Att resa med barn

 • Barn från 2 till 12 år
 • Spädbarn (barn under 2 år)
 • Baby resesängar
 • Ensamresande barn
 • Gruppresor med barn
 • Children dishes
Barn från 2 till 12 år

Ett barn mellan 2 och 12 års ålder (som har fyllt 2 år men ännu inte fyllt 12 år) ska betala tillämpligt barnpris och en normal passagerarbiljett ska utfärdas. Barn som reser på en barnbiljett har rätt till en egen passagerarstol ombord på flyget.
Passagerare som reser med barn har rätt till en prioriterad incheckning och ombordstigning på flyget.

Spädbarn (barn under 2 år)
 • Spädbarn (barn under 2 år) kommer att transporteras i en vuxen persons knä. Om du planerar att resa med två spädbarn, måste du köpa ett en separat stol. I sådant fall måste du använda en bilbarnstol för transport av ditt barn på en separat passagerarstol. Observera att endast ett spädbarn från 6 månaders ålder och äldre kan färdas på en separat flygstol.
 • Du kan använda en bilbarnstol för transport av barn upp till 3 års ålder och äldre förutsatt att hans/hennes vikt inte överstiger 18 kg.
 • Bilbarnsäten måste vara i bra skick, inte vara skadade och vara kompletta med sele. Bilbarnsätet måste få plats i ett utrymme av 42 cm x 42 cm.

OBSERVERA! Bilbarnsäten måste vara godkända för lufttransport. Se vissa exempel på sådana märken nedan:

Sörj för att ta med ett bilbarnsäte. UIA tillhandahåller inte sådan service.

Baby resesängar
 • Baby resesängar finns ombord på UIA's långdistansflygningar på Boeing-767 och Boeing-777 i alla klasser. Med undantag: Boeing-767 UR-GEA där baby resesängar endast är tillgängliga på Premium Ekonomi och Business Class.
 • Om du reser med din egen babykorg ska du komma ihåg att du inte får använda den under flighten. Du får endast använda den fram till avgång och efter landning. Små hopfällbara babykorgar kan transporteras i flygplanets kabin i utrymmet ovanför stolen.
 • Endast en helt hopfällbar barnvagn passagerare får tas med gratis för barn upp till 2 år. Du kan använda den för att bära barn fram till flygplanets dörr där lastpersonalen tar hand om den och lastar in den i lastutrymmet. Be en av UIA:s besättningsmedlemmar att se till att du får tillbaka din barnvagn omedelbart efter ankomst.
Ensamresande barn

Passagerare i åldrarna mellan 5 och 16 år kan resa ombord på UIA:s flighter utan vuxet sällskap – förutsatt att de har bokat biljetten via vår specialtjänst för ensamresande barn (UM). Våra tjänster för ensamresande barn finns tillgängliga under hela resan – från ursprungsflygplatsen via transit och fram till slutdestinationen.

Kontakta oss, för mer detaljerad information om denna tjänst och priser.

Beställ här vår service för ensamresande barn (UM) på charterflyg.

Om du vill boka denna tjänst är det obligatoriskt att fylla i ett hanteringsdokument för ensamresande barn som du kan begära från en auktoriserad försäljningsagent för UIA på avgångsflygplatsen.

Vår auktoriserade försäljningsagent följer sedan med och hjälper ditt barn fram till flygplanet, där en av våra besättningsmedlemmar kommer att ta hand om honom/henne under hela flygsträckan.

Var god lämna inte flygplatsen förrän flighten verkligen har avgått!
Efter flightens ankomst till destinationsflygplatsen kommer vår personal att ledsaga ditt barn genom alla ankomstförfaranden hela vägen fram till dess att barnet överlämnas till den mötande personen.
Vi kan endast lämna över barnet till den person som angetts i hanteringsdokumentet för ensamresande barn eller till en auktoriserad försäljningsagent för det mottagande flygbolaget vid transferflygplatsen.
Den mötande personen vid ankomstflygplatsen måste uppvisa en ID-handling som bekräftar hans/hennes identitet.

Om den mötande personen som angetts i hanteringsdokumentet för ensamresande barn inte finns på plats att möta det ensamresande barnet vid ankomst, måste vi ta ditt barn med oss tillbaka till avgångsflygplatsen. I sådant fall måste du även betala alla kostnader i samband med detta.

