Passagerare med särskilda behov

Ukraine International Airlines har nöjet att förse er med med all tänkbar service för att underlätta behov som önskas från passagerare med speciella önskemål.

Observera! Vissa begränsningar i service kan tillämpas på flygsträckor med UIA:s partnerflygbolag. För mer information, kontakta biljettkontoret där du köpte dina biljetter eller UIA:s Call Center.

 • Passagerare med handikapp
 • MEDIF-blankett (sjukvårdsinformationsblad)
 • Gravida kvinnor, nyblivna mammor samt nyfödda
 • Refusal of carriage
 • Passagerare på sjukbår
 • Rullstolspassagerare
 • Passagerare med nedsatt syn och hörsel
 • Extra syre
 • Klagomål och krav ställda från passagerare med nedsatt rörelseförmåga
 • TSA Cares program at JFK International Airport (New York), Terminal 7
Passagerare med handikapp

Vi ger komplett assistans till passagerare med särskilda behov, funktionshinder och begränsad rörlighet (särskilda fysiska medicinska eller mentala tillstånd). Vi behöver dock tid för att ta hand om alla nödvändiga förberedelser, därför ber vi dig att skicka in din bokningsförfrågan till oss i god tid:

 • en förvarning på minst 72 timmar för passagerare på sjukbår,
 • en förvarning på minst 48 timmar för övriga passagerare med begränsad rörlighet.

Vi ber dessutom alla passagerare med särskilda behov, funktionshinder och begränsad rörlighet att checka in i förväg:

 • för individuella passagerare med nedsatt rörlighet – minst 90 minuter innan den planerade avgångstiden,
 • för grupper av passagerare med nedsatt rörlighet – minst 120 minuter innan den planerade avgångstiden.

Om du reser via Amsterdam Schiphol flygplats
Från 2a januari 2017, förfrågan om assistans, från Passengers with Reduced Mobility vid Schiphol flygplatsen Axxicom assistans disken, måste ske senast ën timme före avresa (enligt föreskrift (EC) No 1107 av Europaparlamantet och Europarådet.

MEDIF-blankett (sjukvårdsinformationsblad)

Innan godkännande ges ska denna blankett alltid begäras in sådana passagerare med nedsatt rörlighet eftersom sådana:

 • passagerare vars beteende, mentala eller fysiska tillstånd kan göra dem inkapabla att ta hand om sig själva utan assistans eller som kan utgöra en risk för sig själva, för andra personer eller för flightens säkerhet,
 • personer på sjukbår,
 • passagerare som lider av någon smittsam sjukdom som skulle kunna överföras till andra passagerare, kabinbesättning och hanteringspersonal ombord,
 • passagerare i behov av läkarvård, extra syre eller annan sjukvårdsutrustning ombord,
 • spädbarn yngre än 7 dagar,
 • för tidigt födda spädbarn,

Läkarintyg krävs inte för de passagerare med normalt hälsotillstånd som endast behöver särskild assistans på flygplatsen och/eller under ombordstigning:

 • personer med begränsad rörlighet med ett stabilt funktionshinder (medfött eller sedan många år),
 • passagerare med en sensorisk funktionsnedsättning (blind, döv, stum),
 • passagerare som är åldershandikappade,
 • gravida kvinnor vid god hälsa, upp till och inklusive den 35:e veckan vid väntan av ett barn (upp till den 32:e veckan vid flerfostergraviditet),
 • alla passagerare som har behov av en rullstol, etc.

För att ge UIA tillräckligt med tid för lämpliga förberedelser erfordrar vi att MEDIF-blanketten lämnas in minst 48 timmar före avgång.

Ett läkarintyg är endast giltigt för de flighter och datum som anges på intyget. Det intyg som ges gäller endast under normala omständigheter. Om det uppstått en allvarlig försämring av hälsotillståndet sedan godkännandet getts och innan den aktuella flighten, krävs ett nytt intyg.

Läkargodkännande över telefon är inte tillåtet. Passagerare med nedsatt rörlighet som behöver läkarintyg på förhand (MEDIF-blankett) måste åtföljas av en person över 18 år eller äldre.

