Tehlikeli yük

Uçakla taşınması yasak olan tehlikeli madde ve eşyalar
Bazı şartlarda uçakla taşınabilen veya taşınması yasak tehlikeli eşya ve maddeler

Uçakla taşınması yasak olan tehlikeli madde ve eşyalar

 
 • CİVALI BAROMETRE taşınması yasaktır.
 • YAKICI MADDELER: asitler, alkalin güç kaynakları.
 • YANICI MADDELER: benzinli çakmak ve ısıtıcılar, boyalar ve «maytap».
 • OKSİTLEYİCİ MADDELER ve ORGANİK ASİTLER
 • RADYOAKTİF MADDELER
 • BULAŞICI MADDELER: bakteri, canlı virüsler.
 • MANYETİK MADDELER
 • BASINÇLI GAZLAR: derin soğutulmuş yanıcı, yanmaz, zehirli gazlar, bütan, oksijen, propan, dalış tüpleri.
 • AEROSOLLER
 • PATLAYICI MADDELER: havai fişek, kestane fişeği, işaret fişeği, fişekler.
 • ZEHİRLİ MADDELER: insektisit, herbisit, arsenik, siyanidler.
 • TOKSİK MADDELER: beyazlatıcı, peroksitler.
Hava taşıyıcısının izni gerektiren Kontrol edilmiş bagaj olarak taşınabilen El bagajı olarak taşınabilen
5 litre altındaki şişede alkol oranı en az %24 ama en fazla %70 olan tüketiciye mahsus ambalajlı Alkollü içkiler, kişi başına düşen 5 litre net ağırlığını aşmamalıdır Hayir Evet Evet
Güvenli bir şekilde ambalajlanmış mühimmat (silah fişekleri) (sadece 1.4S (UN 0012 veya UN 0014 sınıfına ait), kişisel kullanım amaçlı kişi başına en fazla 5 kg miktarında (11 lb). Taşınabilen miktar kapsamında birden fazla yolcuya ait mühimmat paketleri, bir veya birkaç paket içinde paketlenemez. Evet Evet Hayir
Yolcu başına bir (1) tane düşen, 2.2а. sınıf basınçlı gaz kartuşu ve hayat kurtarıcı donanım içeren Sırt çantası. 1.4S. sınıflı maddenin yaklaşık 200 mg net oranı içeren payroteknik horoz mekanizması ile donatılabilir. Horoz mekanizması aniden aktifleşmeyecek şekilde sırt çantası ambalajlanmalıdır. Sırt çantasının içinde bulunan hava yastıkları, basınç düşürücü valf ile donatılmalıdır. Evet Evet Evet
Tüm yedek/ ambalajlanmamış lityum-metal veya lityum-iyon güç kaynakları veya piller, bu elektronik cihazlar için sadece el bagajı olarak taşınmalıdır. Söz konusu piller, kısa devreyi önlemek amacıyla ayrı olarak korunmalıdır. Hayir Hayir Evet
Çok tutuşkan sıvı yakıt içeren portatif fırınlar ve yakıt tankları, yakıt tanklarından sıvı yakıt tam boşaltmak şartıyla taşınabilir. Evet Evet Hayir
Kimyasal denetim görevlileri ekipmanları, bir resmi gezi sırasında Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü üyeleri tarafından taşınması durumunda. Evet Evet Evet
Tahriş edici ve nöroparalitik maddeleri içeren Biber spreyleri ve gözyaşartıcı gaz spreylerinin özel eşya, el bagajı ve kontrol edilmiş bagaj olarak taşınması yasaktır. Yasak
Kuru Buz (Katı Karbondioksit), kolay bozulabilecek, soğuk taşıma gerektiren durumlarda bagaj veya kabin bagajı içerisinde gerekli onay alınması durumunda kişi başı en fazla 2.5 Kg net ağırlıkta olmak şartı ile taşınabilir. Evet Evet Evet
