Ukrayna Uluslararası Havayolları

UİA Tarihi

Ukraine International Airlines (UİA) havayolu şirketi yeni bağımsız devletin milli (yerel) hava taşımacısı olarak 1992'de kurulmuştur. Ukrayna Civil Havacılık Derneği ile GPA adlı (daha sonra AerCap B.V. olarak adlandırılan) İrlanda’nın en büyük leasıng şirketi UİA’nın kurucularıydı.

15 yıllık çalışma süresince UİA şirketi yeni stratejik ve finansal yatırımcıları çekmesinde başardı. 1995’te şirketin devlet hissesi Ukrayna Devlet Malı Fonuna devralanmıştır. 1996’da Austrian Airlines ve Swissair havayolu şirketleri yanı sıra 2000’de Avrupa İmar ve Kalkınma Bakası (AİKB) UİA hissedarlar grubuna katılmışlardır.

Kamu-özel örgütsel modeli, UİA şirketi için tüm hissedarlarının güçlü yönleri kullanılma, uluslararası yolcu taşımacılığı deneyimini kazanma yanı sıra işletme yönetimi, bakım onarım ve hizmetler alanlarındaki en iyi uygulamaları benimsetmesini sağlardır.

İlk aşamada UİA şirketinin ana görevi Batı Avrupa ülkelerinin başkentleri ve en önemli şehirleri ile doğrudan hava iletişimi kurmaktı. O safhada şirket, point-to-point modelini uygulayarak ve güzergah şebekesini planlı kademeli olarak genişleterek bu görevlerle başarılı bir şekilde başa çıkıyordu.

2009'un sonunda belirli piyasanın % 20 payına sahip olan UİA şirketi Ukrayna hava taşımacılık alanında en önemli oyunculardan biri haline gelmiştir. Daha fazla geliştirilme, stratejinin radikal bir değişiklerini gerektiriyordu. Bu ihtiyacın ortaya çıkışı, 2010'da yapılan şirketin mülkiyet şekli değişimiyle çakışmıştı. Ukrayna’da var olma stratejisindeki değişimlere ve AİKB’nın yatırım nesne sermayesinde standart katılma süresinin sona ermesine bağlı olan yabancı yatırımcıların UİA sermaye yapısından çıkışı en önemli faktörlerinden biri olmuştur.

Piyasanın konjönktöründe keskin bir değişimler ve Ukrayna’nın diğer havayolu şirketlerinden gelen sert fiyat rekabeti koşullarında yapılan UİA şirketinin özelleştirmesi, gerekli işletme esnekliği sağlayıp yerel hava taşımacı işletme modelinden şebeke hava taşımacı işletme modeline geçişe başlamaya izin vermiştir.

2013'te ana rakibin işinin çökmesi sonucunda UİA şirketi, piyasanın altyapı çöküşünü önleyebilmiş olan Ukraynadaki tek hava taşımacı haline gelmiştir. Havayolu şirketi, kısa süre içinde gelişiminde programsız atılım yapmak zorunda kalıp uçak filosunu ikiye katlaması ve personel sayısını arttırmasında başarmıştır. Bu, rakip şirketten «miras olarak» alınan çoğu güzergahlarda hava iletişimini hızla geri yüklemeyi mümkün kılmıştır.

Zorunlu genişletilme, UİA şirketi faaliyetlerinin optimize etmesine ek bir itki verip Ukrayna'nın coğrafi konumu ve transit potansiyelini kullanma önceliğini artırmıştır. UİA şirketi çalışmalarını, transit yolcu akışlarını oluşturup ana havaalanı «Boryspil» üzerinden Kuzey'den Güney'e ve Batı'dan Doğu'ya yönlendirme şeklinde düzenlemiştir.

2014'te, Ukrayna Doğusundaki silahlı çatışma, Kırım'ın işgali ve ilhakı, ulusal para biriminin devalüasyonu ve buna bağlı olarak döviz masraflarındaki keskin artış sebeplerden dolayı ortaya çıkan zor politik ve ekonomik koşullarda UİA şirketi, masraflarını düşürerek işi stabilize etmek zorunda kalmıştır. UİA, tarihinde ilk kez personel azaltılması, uçak filosu optimizasyonu, bazı kârsız hava güzergahlar işletmesinin sona ermesi gibi tedbirlerine başvurmak zorunda kalmıştır.

Aynı zamanda UİA yönetimi, havayolu şirketi tarafından verilen hizmetlerin yolcular için fiyat erişilebilirliğini sağlamak maksadıyla bilet fiyatından ek hizmetlerin maliyetini çıkartarak sistematik tarife indirimi üzerinde karar almıştır. Bu adım şirkete, müşterilerine düşük fiyatları teklif ederek dünyanın ilk düşük maliyetli ağ hava taşıyıcısı olmaya imkânı vermiştir.

UİA bugünlerde

UİA, düşük maliyetli şebeke hava taşımacı işletme modelinini kullanan, yolcu ve yük taşımacılığında uzmanlaşmış olan Ukrayna hava taşımacılık sektörünün kurucusu olan şirkettir.

UİA şirketi Ukraynayı, Avrupa, Asya, Amerika, Afrika ve Orta Doğuda yerleşen 38 ülke ile bağlamaktadır. Şirket, haftalık 1100 adet uluslararası ve iç hat uçuşu gerçekleştirip iştirak havayolu şirketlerinin dünyanın 3000’den fazla şehrine ulaşılan güzergahlarını bağlamayı sağlamaktadır.

Şirketin baz havaalanı Kyiv «Boryspil» Uluslararası havalimanıdır (KBP).

Havayolunun filosunda 42 uçak bulunmaktadır.

UİA şirketi yer hizmetleri (handling) kendi ağına sahiptir. Bu, hizmetler kalitesini kontrol edebilmesi, diğer havayollarına servis hizmetlerini satabilmesi ve Ukrayna'da ek işyerleri yaratabilmesini sağlamaktadır.

2021 yılına kadar havayolu, filoyu genişletme ve güncelleştirme, rota ağı doğu ve güneydoğu vektörlerinin yeni uçuş güzergahlarını açma, halihazırda kullanılan yol tariflerinde uçuş sıklığını artırma ve Ukrayna'nın değişik şehirlerinde bölgesel hava ulaşım merkezlerinin aktif olarak geliştirmesini planlamaktadır.