Warunki korzystania z Profilu użytkownika

1. Korzystanie z Profilu użytkownika

Profil użytkownika umożliwia:

  • szybkie i wygodne zarządzanie zamówieniami za pośrednictwem Profilu użytkownika na stronie www.flyuia.com (przeglądnie rezerwacji i historii płatności, pobieranie, drukowanie, wysyłanie dokumentów na e-mail, dodawanie usług);
  • przyspieszenie procesu rezerwacji poprzez wypełnienie pól formularza automatycznie;
  • korzystanie z listy podróżujących członków rodziny / towarzyszy podróży;
  • zarządzanie subskrypcją (mailingiem).

Sesja użytkownika zamyka się automatycznie po upływie 2 godzin od ostatniego aktywowania użytkownika.

Profil użytkownika jest dostępny 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu. Wyjątkiem są okresy, gdy dostęp do aplikacji może być ograniczony z przyczyn technicznych.

Funkcjonowanie Profilu użytkownika stale się zmienia. UIA zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian lub uzupełnień dotyczących funkcjonalności lub Warunków korzystania z Profilu użytkownika w dowolnym czasie i bez powiadomienia. Wszystkie informacje na temat funkcjonalności i warunków korzystania z tej platformy łącznie z aktualnymi zmianami można znaleźć na stronie www.flyuia.com.

UIA zastrzegaj sobie również prawo do likwidacji internetowego programu "Profil użytkownika" w dowolnym momencie.

Profil użytkownika może być używany zgodnie z przedstawionymi Warunkami użytkowania i tylko do celów określonych powyżej.

2. Rejestracja na Profilu użytkownika

Rejestrować się mogą tylko osoby fizyczne.

2.1. Rejestracja przez e-mail

Aby zarejestrować się na swoim Profilu użytkownika, należy wypełnić formularz rejestracyjny na stronie www.flyuia.com Aby zarejestrować się na swoim Profilu użytkownika, i ustawić hasło. Pod adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym zostanie przesyłany link aktywacyjny (ważny przez 24 godziny) w celu uruchomienia konta. Jeśli adres e-mail nie zostanie potwierdzony w ciągu 24 godzin, proces rejestracji musi zostać powtórzony.

Aby zalogować się do Profilu użytkownika po aktywacji, będziesz potrzebować twój e-mail użyty do rejestracji i hasło aby uzyskać dostęp do twojego konta.

Użytkownicy zarejestrowani przy użyciu adresu e-mail mogą powiązać swój profil z sieciami społecznościowymi za pomocą odpowiedniej karty w polu „Moje dane osobowe” konta osobistego

2.2. Rejestracja z informacjami Panorama Club

Rejestracja jest również możliwa przy użyciu numeru karty i hasła programu Panorama Club. Jednocześnie wszystkie dane potrzebne do utworzenia profilu zostaną automatycznie zaimportowane z profilu członka Panorama Club. W takim przypadku prosimy o sprawdzenie danych określonych w profilu uczestnika Panorama Club. Jeśli dane nie są poprawne, można je zmienić.

Aby wejść na Profil użytkownika po aktywacji, należy podać numer karty i hasło programu Panorama Club. Po trzeciej nieudanej próbie zalogowania się przy użyciu tych danych, wejście na internetowe konto Panorama Club będzie zablokowane. Aby odblokować Profil, należy się skontaktować się z [email protected].

Użytkownicy zarejestrowani przy użyciu danych Panorama Club nie mogą powiązać swojego profilu z sieciami społecznościowymi.

2.3. Rejestracja przez Facebook/Google

Aby zarejestrować się przez Facebook / Google, musisz użyć odpowiedniego przycisku na formularzu logowania / rejestracji i postępować zgodnie z instrukcjami. W takim przypadku minimalny zestaw danych wymaganych do utworzenia profilu zostanie automatycznie zaimportowany z konta odpowiedniej sieci społecznościowej. Jeśli konto nie zawiera adresu e-mail, należy je wprowadzić.

