Procedury wizowe i celne

 • ukraine
  Ukraina
 • israel
  Izrael
 • canada
  Kanada
 • united-kingdom
  Wielka Brytania
 • cyprus
  Cypr
 • schengen
  Strefa Schengen
 • georgia
  Gruzja
 • switzerland
  Szwajcaria
 • india
  Indie
 • azerbaijan
  Azerbejdżan
 • china
  Chiny
 • egypt
  Egipt
 • indonesia
  Indonezja
 • usa
  USA
 • turkey
  Turcja
Ukraina
Izrael

ZALECENIA MINISTERSTWA SPRAW ZAGRANICZNYCH UKRAINY DLA OBYWATELI UKRAINY W SPRAWIE KOLEJNOŚCI WJAZDU NA TERYTORIUM PAŃSTWA IZRAEL

Od 09.02.2011 w dwustronnych stosunkach ukraińsko-izraelskich obowiązuje Umowa między Gabinetem Ministrów Ukrainy a rządem Izraela w sprawie zniesienia obowiązku wizowego.

W związku z tym obywatele Ukrainy powinni być świadomi, że ruch bezwizowy ustanowiony na mocy wspomnianej umowy ma zastosowanie wyłącznie do podróży odbywanych w celach turystycznych, biznesowych i gościnnych lub w celu leczenia w izraelskich placówkach medycznych i nie zapewnia możliwości zatrudnienia.

Aby zakwalifikować się do zatrudnienia w Izraelu, obywatel Ukrainy musi złożyć wniosek do ambasady Izraela na Ukrainie o wizę pracowniczą (B-1), która jest wydawana za zgodą Ministerstwa Spraw Wewnętrznych tego kraju.

Aspekt ten należy szczególnie wziąć pod uwagę, ponieważ według strony izraelskiej nasilenie procedur kontroli i zwiększenie zakazów wjazdu wiąże się ze wzrostem liczby Ukraińców nielegalnie przebywających w Izraelu po 90 dniach, w tym w celach nielegalnego zatrudnienia.

Wzywamy obywateli Ukrainy, którzy planują odwiedzić Izrael ponosić odpowiedzialność za podróż do Izraela i podejmować podróż zgodnie z określonym celem podróży i innymi postanowieniami Umowy.

Jeśli odwiedzasz Izrael w ramach ruchu bezwizowego, powinieneś być przygotowany do przekonującego i przy pomocy dokumentów udowodnienia celu podróży na lotnisku, ponieważ upoważnienie do podjęcia ostatecznej decyzji o przyjęciu na terytorium kraju spoczywa na oficerze granicznym / migracyjnym.

Na przykład wskazane jest, aby turyści mieli bilet powrotny, potwierdzenie rezerwacji hotelu i zakupu produktu turystycznego, kwotę wystarczającą na planowany pobyt w Izraelu oraz polisę ubezpieczenia zdrowotnego.

Osobom przybywającym w gości lub na leczenie należy zapewnić osobiste zaproszenie z danymi osobowymi i kontaktowymi strony przyjmującej / szpitala. Musisz także mieć bilet powrotny i wystarczające zakwaterowanie.

Dla osób niebędących obywatelami Izraela, którzy chcą zaprosić Ukraińca, lepiej uzgodnić warunki zaproszenia w urzędzie terytorialnym Izraelskiej Służby ds. Ludności i Imigracji.

Uwaga! Należy uwzględniać, że w przypadku cudzoziemców, w tym obywateli Ukrainy, którzy wjeżdżają do Izraela w celu zjednoczenia z małżonkiem - obywatelem Izraela po zarejestrowaniu małżeństwa lub wspólnego zamieszkania bez rejestracji małżeństwa, a także ich dzieci ustanawia się specjalną procedurę wjazdu.

W takim przypadku obywatel Izraela powinien zwrócić się do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z wnioskiem o wyznaczenie kolejki w dziale wizowym w celu rozpoczęcia procedury legalizacji małżonka / konkubenta i zaproszenia go do Izraela.

Dokumenty potwierdzające zamiar wspólnego życia, a także dokumenty osobiste małżonka / konkubenta cudzoziemca powinny być przygotowane na spotkanie. Dopiero po uzyskaniu oficjalnego zezwolenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych zagraniczne małżeństwo / konkubent może wjechać do Izraela.