Ledsagningstjänst kan inte slutföras:

 • Om ditt barn på flygdagen är yngre än 5 år.
 • För passagerare med funktionshinder i åldern från 5 till 16 år.
 • Om kvoten, som fastställts av flygbolaget som ombesörjer flygtransporten, överskrids i antal ensamresande minderåringa per flight.
 • Om anslutningstiden på överföringsflygplatsen överstiger 5 timmar.
  Undantag: flygplatsen i Zürich och Amsterdam - obegränsad vid anslutningstid om nästa flygning utförs på samma dag.
 • Om rutten följs av en byta på flygplatser.
 • UIA flygningar till / från Moldavien för barn som är medborgare i Moldavien. Begränsningar gäller på grund av bestämmelserna i den nuvarande lagstiftningen i Moldavien, nämligen p. l Lag nummer 269-XIII från 1994/11/09. Enligt lagstiftningen minderåriga har rätt att lämna och ankomma till Moldavien endast tillsammans med deras juridiska ombud eller medföljande person som utses av ett juridiskt ombud deklaration och vars signatur är vidimerad av en notarius. En medföljande person ska utses en fullt kapabel person som enligt denna lag åtföljs av en minderåriga och representerar sina intressen hela tiden under deras vistelse utomlands. Flygbolaget UIA är en juridisk person och kan inte säkra ledsagning för minderåriga med en anställd i alla stadier av transport och vistelse utomlands, i enlighet med bestämmelser som utses i den här Lagen.

Anmärkningar

I enlighet med förordning av den franska regeringen, de ensamkommande barn som är medborgare i Frankrike och andra länder, vars föräldrar (eller en av förälder) har ett uppehållstillstånd i Frankrike, vid utgången utanför Frankrike måste tillhandahålla i punkt av gränskontroll ett ursprungliga tillstånd att lämna landet (autorisation de sortie de territoire). Tillståndet ska tillhandahållas tillsammans med det dokument som legitimerar den mindreåriges identitet och en kopia av identitetskortet till den förälder som har undertecknat tillståndet. Kravet gäller resenärer under 18 år.

På UIA's flighter ill USA gäller servicen för ensamresande barn endast till New Yorks flygplats (JFK). Släktingar/vårdnadshavare måste möta upp barnet på JFK oavsett senaste destination. Även om interline avtal finns med annat flygbolag så har UIA inte möjlighet att hjälpa ensamresande barn med transfer till ett annat flygbolag.Vid registrering av transport av de ensamkommande barn från andra länder (bofast eller med uppehållstillstånd) ska hänsyn tas till lagstiftningen i de länder där UIA-flygningar utförs.

Krav som gäller för alla flygningar som avgår från Genève: Om en minderårig inte åtföljs av sina föräldrar eller reser tillsammans med en släkting, måste han/hon presentera ett skriftligt medgivande, som tecknats av en av föräldrarna, som intygar att deras barn kan lämna landet, samt en kopia av ett ID-dokument för den förälder som undertecknade medgivande. Om en minderårig åtföljs av en av sina föräldrar krävs inget sådant medgivande.


Behandlingsförfarandet för ensamresande barn (UM) är obligatoriskt passagerare som härefter kommer att resa på UIA-flighter utan vuxet sällskap:

UIA-flighter Passagerarålder
Inrikes Under 14 år
Internationellt
Inrikes + Internationellt
Under 16 år

Tänk på att en särskild serviceavgift utöver ett fullt biljettpris måste betalas på alla UIA-flighter för ensamresande barn, enligt följande:

UIA-FLIGHTER ONLINE PRIS PRIS PÅ FLYGPLATSEN
Direkt inrikesflyg i Ukraina (zon 1) €35 €35
Inrikesflyg med transfer i Ukraina (zon 1) €45 €45
Medellånga internationella flygningar till och från Ukraina (zon 2 och 2a)
* undantag: Direktflyg Kiev - London / London - Kiev
€60 €60
Direktflyg London – Kiev / Kiev – London (zon 2) €70 €70
Inrikesflyg + medellånga internationella flygningar (zon 2 och 2a) €80 €80
Medellånga internationella flygningar med transfer i Ukraina (zon 2 och 2a) €100 €100
Direkt internationella långdistansflygningar (zon 3 och 4) €90 €90
Kombination av inrikesflyg och internationella långdistansflygningar (zon 3 och 4) €100 €100
Kombination av internationella medellånga flygningar och långdistansflygningar (zon 3 och 4) €110 €110
Kombination av internationella långdistansflygningar och långdistansflygningar med transfer i Ukraina (zon 3 och 4) €150 €150
Annat flygbolag (gemensamma flighter med UIA) Enligt regler för opererande flygbolag

Vänligen notera: ovan nämnda priser gäller för enkel resa.

