Regler och villkor för handbagage

VAR UPPMÄRKSAMMA! I enlighet med punkt 13.13.6 har UIA passagerare och bagage transport reglerna ändrat villkoren på UIA handbagage och transportvillkoren. Nya handbagage och transportvillkor gäller för passagerare som köpt flyg transport från 00.00 UTC 01 November 2018, med avresedatum från 15 Januari 2019.

För transport i kabinen ombord på UIA flygningar accepteras endast passagerarens handbagage, vilket uppfyller kraven av UIAs tillstånd för en passagerare på antal platser, vikt och storlek på handbagage.

Eventuella extra föremål eller tillbehör, till exempel en bärbar dator, tidningar, kamera, portlet, "duty free" varor, personliga dokument etc. måste placeras i handbagage som får transporteras i enlighet med reglerna enligt dessa regler och villkor.

Eventuella föremål som överstiger normer för fri transport av handbagage men som inte överskrider antalet extra handbagage accepteras för transport enligt UIA:s avgift, med undantag för saker som transporteras kostnadsfritt under de villkor som anges i dessa regler och villkor.

NORMERNA FÖR FRI TRANSPORT AV HANDBAGAGE

På UIA-flygningar för passagerare som köpte transport från 00.00 UTC den 1 november 2018 med avresedatum från och med den 15 januari 2019
SERVICEKLASS FÖRSTA PLATSEN
STORLEK: UPP
TILL 55X40X20 (SM)
ANDRA PLATSEN
STORLEK: UPP
TILL 40X30X10 (SM)
Korta och medellånga flygningar
Ekonomiklass
Tariff "Bara handbagage" (utan bagage) 1 plats upp till 7 kg Ingår ej
Tariff, som föreskriver transport av incheckat bagage (1PC) 1 plats upp till 7 kg 1 plats upp till 5 kg
Businessklass 1 plats upp till 12 kg 1 plats upp till 5 kg
Långdistansflygningar
Ekonomiklass 1 plats upp till 7 kg 1 plats upp till 5 kg
Premium Ekonomiklass 1 plats upp till 7 kg 1 plats upp till 5 kg
Businessklass 2 platser med totalvikt upp till 15 kg 1 plats upp till 5 kg
På alla delar av linjen PS-PS, som inkluderar långdistansflygningen UIA
Businessklass 2 platser med totalvikt upp till 15 kg 1 plats upp till 5 kg
 
PÅ ALLA UIA FLYGNINGAR OAVSET AV NORMER FÖR GRATIS TRANSPORT AV HANDBAGAGE TILLÅTS FRI TRANSPORT I PASSAGERARKABINEN:
ALLA PASSAGERARE 1 enhet av säsongs kläder och ett paraply
Passagerare med spädbarn (upp till 2 år) 1 resväska för varje spädbarn som innehåller kläder, toalettartiklar, lätta leksaker och speciell barnmat som kan behövas under flygningen. Storleken av väskan får inte överstiga 55x40x20 cm, vikt 5 kg.
Passagerare med handikapp Medel för att förflytta:
1 käpp eller 1 par kryckor, eller 1 walker, annan hjälputrustning som krävs under flygningen,
föreskrivet av en läkare, läkemedel som krävs för passagerare ombord på ett flygplan.
OBS! Dessa föremål måste uppfylla de fastställda reglerna för transport av farligt gods.
 

PLACERING AV HANDBAGAGE I FLYGPLANETS KABINEN

Handbagage med storlek upp till 55x40x20 (cm) ska placeras på ett individuellt ställe för förvaring av saker över sätet.

Handbagage med storlek upp till 40x30x10 (cm) kan placeras under framsätet.

Kläderna kan hängas på framsätets krok.

VIKTIGT: Enskilda platser för att lagra saker över rader där nödutgångar är placerade, reserverade för passagerare vars platser är i dessa rader.

OBS! För att säkerställa din komfort och säkerhet vid full flygbelastning eller beroende på flygplans typ kan det uppstå en situation när ditt handbagage, trots dess överensstämmelse till normer, inte kan accepteras för transport i flygplanets kabinen. I det här fallet måste det överföras gratis till lastutrymmet i flygplanet.

Det är nödvändigt att ta bort följande föremål som är förbjudna för transport i lastutrymmet, men är tillåtna för transport i handbagage: dokument, läkemedel, värdesaker, mobiltelefoner och bärbara datorer, batterier, elektroniska cigaretter, tändstickor och tändare och andra.

TRANSPORT AV HANDBAGAGE SOM ÖVERSTIGER NORMER AV FRI TRANSPORT
(EXTRA HANDBAGAGE)

Förutom den kostnadsfria handbagage som fastställts i enlighet med den köpta tariff- och serviceklassen har passageraren rätt att endast ha ett extra handbagage på upp till 5 kg och upp till 40 x 30 x 10 cm efter betalning av UIA-avgiften som fastställts av flygbolaget.

OBS! Avgifterna som fastställs av UIA kan ändras utan föregående varning av passagerarna. Avgiften för transport av extra handbagage bestäms den dag det betalas.

VIKTIGT: Avgiften för transport av extra handbagage på hela vägen är 15 EUR. Betalning kan ske från och med 15 januari 2019 vid avgångsflygplatsen.

OBS! Passagerarensbagage, inklusive överföringar, som överstiger normer för fri handbagage enligt den köpta tulltaxan och tjänsteklassen och/eller för vilken passageraren inte har betalat avgiften för transport av extra bagage astställd av UIA-flygbolaget, kan tas emot för transport endast som incheckat bagage enligt reglerna och tariffer fastställda av UIA för transport av registrerat bagage.