Poziomy opłat serwisowych

Poziomy opłat serwisowych w biurach własnej sprzedaży, biurach partnerskich, na stronie UIA.

 • Opłaty serwisowe w czasie rejestracji biletów lotniczych
 • Opłaty serwisowe w przypadku ponownego wydania biletów lotniczych
 • Opłaty serwisowe w przypadku zwrócenia wartości biletów lotniczych
 • Opłaty serwisowe w przypadku sporządzenia zaświadczeń z udzieleniem informacji personalnych pasażera
Opłaty serwisowe w czasie rejestracji biletów lotniczych
 • Do sprzedaży indywidualnych biletów lotniczych we własnych biurach sprzedaży UIA opłata składa 25 dolarów USA za jeden bilet lotniczy.
 • Do sprzedaży indywidualnych biletów lotniczych we własnych biurach sprzedaży UIA na lotniskach Ukrainy opłata za loty międzynarodowe składa 40 dolarów USA za jeden bilet lotniczy, na loty wewnętrzne – 30 dolarów USA za jeden bilet lotniczy.
 • W przypadku rejestracji biletów wcześniej zarezerwowanych na stronie UIA, dodatkowa opłata na loty międzynarodowe składa 15 dolarów USA.
 • Do sprzedaży biletów lotniczych na stronie UIA określane są różne poziomy opłat, w zależności od kierunku, oraz składają od 0 do 10 dolarów USA.
 • W przypadku rejestracji biletów lotniczych w rezerwacjach grupowych na loty międzynarodowe opłata serwisowa składa 15 dolarów USA za bilet w przypadku rezerwowania do 50 pasażerów i 10 dolarów USA za bilet przy rezerwowaniu do 100 pasażerów. W przypadku rejestracji biletów lotniczych w rezerwowaniach grupowych na loty wewnętrzne opłata serwisowa składa 5 dolarów USA za bilet.
 • W przypadku rejestracji biletów lotniczych za mile opłata serwisowa na loty międzynarodowe składa 5 dolarów USA za jeden bilet lotniczy, na loty wewnętrzne opłat serwisowych się nie stosuje.
Opłaty serwisowe w przypadku ponownego wydania biletów lotniczych
 • W przypadku rejestracji zmian w nabytych indywidualnych biletach lotniczych na loty międzynarodowe i wewnętrzne opłata serwisowa składa 40 dolarów USA.
 • W przypadku dokonania zmian do biletów lotniczych klasy ekonomicznej, sporządzonych według certyfikatu (zmiana daty odlotu lub marszruty) opłata serwisowa składa 20 dolarów USA za bilet.
 • Na prośbę pasażera bilet lotniczy może być ponownie zarejestrowany w związku z błędem w napisaniu nazwiska lub imienia. Za korektę są uważane wymiany niektórych literek, lecz nie nazwisko i imię w całości. Opłata serwisowa w za taką ponowną rejestrację składa 50 dolarów USA. W przypadku ponownej rejestracji biletu lotniczego dla niemowlęcia (w wieku od 0 do 2 lat) opłata serwisowa składa 5 dolarów USA.
 • W przypadku zmiany nazwiska w wyniku zawarcia małżeństwa bilet lotniczy może być ponownie zarejestrowany. Zmianie ulega tylko nazwisko pasażera, podstawą do ponownej rejestracji jest akt małżeństwa. Oplata serwisowa składa 50 dolarów USA.
 • W przypadku zmiany nazwiska lub imienia w rezerwacji grupowej bilet lotniczy może być ponownie zarejestrowany. Opłata serwisowa składa 15 dolarów USA.
Opłaty serwisowe w przypadku zwrócenia wartości biletów lotniczych
 • W przypadku dobrowolnego zwrócenia środków pieniężnych za niewykorzystany bilet lotniczy, nabyty za pomocą własnych punktów sprzedaży, opłata serwisowa nie ulega kompensacie. Linia lotnicza zwróci pasażerowi w całości wszystkie niewykorzystane opłaty lotniskowe i podatki linii lotniczej.
 • W przypadku dobrowolnego zwrócenia środków za niewykorzystany bilet lotniczy, nabyty za pomocą strony UIA, opłata serwisowa nie ulega kompensacie. Dodatkowo pobiera się opłata serwisowa w wysokości 10 dolarów USA.
 • W przypadku wymuszonego zwrócenia środków za niewykorzystany bilet lotniczy, nabyty na stronie UIA, w przypadku powstania okoliczności, niezależnych od firmy lotniczej (klęska żywiołowa, strajk, ogłoszona i nieogłoszona wojna, zagrożenie wojny, akt terrorystyczny, blokada, rewolucja, powstanie, zakłócenia masowe, sabotaż, piorun, pożar, burza, powóź, trzęsienie ziemi, gromadzenie śniegu lub gołoledź, niekorzystne warunki atmosferyczne, wybuch, sytuacje nadzwyczajne, sankcje międzynarodowe w kontroli za ruchem powietrznym, trudności techniczne, nieuregulowane stosunki międzynarodowe, sankcje międzynarodowe, inne działania państwa, uniemożliwiające realizację przez strony swoich zobowiązań) opłata serwisowa nie ulega kompensacie.
Opłaty serwisowe w przypadku sporządzenia zaświadczeń z udzieleniem informacji personalnych pasażera
 • Na prośbę pasażera lub w sposób należyty uprawnionej przez niego osoby (na podstawie uprawnienia lub innych dokumentów, przewidzianych w ustawodawstwie obowiązującym), w przypadku oświadczenia i dokumentu tożsamości osoby, jej można wydać zaświadczenie, zawierające informację, dotyczącą wartości do pięciu nabytych biletów- z opłatą serwisową 15 dolarów USA. Zaświadczenie może być wydana dopiero z podpisem osób uprawnionych UIA.
 • Na prośbę pasażera lub w sposób należyty uprawnionej przez niego osoby (na podstawie uprawnienia lub innych dokumentów, przewidzianych w ustawodawstwie obowiązującym), w przypadku oświadczenia i dokumentu tożsamości osoby, jej można wydać zaświadczenie, zawierające informację, dotyczącą danych personalnych pasażera, jego jakichkolwiek sześciu lub więcej lotów UIA oraz informację, dotyczącą wartości od sześciu nabytych biletów- z opłatą serwisową 30 dolarów USA. Zaświadczenie może być wydana dopiero z podpisem osób uprawnionych UIA.