Przewóz zwierząt

Według przepisów UIA tylko małe psy i koty mogą być przewożone w kabinie pasażerskiej w klatce będącej własnością pasażera.

informacje o transporcie
 • Główne zasady
 • Środki uspokajające dla zwierząt
 • Przewóz zwierząt w kabinie
 • Zwierzęta asystujące w kabinie samolotu
 • Zwierzęta w kabinie samolotu zapewniające wsparcie emocjonalne
 • Przewóz zwierząt w luku bagażowym
 • Transport zwierząt z lotami czarterowymi
 • Wymagania dotyczące transporterów dla zwierząt
 • Ograniczenia dotyczące przewozu zwierząt
 • Warunki zwrotu pieniędzy za niewykorzystaną usługę
Główne zasady

Transport zwierząt podlega państwowym przepisom dotyczącym importu, eksportu i tranzytu żywych zwierząt. 
Pasażerowie przewożący zwierzęta muszą przedstawić wszelkie wymagane dokumenty, takie jak:

 • pozwolenia na import, eksport lub tranzyt;
 • świadectwo zdrowia, zaświadczenie o szczepieniu itd.

UIA nie ponosi odpowiedzialności, w przypadku gdy zwierzę nie uzyska pozwolenia na wjazd lub tranzyt przez dane państwo. Przewóz zwierząt jest dozwolony pod warunkiem wzięcia za nie pełnej odpowiedzialności przez właściciela.
Po wcześniejszym uzyskaniu zgody na przewóz od UIA zwierzę musi być przewożone pod opieką osób dorosłych. 
Zwierzęta o wadze przekraczającej 75 kg (165 lb) (łącznie z kontenerem) należy przewozić jako ładunek. 
Całkowita waga zwierzęcia wraz z kontenerem nie jest wliczona do bezpłatnego limitu bagażu. 
Za przewóz zwierzęcia w kabinie (za wyjątkiem psów przewodników) zawsze pobierana jest opłata za nadbagaż.

Środki uspokajające dla zwierząt
 • Podawanie zwierzęciu środków uspokajających nie jest zalecane lub powinno zostać przeprowadzone pod nadzorem lekarza weterynarii. Powszechnie stosowane środki uspokajające obniżają ciśnienie krwi, które występuje również przy dużych wysokościach.
 • Połączenie dużego stężenia leków może być niebezpieczne dla starszych, przewlekle chorych zwierząt. Zalecane jest pozostawienie pojemnika w ciemnym i cichym miejscu przed przelotem co uspokoi większości zwierząt.
 • Jeśli lekarz weterynarii zaleci uspokojenie psa (zwierzęcia) lekiem, proszę o wyraźnie zaznaczenie nazwy leku na opakowaniu oraz czasu spożycia.
Przewóz zwierząt w kabinie
 • Zwierzęta muszą być czyste i zdrowe, trzymane w nieprzepuszczających płynów i zapachu kontenerach o miękkich bokach (w kabinie dopuszcza się miękkie torby i kosze do przewozu małych psów i kotów).
 • Maksymalna waga zwierzęcia wraz z kontenerem: 10 kg. Wymiary kontenera: 55 x 40 x 23 cm.
 • Pojemnik musi być odpowiednio duży, aby zwierzę miało zapewnioną swobodę ruchu i mogło w nim stanąć, obrócić się i położyć.
 • Dozwolony jest przewóz maksymalnie 3 zwierząt w jednym pojemniku, jeśli są one ze sobą spokrewnione, pod warunkiem, że ciężar klatki wraz ze zwierzętami nie przekracza 10 kg, a wymiary nie przekraczają 55 x 40 x 20cm. Przewóz psów i kotów w tym samym pojemniku jest niedozwolony.
 • Kontener musi być trzymany przez pasażera lub umieszczony pod poprzedzającym siedzeniem. Nie wolno umieszczać kontenera na siedzeniu.
 • Dopuszcza się przewóz tylko jednego kontenera na osobę podczas danego lotu.
 • UIA może odmówić przewozu zwierzęcia, jeśli powyższe wymagania nie zostaną spełnione.
Zwierzęta w kabinie samolotu zapewniające wsparcie emocjonalne

Zwierzęta zapewniające wsparcie emocjonalne:

 • małe zwierzęta (psy i koty o wadze do 10 kg) do wsparcia emocjonalnego pasażerów.

