PRELIMINARINĖ UŽKLAUSA DĖL PERVEŽIMO KELEIVIO, KURIS JUDA INVALIDO VEŽIMĖLIO PAGALBA

PERSONALINIAI DUOMENYS (LOTYNIŠKAI)

Užsiregistruoti Panorama Club galima čia

JŪSŲ KONTAKTAI

INFORMACIJA APIE PERSKRIDIMĄ

SPECIALAUS APTARNAVIMO KATEGORIJOS NUSTATYMAS

Keleivio fizinių galimybių apribojimai *

UŽKLAUSA DĖL INVALIDO VEŽIMĖLIO PERVEŽIMO (JEIGU KELEIVIS KELIAUJA SU NUOSAVU INVALIDO VEŽIMĖLIU)

Svarbu: nuosavūs keleivių invalido vežimėliai, nepriklausomai nuo jų tipo, svorio ir dydžio, keleivių salone nesudedami ir pervežami tik kaip registruotas bagažas krovininiame lėktuvo skyriuje visuose UTA reisuose.

Svarbu: užklausą dėl šios kategorijos keleivio pervežimo reikalinga išsiųsti į Kontaktinį centrą UTA (Ukrainos Tarptautinės Avialinijos) ne vėliau kaip prieš 48 valandas iki pervežimo pradžios.

Dėl kai kurių specialaus aptarnavimo kategorijų:
Atveju, jeigu reikalinga, aerouosto registracijos tarnybos pareigūnas turi teisę paprašyti keleivio pateikti medicininę pažymą MEDIF (medicininės informacijos formą) arba medicininę pažymą FREMEC (dažnai keliaujančio asmens medicininę kortelę).

laukus būtina užpildyti