Ankara - Paris - Ankara

$ 215
Ankara - Paris - Ankara
$ 215
Ankara - Paris - Ankara
$ 215
FLIGHTS FROM Ankara Arrival / departure time
PS722 Ankara Kiev05:50 / 07:55
PS127 Kiev Paris09:55 / 12:20
FLIGHTS FROM CITY Paris Arrival / departure time
PS128 Paris Kiev14:00 / 18:05
PS721 Kiev Ankara20:15 / 22:10
FLIGHTS FROM Ankara Arrival / departure time
PS722 Ankara Kiev05:50 / 07:55
PS127 Kiev Paris09:55 / 12:20
FLIGHTS FROM CITY Paris Arrival / departure time
PS128 Paris Kiev14:00 / 18:05
PS721 Kiev Ankara20:15 / 22:10
FLIGHTS FROM Ankara Arrival / departure time
PS722 Ankara Kiev05:50 / 07:55
PS127 Kiev Paris09:55 / 12:20
FLIGHTS FROM CITY Paris Arrival / departure time
PS128 Paris Kiev14:00 / 18:05
PS721 Kiev Ankara20:15 / 22:10
FLIGHTS FROM Ankara Arrival / departure time
PS722 Ankara Kiev05:50 / 07:55
PS127 Kiev Paris09:55 / 12:20
FLIGHTS FROM CITY Paris Arrival / departure time
PS128 Paris Kiev14:00 / 18:05
PS721 Kiev Ankara20:15 / 22:10
FLIGHTS FROM Ankara Arrival / departure time
PS722 Ankara Kiev05:50 / 07:55
PS127 Kiev Paris09:55 / 12:20
FLIGHTS FROM CITY Paris Arrival / departure time
PS128 Paris Kiev14:00 / 18:05
PS721 Kiev Ankara20:15 / 22:10
FLIGHTS FROM Ankara Arrival / departure time
PS722 Ankara Kiev05:50 / 07:55
PS127 Kiev Paris09:55 / 12:20
FLIGHTS FROM CITY Paris Arrival / departure time
PS128 Paris Kiev14:00 / 18:05
PS721 Kiev Ankara20:15 / 22:10
FLIGHTS FROM Ankara Arrival / departure time
PS722 Ankara Kiev05:50 / 07:55
PS127 Kiev Paris09:55 / 12:20
FLIGHTS FROM CITY Paris Arrival / departure time
PS128 Paris Kiev14:00 / 18:05
PS721 Kiev Ankara20:15 / 22:10

Flights from Ankara to Paris