Przewóz zwierząt

Jeśli planujesz przewóz zwierzęcia, skontaktuj się z nami z wyprzedzeniem: [email protected].

Więcej informacji o dopuszczalnych limitach bagażowych i opłatach za nadbagaż (obejmujących zwierzęta) , można znaleźć na podstronie Limit bagażu rejestrowanego. Zapraszamy do skorzystania z oferty zakupu nadbagażu lub bagażu dodatkowego, gdzie możesz zaoszczędzić płacąc do 24 godzin przed odlotem za przewóz zwierząt (kotów i psów) w kabinie pasażerskiej.

Według przepisów UIA tylko małe psy i koty mogą być przewożone w kabinie pasażerskiej w klatce będącej własnością pasażera. Maksymalna waga zwierzęcia to 8 kg (razem z pojemnikiem). Nie ma możliwości przewozu innych zwierząt na pokładzie samolotu UIA. Maksymalna waga zwierzęcia wraz z klatką przystosowaną do przewozu w luku bagażowym samolotu nie może przekraczać 75 kg*.

Kliknij tutaj, aby zarezerwować przewóz zwierząt na lot czarterowy.

W sprawie przewozu innych zwierząt jako cargo prosimy kontaktować się z: [email protected] lub tel. +380 44 593 7676.

informacje o transporcie
 • Główne zasady
 • Środki uspokajające dla zwierząt
 • Przewóz zwierząt w kabinie
 • Zwierzęta asystujące
 • Przewóz zwierząt w luku bagażowym
 • Transport zwierząt z lotami czarterowymi
 • Wymagania dotyczące transporterów dla zwierząt
 • Ograniczenia dotyczące przewozu zwierząt
 • Warunki zwrotu pieniędzy za niewykorzystaną usługę
Główne zasady

Transport zwierząt podlega państwowym przepisom dotyczącym importu, eksportu i tranzytu żywych zwierząt. 
Pasażerowie przewożący zwierzęta muszą przedstawić wszelkie wymagane dokumenty, takie jak:

 • pozwolenia na import, eksport lub tranzyt;
 • świadectwo zdrowia, zaświadczenie o szczepieniu itd.

UIA nie ponosi odpowiedzialności, w przypadku gdy zwierzę nie uzyska pozwolenia na wjazd lub tranzyt przez dane państwo. Przewóz zwierząt jest dozwolony pod warunkiem wzięcia za nie pełnej odpowiedzialności przez właściciela.
Po wcześniejszym uzyskaniu zgody na przewóz od UIA zwierzę musi być przewożone pod opieką osób dorosłych. 
Zwierzęta o wadze przekraczającej 75 kg (165 lb) (łącznie z kontenerem) należy przewozić jako ładunek. 
Całkowita waga zwierzęcia wraz z kontenerem nie jest wliczona do bezpłatnego limitu bagażu. 
Za przewóz zwierzęcia w kabinie (za wyjątkiem psów przewodników) zawsze pobierana jest opłata za nadbagaż.

