Sprzęt sportowy

 • Sprzęt narciarski
 • Sprzęt do golfa
 • Sprzęt do nurkowania
 • Sprzęt wędkarski
 • Sprzęt surfingowy
 • Rowery
 • Broń palna i amunicja sportowa/myśliwska
 • Tyczki do skoków
 • Ponadwymiarowy sprzęt sportowy
 • Pozostały sprzęt sportowy
Sprzęt narciarski

Każdy komplet sprzętu narciarskiego liczony jest jako jedna sztuka bagażu rejestrowanego. Waga jednego kompletu sprzętu narciarskiego nie może przekraczać 23 kg. Przewóz każdego zestawu nart i innego sprzętu sportowego powyżej dopuszczalnego limitu bagażu rejestrowanego wraz z pozostałym bagażem nadanym w danej klasie serwisowej, nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami linii UIA.

Każdy komplet sprzętu narciarskiego może się składać jedynie z wymienionych poniżej przedmiotów (w dowolnej kombinacji):

 • jedna deska snowboardowa, jedna para kijków i jedna para butów snowboardowych

  lub

 • jedna para nart, jedna para kijków narciarskich i jedna para butów narciarskich.

Wymogi przewozu

Sprzęt narciarski musi być zapakowany do pokrowca na narty. W pokrowcu na narty nie można przewozić innych przedmiotów niż wymieniony powyżej sprzęt narciarski.

Drugi i każdy następny komplet sprzętu narciarskiego przekraczający ilość bagażu dozwolonego do przewozu bez dodatkowej opłaty w zależności od klasy, w której wykupiony jest bilet podróży, podlega opłacie zgodnie z przepisami UIA.

Sprzęt do golfa

Jeden zestaw sprzętu do golfa może zawierać:

 • jedną torbę do golfa zawierającą kije golfowe, oraz
 • jedną parę butów golfowych.

Warunki transportu
Nie istnieją żadne ograniczenia dotyczące sprzętu golfowego na pokładzie samolotów UIA.

Sprzęt do nurkowania

Jeden zestaw sprzętu do nurkowania może zawierać:

 • jeden skafander,
 • jedną kamizelkę,
 • jedną parę skarpet,
 • jedną maskę,
 • jedną parę butów,
 • jedną parę płetw,
 • jeden nóż,
 • jeden regulator,
 • jedną pustą butlę,
 • jedną uprząż do butli,
 • jeden manometr,
 • jedną lampę nurkową,
 • jedną kuszę podwodną.

Warunki transportu

Sprzęt do nurkowania musi być właściwie zapakowany, tak aby był chroniony przed uszkodzeniem.

Butla musi być pusta, a zawór powinien być otwarty lub usunięty.

Sprzęt do nurkowania można przewozić zarówno w bagażu podręcznym, jak i bagażu rejestrowanym, pod warunkiem że element wytwarzający ciepło lub bateria są zapakowane oddzielnie, aby zapobiec aktywacji podczas lotu.
Bateria, która została wyjęta, musi być zabezpieczona przed zwarciem.

Sprzęt wędkarski

Jeden zestaw sprzętu wędkarskiego może zawierać maksymalnie:

 • dwie wędki,
 • jeden kołowrotek wędkarski,
 • jeden podbierak,
 • jedną parę butów wędkarskich,
 • jedno pudełko z przynętami.

Warunki transportu

Sprzęt wędkarski musi być odpowiednio zapakowany do torby uznanego typu, aby uniknąć uszkodzenia innych ładunków.

Sprzęt surfingowy

Zestaw sprzętu surfingowego może zawierać:

 • windsurfing:
  • jedną deskę,
  • jeden maszt,
  • jeden żagiel,
  • jeden bom.
 • kitesurfing:
  • latawiec,
  • deskę lub trapez,
  • uprząż.
 • deskę surfingową.

Warunki transportu

Sprzęt surfingowy musi być odpowiednio zapakowany do torby lub pojemnika, aby uniknąć uszkodzenia innych ładunków. UIA przyjmie sprzęt surfingowy, o ile deska surfingowa spełnia kryteria wymiarowe i ograniczenia wagowe:

 • długość nieprzekraczająca: 300 cm (118 cali);
 • waga zestawu nieprzekraczająca: 32 kg (70 lb).

Każdy zestaw surfingowy, którego rozmiar i waga przekraczają ograniczenia, powinien być przewożony jako ładunek.

Rowery

UIA przyjmuje pojedyncze rowery tylko jako bagaż rejestrowany. Tandemy są traktowane jako ponadwymiarowy sprzęt sportowy i będą przewożone jedynie jako ładunek.

Warunki transportu

Przygotowanie roweru do podróży:

 • kierownicę ustawić bokiem;
 • spuścić powietrze z opon, aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych przez ewentualne zmiany ciśnienia w czasie lotu;
 • pedały najlepiej odkręcić;
 • ostre wystające części powinny być chronione folią plastikową lub kartonem, aby uniknąć uszkodzenia innych ładunków;
 • zaleca się zapakowanie roweru do torby rowerowej.
Broń palna i amunicja sportowa/myśliwska

Zestaw broni sportowej/myśliwskiej może składać się z jednej skrzynki zawierającej nie więcej niż:

 • 2 karabiny, 5 kg (10 lb) amunicji, 1 matę strzelecką, tłumik i drobne narzędzia;
 • lub 2 strzelby i 2 skrzynki na strzelbę;
 • lub jedną skrzynkę na pistolety zawierającą nie więcej niż 5 pistoletów, 5 kg (10 lb) amunicji, tłumiki, 1 celownik teleskopowy i drobne narzędzia.