Więc obywatelom Ukrainy zaleca się ubezpieczenie ryzyka odmowy wjazdu podczas planowania podróży do Izraela.

Podczas rozmowy należy zachowywać się spokojnie i ostrożnie, wyraźnie odpowiadając na pytania straży granicznej. Biorąc pod uwagę, że sam proces przesłuchania jest dość stresujący, niepotrzebne emocje w żaden sposób nie przyczynią się do jego zakończenia na twoją korzyść, ponieważ będą one traktowane, jako świadectwo przeciwko twoim deklarowanym zamiarom.

W przypadku podjęcia decyzje wobec Ciebie o zakaz wjazdu, masz prawo wnieść odwołanie do sądu, o czym (plany do odwołania) musisz powiadomić straż graniczną i skontaktować się z lokalnymi adwokatami (możesz wybrać prawnika z pomocą strony przyjmującej lub korzystając z usług prawników wymienionych w sekcji „Kwestie konsularne” Ambasady Ukrainy w Izraelu).

Należy zauważyć, że personel ambasady Ukrainy w Izraelu nie może wpływać na proces podejmowania decyzji dotyczących imigracji, a procedura odwoławcza, ustanowiona przez prawo izraelskie, nie przewiduje udziału dyplomatów w sporze, jako podmiotów procesu odwoławczego, którymi są właśnie osoby lub ich przedstawiciele prawni (adwokaci).

Osobno zwracamy się do obywateli Ukrainy o poinformowanie właściwych organów ukraińskich o wykorzystaniu działalności turystycznej w celu pokrycia nielegalnej działalności, w tym promocji i organizacji nielegalnej migracji do Izraela. Takie pozbawione skrupułów działania prowadzą do zintensyfikowania środków kontroli granicznej wobec obywateli Ukrainy, co ma odpowiednie konsekwencje dla naszych rodaków, w tym tych, którzy mają szczere zamiary zaspokojenia swoich potrzeb kulturalnych, religijnych, biznesowych i innych podczas podróży zagranicznych zgodnie z zawartymi dokumentami międzynarodowymi i obowiązującym prawodawstwem

Należy pamiętać, że zatrudnienie obywateli Ukrainy w Izraelu „w ramach ruchu bezwizowego”, które jest obecnie szeroko reklamowane w ukraińskim segmencie Internetu, narusza postanowienia ukraińsko-izraelskiej umowy o zniesieniu obowiązku wizowego oraz obowiązujące przepisy, a ich autorzy szkodzą interesom Ukraińców i stosunkom ukraińsko-izraelskim w ogóle.

Ponadto obywatele Ukrainy, którzy podróżują do Izraela w takich okolicznościach, zwykle padają ofiarą oszustów, którzy oferują im usługi w celu dalszego uzyskania odpowiedniego statusu w kraju, podając fałszywą wizę lub dowód tożsamości. Oprócz znacznych kosztów finansowych wymaganych przez sprawców, nasi rodacy, którzy naruszają zasady i wymagania obowiązującego prawa w Izraelu, podlegają odpowiedzialności administracyjnej / karnej.

MSZ Ukrainy

Kanada
Wielka Brytania

INFORMATION FOR PASSENGERS TRAVELLING TO THE UK

Korzystając z linków możecie Państwo uzyskać informacje, dotyczące odbycia formalności imigracyjnych na Lotnisku Międzynarodowym Londona „Gatwick”:

 • o jaki pas kontroli należy wybrać: EU/UK (obywatele UE / Wielkiej Brytanii) czy Non-EU (dla obywateli państw, nie członków UE);
 • o kto może korzystać z ePassport gates na lotniskach;
 • o żco należy z góry przygotować i mieć pod ręką w celu odbycia kontroli;
 • o w jaki sposób turyści z państw nie członków UE, mogą skorzystać z serwisu Registered Traveller, pozwalającego na szybsze odbycie UK border kontroli.
Cypr

Elektroniczna pro-wiza na Cypr dla obywateli Ukrainy

Wjazd na terytorium Republiki Cypryjskiej jest możliwy, jeśli posiadasz pro-wizę elektroniczną, wizę narodową Republiki Cypryjskiej, wizę turystyczną Schengen (kategoria C) lub wizę turystyczną Bułgarii, Rumunii i Chorwacji (kategoria C).