Gravida kvinnor, nyblivna mammor samt nyfödda

UIA har rätt att neka transport eller fortsatt transport av:

 • Gravida kvinnor som har passerat den 35:e veckan (ett barn)
 • Gravida kvinnor som har passerat den 32:a veckan (flerfostergraviditet).
 • Gravida kvinnor, som väntas föda inom 7 dagar;
 • Passagerare med spädbarn yngre än 7 dagar.

Vid tvekan om en passagerares hälsotillstånd under graviditeten måste ett läkarintyg begäras på förhand ännu tidigare.

Observera! Varje gravid kvinna måste visa upp ett läkarintyg efter den 28:e veckan som specificerar hennes graviditetstid

еller

adda ner och fyll i UIA-formuläret här (detta formulär fylls i av läkaren).

Refusal of carriage

UIA har rätt att neka transport eller fortsatt transport av:

 • Personer vars tillstånd är sådant att resan kan resultera i komplikationer eller död;
 • Personer som har behov av individuell vård eller omvårdnad under flighten, om de inte ledsagas av ett lämpligt sällskap;
 • Personer som är illaluktande till följd av sitt tillstånd eller som har andra obehagliga egenskaper vilka troligen kan störa övriga passagerare;
 • Personer som till följd av sitt fysiska eller medicinska tillstånd kan utgöra ett hot för övriga passagerares säkerhet, deras egendom, flygplanet och dess besättning;
 • Personer som lider av en smittsam sjukdom;
 • Gravida kvinnor, som väntas föda inom 7 dagar;
 • Passagerare med spädbarn yngre än 7 dagar.

Ett eller flera av dessa kriterier kan leda till ett nekande till transport även om passagerarnas läkarintyg har godkänts.

Passagerare på sjukbår

En bokningsförfrågan för passagerare på sjukbår ska skickas till UIA:s reservationsavdelning helst 72 timmar före den planerade flightens avgång. Senare förfrågningar kan inte garanteras transport..

Notera: Transport för bårburna (STCR) passagerare är inte tillåtna på flygrutter till/från följande destinationer, till/från Chernivtsi, Kherson, Ivano-Frankivsk, Vinnitsa, Zaporizhzhia, Kharkiv, pga ambulyft inte finns tillgänglig på nämnda destinationer.

En läkare och en kompetent skötare som kan ge all den assistans som krävs, måste alltid åtfölja alla passagerare på sjukbår.

Kraven för eskorten av en passagerare på sjukbår ska alltid anges i MEDIF-blanketten.

En passagerare på en sjukbår, vare sig det är en vuxen eller ett barn, kommer att godtas under förutsättning att följande specialpris betalas in:

 • passagerare på sjukbår: 6 vuxna biljetter till normalpris,
 • ledsagande skötare: normalt tillämpligt pris för samma klass som passageraren på sjukbår.

Varje sådan passagerare har rätt att ta med sig gratis bagage enligt de fastställda reglerna för det pris som betalats.

Rullstolspassagerare

En bokningsförfrågan för en rullstolspassagerare ska ha kommit in till UIA:s reservationsavdelning helst 36 timmar före den planerade flightens avgång.
För regler angående rullstolstransport, se kapitlet Rullstolar.

Passagerare som har behov av benstöd

Benstöd finns inte tillgängligt på UIA-flighter, och därför kommer efterfrågan av denna tjänst inte att bekräftas.

Passagerare med nedsatt syn och hörsel

Passagerare med nedsatt syn och hörsel har rätt till assistans vid avgångs-, transfer- och ankomstflygplatserna och kan ledsagas av ledardjur. Se kapitlet Ledardjur för detaljerad information.

Extra syre

Extra syre i behandlingssyfte tillhandahålls inte på UIA:s flighter.

Vi kan godta att du använder din egen syreapparat (ballong, bärbar syrekoncentrator, annan apparat som innehåller syre eller luft) i behandlingssyfte på flighten förutsatt att det på förhand avtalats med UIA.

