REGLER OCH VILLKOR FÖR VAL AV SiTTPLATSER på charterflyg