Transport av djur

Om du planerar att transportera ett djur, var god informera UIA på förhand: contact@flyuia.com.

UIA ska transportera följande levande djur antingen i kabinen eller i lastutrymmet: hundar och katter. Maxvikten (djur + behållare) I fraktutrymmet får inte överskrida 75 kg*.

Klicka här för att boka transport för ditt husdjur på charterflyg.

Var god ta kontakt med UIA Cargo om möjligheten att transportera andra djur som flygfrakt: cargo@flyuia.com, +380 44 593 7676.

INFORMATION OM TRANSPORT
 • Allmänna regler
 • Tranquilizers and sedatives
 • Husdjur i kabinen
 • Ledardjur
 • Djur i lastutrymmet
 • Transport av djur med charterflyg
 • Krav för burar
 • Villkor för transport av djur
 • Återbetalningsvillkor för oanvänd tjänst
Allmänna regler

Transport av djur lyder under statliga bestämmelser vad beträffar import, export och förflyttning av levande djur.

Passagerare som tar med sig djur måste uppvisa alla nödvändiga dokument, såsom:

 • export-, import- eller transittillstånd,
 • hälso- och vaccineringsintyg etc.

För detaljerad information om hur mycket gratis bagage du får ta med och kostnader för extra bagage (inklusive djur), se Bagage som får tas med. Du kan spara om du betalar för transport av djur (katter och hundar) i kabinen senast 24 timmar innan avresan.

UIA kan inte hållas ansvarigt om ett djur vägras inträde till eller genomresa i ett land. Det är tillåtet att transportera djur förutsatt att passageraren tar fullt ansvar för detta.

Transport av husdjur ska avtalas med UIA på förhand och de måste ledsagas av en vuxen passagerare.

Djur som överstiger maxvikten (inklusive bur) på 75 kg (165 lb) ska transporteras som flygfrakt.

Husdjurens totalvikt i kabinen med bur ingår inte i den gratis bagagevikt som får tas med.

Transport av husdjur i hytten (med undantag för ledsagardjur) är alltid belagt med betalning av en avgift för extra bagage.

Tranquilizers and sedatives
 • Sedation of animals, except under certain conditions and carried out under veterinary supervision, is not recommended. Commonly used tranquilizers lower blood pressure, which also occurs at high altitudes.
 • The combination of high altitude and medicines could be dangerous for old, chronically sick or stressed animals. Keeping a container in a dark, cool, quiet place prior to flying will calm down most animals.
 • If you have to sedate your pet per veterinarian’s instruction, the name of the drug and time of intake must be clearly marked on the container.
Husdjur i kabinen
 • Alla djur måste vara rena och friska, hållas i en läck- och luktfri bur med mjuka sidor (mjuka väskor och korgar avsedda för transport av små hundar och katter i kabinen accepteras).
 • Ett djurs maxvikt inklusive buren är: 10 kg. Burens storlek: 55 x 40 x 23 cm
 • Buren ska hållas i knäet av passageraren eller få plats under flygstolen framför. Den får inte placeras under din egen stol.
 • UIA kan neka transport av ett djur om kraven ovan inte uppfylls.
 • Vi tillåter endast en bur per passagerare på en viss flight. Dock får 2 eller fler djur tas med i samma bur om de är bekanta med varandra, förutsatt att burens och djurens vikt inte överstiger 10 kg.
Ledardjur

Ett tjänstedjur är:

 • ledarhund, servicehund, signalhund, terapihund (oavsett vikt eller storlek) ledsagande funtionsnedsatt person;
 • assistanshundar (oavsett vikt eller storlek) på uppdrag från Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB) eller liknande;
 • husdjur (hund eller katt som väger upp till 10 kg) för känslomässigt stöd till passagerare med funktionshinder.