Definition av zoner:

Zon 1: Alla inrikesflyg inom Ukraina.

Zon 2:

 • Europa (förutom Ukraina),
 • Europeiska delen av Ryssland, den del av Ryssland som ligger i Asien, inklusive Sibirien, med undantag för Fjärran Östern,
 • Centralasien: Kazakstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Kirgizistan, Tadzjikistan,
 • Mellanöstern: Egypten, Libyen, Jordanien, Oman, Libanon, Förenade Arabemiraten, Bahrain, Saudiarabien, Syrien, Irak, Iran, Afghanistan, Pakistan, Jemen, Qatar, Israel, Turkiet, Azerbajdzjan, Armenien, Georgien,
 • Nordafrika: Algeriet, Marocko, Tunisien.

Zon 3:

 • Rysslands fjärran östern (Rysslands federala område i fjärran östern): Magadan-regionen, Primorje-territoriet, delrepubliken Sacha (Jakutien), Sachalin-regionen, Chabarovsk-territoriet, Tjuktjien,
 • Indien, Sri Lanka, Mongoliet, Kina, Nordkorea, Sydkorea, Nepal, Bangladesh, Bhutan, Burma, Thailand, Vietnam, Laos, Kambodja,
 • USA, Kanada.

Zon 4: Övriga världen.

Villkor för återbetalning för en oanvänd transporttjänst för ett ensamkommande barn på passagerarens/betalarens begäran*:

 • Före avgång av flygningen som anges i biljetten för vilken tjänsten köptes - återbetalning av de betalda tjänster eller omförflyttningen till en annan flygning (om den är tillgänglig vid UIA) kan göras på platsen där tjänsten köptes. Om tjänsten utfärdas och betalas med hjälp av UIA-webbplatsen måste passageraren/betalaren* skicka en lämplig begäran till det e-postmeddelande från vilket passageraren/betalaren* fått bekräftelse på sin order eller kontakta UIA-kontaktcentret.
 • Efter avgången av flygningen som anges i biljetten för vilken tjänsten köptes, men passageraren inte använde den:
  • återbetalning av de betalda tjänster kan göras genom avdelningen för relationer med kunder av UIA eller genom feedback formulär;
  • omregistreringen av denna tjänst för ett annat flyg (om den är tillgänglig från UIA) kan göras via UIA-kontaktcentret.

* OBS: återbetalningar görs till den person som anges i kvittot som bekräftar betalningen av den aktuella tjänsten eller till det konto från vilket tjänsten betalades. Om det inte finns någon information om betalaren av tjänsten, görs återbetalningen till passageraren på begäran.

Återbetalningarna görs på grundval av kvitto som bekräftar betalning för service och identitetshandlingar.

UIA har rätt att vägra återbetalning om passageraren ansökt om detta efter 12 månader från det att motsvarande kvitto utfärdades och bekräftar betalningen för tjänsten.

Gruppresor med barn

UIA erbjuder transport av barngrupper på alla flighter.

Observera! Varje grupp om 30 barn måste alltid resa i sällskap med minst en vuxen person på 18 år eller äldre.

Om du planerar att resa med en barngrupp, måste du uppvisa en förteckning över alla barn i en sådan grupp inklusive namnen på alla vuxna med ledarstatus som kommer att eskortera barngruppen, liksom varje enskilt barns födelsedatum.

Förteckningen ska visas upp vid incheckningsdisken och vid säkerhets- eller immigrationskontroller.

Children dishes

We offer children a selection of delicious and nutritious meals. Сlick here to view the child menu and order the meals..

Important: Child meals are available for pre-order on UIA international flights only.

Vi är gläda att kunna välkomna alla barn ombord på våra flygplan och vi gör vårt bästa för att göra det så bekvämt som möjligt för dig och ditt barn att resa med oss!

Observera att begränsningar i service kan tillämpas på flygsträckor med UIA:s partnerflygbolag. För specifik information kan du kontakta det biljettkontor där du köpte dina biljetter eller kontakta UIA.