Jeśli wprowadzony / odebrany z konta adres e-mail już istnieje w bazie danych, użytkownik musi wprowadzić hasło z istniejącego profilu, aby ustanowić połączenie między nimi. Po ustanowieniu połączenia pomiędzy profilem sieci społecznościowej a uprzednio utworzonym profilem Konta osobistego, użytkownik może wejść na Konto Osobiste jednym kliknięciem, klikając odpowiedni przycisk na formularzu logowania.

3. Dane określone na Profilu użytkownika i dane dostępowe

Po rejestracji możesz skorygować i wprowadzić dodatkowe dane osobowe, dane partnerów / członków rodziny, a także wszelkie preferencje turystyczne i klienta.

Dane dostarczone w momencie rejestracji oraz wszelkie dodatkowe dane osobowe, dobrowolnie dostarczone później, muszą być poprawne, ponieważ posłużą do identyfikacji użytkownika w profilu użytkownika w przypadku zmiany loginu. Wszelkie dane osobowe osób trzecich (członków rodziny / towarzyszy podróży) mogą być dodawane do Twojego profilu tylko po uzyskaniu zgody takich osób i pod warunkiem zapoznania się z niniejszymi Warunkami i Polityką Prywatności zamieszczonymi na stronie www.flyuia.com.

Właściciel profilu jest odpowiedzialny za zachowanie prywatności danych dostępowych na swoim Profilu użytkownika, w tym hasła, które nie powinny być przekazywane stronom trzecim.

W profilu utworzonym za pośrednictwem sieci społecznościowych pole e-mail można korygować, dopóki użytkownik nie ustawi hasła. Jeśli hasło zostanie ustalone, wiadomość e-mail z potwierdzeniem (z linkiem do aktywacji, jak przy rejestracji za pomocą poczty e-mail) zostanie wysłana do użytkownika

Wyświetlanie danych dotyczących rezerwacji na koncie osobistym jest możliwe tylko wtedy, gdy użytkownik jest zalogowany w momencie zakupu biletów lotniczych / usług na stronie. Wskaźnik otwartego konta osobistego jest oznaczony odpowiednią ikoną z nazwą właściciela konta na górze bieżącej strony witryny.

4. Usunięcie profilu

Aby usunąć profil konta, należy wysłać informacje z takim żądaniem na adres e-mail [email protected].

5. Przywracanie / zmiana hasła

Funkcje odzyskiwania / zmiany hasła są dostępne tylko dla tych użytkowników, którzy podczas rejestracji na koncie osobistym wybrali opcję przy użyciu adresu e-mail (e-mail) i hasła lub ustawili hasło po zarejestrowaniu się w sieciach społecznościowych.

Aby zmienić hasło, należy użyć opcji "Zmień hasło" dostępnej na Profilu użytkownika. Aby przywrócić hasło, należy przejść do odpowiedniego linku określonego w formularzu logowania do Profilu użytkownika.

Jeśli użyto numeru karty Panorama Club i hasła podczas rejestracji na Profilu użytkownika, to odzyskanie / zmianę hasła można wykonać kontaktując się z przedstawicielem programu Panorama Club [email protected].

6. Zmiana adresu e-mail

Podany w procesie rejestracji adres e-mail jest poużywany jako login i informacje kontaktowe. Aby zmienić (e-mail (login), należy skorzystać z funkcji „Zmień e-mail” („Zmień login”), dostępnej w Profilu użytkownika.
Jeśli rejestracja została dokonana przy użyciu numeru karty i hasła programu Panorama Club, e-mail, wskazany w rozdziale danych osobowych, jest wykorzystywany wyłącznie jak informacje kontaktowe. Aby go zmienić, wystarczy wprowadzić nowy adres e-mail w odpowiednie pole w Profilu użytkownika. W takim przypadku e-mail v profilu Panorama Club nie zostanie zmieniony.

7. Ochrona danych

Dane osobowe, określone na Profilu użytkownika są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności UIA.