Warunki stosowania taryfy Premium Economy

Bezpłatne zmiany i zwroty biletów

Taryfa Premium Economy pozwala na pełny zwrot kosztów biletu lub zmianę rejsu jeśli jest on dostępny w chwili zmiany oraz pod warunkiem, że chęć zmiany została zgłoszona przed datą pierwotnego rejsu. Opłata za tę usługę nie jest pobierana.

Wybór posiłków

Taryfa Premium Economy obejmuje bezpłatny posiłek (podczas lotu pasażerowi zaoferowany zostanie zestaw z dostępnych w menu głównym lub zestaw ze specjalnego menu posiłków wybrany wcześniej przez pasażera). Wyboru specjalnego menu posiłków (wegetariański, koszerny, danie indyjskie, owoce morza (sałata z tuńczykiem), posiłek bez wieprzowiny lub menu dla dzieci) zamiast głównego menu, można dokonać bezpłatnie, na podróż z Kijowa nie później niż na 24 godziny przed czasem odlotu wskazanym na bilecie (z wyjątkiem menu koszernego); na podróż z innych lotnisk i / lub w przypadku posiłków koszernych – nie później niż na 36 godzin przed czasem odlotu wskazanym na bilecie.

Wyboru posiłku lub zmianę w uprzednim wyborze można dokonać w czasie lub po zakończeniu rezerwacji biletu w kasach biletowych, na stronie UIA lub za pośrednictwem Contact Center UIA.
UWAGA: Posiłki należy zamawiać osobno na każdy odcinek lotu. Nie możemy zapewnić bezpłatnego wyboru posiłków ani możliwości wprowadzenia zmian w zamówieniu jeśli wniosek zostanie złożony z naruszeniem wyżej wskazanych terminów.

Dodatkowo, jeszcze przed lotem, pasażerowie mogą wybrać dowolną liczbę płatnych posiłków w ramach naszego katalogu, na naszej stronie internetowej, zgodnie z warunkami zawartymi w Zamawianie Posiłku PRE-ORDERED MEAL.

Wybierając i kupując posiłki z wyprzedzeniem, pasażer wyraża zgodę na to, że zamówione wcześniej posiłki mogą wyglądać inaczej niż prezentowane i opisane na stronie internetowej, a składniki mogą zostać zastąpione odpowiednimi bez wcześniejszego powiadomienia pasażera. UIA nie ponosi żadnej odpowiedzialności za reakcje alergiczne na żywność spożywaną na pokładzie lub, z którą pasażer miał kontakt.

Dozwolony bagaż

Taryfa ta obejmuje dwie sztuki bagażu rejestrowanego, każda o wadze do 23 kg, o łącznej sumie wymiarów (długość x szerokość x wysokość) nie większej niż 158 cm, oraz dwie sztuki bagażu podręcznego: pierwsza sztuka o wadze do 7 kg przy max. wymiarach 55х40х20 cm, druga sztuka do 5 kg i max wymiarze 40х30х10 cm.

Wybór miejsca

Pasażerowie Premium Economy mogą wybrać dowolne, dostępne miejsce w kabinie Economy w momencie rezerwacji, odprawy online lub na lotnisku, biorąc pod uwagę następujące warunki i ograniczenia.

Zgodnie z wymogami bezpieczeństwa lotniczego istnieją specjalne przepisy dotyczące wyboru miejsca dla pasażerów o ograniczonej sprawnosci na pokładach samolotów UIA. Przed wyborem miejsc dla tych pasażerów należy skontaktować się z Centrum kontaktowym UIA w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Wybór miejsca w pierwszym rzędzie w klasie ekonomicznej nie jest dostępny dla:

 • Pasażerów z dziećmi poniżej 5 roku życia, z wyjątkiem lotów do i z USA, Chin, Tajlandii, Sri Lanki, Kanady, Indii;
 • Pasażerów podróżujących z własną butlą tlenową lub koncentratorem tlenu, z wyjątkiem lotów do i z USA, Chin, Tajlandii, Sri Lanki, Kanady, Indii;
 • Pasażerów przewożących zwierzęta w kabinie, z wyjątkiem lotów do i z USA, Chin, Tajlandii, Sri Lanki, Kanady, Indii;
 • Deportowanch oraz pasażerów, którym odmówiono wjazdu do kraju docelowego.

Warunki wyboru miejsca w rzędzie przy wyjściu awaryjnym:

 • Miejsca w rzędzie awaryjnym znajdują się w pobliżu wyjścia awaryjnego;
 • W wyjątkowych przypadkach pasażer zajmujący miejsce w rzędzie przy wyjściu awaryjnym może zostać poproszony o pomoc w otwarciu drzwi ewakuacyjnych. Dlatego pasażer taki musi spełnić następujące kryteria: mieć co najmniej 16 lat i mieć dobrą kondycję fizyczną, tj. pasażer będzie w stanie pomóc innym osobom w razie ewakuacji, nie odnosząc samemu obrażeń ciała lub innych ubytków zdrowia, rozumieć drukowane lub słowne instrukcje w języku ukraińskim lub angielskim. Pasażer musi być w stanie i chętny do pomocy w przypadku ewakuacji. Pasażerowie, którzy wybrali miejsca w rzędzie awaryjnym, zostaną sprawdzeni pod kątem zgodności z wyżej wymienionymi kryteriami.

Ze względów bezpieczeństwa wybór miejsca w rzędzie przy wyjściu awaryjnym nie jest możliwy w przypadku następujących kategorii pasażerów:

 • Pasażerowie z dziećmi poniżej 16 roku życia;
 • Dzieci poniżej 16 roku życia podróżujące bez opieki dorosłych;
 • Pasażerowie, którzy zakupili dodatkowe miejsce, w szczególności do przewozu dodatkowego bagażu podręcznego/instrumentu muzycznego etc.
 • Kobiety w ciąży;
 • Pasażerowie z ograniczoną sprawnością fizyczną lub umysłową;
 • Pasażerowie przewożący zwierzęta w kabinie;
 • Pasażerowie, którzy ze wzgledu na swoją fizyczną kondycję potrzebują więcej niż jedno siedzenie, nie są w stanie zapiąć pasa bezpieczeństwa ze względu na jego niewystarczająca długość lub też nie mogą obniżyć podłokietnika.

Usługi lotniskowe

W ramach taryfy Premium Economy odprawa na lotnisku i wydrukowanie karty pokładowej są bezpłatne. Pasażerowie mogą również bezpłatnie skorzystać z odprawy bagażowej i celnej w punktach odpraw klasy biznesowej, a także mają pierwszeństwo wejścia na pokład przed pasażerami klasy ekonomicznej.