PRZEDMIOTY niebezpieczne

Zabronione do przewozu
Dozwolone pod pewnymi warunkami

Przedmioty i substancje niebezpieczne, których nie wolno przewozić transportem lotniczym

 
Przedmioty i substancje niebezpieczne, których nie wolno przewozić transportem lotniczym
 
 • SUBSTANCJE ŻRĄCE: kwasy, zasady, mokre ogniwa
 • MATERIAŁY ŁATWOPALNE CIEKŁE I STAŁE: paliwo do zapalniczek lub kuchenek, farby i zapalniczki.
 • UTLENIACZE I NADTLENKI ORGANICZNE
 • MATERIAŁY RADIOAKTYWNE
 • SUBSTANCJE ZAKAŹNE: hodowle kultur bakterii i wirusów
 • MATERIAŁY NAMAGNESOWANE
 • GAZY SPRĘŻONE: głęboko schłodzone, łatwopalne, niepalne i trujące, butan, tlen, propan, butle nurkowe
 • AEROZOLE
 • MATERIAŁY WYBUCHOWE: ognie sztuczne, amunicja sygnałowa, spłonki
 • TRUCIZNY: środki owadobójcze, chwastobójcze, arszenik, cyjanki
 • SUBSTANCJE TOKSYCZNE: wybielacze, nadtlenki

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE TRANSPORTU USZKODZONYCH, WADLIWYCH LUB ODWOŁANYCH BATERII LITOWYCH LUB URZĄDZEŃ:

 • uszkodzone, wycofane lub potencjalnie niebezpieczne baterie litowe, w tym te znajdujące się w wyposażeniu i / lub wysłane wraz z wyposażeniem, nie mogą być przewożone transportem lotniczym;
 • pasażerowie muszą natychmiast poinformować personel pokładowy, gdy urządzenie jest uszkodzone, gorące, wytwarza dym, ginie lub wpada do konstrukcji siedzenia;
 • w przypadku uszkodzenia lub uszkodzenia akumulatora lub urządzenia pasażer musi wyłączyć baterię lub urządzenie, zabezpieczyć je przed przypadkową aktywacją, wyłączyć wszelkie funkcje, które mogą go włączyć, zatrzymać na osobie i nie ładować jej w dowolnym momencie.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.easa.europa.eu, www.faa.gov, avia.gov.ua.

Zasady przewozu ładunków niebezpiecznych

Przewóz przedmiotów niebezpiecznych przez pasażerów i członków załogi, jako bagażu zarejestrowanego lub bagażu podręcznego jest zakazany, oprócz n/w przedmiotów.

Niezbędne jest zezwolenie przewoźnika lotniczego Dozwolono przewozić jako bagaż zarejestrowany Dozwolono przewozić jako bagaż podręczny

Aerozole niepalne, nietoksyczne aerozole kategorii 2.2, które nie stanowią dodatkowego zagrożenia, dla sportu i użytku domowego.
i
Niepromieniotwórcze leki lub akcesoria toaletowe (w tym aerozole) takie jak lakier do włosów, perfumy, woda kolońska i lekarstwa zawierające alkohol.
Całkowita ilość nieradioaktywnych leków lub artykułów toaletowych i niepalnych  nietoksycznych aerozoli w podklasie 2.2 nie powinna przekraczać 2 kg lub 2 l, a każda pojedyncza pozycja nie powinna przekraczać 0,5 kg lub 0,5 l netto. Zawory przeciwrozbryzgowe muszą być chronione kołpakami lub innymi odpowiednimi środkami, aby zapobiec przypadkowemu wyciekowi zawartości.

NIE

TAK

TAK

Bagaż z wbudowanymi bateriami litowymi, niewymienialnymi bateriami, w których ilość litu metalowego przekracza 0,3 g lub energochłonność ponad 2,7 W.

ZAKAZANO

Bagaż z wbudowanymi bateriami litowymi:

 • niewymienne baterie. Baterie powinny zawierać nie więcej niż 0,3 g litu metalowego lub pobór mocy baterii jonowo-litowych nie powinien przekraczać 2,7 W;
 • wymienne baterie. Baterie należy wyjąć z bagażu rejestrowanego i przewozić w bagażu podręcznym.

NIE

TAK

TAK

Butle z niepalnym, nietoksycznym gazem, wykorzystywane do pracy sztucznych kończyn. Także zapasowe pojemniki podobnej wielkości, o ile są niezbędne do zapewnienia odpowiedniej ilości gazu na czas trwania podróży.

