Wstępny wniosek o przewóz pasażera, który się przesuwa za pomocą wózka inwalidzkiego

DANE OSOBOWE (WYPEŁNIAĆ LITERAMI ŁACIŃSKIMI)

Zarejestrować się w Panorama Club możesz tutaj

TWOJE DANE KONTAKTOWE

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZELOTU

OKREŚLENIE KATEGORII OBSŁUGI SPECJALNEJ

Ograniczenie sprawności fizycznych pasażera *

WNIOSEK O PRZEWÓZ WÓZKA INWALIDZKIEGO (JEŻELI PASAŻER PODRÓŻUJE Z WŁASNYM WÓZKIEM INWALIDZKIM)

Ważne: własne wózki inwalidzkie pasażerów, niezależnie od ich typu, wagi i wymiarów, nie rozmieszczają się w kabinie pasażerskiej oraz są przewożone wyłącznie jako bagaż zarejestrowany w przedziale ładunkowym statku lotniczego na wszystkich lotach UIA.

Ważne: wniosek o przewóz pasażera danej kategorii należy skierować do Centrum Kontaktowego UIA nie później niż na 48 godzin przed początkiem przewozu.

Dla niektórych kategorii obsługo specjalnej: W razie potrzeby pracownik służby rejestracji lotniska ma prawo poprosić pasażera o przedłożenie zaświadczenia lekarskiego MEDIF (Medical Information Form) lub zaświadczenia lekarskiego FREMEC (Frequent Traveller's Medical Card).

pola, których wypełnienie jest obowiązkowe