Poziomy opłat serwisowych

Poziomy opłat serwisowych w biurach własnej sprzedaży, biurach partnerskich, na stronie UIA.

 • Opłaty serwisowe w czasie rejestracji biletów lotniczych
 • Opłaty serwisowe w przypadku ponownego wydania biletów lotniczych
 • Opłaty serwisowe w przypadku zwrócenia wartości biletów lotniczych
 • Opłaty serwisowe w przypadku sporządzenia zaświadczeń z udzieleniem informacji personalnych pasażera
Opłaty serwisowe w czasie rejestracji biletów lotniczych
 • Do sprzedaży indywidualnych biletów lotniczych we własnych biurach sprzedaży UIA opłata składa 20 dolarów USA za jeden bilet lotniczy.
 • Do sprzedaży indywidualnych biletów lotniczych we własnych biurach sprzedaży UIA na lotniskach Ukrainy opłata za loty międzynarodowe składa 35 dolarów USA za jeden bilet lotniczy, na loty wewnętrzne – 25 dolarów USA za jeden bilet lotniczy.
 • W przypadku rejestracji biletów wcześniej zarezerwowanych na stronie UIA, dodatkowa opłata na loty międzynarodowe składa 10 dolarów USA.
 • Do sprzedaży biletów lotniczych na stronie UIA określane są różne poziomy opłat, w zależności od kierunku, oraz składają od 0 do 10 dolarów USA.
 • W przypadku rejestracji biletów lotniczych w rezerwacjach grupowych na loty międzynarodowe opłata serwisowa składa 15 dolarów USA za bilet w przypadku rezerwowania do 50 pasażerów i 10 dolarów USA za bilet przy rezerwowaniu do 100 pasażerów. W przypadku rejestracji biletów lotniczych w rezerwowaniach grupowych na loty wewnętrzne opłata serwisowa składa 5 dolarów USA za bilet.
 • W przypadku rejestracji biletów lotniczych zgodnie z technologią „Obniżka za mile” (Miles and cash) opłata serwisowa na loty międzynarodowe składa 5 dolarów USA za jeden bilet lotniczy, na loty wewnętrzne opłat serwisowych się nie stosuje.
Opłaty serwisowe w przypadku ponownego wydania biletów lotniczych
 • W przypadku rejestracji zmian w nabytych indywidualnych biletach lotniczych na loty międzynarodowe i wewnętrzne opłata serwisowa składa 25 dolarów USA. Jeżeli ponowne wydanie dokonywane mniej jak za 24 godziny przed odlotem nowego lotu, poziom opłaty serwisowej składa 35 dolarów USA za bilet.
 • W przypadku rejestracji zmian w nabytych indywidualnych biletach lotniczych na loty międzynarodowe we własnych biurach sprzedaży UIA na lotniskach Ukrainy opłata serwisowa składa 40 dolarów USA. Jeżeli ponowne wydanie dokonywane mniej jak za 24 godziny przed odlotem nowego lotu, poziom opłaty serwisowej składa 35 dolarów USA za bilet.
 • W przypadku rejestracji zmian w nabytych indywidualnych biletach lotniczych na loty wewnętrzne we własnych biurach sprzedaży UIA na lotniskach Ukrainy opłata serwisowa składa 30 dolarów USA. Jeżeli ponowne wydanie dokonywane mniej jak za 24 godziny przed odlotem nowego lotu, poziom opłaty serwisowej składa 40 dolarów USA za bilet.
 • W przypadku dokonania zmian do biletów lotniczych klasy ekonomicznej, sporządzonych według certyfikatu (zmiana daty odlotu lub marszruty) opłata serwisowa składa 15 dolarów USA za bilet.
 • Na prośbę pasażera bilet lotniczy może być ponownie zarejestrowany w związku z błędem w napisaniu nazwiska lub imienia. Za korektę są uważane wymiany niektórych literek, lecz nie nazwisko i imię w całości. Opłata serwisowa w za taką ponowną rejestrację składa 50 dolarów USA. W przypadku ponownej rejestracji biletu lotniczego dla niemowlęcia (w wieku od 0 do 2 lat) opłata serwisowa składa 5 dolarów USA.