Środki uspokajające dla zwierząt
 • Podawanie zwierzęciu środków uspokajających nie jest zalecane lub powinno zostać przeprowadzone pod nadzorem lekarza weterynarii. Powszechnie stosowane środki uspokajające obniżają ciśnienie krwi, które występuje również przy dużych wysokościach.
 • Połączenie dużego stężenia leków może być niebezpieczne dla starszych, przewlekle chorych zwierząt. Zalecane jest pozostawienie pojemnika w ciemnym i cichym miejscu przed przelotem co uspokoi większości zwierząt.
 • Jeśli lekarz weterynarii zaleci uspokojenie psa (zwierzęcia) lekiem, proszę o wyraźnie zaznaczenie nazwy leku na opakowaniu oraz czasu spożycia.
Przewóz zwierząt w kabinie
 • Zwierzęta muszą być czyste i zdrowe, trzymane w nieprzepuszczających płynów i zapachu kontenerach o miękkich bokach (w kabinie dopuszcza się miękkie torby i kosze do przewozu małych psów i kotów).
 • Maksymalna waga zwierzęcia wraz z kontenerem: 8 kg. Wymiary kontenera: 55 x 40 x 20 cm.
 • Pojemnik musi być odpowiednio duży, aby zwierzę miało zapewnioną swobodę ruchu i mogło w nim stanąć, obrócić się i położyć.
 • Dozwolony jest przewóz maksymalnie 3 zwierząt w jednym pojemniku, jeśli są one ze sobą spokrewnione, pod warunkiem, że ciężar klatki wraz ze zwierzętami nie przekracza 8 kg, a wymiary nie przekraczają 55 x 40 x 20cm. Przewóz psów i kotów w tym samym pojemniku jest niedozwolony.
 • Kontener musi być trzymany przez pasażera lub umieszczony pod poprzedzającym siedzeniem. Nie wolno umieszczać kontenera na siedzeniu.
 • Dopuszcza się przewóz tylko jednego kontenera na osobę podczas danego lotu.
 • UIA może odmówić przewozu zwierzęcia, jeśli powyższe wymagania nie zostaną spełnione.
Zwierzęta asystujące

Zwierzęta asystujące są:

 • Pies przewodnik (bez względu na wielkość i wagę) dla osoby niewidomej, niesłyszącej lub pies asystujący pasażerowi z dysfunkcją fizyczną;
 • Zwierzę (pies lub kot o wadze do 8kg) dla wsparcia emocjonalnego;
 • Pies (bez względu na wielkość i wagę) towarzyszący przedstawicielom władzy lub zespołowi ratunkowemu.
 • Może być przewożony w kabinie samolotu bezpłatnie.
 • Na przewóz zwierząt asystujących należy wcześniej uzyskać zezwolenie UIA co najmniej 24 godziny przed wylotem.
 • Psy muszą mieć obroże, kagańce i smycze, koty – obroże i smycze.
 • Wszystkie dokumenty potwierdzające wyszkolenie psa dla potrzeb osoby niepełnosprawnej należy okazać na żądanie przedstawicielowi UIA.
 • W przypadku zwierząt mających służyć wsparciem emocjonalnym należy okazać odpowiednie zaświadczenie lekarskie. Prosimy o kontakt z nami z wyprzedzeniem

Maximum number of service animals per passenger in the cabin: 1 service animal (SVAN); 1 animal for emotional support (ESAN).

Przewóz zwierząt w luku bagażowym
 • Przewożone zwierzęta muszą być czyste i zdrowe. Kontenery do przewozu zwierząt muszą być:
  • odpowiednio duże, tak aby zwierzę mogło w nich swobodnie stanąć na wyprostowanych łapach, położyć się i aby miało zapewnioną swobodę ruchu;
  • czyste, odporne na przeciekanie, uniemożliwiające ucieczkę lub podrapanie;
  • odpowiednie do przewozu i obsługi (karmienia, pojenia, czyszczenia);
  • wentylowane co najmniej z trzech stron.
 • Do przewozu zwierząt w luku bagażowym nie dopuszcza się kontenerów wykonanych ręcznie. W jednym kontenerze można przewozić maksymalnie 2 dorosłe oswojone ze sobą osobniki o porównywalnej wielkości, 14 kg każda.
 • Maksymalna waga zwierząt wraz z kontenerem w luku bagażowym: 75 kg.
  • Pasażer podróżujący ze zwierzętami musi zapewnić ilość jedzenia i wody odpowiednią dla danego lotu.
  • UIA może odmówić zgody na przewóz, jeśli powyższe warunki nie zostaną spełnione.
Transport zwierząt z lotami czarterowymi
 • Z góry należy poinformować agencję turystyczną o tym, że planujecie Państwo transportować kota lub psa lotem czarterowym UIA.
 • Po uzgodnieniu transportu należy opłacić usługę za pomocą agenta turystycznego / operatora turystycznego, na stronie UIA, w kasie UIA lub na rejestracji, gdy opłaty dokonywano za granicami Ukrainy.
 • Jeżeli życzycie sobie Państwo opłacić usługę w kasie UIA, prosimy uprzejmie o informowanie agenta turystycznego / operatora turystycznego, w jakiej dokładnie kasie planujecie Państwo dokonać płatności.
 • Po dokonaniu płatności usług za pośrednictwem kasy lub na stronie UIA, prosimy uprzejmie o przedłożenie pokwitowania na lotnisku w czasie rejestracji.
 • W przypadku płatności za transport psa lub kota w przedziale pasażerskim najmniej za 24 godziny przed odlotem lotu czarterowego dostaniecie państwo obniżkę.
 • Jeżeli podróżujecie Państwo ze zwierzętami do Szarm – el - Szejku lub Hurghady, prosimy uwzględnić, że UIA przewozi nie więcej, niż 2 zwierzęta domowe jako bagaż zarejestrowany.
Wymagania dotyczące transporterów dla zwierząt

