Villkoren och bestämmelserna för platsval

För er bekvämlighet, så erbjuder UIA möjligheten av välja säten på våra flyg.

Fördelarna med val av säten:

 • Att du hamnar bredvid ditt ressällskap eller affärskontakt.
 • Behöver du mer benutrymme eller föredrar du att sitta vid fönster eller gang.

Tjänsten val av säten är tillgängligt för passagerare som resar med regelbundna och charterflyg.

Passagerare som har bokat biljetter kan göra tillval till sina bokningar via HANTERA MINA BOKNINGAR.

För att säkerställa säkerhetsregler och komfort ska passagerare som inte kan sitta bekvämt i ett enda säte på grund av sina fysiska parametrar boka extra sittplats.

av säten på regelbundna flyg
av säten på charterflyg

Förval av säten kostar inget extra för dem som reser i Premium economy eller Affärsklass.
Ekonomiklass passagerare kan välja säten mot en avgift:

Förhandsbokningar kan göras på hemsidan www.flyuia.com, på UIA kontor samt biljetteringskontor.

Om ni redan har köpt flygbiljetterna-på UIA kontor eller biljetteringskontor.

På averse flygplatsen på UIA biljettkontor samt ombord.

Betalning av förvalssäten måste ske senast 48 timmar före avresan. Detaljerad information om förhandsval på säten samt villkor finner ni här.

Även på charterflyg kan man beställa mat på flyget 36 timmar före avresa och bagagetjänst med 50% rabatt om ni betalar tjänsten inom 24 timmar före avgång.

Avgifter av förhandsval av säten i ekonomiklass

Kom ihåg att förval av säten och betalning av dessa måste bokas för varje flygsegment.

Avgifter förbeställning av säten

Vid nödutgång SÄTEN I 2 OCH 3 RAD Fönster/gang sate All Andra säten*
Inrikes flyg inom Ukraina med UIA
11 EUR 9 EUR 4 EUR 3 EUR
Medeldistans destinationer med UIA
15 EUR 12 EUR 6 EUR 4 EUR
Långdistans flyg till/från USA, Kina, Thailand, Sri Lanka, Indien, Kanada
40 EUR 20 EUR 13 EUR 9 EUR

Betalning av förvalssäten på avreseflygplatsen

UIA inrikesflyg över Ukraina och medellånga flygningar Flyg till/från USA, Kina, Thailand, Sri Lanka, Indien, Kanada
20 EUR
Nödutgång samt första raden i ekonomiklass
45 EUR
Nödutgångssäten

Betalning av förvalssäten ombord

UIA inrikesflyg över Ukraina och medellånga flygningar Flyg till/från USA, Kina, Thailand, Sri Lanka, Indien, Kanada
35 EUR
Nödutgång samt första raden i ekonomiklass
55 EUR
Nödutgång samt första raden i ekonimiklass

NOTERA: Fram tills att betalning erlagts för förvalssäte, så förbehållers sig UIA rätten att ensidigt ändra villkoren för sätesval, inklusive avgiften, vid givet tillfälle utan föregående varning.

Säkerhetsföreskrifter och andra villkor för förvalssäte

På grund av säkerhetsskäl kan inte förval vid nödutgång inte bokas för följande kategorier:

 • Passagerare som reser med barn under 16 års ålder;
 • Minderåriga, under 16 års ålder, som inte reser med vuxen;
 • Passagerare som har betalt för ett angränsande säte till handbagage/musikinstrument etc;
 • Gravida kvinnor;
 • Passagerare som reser med husdjur i kabinen;
 • Passagerare vars fysiska parametrar överskrider storleken av ett sate ombord, för att kunna spänna sig fast pga att bältena är för korta eller att kunna fälla armstöden.

Passagerare vid nödutgång måste ha färdighet samt vilja att hjälpa till vid en evakuering samt ha färdigheter att förstå skriftliga eller verbal instruktioner i ukrainska eller engelska.

Att välja en plats i den 1:a raden i Economy Class är inte tillgängligt för följande kategorier:

 • Passagerare med barn upp till 5 år, med undantag för UIA flygresor till/från USA, Kina, Thailand, Sri Lanka, Kanada, Indien;
 • Passagerare med egen syrgas ballong eller syrgasgenerator, utom på UIA flygningar till och från USA, Kina, Thailand, Sri Lanka, Kanada, Indien;
 • Passagerare som reser med husdjur i kabinen, med undantag för UIA flygresor till/från USA, Kina, Thailand, Sri Lanka, Kanada, Indien;
 • Deporterade och personer som följer med dem samt passagerare som nekades inresa till ett land av vald destination.

OBS: Om de sker förändring av säteskonfiguration på grund av inställt flyg, ombokning, försening, så kan passageraren få ett annat säte med sittplatser som liknar de tidigare bokade. Dock garanterar UIA ett specifikt sätesnummer.

Vänligen läs här för villkoren och restriktionerna gällande förvalssäten vid plats vid nödutgång och första sätesraden i ekonomiklass..

Passagerare på charterflyg kan välja en plats:

via resebyrå/researrangör.

Förutförsäljning av säten utförs senast 24 timmar före avgången av flygningen. Kolla in de detaljerade användarvillkoren för charterflyg. Även på charterflyg kan man beställa mat på flyget 36 timmar före avresa och bagagetjänst med 50% ni betalar tjänsten inom 24 timmar före avgång.

Avgifter av förhandsval av säten i ekonomiklass

Val och utbetalning för säten utförs för varje enskilt segment av flygningen.

Avgifter av förhandsval av säten på charterflyg

Säten i första rad och vid nödutgång Säten i 2, 3, 4 och 5 rad Alla andra säten
UIA inrikesflyg över Ukraina och medellånga flygningar
30 EUR 13 EUR 4 EUR
Långdistans flyg till/från USA, Kina, Thailand, Sri Lanka, Indien, Kanada
35 EUR 15 EUR 5 EUR

NOTERA: Fram tills att betalning erlagts för förvalssäte, så förbehållers sig UIA rätten att ensidigt ändra villkoren för sätesval, inklusive avgiften, vid givet tillfälle utan föregående varning.

Säkerhetsföreskrifter och andra villkor för förvalssäte

På grund av säkerhetsskäl kan inte förval vid nödutgång inte bokas för följande kategorier:

 • Passagerare som reser med barn under 16 års ålder;
 • Minderåriga, under 16 års ålder, som inte reser med vuxen;
 • Passagerare som har betalt för ett angränsande säte till handbagage/musikinstrument etc;
 • Gravida kvinnor;
 • Passagerare som reser med husdjur i kabinen;
 • Passagerare vars fysiska parametrar överskrider storleken av ett sate ombord, för att kunna spänna sig fast pga att bältena är för korta eller att kunna fälla armstöden.

Passagerare vid nödutgång måste ha färdighet samt vilja att hjälpa till vid en evakuering samt ha färdigheter att förstå skriftliga eller verbal instruktioner i ukrainska eller engelska.

Förvalssäte på första sätesraden är inte tillgänglig för:

 • Passagerare med barn under 5 år, med undantag på flyg till/från USA, Kina, Thailand, Sri Lanka;
 • Passagerare med funktionshinder som behöver rullstolar;
 • Minderåriga, under 16 års ålder, som inte reser med vuxen;
 • Passagerare som reser med husdjur i kabinen.