Tehlikeli yük

Uçakla taşınması yasak olan tehlikeli madde ve eşyalar
Bazı şartlarda uçakla taşınabilen veya taşınması yasak tehlikeli eşya ve maddeler

Uçakla taşınması yasak olan tehlikeli madde ve eşyalar

Uçakla taşınması yasak olan tehlikeli madde ve eşyalar
 
 • CİVALI BAROMETRE taşınması yasaktır.
 • YAKICI MADDELER: asitler, alkalin güç kaynakları.
 • YANICI MADDELER: benzinli çakmak ve ısıtıcılar, boyalar ve «maytap».
 • OKSİTLEYİCİ MADDELER ve ORGANİK ASİTLER
 • RADYOAKTİF MADDELER
 • BULAŞICI MADDELER: bakteri, canlı virüsler.
 • MANYETİK MADDELER
 • BASINÇLI GAZLAR: derin soğutulmuş yanıcı, yanmaz, zehirli gazlar, bütan, oksijen, propan, dalış tüpleri.
 • AEROSOLLER
 • PATLAYICI MADDELER: havai fişek, kestane fişeği, işaret fişeği, fişekler.
 • ZEHİRLİ MADDELER: insektisit, herbisit, arsenik, siyanidler.
 • TOKSİK MADDELER: beyazlatıcı, peroksitler.

Tehlikeli Eşyaların Uçakla Taşınma Kuralları

Aşağıda belirtilenlerin haricindeki tehlikeli maddelerin, kontrol edilmiş bagaj veya el bagajının içinde yolcu ve mürettebat tarafından taşınması yasaktır.

Hava taşıyıcısının izni gerektiren Kontrol edilmiş bagaj olarak taşınabilen El bagajı olarak taşınabilen

İlave tehlikesi olmayan, spor ve ev ortamında kullanılan 2.2. Sınıfta bulunan tutuşmayan ve zehirli olmayan aerosoller
ve
Saç spreyi, parfüm, kolonya ve alkol içeren diğer tıp malzemeleri gibi radyoaktif olmayan tıp veya tuvalet malzemeleri (aerosol dahil).
Yukarıda belirtilen 2.2. Alt sınıftaki tüm eşyaların toplam net miktarı 2 kg veya 2 litreyi aşmamalı ve her  eşyanın net miktarı 0.5 kg veya 0.5 litreyi aşmamalıdır. Aerosol püskürtme valfleri, sıvının dökülmesini önlemek amacıyla kapakla veya diğer bir yöntemle kapatılmalıdır.

HAYIR

EVET

EVET

Lityum pilleri içeren elektronik cihazlar. İçinde metalik Lityum miktarı 0,3 gramı aşan veya pilin kapasitesi 2,7 W fazla olan tutuşmayan piller.

YASAK

Cihazın içine yerleştirilmiş Lityum pilleri olan eşya:

 • Tutuşmaz piller. Bu tür pillerde Lityum metal miktarı 0,3 gramı aşmamalı veya Li-iyon pillerinin kapasitesi 2,7 W'tan fazla olmamalıdır;
 • Çıkartılabilir piller. Bu piller cihazdan çıkarılıp el bagajında ayrı taşınmalıdır.

HAYIR

EVET

EVET

Mekanik ekstremiteleri çalıştırmak için kullanılan Tutuşmayan, zehirli olmayan gaz tüpleri. Gerektiğinde seyahat sırasında ilgili rezerv sağlamak amacıyla ilgili ebatta yedek tüpleri de dahil.

HAYIR

EVET

EVET

Tıbbi amaçlar için kullanılan Oksijen veya hava gazı tüpleri. Genel tüp brüt ağırlığı 5 kilogramı aşmamalıdır.
NOT: Sıvı oksijen tanklarının uçakla taşınması yasaktır.

EVET

EVET

EVET

Portatif elektronik cihazlar için Lityum metal veya Lityum-iyon  pil veya element, yedek pil yalnız el bagajında taşınabilir. Lityum metal piller için Li-metal miktarı 2 gramdan fazla olmamalıdır ve Li-iyon pillerin kapasitesi 100 W/saati aşmayacaktır.    Aküsü dışarda olan cihazlar yedek pil olarak kabul edilmektedir. Bu pillerin her biri, kısa devreyi önlemek amacıyla ayrı olarak korunmalıdır. Kişi başı en fazla 20 adet pil taşıma hakkı verilir.

