Farligt gods

Förbjudna transporteras
Tillåten under vissa förutsättningar

Farligt gods och ämnen som inte får transporteras med flyg

Farligt gods och ämnen som inte får transporteras med flyg
 
 • KVICKSILVERBAROMETER får inte transporteras.
 • FRÄTANDE ÄMNEN: syror, alkaliska batterier.
 • BRANDFARLIGA ÄMNEN: bensintändare och värmare, färger och ”tomtebloss”.
 • OXIDERANDE ÄMNEN och ORGANISKA PEROXIDER
 • RADIOAKTIVA ÄMNEN
 • SMITTFARLIGA ÄMNEN: bakterier, levande virus.
 • MAGNESIUMPULVER
 • KOMPRIMERADE GASER: brandfarliga, icke brandfarliga, giftiga, butan, syrgas, propan, dykartuber.
 • AEROSOLER
 • EXPLOSIVA ÄMNEN: fyrverkerier, smällare, signalraketer, patroner.
 • GIFTIGA ÄMNEN: insekticider, herbicider, arsenik, cyanider.
 • TOXISKA ÄMNEN: blekmedel, peroxider.

Farligt gods och ämnen som får transporteras med flyg under vissa förutsättningar, eller förbjudna.

Regler för transport av farligt gods

Transport av farliga föremål av passagerare och flygbesättning är förbjudet som incheckat bagage eller handbagage, med undantag för följande.

Godkän-nande från flyg-bolaget In-ckeckat bagage Hand-bagage

Icke-brandfarliga, icke-toxiska aerosoler i Kategori 2.2, som inte skapar någon fara, för sport- och hemmabruk.
och
Icke-radioaktiva sjukvårds- eller toalettartiklar (inklusive aerosoler) såsom hårspray, parfymer, deodoranter och mediciner som innehåller alkohol.
Den totala mängden netto icke-radioaktiva droger eller toalettartiklar och icke-brandfarliga, icke-toxiska aerosoler i Kategori 2.2 bör inte överstiga 2 kg eller 2 liter och varje enskild produkt får inte överstiga 0,5 kg eller 0,5 liter netto. Avluftningsventiler på aerosolflaskor ska skyddas med ett lock eller annat lämpligt skydd för att förhindra oavsiktligt utsläpp av innehållet.

NEJ

JA

JA

Bagage med inbyggda litiumbatterier, ej avtagbara batterier, där mängden metallitium överstiger 0,3 g eller energiintensitet på mer än 2,7 W.

FÖRBJUDET

Bagage med inbyggda litiumbatterier:

 • ej avtagbara batterier. Batterierna bör inte innehålla mer än 0,3 g litiummetall, eller elförbrukningen av jon-litiumbatterier ska inte vara mer än 2,7 W;
 • avtagbara batterier. Batterier ska tas bort från incheckat bagage och transporteras i handbagaget.

NEJ

JA

JA

Gaspatroner med icke-brandfarliga och icke-toxiska gaser som aktiverar mekaniska lemmar samt reservpatroner i motsvarande storlek som vid behov garanterar en tillförsel under flygresan.

NEJ

JA

JA

Cylindrar med gasformigt syre eller luft, som är nödvändiga för medicinska ändamål. Bruttovikten för varje cylinder får inte överstiga 5 kg.
Obs! Apparater som innehåller flytande syre är förbjudna för lufttransport.

JA

JA

JA

Batterier eller delar av litiummetall eller litiumjon, reservdelar, för bärbara elektroniska apparater, är tillåtna för transport endast i handbagage. För litiummetallbatterier bör litiummetallhalten inte överstiga 2 g och kapaciteten för litiumjonbatterier får inte överstiga 100 W / h. Apparater som är externa batterier betraktas som reservbatterier. Sådana batterier bör skyddas individuellt för att förhindra kortslutning. För varje passagerare är högst 20 batterier tillåtna.
*Transportör kan tillåta transport av mer än 20 batterier.

NEJ *

NEJ

JA

Reservlitiumbatterier, med en specifik effekt på 100 W till 160 W, för bärbara elektroniska enheter och bärbara medicinska apparater (PMED), eller med ett litiuminnehåll på 2 g men högst 8 g per PMED. För transport maximalt 2 extra batterier är endast tillåtna i handbagage. Sådana batterier bör skyddas individuellt för att förhindra kortslutning.