Ett tjänstedjur kan medtagas in I flygkabinen utan kostnad under följande villkor:

 • Förutsatt att bokning har gjorts med UIA i förväg på contact@flyuia.com.
 • Servicedjuren måste vara friska och rena.
 • Hundar måste ha krage, koppel och munkorg. Katter - halsband och koppel.
 • Alla handlingar som styrker att en servicehund är tränad för att medfölja passagerare med funktionshinder som är beroende av det, skall uppvisas på begäran till UIA's representant.
 • Vid transport av ett djur för känslomässigt stöd (hundar och katterm, maxvikt 10 kg) åste du kunna uppvisa ett lämpligt läkarintyg från den behandlande läkaren som bekräftar att du behöver sådant stöd.
Djur i lastutrymmet
 • Djuren måste vara rena och friska. Djurens burar ska vara:
  • tillräckligt stora så att djuret kan stå upprätt, vända sig om och ligga ned på ett naturligt sätt,
  • rena, läck- flykt- och klössäkra,
  • lämpliga för transport och hantering (ge mat, vatten och för rengöring),
  • väl ventilerade på minst tre av sidorna.
 • Handgjorda burar godtas inte för transport av djur i lastutrymmet.
 • Maximalt 2 vuxna djur (som väger upp till 14 kg vardera) får transporteras i samma bur.
 • Sjurens maxvikt inklusive buren är: 75 kg*.
 • En passagerare som är ägare till husdjuret måste tillhandahålla tillräckligt med mat och vatten för hela flightens varaktighet.
 • UIA kan neka transport av djur om kraven ovan inte uppfylls.

* Notera. Förbud på transport av husdjur i fraktutrymmet, som väger från 32kg till 75kg, till/från följande flygplatser: Bangkok, Bryssel, Chernivtsi, Dnipro, Dubai, Ivano-Frankivsk, Lviv, New York, Prag, Zaporizhzhia, Toronto, Vilnius.

Transport av djur med charterflyg
 • Ni ska meddela resebyrå i förväg om att ni planerar att ta med sig på resan en katt eller hund med UIA chartrade flyg.
 • Efter att ni har klarat upp fordonsformalia bör ni betala för tjänsten via en resebyrå / researrangör, UIA webbplats, UIA kassan eller registreringskontor, om ni är utanför Ukraina.
 • Om du vill betala för tjänsten hos UIA kassan, var så god att meddela resebyrån/researrangören, vad är för kassan ni planerar att betala för tjänsten.
 • Efter att ni har klarat betalning via kassan eller UIA hemsida, var så god att presentera en kvitto som bekräftar betalning via kassan i flygplatsen.
 • När du betalar transport av en hund eller katt i flygplankabinen minst 24 timmar före att ta en charterflyg får du en rabatt, följ länken.
 • The discount does not apply to pets transported in the hold.
 • Om du reser med djur till Sharm el-Sheikh eller Hurghada Observera att UIA bär högst 2-x husdjur som incheckat bagage.
Krav för burar

Handgjorda burar är inte acceptabla för transport av djur ombord. Buren som används för transport av husdjur måste uppfylla följande krav:

 • Måste vara ren och oskadad, styv nog och förbli stängd under hela resan för att förhindra att djuret flyr.
 • Ventileration på minst tre sidor. Ventilationen ska tillhandahålls av en öppen ände på burne (t ex dörren) och genom ventilationsöppningar. Ventilationsöppningarna måste vara tillräckligt små eller täckta med nät. Den totala ventilerade ytan måste vara minst 16% av den totala ytan på de fyra sidorna. Ytterligare hål på burens tak eller sidor är tillåtna för bättre ventilation.
 • Måste vara märkt med korrekta etiketter. Etiketterna får inte blockera ventilationsöppningarna.
 • Varje djur i buren måste ha tillräckligt med utrymme för att kunna vända sig om normalt medan den står, står och sitter upprätt och ligger. Maximal burstorlek: längd – 110 cm, bredd – 75 cm (29in), höjd – 75 cm (29in). Maximal vikt (bur + djur) upp till 75 kg (165 lb) *.
 • Separata mat – och vattentankar måste tillhandahållas. Mat och vattenbehållare måste vara av lämplig typ för djuret. Djurmat måste kunnas ge från utsidan av buren utan att öppna dörren. Passageraren måste tillhandahålla tillräckligt med mat och vatten för hela flygningen.
 • Handtag måste finnas längs mitten av båda sidorna på en bur. Om buren har hjul måste de tas bort eller vara oanvändbara.
 • Måste vara tillverkade av giftfria material: glasfiber, metall, styv plast, svetsmetallnät, massivt trä eller plywood. Burar som helt består av svetsat nät eller trådnät är inte lämpliga för lufttransport.
 • Vissa styva plastburar är kanske inte lämpliga för stora hundar eller hundar som är aggressiva. Speciella burar av lövträ, metall, plywood eller liknande material, med två säkra dörrfästen på varje sida, är acceptabla.
 • Buren ska inte kunna orsaka skador på djuret. Alla inre kanter ska vara släta eller avrundade.
 • Golvet i buren måste vara solitt och tätt från läckage. Dörren på buren måste bilda hela ena änden av buren. Den ska antingen kunna glida upp eller gängas av , ska vara av plast, svetsad eller gjuten metall med tillräckliga mått eller tjocklek för att förhindra att djuret böjer eller snedvrider dörren.
 • Nätet måste vara nos- och tasstätt för att undvika skador på djuret.
Villkor för transport av djur