*Taşıyıcı 20 adet pil taşıma limitini arttırabilir.

HAYIR*

HAYIR

EVET

Lityum pilleri içeren elektronik cihazlar, yedek pil. Kapasitesi 100 W ile 160 W arasında olan veya bir cihazın içinde Lityum metal 2 gr ile 8 gr arasında olan cep elektronik cihazları veya taşınabilir tıbbi cihazlar(PMED). En fazla 2 yedek pil yalnız el bagajına alınabilir. Bu pillerin her biri, kısa devreyi önlemek amacıyla ayrı olarak korunmalıdır.

EVET

HAYIR

EVET

Lityum piller: Yolcular veya mürettebat tarafından taşınan kişisel kullanım amaçlı Taşınabilir Oksijen Konsantratörü (РОС) gibi tıbbi cihazlar dahil olmak üzere video kamera, cep telefonu, dizüstü bilgisayar, tablet gibi lityum metal veya lityum iyon güç kaynakları veya pilleri içeren portatif elektronik cihazlar (Detaylı bilgi IATA DGR 2.3.5.9). Li-metal piller için lityum-metal içeriği 2 gramı aşmamalı ve Li-iyon piller için kapasitesi 100 W’tan fazla olmamalıdır. Kontuara teslim edilecek bagajınızdaki elektronik cihazlar tamamen kapalı ve olası hasarlara karşı korunaklı olmalıdır. Kişi başı elektronik cihaz taşıma limiti 15 adettir. Cihazın içinde minyatür tipi Lityum güç kaynağı dışında farklı bir Lityum pili kullanılması halinde bu pil cihazdan çıkartmalıdır. Böyle cihazların bagaja teslimi sırasında pil tamamen çıkartılıp el bagajına yerleştirilmelidir.

* Taşıyıcı, 15 adet kişisel taşınabilir cihazların limitini arttırabilir.

HAYIR*

EVET

 

EVET

Dış akü dahil olmak üzere Lityum piller, yedek piller.

Yedek Pil bölümünü okuyunuz

Lityum piller: Lityum pil içeren koruma cihazları (Detaylı bilgi IATA DGR 2.3.2.6).

EVET

EVET

HAYIR

Güvenli bir şekilde ambalajlanmış mühimmat (silah fişekleri) (sadece 1.4S (UN 0012 veya UN 0014 sınıfına ait), kişisel kullanım amaçlı kişi başına en fazla 5 kg miktarında (11 lb). Taşınabilen miktar kapsamında birden fazla yolcuya ait mühimmat paketleri, bir veya birkaç paket içinde paketlenemez.

EVET

EVET

HAYIR

İçten yanmalı motorlar veya yakıt hücreli motorlar, A70 No'lu Özel Koşullara uygun olmalıdır  (Detaylı bilgi IATA DGR 2.3.5.15).

HAYIR

EVET

HAYIR

Kuru Buz (Katı Karbondioksit). İşbu şartnamenin kapsamına girmeyen kolay bozulabilecek gıdanın taşınması için çanta (ambalaj) karbondioksidin gidermesine uygun tasarlanmış koşulla ve kişi başı en fazla 2.5 Kg (5lb) limit ile bagaj kısmında veya el bagajı olarak taşınmaktadır. Bagaja verilecek valiz üzerinde “Kuru buz” (“Dry ice”) veya “Katı Karbondioksit” (“Carbon Dioxide, Solid”) ile kuru buz net ağırlığı veya buz ağırlığı 2,5 kg’dan aşağıda olduğu bilgileri bulunmalıdır.

EVET

EVET

EVET

2.2. Sınıfa ait karbondioksit veya diğer benzeyen gazları içeren, cankurtaran yeleğine gömülü iki (2) küçük tane kadar miktarda Tutuşmayan gazı içeren küçük gaz kartuşları (balonları). Bir yolcu başına en fazla bir ünite, bir kişi başına en fazla iki (2) yedek kartuş, diğer cihazlar için 50 ml kadar hacimde en fazla dört (4) silindir. (Detaylı bilgi IATA DGR 2.3.4.2).

