Ankara - Barselona

’dan başlayan 88$ *
Ankara - Barselona
’dan başlayan 88$ *
’DAN UÇUŞLAR Ankara VARIŞ / KALKIŞ SAATİ
PS722 Ankara Kyiv06:55 / 08:05
PS991 Kyiv Barselona09:50 / 12:35
ŞEHRİNDEN UÇUŞLAR Barselona VARIŞ / KALKIŞ SAATİ
PS992 Barselona Kyiv13:30 / 18:00
PS721 Kyiv Ankara20:00 / 23:30
’DAN UÇUŞLAR Ankara VARIŞ / KALKIŞ SAATİ
Seçilen tarih için tarifeli uçuş yok
ŞEHRİNDEN UÇUŞLAR Barselona VARIŞ / KALKIŞ SAATİ
Seçilen tarih için tarifeli uçuş yok
’DAN UÇUŞLAR Ankara VARIŞ / KALKIŞ SAATİ
PS722 Ankara Kyiv06:55 / 08:05
PS991 Kyiv Barselona09:50 / 12:35
ŞEHRİNDEN UÇUŞLAR Barselona VARIŞ / KALKIŞ SAATİ
PS992 Barselona Kyiv13:30 / 18:00
PS721 Kyiv Ankara20:00 / 23:30
’DAN UÇUŞLAR Ankara VARIŞ / KALKIŞ SAATİ
Seçilen tarih için tarifeli uçuş yok
ŞEHRİNDEN UÇUŞLAR Barselona VARIŞ / KALKIŞ SAATİ
Seçilen tarih için tarifeli uçuş yok
’DAN UÇUŞLAR Ankara VARIŞ / KALKIŞ SAATİ
PS722 Ankara Kyiv06:55 / 08:05
PS991 Kyiv Barselona09:50 / 12:35
ŞEHRİNDEN UÇUŞLAR Barselona VARIŞ / KALKIŞ SAATİ
PS992 Barselona Kyiv13:30 / 18:00
PS721 Kyiv Ankara20:00 / 23:30
’DAN UÇUŞLAR Ankara VARIŞ / KALKIŞ SAATİ
PS722 Ankara Kyiv06:55 / 08:05
PS991 Kyiv Barselona09:50 / 12:35
ŞEHRİNDEN UÇUŞLAR Barselona VARIŞ / KALKIŞ SAATİ
PS992 Barselona Kyiv13:30 / 18:00
PS721 Kyiv Ankara20:00 / 23:20
’DAN UÇUŞLAR Ankara VARIŞ / KALKIŞ SAATİ
Seçilen tarih için tarifeli uçuş yok
ŞEHRİNDEN UÇUŞLAR Barselona VARIŞ / KALKIŞ SAATİ
Seçilen tarih için tarifeli uçuş yok

Ankara’dan Barselona‘a uçuşlar