UIA przyjmie na pokład – tylko jako bagaż rejestrowany w luku bagażowym samolotu – broń strzelecką (combat, sportową lub myśliwską) oraz amunicję klasy 1.4 S (UN0012 lub UN0014), które nie są uważane za wyroby niebezpieczne.

Przewóz pocisków wybuchowych i zapalających (pocisków strzeleckich i artyleryjskich) drogą lotniczą jest całkowicie zabroniony.

Amunicja o masie brutto ponad 5 kg (w tym skrzynka) na osobę i amunicja do broni palnej kalibru ponad 19,1 mm będą dopuszczone do przewozu tylko jako ładunek.

UWAGA: Łuki / kusze mogą być traktowane jako broń myśliwska, a także jako broń sportowa, a nie jako sprzęt sportowy.

Warunki transportu

Zabrania się przewozu w bagażu podręcznym.

Wszelką broń palną transportuje się w stanie rozładowanym i rozłożonym (jeśli to możliwe), zapakowaną w odpowiednie skrzynki, pudełka lub do specjalnych pojemników metalowych wyposażonych w bezpieczne zamki, wewnątrz luków bagażowych, które są niedostępne dla pasażerów i załogi w trakcie lotu. Amunicja jest przewożona oddzielnie od broni palnej.

Broń palna musi być rozładowana i zabezpieczona.
Dopuszczalny limit amunicji na jednego pasażera wynosi 5 kg (z opakowaniem).

Tyczki do skoków

Warunki transportu na lotach UIA:

 • Tyczki do skoków przyjmowane są do transportu jako bagaż zarejestrowany pod warunkiem, że waga każdego zestawu nie przekracza 23 kg a wymiary łącznie z opakowaniem.
 • Zestaw o masie powyżej 23 kg transportowany jest jako ładunek.
 • Transport należy obowiązkowo uzgodnić z UIA. Pasażer powinien nie później niż za 72 godziny przed odlotem zgodnie z harmonogramem poinformować o zamiarze transportowania tym lotem tyczek do skoków, podać ich masę i długość łącznie z opakowaniem.
 • Transport winny bać opłacony zgodnie ze specjalnie ustaloną taryfą.

Warunki transportu

Do transportu samolotem tyczki do skoków należy zapakować do specjalnego pudła / twardego futerału.

Ponadwymiarowy sprzęt sportowy

Następujący sprzęt sportowy uznaje się za ponadwymiarowy:

 • rowery-tandemy;
 • deski surfingowe dłuższe niż 300 cm (118 cali);
 • oszczepy;
 • kajaki i czółna, wiosła;
 • lotnie;
 • sprzęt sportowy o wadze przekraczającej 32 kg (70 lb).

Zgodnie z zasadami UIA tyczki do skoków o tyczce nie są uważane za duże wyposażenie sportowe.

Warunki transportu
UIA przewiozą ponadwymiarowy sprzęt sportowy tylko jako ładunek.

Pozostały sprzęt sportowy

Sprzęt sportowy innego rodzaju obejmuje:

 • Zestaw do gry w kręgle:
  • kręgle;
  • jedna para butów;
  • torba.
 • Sprzęt hokejowy:
  • kije hokejowe (kije bez pokrowca/pudła muszą być sklejone taśmą/połączone ze sobą);
  • łyżwy;
  • krążki;
  • rękawice;
  • ochraniacze;
  • pokrowiec/pudło.
 • Wyposażenie campingowe:
  • jeden śpiwór lub mata;
  • jeden plecak/chlebak/torba na plecy; lub
  • worek z namiotem itd.
 • Deskorolka itd.

Warunki transportu

Nie ma ograniczeń co do liczby elementów w jednym zestawie sprzętu sportowego innego rodzaju, o ile nie zostanie przekroczony bezpłatny limit bagażu.

Jakikolwiek rodzaj sprzętu sportowego innego rodzaju musi być odpowiednio zapakowany, tak aby uniknąć uszkodzenia innego bagażu.

Informacje na temat bezpłatnego limitu bagażu zawsze znajdują się na bilecie.

System sztukowy w odniesieniu do limitu bezpłatnego bagażu rejestrowanego oraz opłat za nadbagaż ma zastosowanie do wszystkich biletów UIA wystawionych po 01.06.2012 r. Szczegółowe informacje można znaleźć na podstronie Limit bagażu rejestrowanego – System sztukowy.

Każdy komplet sprzętu sportowego traktowany jest jako bagaż i musi spełniać warunki określone w przepisach dotyczących bezpłatnego przewozu bagażu rejestrowanego, tj. Każda sztuka / komplet sprzętu sportowego jest uważany za jedną sztukę bagażu rejestrowanego, a jego waga nie może przekroczyć 23 kg bez względu na klasę podróży. łącznie z całym bagażem rejestrowanym pasażera nie może przekraczać ustalonych dla danej klasy limitów. Opłaty za przekroczenie dozwolonych limitów bagażu rejestrowanego będą naliczane przez UIA według obowiązujących przepisów (ilość sztuk bagażu i/lub waga ponad 23 do 32 kg).

Uwaga: dodatkowe usługi mogą być ograniczone na rejsach linii partnerskich. W celu uzyskanie dodatkowych informacji prosimy kontaktować się z biurem podróży lub bezpośrednio z UIA (contact@flyuia.com).