Tesadüfi açmasını önlemek amacıyla ayrı olarak korunacak pilleri içeren Elektronik sigaralar (elektronik puro, elektronik pipo ve özel kullanım amaçlı diğer buharlaştırıcılar dahil). Hayir Hayir Evet
Patlayıcı maddeleri, sıvı gaz, lityum pilleri v.s. içeren Elektroşok silahlarının (örneğin, Tazer), el bagajı, kontrol edilmiş bagaj ve özel eşyalar olarak taşınması yasaktır. Yasak
Portatif elektronik cihazların (örneğin, fotoğraf makinesi, cep telefonu, taşınabilir dizüstü bilgisayar, camcorderlerin) elektrik beslenmesi için kullanılan Şarj üniteleri ve değiştirilebilir kartuşları. Hayir Evet Evet
Sınıfa ait karbondioksit veya diğer benzeyen gazları içeren, cankurtaran yeleğine gömülü iki (2) küçük tane kadar miktarında Tutuşmaz gaz küçük gaz spreyleri. Bir yolcu başına en fazla bir ünite, bir kişi başına en fazla iki (2) yedek kartuş, diğer cihazlar için 50 ml kadar hacimde en fazla dört (4) silindir. Evet Evet Evet
Mekanik ekstremiteleri çalıştırmak için kullanılan Tutuşmaz, nontoksik gaz tüpleri. Gerektiğinde seyahat sırasında ilgili rezerv sağlamak amacıyla ilgili ebatta yedek tüpleri de dahil. Hayir Evet Evet
Muhafaza kapağı ısıtıcı elemanı sıkı kapatmak şartıyla bir yolcu veya mürettebat üyesi başına bir (1) tane düşen hidrokarbon gazı içeren Saç maşası. Söz konusu saç maşası, uçakta asla kullanılmaz. Söz konusu saç maşası yedek gaz tüpleri, ne kontrol edilmiş bagaj ne de el bagajı olarak taşınabilir. Hayir Evet Evet
Sualtı feneri, (dalış feneri) ve havya gibi Isı yayan eşyalar. Evet Evet Evet
Tehlikesiz eşyaları içeren gözenekli malzemenin tamamen emdiği soğuk sıvı azot (kuru yük) içeren İzole edilmiş paketler. Hayir Evet Evet
İçten yanmalı motorlar veya yanıcı elemanı içeren motorlar. Hayir Evet Hayir
Özel veya evde kullanım için perakende satılacak ambalajlı Enerji tasarruflu lambalar. Hayir Evet Evet
Lityum piller: Lityum akümülatör içeren güvenli donanım. Evet Evet Hayir
Lityum pil: özel kullanım için yolcular veya mürettebat üyeleri tarafından taşınan Taşınabilir Oksijen Konsantratörü (РОС) gibi tıp cihazları dahil ve, saat, hesap makinesi, fotoğraf makinesi, video kamera, cep telefonu, dizüstü bilgisayar, tablet bilgisayar, taşınabilir güç kaynakları v.s. gibi ev aletleri dahil lityum metal veya lityum iyon güç kaynakları veya pilleri içeren portatif elektronik cihazlar. Piller, lityum-metal piller için 2 g ve lityum iyon piller için 100 Wh aşmamalıdır.
Kontuara teslim edilecek bagajınızdaki elektronik cihazlar tamamen kapalı ve olası hasarlara karşı korunaklı olmalı. Kişi başı elektronik cihaz taşıma limiti 15 adet ile sınırlıdır.
UYARI: Samsung Galaxy Note 7 cihazların yalnızca kabin içerisinde yolcu ile birlikte, tamamen kapalı ve şarj halinde olmadan taşınmasına izin vardır. Haricinde bagaj veya kargo olarak taşınması yasaktır!
