Broń palna i amunicja

Dokonując rezerwacji, należy zadeklarować zamiar przewozu broni palnej i/lub amunicji danym lotem UIA.

 • Opłata za przewóz broni palnej i amunicji
 • Przedmioty, których przewóz w kabinie jest zabroniony
 • Prawo do przewozu broni palnej i amunicji w kabinie
 • Broń palna i amunicja w bagażu rejestrowanym
 • Przewóz tranzytowy
Opłata za przewóz broni palnej i amunicji

Od 1 sierpnia 2012 r. UIA pobiera specjalną opłatę manipulacyjną za przewóz broni palnej i amunicji na wszystkich swoich rejsach: 50 EUR za każdy pojemnik z bronią palną i amunicją (maksymalna waga 5 kg na pasażera, włączając pojemnik) płatne przy zakupie biletów. Ta specjalna opłata przewozowa jest opłatą dodatkową jedynie za przewóz broni palnej i nie może zastąpić ani znieść opłaty za nadbagaż.

Przy odprawie musi zostać okazana zapłacona faktura potwierdzająca wniesienie specjalnej opłaty za przewóz broni palnej i amunicji. W przypadku gdy taka opłata za usługę nie została wniesiona wcześniej, należy dokonać płatności na lotnisku odlotu.

Przedmioty, których przewóz w kabinie jest zabroniony

Broń palna i amunicja:

 • pistolety
 • rewolwery
 • rakietnice
 • karabiny
 • broń myśliwska
 • pistolety pneumatyczne
 • imitacje broni
 • uzbrojenie do sztuk walki itd.

Materiały wybuchowe:

 • dynamit
 • plastyczne materiały wybuchowe
 • sztuczne ognie
 • petardy
 • ognie bengalskie
 • race itd.

Substancje niebezpieczne:

 • gaz łzawiący
 • materiały łatwopalne
 • substancje do rozpalania ognia
 • substancje żrące itd.

Przedmioty ostre i służące do cięcia, których przewóz jest zabroniony w kabinie pasażerskiej samolotu:

 • zabawki lub inne przedmioty, które są realistycznymi replikami broni;
 • noże kuchenne;
 • nożyczki;
 • ostrza do golenia;
 • scyzoryki;
 • noże do papieru;
 • strzykawki;
 • druty dziewiarskie;
 • kije sportowe;
 • kije bilardowe;
 • szpilki do szaszłyków;
 • pilniki metalowe itd.

Powyższa lista nie jest kompletna, po prostu przedstawia szereg przedmiotów, które muszą być odebrane pasażerom i usunięte z ich bagażu podręcznego przed wylotem.

Prawo do przewozu broni palnej i amunicji w kabinie

Jedynymi osobami uprawnionymi do przewozu broni palnej w kabinie pasażerskiej samolotu są funkcjonariusze organów ścigania na służbie, którzy stanowią ochronę wysokiej rangi urzędnika państwowego, zgodnie ze statusem tej osoby.

Broń palna i amunicja w bagażu rejestrowanym

Dozwolony jest przewóz na pokładzie podczas lotów UIA – wyłącznie jako bagażu rejestrowanego w luku bagażowym samolotu – broni strzeleckiej (combat, sportowej lub myśliwskiej) oraz amunicji klasy 1.4 S (UN0012 lub UN0014), które nie są uważane za wyroby niebezpieczne.

Przewóz amunicji wybuchowej i zapalającej (pocisków strzeleckich i artyleryjskich) transportem lotniczym jest zabroniony.

Również zabronione jest przewożenie w bagażu podręcznym i/lub rejestrowanym wszelkich materiałów wybuchowych, sztucznych ogni, ogni bengalskich, rac, petard, zabawek eksplodujących, sygnalizacji awaryjnej lub flar itp. Mogą one być wysyłane tylko jako ładunek.

Amunicja musi być przewożona oddzielnie od broni palnej.

Broń palna musi być rozładowana i zabezpieczona.

Zgodnie z regulaminami UIA, właściwe zapakowanie broni palnej i amunicji jest obowiązkiem pasażera. Jeśli nie są one odpowiednio zapakowane i/lub ich przewóz nie został wcześniej uzgodniony z UIA, Spółka zastrzega sobie prawo do odmówienia pasażerowi przewozu broni i amunicji danym rejsem.

Dopuszczalny limit amunicji na jednego pasażera wynosi 5 kg (z opakowaniem). Procedura sumowania nie ma tu zastosowania.

Jeśli broń palna i amunicja należące do pasażera nie są zapakowane do pudełka lub skrzynki z bezpiecznym zamkiem, mogą być przewożone w specjalnym pojemniku (gun box) zamontowanym wewnątrz przedniego luku bagażowego Boeinga 737.
Dopuszcza się transport:

 • broni krótkolufowej – 4 sztuki, każda z jednym kompletem amunicji;
 • broni długolufowej – 2 sztuki, każda z jednym kompletem amunicji.

Amunicja o całkowitej wadze brutto ponad 5 kg na pasażera i amunicja kalibru ponad 19,1 mm będą wysyłane jako ładunek.

UWAGA: Łuki / kusze mogą być traktowane jako broń myśliwska, a także jako broń sportowa, a nie jako sprzęt sportowy.

Przewóz tranzytowy

Przewóz tranzytowy broni i amunicji musi być uzgodniony z wszystkimi przewoźnikami biorącymi w nim udział.

Broń palna i amunicja należące do podmiotu prawnego muszą być przewożone jako ładunek.

Przewóz broni i amunicji na trasach do / z USA musi być zgłoszony przewoźnikowi nie później niż 48 godzin przed planowanym wylotem.

Pasażerowie przewożący broń palną i amunicję muszą posiadać ważny bilet na dany lot, pozwolenie na każdą sztukę przewożonej broni wydane przez odpowiedni departament Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy z adnotacją o organizacji handlowej, która sprzedała broń, lub duplikat takiego pozwolenia.

Na wszystkich ukraińskich lotniskach pozwolenia pasażerów na broń są sprawdzane przez wyznaczonych funkcjonariuszy AVSEC lub przedstawicieli upoważnionych służb Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. W portach lotniczych poza Ukrainą kontrola prowadzona jest przez przedstawicieli upoważnionych organów ścigania, zgodnie z miejscowymi procedurami i przepisami.