Wstępny wniosek o przewóz przez pasażera własnego aparatu tlenowego do celów medycznych na pokładzie samolotu

DANE OSOBOWE (WYPEŁNIAĆ LITERAMI ŁACIŃSKIMI)

Zarejestrować się w Panorama Club możesz tutaj

TWOJE DANE KONTAKTOWE

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZELOTU

INFORMACJE DOTYCZĄCE APARATU TLENOWEGO

Ważne: obowiązkowo należy podać informacje o typie, producencie oraz wymiarach aparatu tlenowego w polu „Uwagi”.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZELOTU POWROTNEGO

DODATKOWE INFORMACJE

Ważne: wniosek o przewóz własnego aparatu tlenowego należy skierować do Centrum Kontaktowego UIA nie później niż na 48 godzin przed Twoim odlotem.

Przedłożenie zaświadczenia lekarskiego MEDIF (Medical Information Form) lub zaświadczenia lekarskiego FREMEC (Frequent Traveller's Medical Card) jest warunkiem koniecznym.

Pojemniki z tlenem skroplonym są zabronione do przewozu transportem lotniczym.

Uwaga: zapoznać się z informacjami o dozwolonych przenośnych koncentratorach tlenu do przewozu lotami UIA do/z USA możesz tutaj.

pola, których wypełnienie jest obowiązkowe