JA

NEJ

JA

Litiumbatterier: Bärbara elektroniska enheter med litium- eller litiumjonbatterier eller batterier, inklusive medicintekniska produkter som bärbara syrekoncentratorer (ROS) och hushållsapparater som kameror, mobiltelefoner, bärbara datorer och tabletter som transporteras av passagerare eller flygbesättning för personligt bruk. (Se IATA DGR 2.3.5.9 för detaljer.)
För litiummetallbatterier får litiummetallhalten inte överstiga 2 g och för litiumjonbatterier - strömmen får inte överstiga 100Wh. Apparater som transporteras i incheckat bagage måste vara helt funktionshindrade och skyddade mot skador. Högst 15 personliga bärbara enheter är tillåtna per passagerare. Om bagaget är utrustat med ett litiumbatteri annat än litiumelementen i miniatyrbatteriet, ska batteriet vara helt avtagbart. Vid registreringen av sådant bagage måste batteriet kopplas ur och transporteras i passagerarkabinen på flygplanet.
* Transportör kan tillåta transport av mer än 15 batterier.

NEJ*

JA

JA

Reservlitiumbatterier, inklusive externa batterier.

Se Reservlitiumbatterier

Litiumbatterier: Säkerhetsutrustning som innehåller litiumbatterier (se IATA DGR 2.3.2.6 för detaljer).

JA

JA

NEJ

Ammunition, säkert packad (som endast hänför sig till underklass 1.4S (endast UN 0012 eller UN 0014), i en mängd som inte överstiger 5 kg bruttovikt (11 lb) per person för personligt bruk. Ammunitionspaket inom den tillåtna lastkapaciteten för varje passagerare som tillhör mer än en passagerare kan inte kombineras i ett eller flera paket.

JA

JA

NEJ

Förbränningsmotorer eller bränslecellmotorer måste uppfylla det särskilda villkoret A70 (se IATA DGR 2.3.5.15 för detaljer).

NEJ

JA

NEJ

Koldioxid i fast form (torris), i mängder högst 2,5 kg (5lb) per passagerare, när den används för att kyla lättfördärvliga produkter som inte omfattas av bestämmelserna i denna instruktion, vid transport i incheckat bagage eller i handbagage, om att bagaget (packning) möjliggör läckage av koldioxid.
Sådant kontrollerat bagage måste vara märkt med "torris" eller "koldioxid i fast form" med en angivelse av isens nettovikt eller en indikation på att isvikten är lika med eller mindre än 2,5 kg .

JA

JA

JA

Icke-brännbara gaspatroner (små cylindrar) som innehåller koldioxid eller andra liknande gaser i underklass 2.2, men inte mer än 2 små patroner per person och högst 2 reservpatroner inbäddade i flytväst. Högst en enhet per passagerare och upp till två (2) reservpatroner per person, högst fyra (4) cylindrar med en kapacitet upp till 50 ml för andra enheter. (se IATA DGR 2.3.4.2 för detaljer).

JA

JA

JA

Rullstolar/andra självgående enheter med läckagesäkert vätskebatteri eller ackumulatorer som uppfyller kraven i Speciella villkor A123 och A 199 (se IATA DGR 2.3.2.2 för detaljer).

JA

JA

NEJ

Rullstolar eller andra självgående enheter med vätske- eller litiumbatterier (IATA DGR 2.3.2.3 och 2.3.2.4).

JA

JA

NEJ

Alkoholhaltiga drycker i handelsförpackningar som innehåller från 24% men inte mer än 70% alkohol i volym upp till 5 liter, den totala nettokvantiteten per en person inte överstiger 5 liter (endast förväntade för varor som köpts på Duty Free, måste vara i speciella förseglade plastpåsar som inte får öppnas före ombordstigning och under flygningen).

NEJ

JA

JA

Icke-infektiösa prov, förpackade i en liten mängd brandfarliga vätskor, måste uppfylla det särskilda villkoret A180 (se IATA DGR 2.3.5.14 för detaljer).

NEJ

JA

JA

Bärbara elektroniska enheter som innehåller läckagesäkert vätskebatteri, batterierna måste uppfylla specialvillkor A67 och får inte överstiga 12 volt och 100 watt-timmar. Det är tillåtet att transportera 2 läckagesäkert vätskebatteri (se IATA DGR 2.3.5.13 för detaljer).

NEJ

JA

JA

Mobilitetshjälpmedel: Batteridrivna rullstolar eller andra liknande rörlighetsanordningar med litiumjonbatterier där batteriet är speciellt utformat för att tas bort, batteriet måste föras i kabinen (för detaljer se IATA DGR 2.3.2.4.3(b)2.) JA NEJ JA

Utrustning för kemiska övervakningsmedel, om de bärs av medlemmar av Organisationen för förbud mot kemiska vapen under en officiell resa (se IATA DGR 2.3.4.4 för detaljer).

JA

JA

JA

Ryggsäck med räddningsutrustning, en (1) per passagerare, som innehåller patroner med komprimerad gas av Kat. 2.2. Kan också vara utrustad med en pyroteknisk triggmekanism som innehåller högst 200 mg netto av Kat. 1.4S. Ryggsäcken måste förpackas på ett sådant sätt att den inte kan aktiveras av misstag. Airbagarna i ryggsäckarna måste vara försedda med tryckavlastningsventiler.