Elektroniczna pro-wiza umożliwia ubieganie się o wizę wjazdową w formie elektronicznej i uzyskanie bezpłatnej jednorazowej wizy kategorii C (turystycznej) na okres pobytu do 90

Do sporządzenia elektronicznej pro-wizy konieczne:

 • Bilety na bezpośrednie loty z Ukrainy (nie do / przez kraje trzecie) do Republiki Cypryjskiej. W przeciwnym kierunku lot bezpośredni nie jest obowiązkowy.
 • Paszport ważny, przez co najmniej 6 miesięcy od daty złożenia elektronicznego wniosku o wydanie wizy.
 • Kwestionariusz, który można pobrać ze strony internetowej ambasady Republiki Cypryjskiej w Kijowie. Wypełniony kwestionariusz należy wysłać na adres e-mail visa-kiev@mfa.gov.cy.

Wiza elektroniczna jest sporządzana od 3 dni roboczych i dłużej. Formularz wniosku wizowego należy złożyć nie później niż 3 dni robocze i nie wcześniej niż 3 miesiące przed planowaną podróżą.

Więcej informacji jest dostępnych na stronie internetowej ambasady Republiki Cypryjskiej i sekcji konsularnej.

Strefa Schengen
Gruzja
Szwajcaria

Dla pasażerów podróżujących do / z Zurychu

Przejście kontroli ruchu lotniczego na lotnisku w Zurychu. Załadować dokument →

Lotnisko Zurych: informacje dla pasażerów transferowych. Załadować dokument →

Sala biznesowa na lotnisku Zurychu: na Międzynarodowym lotnisku Zurycha do usług pasażerów klasy biznesowej i właścicieli kartek Panorama Club Premium dostępna jest sala biznesowa Aspire Lounge, w terminale Dock E. 

Indie
Azerbejdżan

Dla pasażerów, podróżujących do / z Azerbejdżanu

Zgodnie z ustawą Republiki Azerbejdżan nr № 1079-IVQD z 17.10.2014 roku «O dokonaniu zmian do kodeksu migracyjnego republiki zerbajdżaj”, zgodnie z artykułami 21.1 i 21.2 «Kodeksu migracyjnego RA», cudzoziemcy i osoby bez obyyatelstwa, czasową przebywający n terenach republiki Azerbejdżan powyżej 10 dni, winni zarejestrować się zgodnie z miejscem zamieszkania.

Dokonać rejestracji należy w Państwowej służbie migracyjnej Republiki Azerbejdżan Państwowej służbie migracyjnej Republiki Azerbejdżan w ciągu 10 dni od chwili wjazdu do państwa. Zarejestrować się można w drodze osobistego zwrócenia się lub skierowania skanowanego podania – ankiety o rejestracji łącznie z kopią dowodu osobistego (strona z informacjami i strona z informacją o ostatnim wjeździe) pocztą elektroniczną pod adres qeydiyyat@migration.gov.az or in person.

Telefon do informacji Państwowej Służby migracyjnej Republiki Azerbejdżan – 919.

Uwaga! W przypadku naruszenia określonego wymagania, przewidziana jesz odpowiedzialność administracyjna w postaci grzywny w wysokości 400 azerbejdżańskich manatów (500 dolarów USD) lub ograniczenie na ciągły wjazd do państwa minimalnie na 1 rok.

Chiny

Pekin: bezwizowy tranzyt

Cudzoziemcy, będący w Pekinie tranzytem nie więcej niżeli 72 godziny oraz posiadający paszporty państw, dla których jest dozwolony 72-godzinny tranzyt bezwizowy, mogą uzyskać od władz imigracyjnych Pekińskiego stolicznego lotniska międzynarodowego pozwolenie na bezwizowy tranzytowy pobyt w Chinach. Taka polityka jest rozpowszechniana tylko na cudzoziemców, przylatujących, przebywających na terytorium i odlatujących z Pekinu.

