolleri, veya devlet makamları tarafından yapılan kontrolleri sonucundaki hasarlar.
BAGAJ KIYMETİ BEYANINI NASIL YAPABİLİRİM

Kıymeti beyan edilen bagaj UİA tarafından sadece sağlam ve katı tabanlı, arızasız ve eksiksiz bir biçimde şifreli kilidi ile kilitlenmiş valiz / konteynerlerde taşımaya kabul edilecektir.

 • Kıymeti beyan edilmiş bagajın nakliyat hizmetini tarifeli uçuşunuzun saatinden en az 72 saat önce UİA hava yollarına bildirerek sipariş edebilirsiniz.
 • Kayıt yaptırdığınız bagajın kıymeti beyanı UİA ofisine veya gidiş havalimanındaki servis şirketinin bürosuna gelerek "Bagaj kıymeti beyannamesi"ni yazılı olarak doldurarak yapabilirsiniz.
 • Gerekli tüm formalitelerin vaktinde yerine getirilmesi için gidiş havalimanına uçağınızın kalkış saatinden en az 3 saat önce varmış olmanız gerekmektedir.
 • UIA temsilcisi, yolcunun doldurduğu beyannamede belirtilen değerli eşya listesinin doğru olup olmadığını kontrol edecektir. Bunu yapabilmesi için bagajınızı yada içindeki değerli olduğunu beyan ettiğiniz eşyayı ibraz etmeniz, ilgili kasa senetleri ve / veya yazılı olarak belgelenmiş uzman raporu ile doğrulamanız gerekmektedir.
 • Hiç bir kasa senedi ve / veya yazılı uzman raporu ile doğrulanmamış eşyaların kıymeti beyan edilemeyecektir.
 • ‘Bagaj kıymeti Beyannamesi’ transfer uçuşları dahil ayrı gidiş ve ayrı dönüş her bir uçuş için üçer nüsha olarak doldurulur. Ancak seyahatinizin iki ayrı leg arasındaki durak noktasında kıymetini beyan ettiğiniz bagajı alacağınız durumlarda sözkonusu legler için Bagaj kıymeti Beyannamesi doldurulmaz.
 • Dolduracağınız beyanname nüshalarından biri kendinize ve biri varış havalimanında Sizi karşılayan hizmet şirketinin temsilcisine verilmek üzere iki nüshası Size teslim edilecektir.
KIYMETİ BEYAN EDİLEN BAGAJIN NAKLİYATI
 • Yukarıdaki şartlar gereği UİA temsilcisi nezdinde kıymeti beyan ettiğiniz bagajınızı kendiniz toplayacak ve kapatacaksınız.
 • Yukarıda belirtilen gereksinimlere uygun olmayan bagaj paketlenmesi durumunda UİA onu kıymeti beyan edilmiş bagaj olarak kabul etmeme hakkını saklı tutacaktır.
 • Kıymeti beyan edilmiş bagaj gerektiği gibi paketlendikten ve kapatıldıktan sonra UİA tarafından mühürlenecek, ek olarak (UİA / ajenta şirketi ofisine veya UİA temsilcisinin Sizi refakat edeceği Bagaj sarma servisine gelerek) tutacakları boş bırakmak kaydıyla şeffaf plastik torbaya konulacak veya şeffaf plastik band ile tamamen sarılacaktır.
 • Kasaya gidip UİA tarafından belirlenen ücreti beyan edilen bagaj kıymetinin %10 (enaz 100 EURO, EUR olarak veya ödemenin yapıldığı gün itibarı ile geçerli kur gereği yerel para biriminde) ödeyeceksiniz.
 • Check in esnasında check ininizi yapan yetkiliye bagajınızı beyan ettiğinizi bildirerek hizmeti ödemiş olduğunuzu ispatlayan makbuzu ibrazetmeniz gerekecektir.
 • Varış havalimanına indikten sonra hizmeti üstlenen şirketin temsilcisi bagaj alım alanında Sizi refakat edecek, kıymeti beyan edilmiş bagajınızın üzerindeki mühürleri ve içindeki eşyanın korunmuş olup olmadığını kontrol edecek, beyannamenizi imzalayacaktır. Kontrol esnasında kıymeti beyan edilmiş bagajın hasar, zedeleme ve/ veya eksiği durumuında Sizi havalimanındaki Kayıp Bagaj kontuarına refakat edecektir.

ÖNEMLİ! Varış havalimanında yukarıdaki prosedürlerin ihlali durumunda kıymeti beyan edilmiş bagajın ortaya çıkarılan hasarı ile ilgili olası şikayetler UİA tarafından dikkate alınmayacaktır.