Transport zwierząt zapewniających wsparcie emocjonalne jest bezpłatny pod następującymi warunkami:

 • Transport zwierzęcia musi być wcześniej uzgodniony z UIA, nie później niż 24h przed odlotem. Prosimy o wcześniejsze przesłanie wniosku o transport zwierząt do wsparcia emocjonalnego.
 • Zwierzęta muszą być czyste i zdrowe.
 • Psy powinny mieć obroże, smycze i kagańce, koty powinny mieć obroże i smycze.
 • W przypadku transportu zwierzęcia zapewniajacego wsparcie emocjonalne należy przedstawić odpowiednie zaświadczenie od lekarza, że potrzebujesz asysty takiego zwierzęcia.

Maksymalna liczba zwierząt asystujących w kabinie na pasażera:

 • 1 zwierzę zapewniające wsparcie emocjonalne (ESAN).

Zaleca się umieszczenie zwierzęcia w pobliżu okna w rękach pasażera.

Zwierzęta asystujące w kabinie samolotu

Zwierzęta asystujące to:

 • Psy przewodnicy, które towarzyszą pasażerom niewidomym/niesłyszącym, a także pasażerom ze sparaliżowanymi kończynami dolnymi;
 • psy asystujące pracownikom organów państwowych, zespołów ratowniczych.

Zwierzęta asystujące są transportowane bez żadnych ograniczeń dotyczących masy i rozmiarów.

Transport zwierząt asystujących w kabinie jest bezpłatny pod następującymi warunkami:

 • Transport zwierzęcia służbowego musi być wcześniej uzgodniony z UIA, nie później niż 24h przed odlotem. Możesz dokonać rezerwacji usługi za pomocą formularza online.
 • Zwierzęta muszą być czyste i zdrowe.
 • Psy muszą mieć obroże, smycze i kagańce.
 • Na żądanie UIA należy okazać dokumenty potwierdzające szkolenie psa do pełnienia funkcji asystujących, a także potrzebę takiej asysty pasażerowi, który o to poprosił.

Maksymalna liczba zwierząt asystujących w kabinie na pasażera:

 • 1 zwierzę asystujące (SVAN).

Zaleca się umieszczenie zwierzęcia w pobliżu okna u stóp pasażera.

Przewóz zwierząt w luku bagażowym
Przewóz zwierząt w luku bagażowym
Przewóz zwierząt w luku bagażowym
Przewóz zwierząt w luku bagażowym
Przewóz zwierząt w luku bagażowym
 • Przewożone zwierzęta muszą być czyste i zdrowe. Kontenery do przewozu zwierząt muszą być:
  • odpowiednio duże, tak aby zwierzę mogło w nich swobodnie stanąć na wyprostowanych łapach, położyć się i aby miało zapewnioną swobodę ruchu;
  • czyste, odporne na przeciekanie, uniemożliwiające ucieczkę lub podrapanie;
  • odpowiednie do przewozu i obsługi (karmienia, pojenia, czyszczenia);
  • wentylowane co najmniej z trzech stron.
 • Do przewozu zwierząt w luku bagażowym nie dopuszcza się kontenerów wykonanych ręcznie. W jednym kontenerze można przewozić maksymalnie 2 dorosłe oswojone ze sobą osobniki o porównywalnej wielkości, 14 kg każda.
 • Maksymalna waga zwierząt wraz z kontenerem w luku bagażowym: 75 kg.
 • Pasażer podróżujący ze zwierzętami musi zapewnić ilość jedzenia i wody odpowiednią dla danego lotu.
 • Jeżeli zwierzęta + kontener ważą od 32 kg do 75 kg*, transport należy zamówić najpóźniej 48 godzin przed planowanym odlotem. Zamów usługę za pomocą formularza online.
 • UIA może odmówić zgody na przewóz, jeśli powyższe warunki nie zostaną spełnione.

* Uwaga. Transport zwierząt domowych ważących od 32 kg do 75 kg (70 do 165 funtów) w luku bagażowym jako fracht jest możliwe z/do następujących lotnisk: Bangkok, Bruksela, Czerniowce, Dnipro, Dubaj, Iwano-Frankiwsk, Lwów, Nowy Jork, Praga, Zaporoże, Toronto, Wilno.