Hayir Evet Evet
Portatif elektronik cihazlar için özgül kapasitesi 100 Wh ila 160 Wh olan Yedek/ambalajlanmamış lityum piller ve, 2 g lityum içeren ama bir cihaz başına 8g aşmamak şartıyla taşınabilir tıp cihazları. En fazla 2 ilave piller el bagajı olarak taşınabilir. Bu pillerin her birisi, kısa devreyi önlemek amacıyla ayrı olarak korunmalıdır. Evet Hayir Evet
Lityum pilleri içeren elektronik cihazlar. Tıp cihazlarının dahil 100 Wh ila 160 Wh kapasiteli elektronik cihazların lityum iyon pilleri. 2g ila 8g miktarında lityum içeren lityum metal piller sadece taşınabilir tıp cihazlarında kullanılabilir. Evet Evet Evet
Özel eşya olarak taşınması şartıyla özel kullanım amaçlı, sıvı gaz olmayan emilmemiş sıvı yakıt içermeyen Kibrit, emniyet kibriti (bir küçük kutusu) veya küçük çakmak. Çakmak dolum kartuşları ve çakmak yeniden doldurma cihazları özel eşya, kontrol edilmiş bagaj veya el bagajı olarak taşınmaz.
Not: «Yavaş yanan (termo)» kibritlerin,«Blue flame» veya «Cigar» tipi çakmakların taşınması yasaktır.
Hayir Hayir Evet
Taşıtlar: Sıvı elektrolit, akmaz akümülatör içeren engelli arabası veya diğer motorlu araçlar. Evet Evet Hayir
Taşıtlar: Lityum veya akar akümülatör içeren engelli arabası veya diğer motorlu araçlar. Evet Evet Hayir
Taşıtlar: kişisel deniz aracı, uçan kaykay (hoverboard), elektrikli tekteker, elektrikli motosiklet, segway v.s. gibi lityum iyon akümülatör içeren motorlu araçlar. Hayir Yasak
Saç spreyi, parfüm, kolonya ve alkol içeren diğer tıp malzemeleri gibi Radyoaktif olmayan tıp veya tuvalet malzemeleri (aerosol dahil) Hayir Evet Evet
ve
İlave tehlike olmayan, spor ve ev alanında kullanılan Tutuşmaz ve toksik olmayan aerosoller.
yukarıda anılan tüm eşyaların genel net miktarı 2 kg veya 2 litre aşmamalı ve her ayrı eşyanın net miktarı 0.5 kg veya 0.5 litre aşmamalıdır. Aerosol püskürtme valfları, sıvısının tesadüfi dökmesini önlemek amacıyla kapakla veya diğer bir ilgili yöntemle kapatılmalıdır.
Hayir Evet Hayir
Tıp amaçları için kullanılan Oksijen veya hava tüpleri, gaz tüpleri. Genel tüp brüt ağırlığı 5 kg aşmamalıdır.
NOT: Sıvı oksijen tanklarının uçakla taşınması yasaktır
Evet Evet Evet
Hava kontrolü ekipmanları kalibrasyonu için kullanılan kontrol cihazları. Hayir Evet Hayir
Kuru elektrolit pilleri içeren portatif elektronik cihazlar; piller A67 No'lu Özel Şarta uyacaktır ve 12 Volt ve 100 Vat/saat aşmamalıdır. En fazla 2 yedek pil taşınabilir. Hayir Evet Evet
Bedene veya beden üzerine yerleştirilen lityum pille çalışan cihazlar, veya tıp amacıyla insan bedenine yerleştirilen radyofarmasötik malzemeler dahil Radyoizotop kardiyostimülatörler veya diğer cihazlar. Hayir Yaninda
Lityum galvanik elemanları ve/veya piroteknik malzemeleri içeren Değerli kağıtların saklanması valizleri, nakit para çuval ve kasaları v.s. Yasak
Çok tutuşkan sıvının az miktarına paketlenmiş Bulaşıcı olmayan örnekler. Hayir Evet Evet
Civa içeren tıp veya klinik termometreleri. Sadece kontrol edilmiş bagaj içinde taşınabilir – bir yolcu başına sert kutu içinde 1 termometre taşınabilir. Hayir Evet Hayir
Civalı barometreler. Yasak
Nikel-kadmiyum ve alkalin piller gibi ticaret amacıyla kullanılabilen diğer piller, kısa devreyi önlemek için usulen korunması şartıyla sadece el bagajı olarak taşınabilir.