NIE

TAK

TAK

Butle z gazowym tlenem lub powietrzem, niezbędne do celów medycznych. Masa brutto każdego butla nie powinna przekraczać 5 kg.
Uwaga: Urządzenia zawierające ciekły tlen są zabronione w transporcie lotniczym.

TAK

TAK

TAK

Baterie lub elementy litowo-metalowe lub litowo-jonowe, zapasowe, do przenośnych urządzeń elektronicznych są dozwolone do przewozu tylko w bagażu podręcznym. W przypadku baterii litowo-metalowych zawartość litowo-metalowa nie powinna przekraczać 2 g, a pojemność baterii litowo-jonowych nie powinna przekraczać 100 W / godz. Urządzenia będące bateriami zewnętrznymi są uważane za baterie zapasowe. Takie baterie powinny być indywidualnie zabezpieczone, aby zapobiec zwarciom. Dla każdego pasażera dozwolone jest maksymalnie 20 baterii.
* Przewoźnik może przewozić więcej niż 20 baterii.

NIE*

NIE

TAK

Baterie litowe, zapasowe, o mocy właściwej od 100 W do 160 W, do przenośnych urządzeń elektronicznych i przenośnych urządzeń medycznych (PMED) lub o zawartości litu metalicznego 2 g, ale nie więcej niż 8 g na PMED. Do transportu maksymalnie 2 zapasowe baterie są dozwolone tylko w bagażu podręcznym. Takie baterie powinny być indywidualnie zabezpieczone, aby zapobiec zwarciom.

TAK

NIE

TAK

Baterie litowe: Przenośne urządzenia elektroniczne z bateriami litowo-metalowymi lub bateriami litowo-jonowymi, w tym urządzenia medyczne, takie jak przenośne koncentratory tlenu (ROS) i urządzenia domowe, takie jak aparaty fotograficzne, telefony komórkowe, laptopy i tablety przewożone przez pasażerów lub członków załogi do użytku osobistego. (Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz IATA DGR 2.3.5.9) W przypadku baterii litowo-metalowych zawartość litowo-metalowa nie powinna przekraczać 2 g, a w przypadku baterii litowo-jonowych - moc nie powinna przekraczać 100 Wh. Urządzenia przewożone w bagażu rejestrowanym muszą być całkowicie wyłączone i zabezpieczone przed uszkodzeniem. Maksymalnie 15 przenośnych urządzeń osobistych jest dozwolonych na pasażera. Jeśli bagaż jest wyposażony w baterię litową inną niż miniaturowe elementy litowe baterii, bateria ta powinna być całkowicie wyjmowana. Podczas rejestracji takiego bagażu baterię należy odłączyć i przewieźć w kabinie pasażerskiej samolotu.
* Przewoźnik umożliwia przewóz ponad 15 przenośnych urządzeń osobistych.

NIE*

TAK

TAK

Baterie litowe, zapasowe, w tym baterie zewnętrzne.

Patrz „BATERIE WYMIENNE”

Baterie litowe: sprzęt bezpieczeństwa zawierający baterie litowe (szczegóły - patrz IATA DGR 2.3.2.6).

TAK

TAK

NIE

Amunicja, która jest bezpiecznie zapakowana (dotyczy tylko podklasy 1.4S (tylko UN 0012 lub UN 0014), w ilości nieprzekraczającej 5 kg brutto (11 funtów) na osobę do użytku osobistego. Opakowania amunicji w ramach dozwolonej normy przewozu każde, należące do więcej niż jednego pasażera nie mogą być łączone w jeden lub więcej pakietów.

TAK

TAK

NIE

Silniki spalinowe lub silniki na ogniwa paliwowe muszą spełniać warunki specjalne A70 (szczegółowe informacje znajdują się w IATA DGR 2.3.5.15).

NIE

TAK

NIE

Dwutlenek węgla, stały (suchy lód), w ilości nie większej niż 2,5 kg (5 funtów) na pasażera, w przypadku chłodzenia produktów łatwo psujących się nieobjętych przepisami niniejszej instrukcji, w przypadku przewozu w bagażu rejestrowanym lub w bagażu podręcznym , pod warunkiem, że bagaż (opakowanie) pozwala na wyciek dwutlenku węgla. Taki bagaż rejestrowany musi być oznakowany „suchy lód” (“dry ice”) lub „dwutlenek węgla, stały” (“carbon dioxide, solid”) ze wskazaniem suchej masy netto lodu lub wskazaniem, że waga lodu jest równa lub mniejsza niż 2,5 kg .