EVET

EVET

EVET

Tekerlekli sandalye/katı hal pilli veya А123 ve А 199 özel koşullara uygun olan diğer kendinden hareketli taşıtlar (Detaylı bilgi IATA DGR 2.3.2.2).

EVET

EVET

HAYIR

Tekerlekli sandalye/sıvı elektrolitli pilli veya lityum pilli diğer kendinden hareketli taşıtlar (IATA DGR 2.3.2.3 ve 2.3.2.4).

EVET

EVET

HAYIR

5 litre altındaki şişede alkol oranı % 24 ile % 70 olan perakende satış ambalajlı tüketiciye mahsus ambalajlı Alkollü içkiler. Toplam içki limiti kişi başı 5 litredir. (Yalnız, Duty Free mağazalarında satın alınan ürünler için geçerlidir. Uçağa binilmesine kadar ve uçuş sırasında açılması yasak olan ağzı kapatılmış özel polietilen poşetlerde bulunmalıdır).

HAYIR

EVET

EVET

Az miktarda yanıcı sıvı içinde paketlenmiş bulaşıcı olmayan örnekler A180  No'lu Özel Koşula uygun olmalıdır (Deyali bilgi IATA DGR 2.3.5.14).

HAYIR

EVET

EVET

Katı hal pilleri içeren portatif elektronik cihazlar; A67 No'lu Özel Koşullar  uyarınca pillerin özellikleri 12 V ve 100 W/saati aşmamalıdır. En fazla 2 yedek katı  pil taşınabilir (Detaylı bilgi IATA DGR 2.3.5.13).

HAYIR

EVET

EVET

Kimyasal denetim görevlilerinin ekipmanları, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü üyeleri tarafından resmi seyahat sırasında taşınması durumunda. (Detaylı bilgi IATA DGR 2.3.4.4).

HAYIR

EVET

HAYIR

Kurtarma ekipmanlı sırt çantası, yolcu başı bir (1) adet, Altsınıf 2.2. sıkıştırılmış gaz kartuşları içeren, ayrıca Altsınıf 1.4.Sinden olan 200 mg net ağırlığından fazla olmayan bir piroteknik tetik mekanizması ile donatılabilir. Sırt çantası, tetik aniden etkinleştirilemeyecek şekilde paketlenmiş olmalıdır. Sırt çantasındaki hava yastıkları basınç emniyet valfleri ile donatılmış olmalıdır.

EVET

EVET

EVET

Portatif elektronik cihazların (örneğin, fotoğraf makinesi, cep telefonu, taşınabilir dizüstü bilgisayar) güç kaynağı için kullanılan Yakıt elementli sistemler. Detaylı bilgi IATA DGR 2.3.5.10.

HAYIR

HAYIR

EVET

Portatif elektronik cihazların güç kaynağı için kullanılan yakıt elementli yedek kartuşlar. (Detaylı bilgi IATA DGR 2.3.5.10)

HAYIR

EVET

EVET

Kişisel eşya olarak taşınması şartıyla özel kullanım amaçlı, sıvı gaz olmayan emilmemiş sıvı yakıt içermeyen Kibrit, emniyet kibriti (bir küçük kutu) veya küçük çakmak. Çakmak dolum kartuşları ve çakmak  doldurma cihazları; bagaj, el bagajı ve yolcu üzerinde taşınamaz.
Not: «Yavaş yanan (termo)» kibritlerin, «Blue flame», «Cigar» tipi çakmakların ve koruma kapağı olmayan veya yanlışlıkla aktivasyon önleme mekanizması olmayan çakmakların bagaj, el bagajı ve yolcu üzerinde taşınması yasaktır.

HAYIR

«YOLCU ÜZERİNDE»

Bedene veya beden üzerine yerleştirilen lityum pille çalışan cihazlar, veya tıbbi amaçla insan bedenine yerleştirilen radyofarmasötik malzemeler dahil Radyoizotop kardiyostimülatörler veya diğer cihazlar.