JA

JA

JA

Bränslecellsystem som används för att driva bärbara elektroniska enheter (t.ex. kameror, mobiltelefoner, bärbara datorer). Se. IATA DGR 2.3.5.10.

NEJ

NEJ

JA

Bränslepatroner, reservdelar, som används för bärbara elektroniska apparater (se IATA DGR 2.3.5.10).

NEJ

JA

JA

Säkerhetständstickor, en liten ask, för eget bruk eller en cigaretttändare, som inte innehåller oreagerat flytande bränsle som inte är flytande gas, för personligt bruk, måste bäras i ficka eller nära kroppen. Det är inte tillåtet att transportera tankar för tändare och anordningar för tankning av tändare med dig, i incheckat bagage eller i handbagage.
Obs! Transporten av " termotändstickor ", tändare ”Blue flame” eller ”Cigar” eller tändare med litiumbatteri som är inte utrustade med skyddsdäck eller oavsiktliga aktiveringsanordningar är förbjudna för transport i sig, i incheckat bagage eller i handbagage.

NEJ

«MED DIG»

Pacemaker eller andra apparater, inklusive batteridriven utrustning som innehåller litiumbatteri, som är inopererad i kroppen eller extern placerad, eller elektriska läkemedel är placerade i patientens kropp.

NEJ

«MED DIG»

Självförsvarsenheter som gaspatroner, pepparsprej och tårgasbehållare, som innehåller ämnen som kan förlama och paralysera, får inte transporteras för privat bruk i både handbagage och incheckat bagage..

FÖRBJUDET

Elckockvapen (t.ex. Taser), som innehåller sprängämnen, flytande gas, litiumbatterier o.d., som är förbjudna att medföras i handbagage, incheckat bagage samt som personliga saker.

FÖRBJUDET

Medicinska eller kliniska termometrar som innehåller kvicksilver. De får medföras endast i incheckat bagage – en termometer i hårt fodral per passagerare.

NEJ

JA

NEJ

Termometer eller barometer, som innehåller kvicksilver som transporteras av en representant för statligt väderkontor eller liknande officiellt organ (se IATA DGR 2.3.3.1 för detaljer).

JA

NEJ

JA

Turistplattor och bränsletankar för brandfarliga vätsketankar får transporteras under förutsättning att bränsletankarna på de härledda plåtarna och / eller bränsletankarna är helt fria från flytande bränsle (se IATA DGR 2.3.2.5 för detaljer).

JA

JA

NEJ

Isolerad förpackning som innehåller kylt flytande kväve (dewarkärl) som är fullständigt absorberat i poröst material som innehåller icke-farliga produkter.

NEJ

JA

JA

Kontrollanordningar för kalibrering av luftkvalitetsövervakningsutrustning måste överensstämma med Särskilda villkor A41 (se IATA DGR 2.3.5.16 för detaljer).

NEJ

JA

NEJ

Säkerhetsanordningar som säkerhetsväskor, kassaskåp och påsar för kontanter etc., som innehåller litiumgalvaniska element och/eller pyrotekniska material, med undantag för produkterna tillåtna i IATA DGR 2.3.2.6, är helt förbjudna för transport (se IATA DGR avsnitt 4.2 "Förteckning över farligt gods").

FÖRBJUDET

Elektroniska enheter som innehåller litiumbatterier. Litiumjonbatterier för bärbara elektroniska apparater (inklusive medicinska), med kapacitet från 100Wh till 160Wh. Endast bärbara medicinska apparater kan använda litium-metall batterier med mängden litium från 2g till 8g. Apparater i det incheckade bagaget måste vara helt avstängda och skyddade mot skador.

JA

JA

JA

Locktång som innehåller koldioxid, en (1) per passagerare eller besättningsmedlem, under förutsättning att säkerhetshöljet är ordentligt fastsatt över värme-elementet. Sådana locktänger får aldrig användas ombord. Reservgaspatroner till sådana tänger får inte medföras i både incheckat bagage och handbagage.

NEJ

JA

JA

Föremål som avger värme, t.ex. undervattenslampor (dyklampa) och lödjärn (se IATA DGR 2.3.4.6 för detaljer).

JA

JA

JA

E-cigaretter (bl.a. e-cigarrar, e-pipor samt andra föremål för eget bruk), som innehåller batterier, ska vara skyddade för att de inte kan aktiveras oavsiktligt.

NEJ

NEJ

JA

ANMÄRKNING. Det är förbjudet att transportera elektroniska cigaretter till / från Indien, inklusive alla typer av elektroniska cigaretter, elektroniskt nikotinleveranssystem (ENDS), tobaksprodukter som använder Heat-not-burn-teknik, elektroniska vattenpipor och andra liknande apparater.