Transport zwierząt z lotami czarterowymi
 • Z góry należy poinformować agencję turystyczną o tym, że planujecie Państwo transportować kota lub psa lotem czarterowym UIA.
 • Po uzgodnieniu transportu należy opłacić usługę za pomocą agenta turystycznego / operatora turystycznego, na stronie UIA, w kasie UIA lub na rejestracji, gdy opłaty dokonywano za granicami Ukrainy.
 • Jeżeli życzycie sobie Państwo opłacić usługę w kasie UIA, prosimy uprzejmie o informowanie agenta turystycznego / operatora turystycznego, w jakiej dokładnie kasie planujecie Państwo dokonać płatności.
 • Po dokonaniu płatności usług za pośrednictwem kasy lub na stronie UIA, prosimy uprzejmie o przedłożenie pokwitowania na lotnisku w czasie rejestracji.
 • W przypadku płatności za transport psa lub kota w przedziale pasażerskim najmniej za 24 godziny przed odlotem lotu czarterowego dostaniecie państwo obniżkę.
 • Jeżeli podróżujecie Państwo ze zwierzętami do Szarm – el - Szejku lub Hurghady, prosimy uwzględnić, że UIA przewozi nie więcej, niż 2 zwierzęta domowe jako bagaż zarejestrowany.
Wymagania dotyczące transporterów dla zwierząt

Nie zezwala się na przyjmowanie do przewozu w luku bagażowym samolotu ręcznie wykonanych pojemników dla zwierząt. Kontenery do przewozu zwierząt muszą spełniać następujące wymagania:

Wymagania dotyczące transporterów dla zwierzątWymagania dotyczące transporterów dla zwierzątWymagania dotyczące transporterów dla zwierząt
 • Pojemnik musi być czysty i nieuszkodzony oraz odporny na uszkodzenia. Pojemnik musi być zamknięty podczas całej podróży, aby zapobiec ucieczce zwierzęcia.
 • Otwory wentylacyjne powinny znajdować się co najmniej na trzech stronach pojemnika (możliwe również na drzwiach). Otwory wentylacyjne muszą być na tyle małe, lub pokryte siatką aby uniemożliwić zwierzęciu wydostanie się. Całkowity obszar wentylacji musi wynosić co najmniej 16% całkowitej powierzchni pojemnika.
 • Pojemnik musi być prawidłowo oznakowany; nie należy blokować etykietą otworów wentylacyjnych.
 • Każde zwierzę w pojemniku musi mieć wystarczająco dużo miejsca, aby mogło w sposób naturalny stać, siedzieć i położyć się. Maksymalny rozmiar pojemnika: długość - 110 cm (43in), szerokość - 75 cm (29in), wysokość - 75 cm (29in). Maksymalna waga przeznaczonego do luku bagażowego (pojemnik + zwierzę) - do 75 kg (165 lb).
 • Pojemnik musi posiadać wydzielone otwory dla podawania pokarmu i wody. Pojemniki na wodę i pożywienie muszą być wykonane z odpowiedniego typu materiału przeznaczonego dla zwierząt. Naczynia muszą być dostępne z zewnątrz, bez otwierania drzwi pojemnika. Właściciel musi zapewnić wystarczającą ilość żywności i wody dla podczas całego lotu.
 • Uchwyty powinny być dostępne po środku, na boku kontenera. Jeśli pojemnik ma wbudowane kółka, muszą one być usunięte lub odłączone.
 • Pojemnik musi być wykonany z nietoksycznego materiału: włókno szklane, metalowe, sztywne tworzywo sztuczne, siatka metalowa lub spoiny drewna litego lub sklejki. Pojemniki wykonane w całości ze spawanej siatki lub siatki nie nadają się do transportu lotniczego.
 • Niektóre sztywne pojemniki plastikowe mogą nie być odpowiednie dla dużych psów lub psów, które są agresywne. Specjalne pojemniki z twardego drewna, metalu, sklejki lub podobnego materiału, z dwoma bezpiecznymi otworami – drzwiczkami po każdej stronie, są dopuszczalne.
 • Pojemnik nie może powodować uszkodzenia zwierzęcia. Wszystkie wewnętrzne krawędzie muszą być gładkie lub zaokrąglone.
 • Podłoże musi być solidne i szczelne. Drzwi muszą stanowić scianę jednego końca pojemnika. Mogą być przesuwne lub na zawiasach, z tworzywa sztucznego, spawane lub metalowe odlewane wystarczającej grubości, tak aby uniemożliwić zwierzęciu uszkodzenie drzwi.
 • Siatka musi być tak wykonana aby uniknąć zranienia się zwierzęcia w nos lub łapy.
Ograniczenia dotyczące przewozu zwierząt

UWAGA! Od 01.07.2021 zabrania się przewożenia zwierząt brachycefalicznych na rejsach UIA jako bagaż rejestrowany.

