Zasady zachowania się na pokładzie

Pasażerowie mają prawo:

 • do osobistego bezpieczeństwa;
 • do decyzji o odmowie przelotu, jeżeli istnieje poważna obawa o bezpieczeństwo osobiste na pokładzie;
 • poinformowania członków załogi samolotu, o konieczności udzielenia pomocy, w przypadku gdy zagrożone jest życie, zdrowie lub godność osobista.

Pasażerowie są zobowiązani do:

 • zachowania dyscypliny i porządku na pokładzie;
 • zajmowania miejsca na pokładzie zgodnie ze wskazaniem w karcie pokładowej;
 • przestrzegać wszystkich instrukcji załogi;
 • umieścić bagaż i rzeczy osobiste w miejscach wskazanych przez załogę samolotu;
 • pasy bezpieczeństwa należy niezwłocznie zapiąć, gdy pojawi się napis "Fasten Seat Belt".

Pasażerów obowiązuje bezwzględny zakaz :

 • stwarzania sytuacji, które zagrażają bezpieczeństwu lotu, życiu, zdrowiu i godności osobistej innych pasażerów i załogi;
 • okazywania braku szacunku lub agresji wobec załogi samolotu lub innych pasażerów, lub zachowywania się w sposób prowokacyjny, obraźliwy, lub w inny sposób stwarzających zagrożenie dla pozostałych pasażerów;
 • ingerowania w pracę załogi samolotu podczas wykonywaniu ich obowiązków;
 • spożywania narkotyków lub innych substancji powodujących intoksykację lub zatrucie;
 • wnoszenia i spożywania alkoholu, z wyjątkiem napojów oferowanych przez załogę samolotu;
 • palenia na pokładzie, w tym palenia wyrobów tytoniowych;
 • opuszczania wyznaczonego miejsca podczas startu i lądowania;
 • blokowania przejścia, korytarza, drzwi służbowych lub wyjść awaryjnych;
 • dewastowania wyposażenia samolotu UIA oraz sprzętu znajdującego się na pokładzie;
 • wynoszenia jakiegokolwiek wyposażenia z pokładu samolotu UIA;
 • używania sprzętu ratunkowego lub korzystania z wyjść awaryjnych bez zgody załogi;
 • naruszania zasad korzystania z urządzeń elektronicznych podczas lotu.

Zasady korzystania z urządzeń elektronicznych podczas lotu
Aby zapobiec ingerencji elektronicznych urządzeń z pokładowymi systemami radiowymi i nawigacyjnymi samolotu, prosimy o postępowanie zgodnie z poniższymi ogólnymi wytycznymi:

 • radia, przenośne odbiorniki TV, zabawki i urządzenia zdalnie sterowane nie mogą być używane w dowolnym momencie na pokładzie samolotu;
 • laptopy, e-booki, kamery wideo, odtwarzacze iPod, odtwarzacze CD, elektryczne maszynki do golenia, dyktafony i inne urządzenia rejestrujące nie mogą być używane podczas kołowania, startu, i lądowania;
 • telefony komórkowe muszą być wyłączone lub nastawione na "tryb samolotowy", od momentu zamknięcia drzwi samolotu oraz podczas całego lotu. Ponowne korzystanie z telefonów komórkowych jest dozwolone od chwili gdy samolot jest zaparkowany, a silniki wyłączone.

Jeśli pasażer nie zastosuje się do naszych przepisów, kapitan ma prawo:

 • wydać polecenia i nakazy, które są obowiązkowe;
 • zastosować wszelkie rozsądne środki, w tym przymusu, wobec osób, które nie przestrzegają poleceń i których zachowanie zagraża bezpieczeństwu lotu i bezpieczeństwu pasażerów
 • wylądować w najbliższym porcie lotniczym w celu rozwiązania problemu z tymi pasażerami którzy zakłócają porządek podczas lotu łącznie z przekazaniem ich organom porządkowym.

Przewidujemy następujące sankcje w konsekwencji niewłaściwego zachowania pasażerów na pokładzie samolotu:

 • obciążenie pasażera wszelkimi kosztami poniesionymi przez UIA wynikającymi z niewłaściwego zachowania na pokładzie;
 • zobowiązania do zapłacenia przez pasażera za wszelkie straty materialne w przypadku uszkodzeń na pokładzie samolotu;
 • w przyszłości zostanie im odmówione prawo do przelotu liniami UIA; linia też zastrzega sobie możliwość wpisania ich nazwisk na Listę pasażerów nie pożądanych;
 • UIA ma prawo opublikować informacje o naruszeniu prawa za pośrednictwem środków masowego przekazu i internetu.