Bokningsförfrågan för syretransport på UIA-flighter måste vara reservationsavdelningen tillhanda senast 48 timmar före den planerade avgången.

Följande dokument ska tillhandahållas:

 • intyg om behovet av att använda syre i sjukvårdssyfte på flighten som undertecknats av en läkare MEDIF- eller FREMEC-blankett);
 • information om syreapparatens slag, vikt och mått;
 • säkerhetsdatablad eller annat relevant dokument för passagerarens syreapparat.

Den bärbara syrekoncentratorn ska vara certifierad för lufttransport.

Klicka här för information om bärbara syrekoncentratorer godkända för transport ombord på UIA-flygplan på flygningar till/från USA .

Följande bärbara syrekoncentratorer är godkända för transport ombord på UIA:s flygplan:

 • AirSep FreeStyle (federal förordn., sept. 12/06),
 • AirSep LifeStyle med ett RTCA-märke (SFAR nr. 106,
 • aug. 11/2005),
 • Delphi RS-00400,
 • DeVilbiss Healthcare iGo,
 • Inogen One (SFAR nr 106,
 • aug.11/2005),
 • Inogen One G2,
 • Invacare SOLO2,
 • International Biophysics LifeChoice,
 • Invacare XPO100,
 • Oxlife fristående syrekoncentrator,
 • Respironics EverGo (federal förordn.,
 • sept. 12/06),
 • SeQual Technologies Eclipse (federal förordn., sept. 12/06).

Batterier för bärbara syrekoncentratorer ska räcka till under hela flygsträckan, väntetider och oförutsedda förseningar.

Batterier som innehåller upp litium kan delas in i två typer baserat på dess litiuminnehåll:

 • batterier som innehåller upp till 8 g litium: dessa kan bäras med obegränsat;
 • batterier som innehåller mer än 8 g, men inte mer än 25 g: det är tillåtet att ta med 2 batterier om de skyddas separat för att förhindra kortslutning.

Det är endast tillåtet att ta med en privat liten behållare för en person med syre eller luft eller gasformigt syre i sjukvårdssyfte (för passagerare som indikerats i MEDIF) med en bruttovikt som inte överstiger 5 kg ombord på flygplanet som incheckat bagage eller handbagage förutsatt att du på förhand fått en bekräftelse om detta från UIA.

Cylindrar, ventiler och regulatorer ska, i förekommande fall, skyddas från skada som skulle kunna orsaka oförutsett utsläpp av innehållet.

Flytande syrgassystem är förbjudna att transportera.
Syrebehållare kan inte användas under start och landning.
Syrebehållare kan användas under flightens gång och under tillsyn av vår kabinpersonal.

Klagomål och krav ställda från passagerare med nedsatt rörelseförmåga

CRO (Complaint Resolution Official).

Om ni har några klagomål eller krav angående servicen ombord UIA flyg, vänligen kontakta:

 • UIA Customer Relations Group: сustomerservice@flyuia.com (undantag är flyg till/från USA);
 • På John F. Kennedy flygplatsen New York: JFKstation@flyuia.com kontaktavdelningen hos Complaint Resolution Official (för UIA flyg som startar eller ankommer USA´s territorium).
TSA Cares program at JFK International Airport (New York), Terminal 7

The TSA Cares program was designed to assist passengers with disabilities, medical conditions and other special circumstances as well as wounded warriors and veterans with additional assistance during the security screening process. TSA Cares can answer questions passengers may have as well as providing insight as to what to expect at the security checkpoint. TSA Cares will verify the travel information and notify the departing and or arriving airport to expect the special needs passenger/wounded warrior in advance of their travel in order for TSA to be ready and prepared to assist the passengers.

TSA Cares can be contacted 72 hrs in advance by calling 855-787-2227 or via email at
TSA-ContactCenter@tsa.dhs.gov.

Kontakt i USA för passagerare med funktionshinder: tel. 1-800-876-0114, e-post specreq@flyuia.com.

Information om UIA´s flygflotta och flygplans konfiguration finns tillgänglig här.