Wstępny wniosek o przewóz psa służbowego w kabinie pasażerskiej samolotu

DANE OSOBOWE (WYPEŁNIAĆ LITERAMI ŁACIŃSKIMI)

Zarejestrować się w Panorama Club możesz tutaj

TWOJE DANE KONTAKTOWE

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZELOTU

INFORMACJE DOTYCZĄCE PSA

Ważne: przewóz zwierzęcia odbywa się pod warunkiem, że pasażer bierze na siebie pełną odpowiedzialność za zwierzę oraz pod warunkiem posiadania ważnego zaświadczenia lekarskiego, świadectwa o szczepieniach, pozwolenia na wywóz, wwóz lub tranzyt zwierzęcia, jak również innych dokumentów wymaganych przez służby specjalistyczne w ramach przestrzegania przepisów sanitarnych i kwarantannowych w państwach wywozu, wwozu lub tranzytu.

Na żądanie UIA należy przedłożyć dokumenty potwierdzające wyszkolenie psa w zakresie wykonania funkcji towarzyszenia oraz konieczność takiego towarzyszenia dla pasażera, który zgłosił odpowiedni wniosek.

Wniosek o przewóz zwierzęcia zaleca się kierować do Centrum Kontaktowego UIA nie później niż na 48 przed Twoim odlotem.

pola, których wypełnienie jest obowiązkowe