Nie zezwala się na przyjmowanie do przewozu w luku bagażowym samolotu ręcznie wykonanych pojemników dla zwierząt. Kontenery do przewozu zwierząt muszą spełniać następujące wymagania:

 • Pojemnik musi być czysty i nieuszkodzony oraz odporny na uszkodzenia. Pojemnik musi być zamknięty podczas całej podróży, aby zapobiec ucieczce zwierzęcia.
 • Otwory wentylacyjne powinny znajdować się co najmniej na trzech stronach pojemnika (możliwe również na drzwiach). Otwory wentylacyjne muszą być na tyle małe, lub pokryte siatką aby uniemożliwić zwierzęciu wydostanie się. Całkowity obszar wentylacji musi wynosić co najmniej 16% całkowitej powierzchni pojemnika.
 • Pojemnik musi być prawidłowo oznakowany; nie należy blokować etykietą otworów wentylacyjnych.
 • Każde zwierzę w pojemniku musi mieć wystarczająco dużo miejsca, aby mogło w sposób naturalny stać, siedzieć i położyć się. Maksymalny rozmiar pojemnika: długość - 110 cm (43in), szerokość - 75 cm (29in), wysokość - 75 cm (29in). Maksymalna waga przeznaczonego do luku bagażowego (pojemnik + zwierzę) - do 75 kg (165 lb).
 • Pojemnik musi posiadać wydzielone otwory dla podawania pokarmu i wody. Pojemniki na wodę i pożywienie muszą być wykonane z odpowiedniego typu materiału przeznaczonego dla zwierząt. Naczynia muszą być dostępne z zewnątrz, bez otwierania drzwi pojemnika. Właściciel musi zapewnić wystarczającą ilość żywności i wody dla podczas całego lotu.
 • Uchwyty powinny być dostępne po środku, na boku kontenera. Jeśli pojemnik ma wbudowane kółka, muszą one być usunięte lub odłączone.
 • Pojemnik musi być wykonany z nietoksycznego materiału: włókno szklane, metalowe, sztywne tworzywo sztuczne, siatka metalowa lub spoiny drewna litego lub sklejki. Pojemniki wykonane w całości ze spawanej siatki lub siatki nie nadają się do transportu lotniczego.
 • Niektóre sztywne pojemniki plastikowe mogą nie być odpowiednie dla dużych psów lub psów, które są agresywne. Specjalne pojemniki z twardego drewna, metalu, sklejki lub podobnego materiału, z dwoma bezpiecznymi otworami – drzwiczkami po każdej stronie, są dopuszczalne.
 • Pojemnik nie może powodować uszkodzenia zwierzęcia. Wszystkie wewnętrzne krawędzie muszą być gładkie lub zaokrąglone.
 • Podłoże musi być solidne i szczelne. Drzwi muszą stanowić scianę jednego końca pojemnika. Mogą być przesuwne lub na zawiasach, z tworzywa sztucznego, spawane lub metalowe odlewane wystarczającej grubości, tak aby uniemożliwić zwierzęciu uszkodzenie drzwi.
 • Siatka musi być tak wykonana aby uniknąć zranienia się zwierzęcia w nos lub łapy.
Ograniczenia dotyczące przewozu zwierząt

Przewóz zwierząt domowych w luku ładunkowym samolotu, transferem przez lotnisko Paryż Charles de Gaulle Airport (CDG) jest zabronione.