Zgodnie z zasadami Ministerstwa bezpieczeństwa ludzkości Chińskiej republiki Ludowej, cudzoziemcy, zgadzający się z niżej określonymi wymaganiami, mogą uzyskać pozwolenie na tranzyt bezwizowy:

 • posiadający paszport, wydany w jednym z 51 państw, określonych w wykazie niżej;
 • posiadający ważne międzynarodowe dokumenty podróży;
 • zgadzający się z wymaganiami wjazdu do trzeciego państwa przeznaczenia;
 • posiadający ważne bilety na samolot z potwierdzonym tranzytem do 72 godzin oraz dokonujący tranzytu przez Pekińskie międzynarodowe lotnisko stoliczne do trzeciego państwa.

Polityka 72-godzinnego tranzytu bezwizowego ważna dla posiadaczy paszportów następujących państw: Austria, Belgia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Islandia, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Rosja , Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Irlandia, Cypr, Bułgaria, Rumunia, Ukraina, Serbia, Chorwacja, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Macedonia, Albania, Stany Zjednoczone Ameryki, Kanada, Brazylia, Meksyk, Argentyna, Chile, Australia, Nowa Zelandia, Korea Południowa, Japonia, Singapur, Brunei, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Katar.

Egipt

EGIPSKA KARTA WYJAZDOWA

Wszyscy pasażerowie opuszczający Kair (Egipt), łącznie z tymi, którzy dokonali odprawy online, z bagażem lub bez, muszą otrzymać kartę imigracyjną przy stanowisku odprawy na lotnisku, wypełnić ją i złożyć podczas odprawy przed wylotem.

Indonezja

Indonezja: bezwizowy reżim wjazdu

Indonezja wprowadziła bezwizowy wjazd do 30 dni dla obywateli 169 zagranicznych państw, w tym dla obywateli Ukrainy.

Aby przekroczyć granicę, obywatele Ukrainy muszą przedstawić:

 • paszport ważny przez co najmniej 6 miesięcy od daty przybycia do Indonezji;
 • bilety powrotne lub bilety do innego panstwa (w przypadku tranzytu).

Z szczegółową informacją można si zapoznać na stronie Ambasada Ukrainy w Indonezji.

USA

Mobilna kontrola paszportowa dla obywateli USA i Kanady

W Sali imigracyjnej Terminalu 7 Lotniska międzynarodowego im. John Kennedy, Nowy Jork, wprowadzono technologię Mobile Passport Control, pozwalającą na przyśpieszenie odprawy celnej dla obywateli tanów Zjednoczonych Ameryki i Kanady, jak również na zmniejszenie czasu oczekiwania w kolei dla innych pasażerów.

Dodatek MPC – Mobilna kontrola paszportowa został opracowany przez korporację Airside Mobile z udziałem Celnej Straży Granicznej SZA (CBP) i Międzynarodowej rady lotnisk (ACI). Dodatek jest wykorzystywany na wielu lotniskach SZA.

Właściciele amerykańskich i kanadyjskich paszportów mogą, po załadowaniu bezpłatnego dodatku MPC na smartfon, stworzyć osobisty profil (imię, nazwisko, data urodzenia, obywatelstwo) oraz wciąż stosować jego w czasie podróży. Po przybyciu na lotnisko JFK należy za pomocą MPC wypełnić deklarację celną. Po tym na urządzenie mobilne zostanie odesłane potwierdzenie elektroniczne z QR-kodem, odczytywanym przez służbę CBP w kabinach, wyposażonych w skanery.

Zalety MPC

 • Korzystajcie Państwo z ekspresowego korytarza MPC nie stójcie w kolejce.
 • Stwórzcie swój profil i wykorzystacie go w przyszłych podróżach.
 • Nie ma potrzeby wypełniania formularza papierowego.
 • Mocna ochrona prywatności.
 • Usługa jest BEZPŁATNA.

Informacje szczegółowe ą dostępne na stronie oficjalnym Mobile Passport control

W celu uproszczenia procedur imigracyjnych w Terminale t lotniska JFK również są postawione kioski automatycznej kontroli paszportowej (Automated Passport Control – APC). Usługa APC dostępna dla turystów, posiadających zezwolenie, uzyskane przez Elektroniczny system autoryzacji wjazdu(ESTA) w ramach Programu bezwizowego wjazdu. APC w sposób istotny skróci czas oczekiwania dla wielu pasażerów, przybywających do Nowego Jorku na lotnisko JFK.

Turcja

Wzajemne podróże obywateli Ukrainy i Turcji na podstawie paszportów wewnętrznych w formie kart ID.