 • W przypadku zmiany nazwiska w wyniku zawarcia małżeństwa bilet lotniczy może być ponownie zarejestrowany. Zmianie ulega tylko nazwisko pasażera, podstawą do ponownej rejestracji jest akt małżeństwa. Oplata serwisowa składa 50 dolarów USA.
 • W przypadku zmiany nazwiska lub imienia w rezerwacji grupowej bilet lotniczy może być ponownie zarejestrowany. Opłata serwisowa składa 15 dolarów USA.
 • Na prośbę pasażera o podwyższeniu klasy obsługi za mile, nagromadzone na kartce programu lojalności Panorama Club, bilet lotniczy, nabyty za pomocą jakiegokolwiek kanału sprzedaży, może być ponownie zarejestrowany w klasie biznesowej bez pobrania opłaty serwisowej.
Opłaty serwisowe w przypadku zwrócenia wartości biletów lotniczych
 • W przypadku dobrowolnego zwrócenia środków pieniężnych za niewykorzystany bilet lotniczy, nabyty za pomocą własnych punktów sprzedaży, opłata serwisowa nie ulega kompensacie. Linia lotnicza zwróci pasażerowi w całości wszystkie niewykorzystane opłaty lotniskowe i podatki linii lotniczej.
 • W przypadku dobrowolnego zwrócenia środków za niewykorzystany bilet lotniczy, nabyty za pomocą strony UIA, opłata serwisowa nie ulega kompensacie. Dodatkowo pobiera się opłata serwisowa w wysokości 10 dolarów USA.
 • W przypadku wymuszonego zwrócenia środków za niewykorzystany bilet lotniczy, nabyty na stronie UIA, w przypadku powstania okoliczności, niezależnych od firmy lotniczej (klęska żywiołowa, strajk, ogłoszona i nieogłoszona wojna, zagrożenie wojny, akt terrorystyczny, blokada, rewolucja, powstanie, zakłócenia masowe, sabotaż, piorun, pożar, burza, powóź, trzęsienie ziemi, gromadzenie śniegu lub gołoledź, niekorzystne warunki atmosferyczne, wybuch, sytuacje nadzwyczajne, sankcje międzynarodowe w kontroli za ruchem powietrznym, trudności techniczne, nieuregulowane stosunki międzynarodowe, sankcje międzynarodowe, inne działania państwa, uniemożliwiające realizację przez strony swoich zobowiązań) opłata serwisowa nie ulega kompensacie.
Opłaty serwisowe w przypadku sporządzenia zaświadczeń z udzieleniem informacji personalnych pasażera
 • Na prośbę pasażera lub w sposób należyty uprawnionej przez niego osoby (na podstawie uprawnienia lub innych dokumentów, przewidzianych w ustawodawstwie obowiązującym), w przypadku oświadczenia i dokumentu tożsamości osoby, jej można wydać zaświadczenie, zawierające informację, dotyczącą wartości do pięciu nabytych biletów- z opłatą serwisową 15 dolarów USA. Zaświadczenie może być wydana dopiero z podpisem osób uprawnionych UIA.
 • Na prośbę pasażera lub w sposób należyty uprawnionej przez niego osoby (na podstawie uprawnienia lub innych dokumentów, przewidzianych w ustawodawstwie obowiązującym), w przypadku oświadczenia i dokumentu tożsamości osoby, jej można wydać zaświadczenie, zawierające informację, dotyczącą danych personalnych pasażera, jego jakichkolwiek sześciu lub więcej lotów UIA oraz informację, dotyczącą wartości od sześciu nabytych biletów- z opłatą serwisową 30 dolarów USA. Zaświadczenie może być wydana dopiero z podpisem osób uprawnionych UIA.