Under vingen

«Under vingen», UIA:s program för företags samhällsansvar

Här i UIA är vi övertygade om att välgörenhet alltid ska vara systematiserad och riktad till exakta mottagare. Därför valde vi, istället för att delta i något ordinärt humanitärt stöd, att skapa vårt eget omfattande program ”Under vingen”, vars mål är att förena det arbete, som en rad välgörenhets- och volontärorganisationer nu gör inom välgörenhet.

Vi har åtagit oss ansvaret att vara en skyddande vinge för alla som behöver stöd och inspiration för att fortsätta leva friskt och lyckligt utan att tappa modet. Här ser vi vår främsta mission – att sträcka våra skyddande vingar över alla som på riktigt behöver vårt stöd.

Först och främst ger vi vårt stöd till svårt sjuka barn som väntar på kirurgisk operation eller medicinsk behandling utomlands, samt till våra soldater, som blev sårade i kriget för östra Ukraina, och som behöver rehabilitering i utländska rehabiliteringskliniker. Vi tar också hand om de personer som måste åtfölja dessa människor – läkare, släktingar osv.

På samtliga våra flygningar, inklusive långdistansflygningar, reserverar vi 2 platser för programmet ”Under vingen” och dess deltagare till pris 10 hryvnia. Årligen skänker vi drygt 90 tusen sådana bonusbiljetter.

För att anmäla sig till programmet ”Under vingen” måste man fylla i ett särskilt formulär och lämna in det till UIA senast 72 timmar innan respektive avgång enligt tidtabellen. Formulären kan ifyllas både av själva deltagarna och av de organisationer, som samarbetar med oss inom programmet ”Under vingen”.

Vi tillämpar alltid jämlikhetsprincipen för programmets alla eventuella deltagare och deras anmälningar behandlas i en öppen och transparent urvalsprocess. Därför har vi skapat ett särskilt beslutfattande organ – Expertrådet, och delegerat rätt att fatta beslut i den här frågan till det. I Expertrådet ingår de välgörenhetsorganisationer, som vi samarbetar med inom programmet.

Är Ni en ideell förening eller en välgörenhetsfond och är intresserade att ansluta Er till programmet ”Under vingen”? Var så goda och fyll i en särskild ansökan och lämna in den till UIA.