TIDTABELL FÖR PERIODEN FRÅN 28 MARS TILL 31 OKTOBER