Jeśli podróżujecie Państwo ze zwierzętami do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, proszę o zwrócenie uwagi na fakt, że koty, psy i ptaki (w tym sokoły) mogą być przywożone tylko jako zarejestrowany fracht z wyznaczonych portów oraz muszą posiadać:

 • Zezwolenie importowe wydane przez Ministerstwo Środowiska i Wody Zjednoczonych Emiratów Arabskich (ZEA MOEW); i
 • weterynaryjne świadectwo zdrowia wydane przez właściwe organy kraju wywozu; i
 • Oryginalną kartę szczepień lub paszport zwierzęcia, który zawiera numer identyfikacyjny mikroczipa i informacje o wymaganych szczepieniach.
 • Oryginał świadectwa testu neutralizacji surowicy wścieklizny (RSNT) przeprowadzonego w ciągu 90 dni przed podróżą.

W przypadku przewozu zwierząt do Sharm El Sheikh lub Hurghady w Egipcie proszę pamiętać, że maksymalnie UIA przewozi w bagażniku tylko dwa sztuki zwierząt domowych.


Należy pamiętać, że przywóz zwierząt (w tym psów i kotów) na obszar Zjednoczonego Królestwa podlega ostrym przepisom dotyczącym kwarantanny. UIA nie przewozi zwierząt do Zjednoczonego Królestwa.


Jeżeli podróżujecie Państwo do Turcji ze zwierzętami , musicie pamiętać, że jeden pasażer może przewozić nie więcej, niż 2 zwierzęta domowe. Warunki, z którymi muszą się zgadzać zwierzęta:

 • Obecność jednego ze systemów – cyfrowego identyfikacyjnego (mikroprocesor) lub czytelnego opieczętowanego znaku.
 • Obecność szczepienia przeciwko wściekliźnie.
 • Badanie na miana przeciwciał wzorców surowicy krwi, która została pobrana przez kompetentnego lekarza weterynaryjnego 3 miesiące wcześniej przez wyjazdem oraz nie później niż za 30 dni po ostatnim szczepieniu przeciwko wściekliźnie, akceptowalny raport z wyników badania na miana przeciwciał przeciwko wściekliźnie wobec zwierzęta, który należy okazać na celni pod czas wjazdu do Turcji.
 • Obecność u zwierząt domowych i zwierząt dekoracyjnych poświadczonego certyfikatu weterynaryjnego, którego wzorzec można znaleźć w powiązaniu.

Przewóz zwierząt (w tym psów i kotów) do Iranu w kabinie pasażerskiej samolotu lub jako bagaż rejestrowany jest niedozwolony. Wyjątek stanowią psy asystujące.


Jeśli podróżujecie Państwo z małymi zwierzętami (psy lub koty) do USA, prosimy o zwrócenie uwagi na następujące ograniczenia:

 • zakaz przewozu psów rasy buldog francuski / angielski
 • zakaz przewozu psów poniżej 6 miesiąca życia.

W innych przypadkach jeden pasażer może zabrać na pokład jedno zwierzę pomiędzy 6 a 12 miesiącem życia (z zastrzeżeniem zmian w procedurze transportu zwierząt na pokładzie UIA)


Warunki zwrotu pieniędzy za niewykorzystaną usługę

Warunki zwrotu pieniędzy za niewykorzystaną usługę przewozu zwierząt jako zarejestrowanego bagażu w sytuacji, gdy pasażer/płatnik* zwróci się:

