TIDTABELL FÖR PERIODEN FRÅN 31 OKTOBER TILL 26 MARS