Bagage med deklaration av högre värde

Du kan deklarera ett högre värde för ditt incheckade bagage.

Det incheckade högre bagagevärdet kan endast deklareras på flighter med UIA och förutsatt att passagerarens biljett har ett PS-biljettnummer.

 • Allmänna regler
 • När värdet inte kan hävdas
 • Ansvar för skador
 • Registrering av tjänsten
 • Transport av bagage med deklarerat värde
Allmänna regler

Ett högre värde kan deklareras för varje incheckat bagage.

Oavsett det belopp av högre bagagevärde som deklarerats av passageraren, förbehåller sig UIA en ansvarsbegränsning på 1500 euro för transport av sådant bagage - enligt artikel 22, punkt 2 i Montrealkonventionen vilket kan jämföras med 1 110 särskilda dragningsrätter (SDR).

Om sådant bagage går förlorat, begränsas flygbolagets ansvarsskyldighet till dess deklarerade värde (men inte mer än 1500 euro), förutom i fall där flygbolaget kan bevisa att det belopp som begärs av passageraren överstiger passagerarens faktiska intresse av bagageleverans.

När värdet inte kan hävdas

Ingen deklaration om högre värde godtas för

 • kabinbagage,
 • djur,
 • ömtåliga eller lättförstörliga artiklar,
 • smycken,
 • elektronisk utrustning,
 • ädelmetaller,
 • silverföremål,
 • affärsdokument,
 • konstverk,
 • foto- eller filmutrustning,
 • уläkemedel,
 • pass och andra ID-kort,
 • musikinstrument,
 • antikföremål.

Vi rekommenderar att ett högre värde deklareras för sådana artiklar via försäkringsbolaget genom att ingå ett separat avtal.

Ansvar för skador

I händelse av skada betalar Ukraine International Airlines ut ersättningskostnader för reparation av artiklarna upp till UIA:s skadeersättningsgräns på 1500 euro.

UIA ansvarar inte för skador som orsakats av

 • defekt/bristfälligt bagage, felaktig packning eller förslutning,
 • transport av lättförstörliga och/eller ömtåliga föremål i incheckat bagage,
 • normalt slitage,
 • säkerhets- och tullkontroller, eller kontroller som görs av statliga myndigheter.
Registrering av tjänsten

Bagaget med deklarerat värde godtas för transport av UIA i funktionella resväskor/lådor (med en styv stark yta) med tillförlitliga låsta kombinationslås.

 • Transport av incheckat bagage med övervikt för en passagerare ska alltid meddelas UIA i förväg - inte senare än 72 timmar före flightens planerade avgång.
 • Bagagets högre värde deklareras genom att fylla i blanketten ”Deklaration av högre bagagevärde” och lämna in den till UIA eller kontoret för dess partnerallians vid avgångsflygplatsen.
 • Du ska registrera ditt bagage med deklarerat högre värde hos UIA eller kontoret för dess partnerallians minst 3 timmar före flightens planerade avgångstid.
 • UIA-representanten ska kontrollera innehållet i bagaget med deklarerat högre värde så att det uppfyller kraven enligt ”Deklaration av högre bagagevärde”. Därmed ska du visa upp ditt bagage som ska deklareras (eller individuella artiklar i bagaget) och visa prov på egna utgifter genom lämpliga kvitton och/eller dokumenterad expertbedömning.
 • Högre bagagevärde som inte kan bekräftas med lämpliga kvitton och/eller dokumenterad expertbedömning kommer inte att deklareras.
 • Ni ska fylla i tre exemplar av blanketten ”Deklaration av högre bagagevärde” för en kontinuerlig flygresa i en riktning, dvs. för utgående flight eller för returflight, inklusive transfer, men inte inklusive eventuella stopp mellan de enskilda delsträckorna där du kommer att hämta ut ditt incheckade bagage med deklarerat högre värde. Två kopior ska överlämnas till dig, en kopia åt dig och den andra för hanteringsföretagets ombud som möter dig vid ankomsten.
 • Varje kopia av ”Deklaration av högre bagagevärde” ska undertecknas av dig och av en UIA-representant. Spara dina kopior under hela resan fram till ankomsten till destinationsflygplatsen.
Transport av bagage med deklarerat värde
 • Du måste packa och stänga bagaget med deklarerat högre värde själv (i närvaro av en UIA-representant) i enlighet med ovan nämnda krav.
 • Om bagagepaketet inte överensstämmer med de fastställda kraven (se ovan), kan UIA vägra att godta det för transport som bagage deklarerat högre värde.
 • Packat och stängt bagage med deklarerat högre värde måste förseglas av en UIA-representant och dessutom packas in i genomskinliga och förslutna polyetylenpåsar eller vara helt omvirad med genomskinlig polyetylenfolie med öppningar för åtkomst till handtagen (på UIA:s eller hanteringsföretagets flygplatskontor eller vid förpackningsstället dit du måste gå tillsammans med UIA-representanten).
 • Därefter ska du gå vidare till biljettdisken och betala tilläggsavgiften - 10% för bagage med deklarerat högre värde (euro eller nationell valuta som motsvarar växelkursen som offentliggjorts i reservationssystemet vid betalningsdatumet), men inte mindre än 100 euro och gå vidare till check-in.
 • Vid incheckningsdisken ska du meddela incheckningspersonalen att ditt bagage med högre värde har deklarerats och uppvisa betalkvittot.
 • Efter din ankomst till destinationsflygplatsen, kommer du att mötas av det auktoriserade hanteringsföretagets representant, som kommer att följa med dig till bagagehämtningsområdet och kontrollera ditt bagage med deklarerat högre värde och se till att det är förseglat och i oskadat tillstånd och att allt bagageinnehåll finns kvar och utan något svinn, skriva under deklarationsblanketten och vid upptäckt av eventuella skador följa med dig till den lokala hittegodsavdelningen (Lost&Found).

Viktigt! Vid försummelse att efterleva dessa förfaranden vid ankomstflygplatsen, kommer alla eventuella krav på ersättning för skada av det incheckade bagaget med deklarerat högre värde och/eller brist på dess innehåll, som upptäckts vid destinationsflygplatsen, inte att godtas av UIA.