TAK

TAK

TAK

Niepalne wkłady gazowe (butle) zawierające dwutlenek węgla lub inne podobne gazy w podklasie 2.2, ale nie więcej niż 2 małe wkłady na osobę i nie więcej niż 2 zapasowe wkłady osadzone w kamizelce ratunkowej. Nie więcej niż jedno urządzenie na pasażera i maksymalnie dwa (2) zapasowe wkłady na osobę, nie więcej niż cztery (4) cylindry o pojemności do 50 ml dla innych urządzeń. (patrz IATA DGR 2.3.4.2 w celu uzyskania szczegółowych informacji).

TAK

TAK

TAK

Wózki inwalidzkie / inne urządzenia samobieżne z bateriami niepłynnymi lub bateriami, które spełniają wymagania warunku specjalnego A123 i A 199 (szczegółowe informacje znajdują się w IATA DGR 2.3.2.2).

TAK

TAK

NIE

Wózki inwalidzkie lub inne urządzenia samobieżne z bateriami wylewającymi lub litowymi (IATA DGR 2.3.2.3 i 2.3.2.4).

TAK

TAK

NIE

Wózki inwalidzkie lub inne urządzenia samojezdne z akumulatorami litowo-jonowymi, jeżeli akumulator jest specjalnie zaprojektowany do odłączania, akumulator musi być transportowany w kabinie (szczegółowe informacje znajdują się w IATA DGR 2.3.2.4.3 (b) 2).

TAK

NIE

TAK

Napoje alkoholowe w opakowaniach detalicznych, zawierające od 24%, ale nie więcej niż 70% objętości alkoholu do 5 litrów, całkowita ilość netto na jedną osobę nie przekracza 5 litrów (poszerza się TYLKO dla towarów zakupionych w Duty Free, musi być w specjalnych zamkniętych workach plastikowych, które nie wolno otwierać przed wejściem na pokład i podczas lotu).

NIE

TAK

TAK

Próbki niezakaźne, zapakowane w niewielkiej ilości cieczy łatwopalnych, muszą spełniać warunki specjalne A180 (szczegółowe informacje znajdują się w IATA DGR 2.3.5.14).

NIE

TAK

TAK

Przenośne urządzenia elektroniczne zawierające niepłynne baterie, baterie muszą spełniać warunki specjalne A67 i nie mogą przekraczać 12 woltów i 100 watogodzin. Maksymalnie dozwolone jest przewożenie 2 zapasowych baterii niepłynnych (szczegółowe informacje znajdują się w IATA DGR 2.3.5.13).

NIE

TAK

TAK

Sprzęt do chemicznych środków monitorujących, jeśli jest przewożony przez członków Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej podczas oficjalnej podróży (szczegóły - patrz IATA DGR 2.3.4.4).

TAK

TAK

TAK

Plecak ratunkowy, jeden (1) na pasażera, zawierający naboje ze sprężonym gazem klasy 2.2 może być również wyposażony w pirotechniczny mechanizm spustowy zawierający nie więcej niż 200 mg materiału wybuchowego klasy 1.4S. Plecak musi być zapakowany w taki sposób, aby spust nie mógł zostać nagle aktywowany. Poduszki powietrzne w plecaku muszą być wyposażone w zawory bezpieczeństwa.

TAK

TAK

TAK

Systemy ogniw paliwowych stosowane do zasilania przenośnych urządzeń elektronicznych (np. aparatów fotograficznych, telefonów komórkowych, laptopów). Zobacz IATA DGR 2.3.5.10.

NIE

NIE

TAK

Wkłady paliwowe, wymienne, używane do przenośnych urządzeń elektronicznych (patrz IATA DGR 2.3.5.10).

NIE

TAK

TAK

Zapałki bezpieczne (jedno małe pudełko) lub mała zapalniczka do papierosów, niezawierająca niezaabsorbowanego płynnego paliwa innego niż skroplony gaz, przeznaczone do użytku przez pasażera, jeśli są przewożone przy sobie. Przewóz paliwa i pojemników do napełniania zapalniczek jest niedozwolony przy pasażerze, w bagażu rejestrowanym ani w bagażu podręcznym.
Uwaga: Przewóz „termozapałek”, zapalniczek typu „Blue flame” lub zapalniczek do cygar, lub zapalniczek zasilanych bateriami litowymi, nie wyposażonych w osłony ochronne lub urządzenia zapobiegające przypadkowej aktywacji są zabronione do przewozu przy pasażerze, w bagażu rejestrowanym lub w bagażu podręcznym

NIE

«PRZY SOBIE»

Stymulatory serca (rozruszniki serca) lub inne urządzenia, działające na podstawie izotopów promieniotwórczych, w tym urządzenia na bateriach litowych, wszczepione w ciało ludzkie lub przymocowane zewnątrz

NIE

«PRZY SOBIE»

Środki do samoobrony, takie jak naboje gazowe, spraye pieprzowe, itp., zawierające substancje drażniące i paraliżujące nerwy, nie mogą być przewożone same przy sobie, w bagażu rejestrowanym lub w bagażu podręcznym.