Återbetalningsvillkor för oanvänd tjänst

Återbetalningsvillkor för oanvänd transport av djur som incheckat bagage på passagerarens/betalarens begäran*:

 • Före avgång av flygningen som anges i biljetten för vilken tjänsten köptes - återbetalning av de betalda tjänster eller omförflyttningen till en annan flygning (om den är tillgänglig vid UIA) kan göras på platsen där tjänsten köptes. Om tjänsten utfärdas och betalas med hjälp av UIA-webbplatsen måste passageraren/betalaren* skicka en lämplig begäran till det e-postmeddelande från vilket passageraren/betalaren* fått bekräftelse på sin order eller kontakta UIA-kontaktcentret.
 • Efter avgången av flygningen som anges i biljetten för vilken tjänsten köptes, men passageraren inte använde den:
  • återbetalning av de betalda tjänster kan göras genom avdelningen för feedback formulär;
  • omregistreringen av denna tjänst för ett annat flyg (om den är tillgänglig från UIA) kan göras via UIA-kontaktcentret.

Återbetalningsvillkor för oanvänd tjänst för transport av djur i kabinen:

 • återbetalning av kostnaden för betald tjänst eller omförflyttningen till en annan flygning (om den är tillgänglig vid UIA) kan göras om passageraren/betalaren* vänder sig på platsen för inköpet av tjänsten minst 24 timmar före avgångstiden för flygning som anges i biljetten för vilken tjänsten köptes. Om tjänsten utfärdas och betalas med hjälp av UIA-webbplatsen måste passageraren/betalaren* inom ovannämnda tidsgränser skicka den relevanta begäran till det e-postmeddelande från vilket passageraren/betalaren* mottog bekräftelse på sin order eller kontakta UIA-kontaktcentret.
 • Om en begäran från passagerare/betalare* för återbetalning av den betalda tjänsten skickas mindre än 24 timmar före avgångstiden för det flyg som anges på biljetten för vilken tjänsten köptes, görs inte återbetalning av kostnaden för den betalda tjänsten eller återföringen av denna tjänst till en annan flygning, med undantag av vad som anges nedan.

UNDANTAG: Serviceavgiften kan återbetalas på begäran av passageraren/betalaren* genom avdelningen för förbindelser med UIA: s kunder efter avgång av flyg/alternativ flyg i följande fall:

 • passageraren på grund av UIA: s fel fick inte betald tjänst på den flygning som anges i ordern eller på ett alternativ flygning om den flygning som anges i ordern avbryts, överförs eller försenas;
 • passageraren nekades transport på grund av UIA: s fel.

För att kontakta avdelningen för förbindelser med UIA:s kunder måste passageraren fylla i ett feedbackformulär på UIA-webbplatsen.

* OBS: återbetalningar görs till den person som anges i kvittot som bekräftar betalningen av den aktuella tjänsten eller till det konto från vilket tjänsten betalades. Om det inte finns någon information om betalaren av tjänsten, görs återbetalningen till passageraren på begäran.

Återbetalningarna görs på grundval av kvitto som bekräftar betalning för service och identitetshandlingar.

UIA har rätt att vägra återbetalning om passageraren ansökt om detta efter 12 månader från det att motsvarande kvitto utfärdades och bekräftar betalningen för tjänsten.

Vissa begränsningar i service kan tillämpas på flygsträckor med UIA:s partnerflygbolag. För mer information, kontakta biljettkontoret där du köpte dina biljetter eller UIA:s Call Center på: contact@flyuia.com, +380 44 581 50 50.