 • Przed odlotem wskazanego w bilecie lotu, na który została zakupiona usługa, zwrot wartości zapłaconej usługi lub jej przeniesienie na inny lot (o ile pozwalają na to możliwości UIA) są możliwe w miejscu zakupu usługi. Jeśli usługa została zamówiona i zapłacona za pośrednictwem strony internetowej UIA, pasażer/płatnik* musi przesłać odpowiedną prośbę pod adres e-mail, z którego pasażer/płatnik* otrzymał potwierdzenie swojego zamówienia lub skontaktować się z Centrum kontaktowym UIA.
 • Po odlocie wskazanego w bilecie lotu, na który została zakupiona usługa, z której pasażer skorzystał:

Warunki zwrotu pieniędzy za niewykorzystana usługę przewozu zwierząt w kabinie pasażerskiej samolotu:

 • Zwrot wartości zapłaconej usługi lub przeniesienie tej usługi na inny lot (o ile pozwalają na to możliwości UIA) są możliwe w przypadku, gdy pasażer/płatnik* zwróci się w miejsce dokonania płatności nie później niż za 24 godziny przed wskazanym w bilecie czasem odlotu lotu, na który została zakupiona usługa. W przypadku, gdy usługa została zamówiona i zapłacona za pomocą strony internetowej UIA, pasażer/płatnik* musi wysłać odpowiednią prośbę pod adres e-mail, z którego pasażer/płatnik* otrzymał potwierdzenie swojego zamówienia lub skontaktować się z Centrum kontaktowym UIA.
 • w przypadku, gdy pasażer/płatnik* zwróci się o zwrot wartości zapłaconej usługi później niż za 24 godziny przed wskazanym w bilecie czasem odlotu lotu, na który nabyto usługę, nie zwraca się wartości zapłaconej usługi ani nie dokonuje się jej przeniesienia na inny lot, z wyjątkiem przypadków wymienionych poniżej jako wyjątek

WYJĄTEK: Wartość zapłaconej usługi może zostać zwrócona na żądanie pasażera/płatnika* złożone do Działu Relacji z Klientami UIA po odlocie lotu / lotu alternatywnego w następujących przypadkach:

 • Pasażer nie otrzymał zapłaconej usługi z winy UIA, w tym jeśli na locie alternatywnym nie otrzymał takie samej usługi, jak ta, którą wybrał i zapłacił dla podróży lotem, który został odwołany, przeniesiony lub opóźniony;
 • Jeśli doszło do odmowy przewozu pasażera z winy UIA.

Aby skontaktować się z Działem Relacji z Klientami UIA, pasażer musi wypełnić formularz informacji zwrotnej na stronie internetowej UIA lub wysłać odpowiedni list na e-mail: [email protected]

*UWAGA: Zwroty są dokonywane na rzecz osoby wskazanej w pokwitowaniu potwierdzającym zapłatę za odpowiednią usługę lub na konto, z którego dokonano zapłaty za usługę. W przypadku braku informacji o płatniku usługi, zwrot pieniędzy jest dokonywany na rzecz pasażera na jego żądanie.

Zwrot pieniędzy następuje na podstawie pokwitowania potwierdzającego dokonanie zapłaty za usługę i dokumentu tożsamości.

МUIA ma prawo odmówić zwrotu pieniędzy, jeśli pasażer złożył wniosek o to po upływie 12 miesięcy od dnia wystawienia odpowiedniego pokwitowania potwierdzającego dokonanie zapłaty za usługę.

* Uwaga. Transport zwierząt domowych ważących od 32 kg do 75 kg (70 do 165 funtów) w luku bagażowym jako fracht jest możliwe z/do następujących lotnisk: Bangkok, Pekin, Bruksela, Czerniowce, Dnipro, Dubaj, Iwano-Frankiwsk, Lwów, Nowy Jork, Praga, Teheran, Winnica, Zaporoże, Toronto, Wilno.

Na rejsach obsługiwanych przez partnerskie linie lotnicze UIA mogą obowiązywać ograniczenia. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z agencją, w której został kupiony bilet, lub z naszym centrum obsługi telefonicznej: [email protected], +380 44 581 50 50.