Vapen och ammunition

Vid bokningstillfället måste du uppge om du avser bära vapen och/eller ammunition på en bestämd UIA-flight.

Vapen och ammunition som tillhör en statlig myndighet måste transporteras som flygfrakt.

 • Avgift för att bära vapen och ammunition
 • Produkter som är förbjudna i kabinen
 • Tillstånd att transportera vapen och ammunition i kabinen
 • Vapen och ammunition i incheckat bagage
 • Transfertransport
Avgift för att bära vapen och ammunition

UIA ut en särskild hanteringsavgift för transport av vapen och ammunition på alla sina flighter: 50 euro för varje låda med vapen och ammunition (maxvikt på 5 kg per passagerare inklusive lådan) ska betalas vid köp av biljetter. Detta tillägg är en extra avgift som endast avser hantering av vapen. Den täcker inte kostnader för extra bagage eller bagageövervikt.

En betald faktura som bekräftar betalningen av en särskild avgift för transport av vapen och ammunition ska visas upp vid incheckning. Omen sådan serviceavgift inte har betalats i förväg, ska betalningen göras på avgångsflygplatsen.

Produkter som är förbjudna i kabinen

Det är förbjudet att transportera följande artiklar i flygplanets kabin:

 • Vapen och ammunition (pistoler, revolvrar, signalpistoler, gevär, jaktvapen, luftpistoler, vapenimitationer, kampsportsutrustningar etc.)
 • Sprängämnen (dynamit, sprängämnen av plast, fyrverkerier, smällare, bengalljus, lysraketer etc.)
 • Farliga ämnen (tårgas, mycket brandfarliga material, eldsättningsämnen, korrosionsämnen etc.)

Följande tryck- och skäranordningar är förbjudna att transportera i flygplanets kabin:

 • Leksaker eller andra artiklar som är realistiska kopior av vapen.
 • Köksknivar
 • Saxar
 • Rakblad
 • Fickknivar
 • Pappersknivar
 • Sprutor
 • Stickor
 • Sportklubbor
 • Biljardköer
 • Små grillspett
 • Slipskivor av metall etc.

Listan ovan är inte fullständig; den skildrar bara i stora drag den stora mängd föremål som måste konfiskeras från passagerare eller deras handbagage inför flighten.

Tillstånd att transportera vapen och ammunition i kabinen

Polismän i tjänst, som skyddar högt uppsatta tjänstemän, är de enda personer som har tillstånd att bära vapen med sig i flygplanets kabin, i enlighet med den personens status.

Vapen och ammunition i incheckat bagage

Det är tillåtet att ta med små vapen (strids- och sport- eller jaktvapen), liksom ammunition av klass 1,4S (UN0012 eller UN0014) som inte betraktas som farligt gods, ombord på UIA-flighter – men endast som incheckat bagage i flygplanets lastutrymme.

Det är förbjudet att transportera ammunition med explosiva och självantändande laddningar (kulor och patroner) ombord på flyget.

Det är även förbjudet att transportera följande i handbagage och/eller incheckat bagage: alla typer av sprängämnen, fyrverkeripjäser, bengalljus, lysraketer, smällare, explosiva leksaker, nödraketer eller nödsignaler etc. De får endast transporteras som flygfrakt.

Alla vapen som tillhör passagerare ska transporteras oladdade och demonterade (om möjligt), de ska vara förpackade i väskor, lådor eller särskilda metallbehållare med säkra lås, inuti flygplanets lastutrymme, dit passagerare och besättning inte äger tillträde under flygsträckans gång.
Ammunition ska transporteras separat från vapen.

Vapen måste vara oladdade och med säkerhetsmekanismen aktiverad.

Enligt UIA:s bestämmelser, åligger det passageraren att packa ned vapen och ammunition som sig bör. Om vapen och ammunition inte har packats på lämpligt sätt och/eller om transporten av dessa inte på förhand har godkänts av UIA, förbehåller sig flygbolaget rättigheten att neka passageraren rätt till att transportera sådana vapen och ammunition ombord på flighten.

Maximalt 5 kg ammunition får tas med per passagerare (inklusive paketvikt). Sammanslagning av vikt per passagerare är inte tillämpligt.

Om vapen och ammunition, som tillhör en passagerare, inte har packats i en väska eller en låda med säkert lås, kan det transporteras i en särskild behållare (vapenbox) som finns monterad inuti det främre lastutrymmet på alla Boeing 737. Följande är tillåtet att transportera:

 • Vapen med kort pipa – 4 artiklar med en uppsättning ammunition för varje vapen,
 • Vapen med lång pipa – 2 artiklar med en uppsättning ammunition för varje vapen.

Ammunition med en bruttovikt på över 5 kg per passagerare och ammunition av över 19,1 mm kaliber ska transporteras som flygfrakt.

OBS: Bågar/armborst kan betraktas som jakt och projektilvapen samt sportvapen, men inte som sportutrustning.

Transfertransport

Transfertransport av vapen och ammunition ska avtalas på förhand mellan alla involverade flygbolag.

Vapen och ammunition som tillhör en statlig myndighet måste transporteras som flygfrakt. Passagerare som bär vapen och ammunition måste ha en giltig biljett för den bestämda flighten, en licens för varje vapen som ska transporteras, vilken ska vara utfärdad av relevant avdelning på inrikesdepartementet i Ukraina med en anmärkning om den kommersiella organisation som har sålt vapnet, eller en kopia av en sådan licens.

På alla ukrainska flygplatser kontrolleras passagerarnas vapenlicenser av särskilda tjänstemän från AVSEC eller av representanter från auktoriserade avdelningar på inrikesdepartementet. På flygplatser utanför Ukraina utövas kontrollen av representanter från auktoriserade polismyndigheter, i enlighet med lokala förfaranden och förordningar.

Vapen som ska transporteras på flygningar till/från USA måste bokas minst 48 timmar innan flygets angivna avgångstid.