Wstępny wniosek o przewóz zwierzęcia domowego w kabinie pasażerskiej samolotu

DANE OSOBOWE (WYPEŁNIAĆ LITERAMI ŁACIŃSKIMI)

Zarejestrować się w Panorama Club możesz tutaj

TWOJE DANE KONTAKTOWE

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZELOTU

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZWIERZĘCIA DOMOWEGO

DODATKOWE INFORMACJE

Ważne: przewóz zwierzęcia domowego odbywa się pod warunkiem, że pasażer bierze na siebie pełną odpowiedzialność za zwierzę domowe oraz pod warunkiem posiadania ważnego zaświadczenia lekarskiego, świadectwa o szczepieniach, pozwolenia na wywóz, wwóz lub tranzyt zwierzęcia, jak również innych dokumentów wymaganych przez służby specjalistyczne w ramach przestrzegania przepisów sanitarnych i kwarantannowych w państwach wywozu, wwozu lub tranzytu.

Przewóz zwierząt (oprócz służbowych) zawsze podlega opłacie zgodnie z obowiązującymi w UIA taryfami.

Wniosek o przewóz zwierzęcia domowego zaleca się kierować do Centrum Kontaktowego UIA nie później niż na 48 godzin przed Twoim odlotem.

pola, których wypełnienie jest obowiązkowe