Warunki stosowania taryfy Economy Premium

Bezpłatne zmiany i zwroty biletów

Taryfa Economy Premium pozwala na pełny zwrot kosztów biletu lub zmianę rejsu jeśli jest on dostępny w chwili zmiany oraz pod warunkiem, że chęć zmiany została zgłoszona przed datą pierwotnego rejsu. Opłata za tę usługę jest pobierana zgodnie z przepisami linii lotniczej.

Wybór posiłków

Taryfa Economy Premium obejmuje bezpłatny posiłek (podczas lotu pasażerowi zaoferowany zostanie zestaw z dostępnych w menu głównym lub zestaw ze specjalnego menu posiłków wybrany wcześniej przez pasażera). Wyboru specjalnego menu posiłków (wegetariański, koszerny, danie indyjskie, owoce morza (sałata z tuńczykiem), posiłek bez wieprzowiny lub menu dla dzieci) zamiast głównego menu, można dokonać bezpłatnie, na podróż z Kijowa nie później niż na 24 godziny przed czasem odlotu wskazanym na bilecie (z wyjątkiem menu koszernego); na podróż z innych lotnisk i / lub w przypadku posiłków koszernych – nie później niż na 36 godzin przed czasem odlotu wskazanym na bilecie.

Wyboru posiłku lub zmianę w uprzednim wyborze można dokonać w czasie lub po zakończeniu rezerwacji biletu w kasach biletowych, na stronie UIA lub za pośrednictwem Contact Center UIA.
UWAGA: Posiłki należy zamawiać osobno na każdy odcinek lotu. Nie możemy zapewnić bezpłatnego wyboru posiłków ani możliwości wprowadzenia zmian w zamówieniu jeśli wniosek zostanie złożony z naruszeniem wyżej wskazanych terminów.

Dodatkowo, jeszcze przed lotem, pasażerowie mogą wybrać dowolną liczbę płatnych posiłków w ramach naszego katalogu, na naszej stronie internetowej, zgodnie z warunkami zawartymi w Zamawianie Posiłku PRE-ORDERED MEAL.

Wybierając i kupując posiłki z wyprzedzeniem, pasażer wyraża zgodę na to, że zamówione wcześniej posiłki mogą wyglądać inaczej niż prezentowane i opisane na stronie internetowej, a składniki mogą zostać zastąpione odpowiednimi bez wcześniejszego powiadomienia pasażera. UIA nie ponosi żadnej odpowiedzialności za reakcje alergiczne na żywność spożywaną na pokładzie lub, z którą pasażer miał kontakt.

Dozwolony bagaż

Taryfa ta obejmuje dwie sztuki bagażu rejestrowanego, każda o wadze do 23 kg, o łącznej sumie wymiarów (długość x szerokość x wysokość) nie większej niż 158 cm, oraz dwie sztuki bagażu podręcznego: pierwsza sztuka o wadze do 7 kg przy max. wymiarach 55х40х20 cm, druga sztuka do 5 kg i max wymiarze 40х30х10 cm.

Wybór miejsca

Pasażerowie Economy Premium mogą wybrać dowolne, dostępne miejsce w kabinie Economy w momencie rezerwacji, odprawy online lub na lotnisku, biorąc pod uwagę następujące warunki i ograniczenia.

Zgodnie z wymogami bezpieczeństwa lotniczego istnieją specjalne przepisy dotyczące wyboru miejsca dla pasażerów o ograniczonej sprawnosci na pokładach samolotów UIA. Przed wyborem miejsc dla tych pasażerów należy skontaktować się z Centrum kontaktowym UIA w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Wybór miejsca w pierwszym rzędzie w klasie ekonomicznej nie jest dostępny dla:

 • Pasażerów z dziećmi poniżej 5 roku życia, z wyjątkiem lotów do i z USA, Chin, Tajlandii, Sri Lanki, Kanady, Indii;
 • Pasażerów podróżujących z własną butlą tlenową lub koncentratorem tlenu, z wyjątkiem lotów do i z USA, Chin, Tajlandii, Sri Lanki, Kanady, Indii;
 • Pasażerów przewożących zwierzęta w kabinie, z wyjątkiem lotów do i z USA, Chin, Tajlandii, Sri Lanki, Kanady, Indii;
 • Deportowanch oraz pasażerów, którym odmówiono wjazdu do kraju docelowego.

Warunki wyboru miejsca w rzędzie przy wyjściu awaryjnym:

 • Miejsca w rzędzie awaryjnym znajdują się w pobliżu wyjścia awaryjnego;
 • W wyjątkowych przypadkach pasażer zajmujący miejsce w rzędzie przy wyjściu awaryjnym może zostać poproszony o pomoc w otwarciu drzwi ewakuacyjnych. Dlatego pasażer taki musi spełnić następujące kryteria: mieć co najmniej 16 lat i mieć dobrą kondycję fizyczną, tj. pasażer będzie w stanie pomóc innym osobom w razie ewakuacji, nie odnosząc samemu obrażeń ciała lub innych ubytków zdrowia, rozumieć drukowane lub słowne instrukcje w języku ukraińskim lub angielskim. Pasażer musi być w stanie i chętny do pomocy w przypadku ewakuacji. Pasażerowie, którzy wybrali miejsca w rzędzie awaryjnym, zostaną sprawdzeni pod kątem zgodności z wyżej wymienionymi kryteriami.

Ze względów bezpieczeństwa wybór miejsca w rzędzie przy wyjściu awaryjnym nie jest możliwy w przypadku następujących kategorii pasażerów:

 • Pasażerowie z dziećmi poniżej 16 roku życia;
 • Dzieci poniżej 16 roku życia podróżujące bez opieki dorosłych;
 • Pasażerowie, którzy zakupili dodatkowe miejsce, w szczególności do przewozu dodatkowego bagażu podręcznego/instrumentu muzycznego etc.
 • Kobiety w ciąży;
 • Pasażerowie z ograniczoną sprawnością fizyczną lub umysłową;
 • Pasażerowie przewożący zwierzęta w kabinie;
 • Pasażerowie, którzy ze wzgledu na swoją fizyczną kondycję potrzebują więcej niż jedno siedzenie, nie są w stanie zapiąć pasa bezpieczeństwa ze względu na jego niewystarczająca długość lub też nie mogą obniżyć podłokietnika.

Usługi lotniskowe

W ramach taryfy Economy Premium odprawa na lotnisku i wydrukowanie karty pokładowej są bezpłatne. Pasażerowie mogą również bezpłatnie skorzystać z odprawy bagażowej i celnej w punktach odpraw klasy biznesowej, a także mają pierwszeństwo wejścia na pokład przed pasażerami klasy ekonomicznej.