Przewóz zwierząt brachycefalicznych (w tym rasy mieszane) na lotach UIA jest dozwolony tylko w salonie samolotu, pod warunkiem, że waga zwierzęcia wraz z kontenerem nie przekracza 10 kg. Jednocześnie kontener do przewozu takich zwierząt musi być o jeden rozmiar większy od zwykłego kontenera i mieć wentylację ze wszystkich czterech stron.Warunki zwrotu pieniędzy za niewykorzystaną usługę

Warunki zwrotu pieniędzy za niewykorzystaną usługę przewozu zwierząt jako zarejestrowanego bagażu w sytuacji, gdy pasażer/płatnik* zwróci się:

 • Przed odlotem wskazanego w bilecie lotu, na który została zakupiona usługa, zwrot wartości zapłaconej usługi lub jej przeniesienie na inny lot (o ile pozwalają na to możliwości UIA) są możliwe w miejscu zakupu usługi. Jeśli usługa została zamówiona i zapłacona za pośrednictwem strony internetowej UIA, pasażer/płatnik* musi przesłać odpowiedną prośbę pod adres e-mail, z którego pasażer/płatnik* otrzymał potwierdzenie swojego zamówienia lub skontaktować się z Centrum kontaktowym UIA.
 • Po odlocie wskazanego w bilecie lotu, na który została zakupiona usługa, z której pasażer skorzystał:

Warunki zwrotu pieniędzy za niewykorzystana usługę przewozu zwierząt w kabinie pasażerskiej samolotu:

 • Zwrot wartości zapłaconej usługi lub przeniesienie tej usługi na inny lot (o ile pozwalają na to możliwości UIA) są możliwe w przypadku, gdy pasażer/płatnik* zwróci się w miejsce dokonania płatności nie później niż za 24 godziny przed wskazanym w bilecie czasem odlotu lotu, na który została zakupiona usługa. W przypadku, gdy usługa została zamówiona i zapłacona za pomocą strony internetowej UIA, pasażer/płatnik* musi wysłać odpowiednią prośbę pod adres e-mail, z którego pasażer/płatnik* otrzymał potwierdzenie swojego zamówienia lub skontaktować się z Centrum kontaktowym UIA.
 • w przypadku, gdy pasażer/płatnik* zwróci się o zwrot wartości zapłaconej usługi później niż za 24 godziny przed wskazanym w bilecie czasem odlotu lotu, na który nabyto usługę, nie zwraca się wartości zapłaconej usługi ani nie dokonuje się jej przeniesienia na inny lot, z wyjątkiem przypadków wymienionych poniżej jako wyjątek

WYJĄTEK: Wartość zapłaconej usługi może zostać zwrócona na żądanie pasażera/płatnika* złożone do Działu Relacji z Klientami UIA po odlocie lotu / lotu alternatywnego w następujących przypadkach:

 • Pasażer nie otrzymał zapłaconej usługi z winy UIA, w tym jeśli na locie alternatywnym nie otrzymał takie samej usługi, jak ta, którą wybrał i zapłacił dla podróży lotem, który został odwołany, przeniesiony lub opóźniony;
 • Jeśli doszło do odmowy przewozu pasażera z winy UIA.

Aby skontaktować się z Działem Relacji z Klientami UIA, pasażer musi wypełnić formularz informacji zwrotnej na stronie internetowej UIA.

*UWAGA: Zwroty są dokonywane na rzecz osoby wskazanej w pokwitowaniu potwierdzającym zapłatę za odpowiednią usługę lub na konto, z którego dokonano zapłaty za usługę. W przypadku braku informacji o płatniku usługi, zwrot pieniędzy jest dokonywany na rzecz pasażera na jego żądanie.

Zwrot pieniędzy następuje na podstawie pokwitowania potwierdzającego dokonanie zapłaty za usługę i dokumentu tożsamości.

МUIA ma prawo odmówić zwrotu pieniędzy, jeśli pasażer złożył wniosek o to po upływie 12 miesięcy od dnia wystawienia odpowiedniego pokwitowania potwierdzającego dokonanie zapłaty za usługę.

Na rejsach obsługiwanych przez partnerskie linie lotnicze UIA mogą obowiązywać ograniczenia. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z agencją, w której został kupiony bilet, lub z naszym Centrum obsługi klienta.