HAYIR

«YOLCU ÜZERİNDE»

İrrite edici ve nöroparalitik maddeler içeren gaz tüpü, biber gazı tüpü gibi Kişisel savunma cihazlarının bagaj, el bagajı ve yolcu üzerinde taşınması yasaktır.

YASAK

Patlayıcı maddeler, sıvı gaz, lityum pilleri gibi parçaları içeren Elektroşok silahlarının (örneğin, Tazer), bagaj, el bagajı ve yolcu üzerinde taşınması yasaktır.

YASAK

Civa içeren tıbbi veya klinik termometreler. Yalnız bagaja verilen valizin içinde koruma kılıfına yerleştiren kişi başı 1 adet termometre taşınabilmektedir.

HAYIR

EVET

HAYIR

Devlet hava durumu ofisi veya benzeri bir resmi kuruluş temsilcisi tarafından taşınan Civalı termometre veya barometre.(Detaylı bilgi IATA DGR 2.3.3.1)

EVET

HAYIR

EVET

Alevlenir sıvı yakıt içeren çakmak gazlı ocaklar ve çakmak gazlı ocakların yakıt depoları yalnız tamamen boşaltılmış halde taşınabilir. (Detaylı bilgi IATA DGR 2.3.2.5).

EVET

EVET

HAYIR

Tehlikesiz eşyaları içeren, gözenekli malzemenin tamamen emildiği soğuk sıvı azot (kuru yük) içeren İzole edilmiş paketler.

HAYIR

EVET

EVET

Hava kontrolü ekipmanlarının kalibrasyonu için kullanılan kontrol cihazları A41 no’lu Koşullara uygun olmalıdır. (Detaylı bilgi IATA DGR 2.3.5.16).

HAYIR

EVET

HAYIR

Lityum galvanik elemanlar ve / veya piroteknik malzemeler içeren menkul kıymetlerin depolanması için kullanılan bavullar, kasalar, para çuvalları gibi güvenlik cihazları ve benzerlerinin, IATA DGR 2.3.2.6 ‘de belirtilenler haricinde taşınması  tamamen yasaktır. (Detaylı bilgi IATA DGR п.4.2 “List of Dangerous Goods”).

YASAK

Lityum pil içeren Elektronik Cihazlar. Kapasitesi 100 W ile 160 W arasında olan Portatif elektronik cihazların (tıbbi cihazları dahil) yedek Li-iyon piller. Yalnız portatif elektronik cihazları için 2 gr ile 8 gr arasında lityum  olan pil kullanılabilir. Bagaj kısmında taşınan cihazlar tamamen kapalı ve korumalı şekilde yerleştirilmelidir.  

EVET

EVET

EVET

Tekerlekli sandalyeler veya lityum iyon pillere sahip diğer kendinden tahrikli cihazlar, pil özellikle ayırma için tasarlanmış ise, pil kabinde taşınmalıdır (ayrıntılar için IATA DGR 2.3.2.4.3 (b) 2'ye bakınız). EVET HAYIR EVET

Muhafaza kapağı ısıtıcı elemanı sıkı kapatmak şartıyla bir yolcu veya mürettebat başına bir (1) tane düşen hidrokarbon gazı içeren Saç maşası. Söz konusu saç maşası, uçakta kesinlikle kullanılmaz. Söz konusu saç maşası yedek gaz tüplerinin, bagaj ve el bagajında taşınması yasaktır.

HAYIR

EVET

EVET

Sualtı feneri, (dalış feneri) ve havya gibi ısı yayan eşyalar. (Detaylı bilgi IATA DGR 2.3.4.6).

EVET

EVET

EVET

Tesadüfi olarak açılmasını önlemek amacıyla ayrı olarak korunacak pilleri içeren Elektronik sigaralar (elektronik puro, elektronik pipo ve kişisel kullanım amaçlı diğer buharlaştırıcılar dahil).

HAYIR

HAYIR

EVET

NOT. Elektronik sigara, elektronik nikotin dağıtım sistemi (ENDS) dahil, Heat-not-burn teknolojisi kullanan tütün ürünleri, elektronik nargile ve benzer diğer cihazların Hindistan’a / Hindistan’dan taşınması yasaktır.