ZAKAZANO

Broń z elektrowstrząsami (np. Tazer) zawierająca materiały wybuchowe, sprężone gazy, baterie litowe itp. Jest zabroniona do przewozu przy sobie, w bagażu rejestrowanym lub w bagażu podręcznym.

ZAKAZANO

Termometr medyczny lub kliniczny zawierający rtęć, jeden (1) na pasażera do użytku osobistego, pod warunkiem że jest on przewożony w etui ochronnym

NIE

TAK

NIE

Barometr lub termometr rtęciowy przewożony przez przedstawiciela państwowego urzędu ds. meteorologii lub podobnej oficjalnej instytucji (patrz szczegóły IATA DGR 2.3.3.1.)..

TAK

NIE

TAK

Kuchenki kempingowe i zbiorniki z paliwem do kuchenek kempingowych, zawierające łatwopalne paliwo płynne mogą być przewożone pod warunkiem że zbiorniki paliwa kuchenek kempingowych i/lub pojemników na paliwo zostały całkowicie opróżnione z płynnego paliwa (szczegóły - patrz IATA DGR 2.3.2.5).

TAK

TAK

NIE

Pojedyncze opakowania zawierające ciekły azot (suchy ładunek) całkowicie pochłonięte przez porowaty materiał zawierający bezpieczne przedmioty.

NIE

TAK

TAK

Urządzenia kontrolujące do kalibracji urządzeń monitorujących jakość powietrza muszą spełniać warunki Specjalnej Umowy  A41 (patrz IATA DGR 2.3.5.16 w celu uzyskania szczegółowych informacji).

NIE

TAK

NIE

Urządzenia zabezpieczające, takie jak walizki do przechowania papierów wartościowych, sejfy i worki na gotówkę itp., zawierające galwaniczne elementy litowe i / lub materiały pirotechniczne, z wyjątkiem produktów dozwolonych w IATA DGR 2.3.2.6, są całkowicie zabronione do przewozu (patrz IATA DGR Sekcja 4.2 “List of Dangerous Goods” („Wykaz towarów niebezpiecznych”)).

ZAKAZANO

Urządzenia elektroniczne zawierające baterie litowe. Baterie litowo-jonowe do przenośnych urządzeń elektronicznych (w tym medycznych) o mocy od 100Wh do 160Wh. Tylko przenośne urządzenia medyczne mogą korzystać z baterii litowo-metalowych z ilością litu od 2g do 8g. Urządzenia w bagażu rejestrowanym muszą być całkowicie wyłączone i zabezpieczone przed uszkodzeniem.

TAK

TAK

TAK

Lokówki zawierające węglowodory gazowe, jedna (1) na pasażera lub członka załogi, pod warunkiem że osłona bezpieczeństwa jest szczelnie zamontowana nad elementem grzejnym. Tych lokówek nie wolno nigdy używać na pokładzie samolotu. Wkłady gazowe do takich lokówek nie są dozwolone w bagażu rejestrowanym ani bagażu podręcznym.

NIE

TAK

TAK

Przedmioty, które emitują ciepło, takie jak podwodne światła (lampa nurkowa) i lutownice (szczegóły - patrz IATA DGR 2.3.4.6).

TAK

TAK

TAK

Elektroniczne papierosy (w tym elektroniczne cygara, fajki i inne parowniki do użytku osobistego), które zawierają baterie, które muszą być indywidualnie chronione, aby zapobiec przypadkowemu włączeniu.

NIE

NIE

TAK

UWAGA Zabroniony jest transport elektronicznych papierosów do / z Indii, w tym wszystkich rodzajów elektronicznego systemu podawania nikotyny (ENDS), wyrobów tytoniowych wykorzystujących technologię Heat-not-burn, elektronicznych fajek wodnych i innych tego typu urządzeń.

UWAGA: n/d: nie dotyczy