FÖRHANDSBEGÄRAN OM TRANSPORT AV EN tjänstehund I FLYGPLANETS SALONG

Personuppgifter (latin)

Registrera dig i Panorama Club här

Dina kontakter

FLYGUPPGIFTER

HUNDUPPGIFTER

OBS! Djuret kan transporteras under förutsättning att passageraren påtar sig fullt ansvar för djuret och med giltiga läkarintyg, vaccinationsintyg, tillstånd att föra ut, föra in eller transitera djuret och andra handlingar som krävs av specialiserade tillsynsmyndigheter i införsellandet, utförsellandet och transiteringslandet för att sanitära och karantänbestämmelser ska upfyllas.

På begäran av UIA ska passageraren som skickat begäran tillhandahålla handlingar som bekräftar hundens utbildning som guidehund, liksom behovet för åtföljande.

Vi rekommenderar att du skickar din transportbegäran till UIA-Kontaktcenter senast 24 timmar före avgång av ditt flyg.

obligatoriska fält