Vartotojo profilio naudojimo sąlygos

1. Vartotojo profilio naudojimas

Vartotojos profilis leidžia:

  • Greitai ir lengvai tvarkyti užsakymus, atliktus per Vartotojo profilį svetainėje www.flyuia.com (peržiūrėti užsakymų ir mokėjimų istoriją, atsisiųsti, atsispausdinti, siųsti elektroniniu paštu dokumentus, pridėti paslaugas);
  • Pagreitinti rezervavimo procesą, panaudojant formos laukų automatinį pildymą;
  • Naudoti keliaujančių šeimos narių / draugų sąrašą;
  • Tvarkyti užsakymą (išsiuntimą).

Vartotojo sesija automatiškai užsidaro pasibaigus 2 valandoms nuo paskutinio vartotojo veiksmo momento.

Vartotojos profilis yra prieinamas ištisą parą kiekvieną dieną. Išimtys yra sistemos ir programų aptarnavimo periodai, kai prieiga gali būti ribojama.

Vartotojo profilio funkcionalumas nuolat vystosi. Aviakompanija pasilieka sau teisę bet kada ir be įspėjimo keisti ar papildyti Vartotojo profilio funkcionalumą arba naudojimo sąlygas. Daugiau svarbios informacijos, apie Vartotojo profilio funkcijas ir naudojimo sąlygas, taip pat pasikeitimus, rasite www.flyuia.com.

Aviakompanija taip pat pasilieka sau teisę bet kada nutraukti internetinės programos „Vartotojos profilis“ funkcionavimą.

Vartotojos profilis gali būti naudojamas pagal šias Naudojimo sąlygas ir tik aukščiau nurodytais tikslais.

2. Registracija Vartotojo profilyje

Norėdami užsiregistruoti Vartotojo profilyje turite užpildyti registracijos formą www.flyuia.com svetainėje ir nustatyti slaptažodį. Registruojami tiktai fiziniai asmenys.

Registracijos formoje nurodytu elektroniniu adresu po visų duomenų įrašymo bus atsiųstas laiškas-patvirtinimas su nuoroda (galiojančia 24 valandas) dėl registracijos įrašo aktyvavimo. Jeigu elektroninio pašto adresas nebus patvirtintas aktyvavimo būdu per parą , registracijos procesą reikės pakartoti.
Norint įeiti į Vartotojo profilį po aktyvavimo, Jūs turite naudoti savo el. Pašto adresą, kurį nurodėte registracijos metu, ir slaptažodį.

Registraciją taip pat galima atlikti panaudojant Panorama Club programos kortelės numerį ir slaptažodį. Tuomet visi reikalingi profilio kūrimui duomenys bus automatiškai importuojami iš Panorama Club dalyvio profilio. Tokiu atveju prašome Jus patikrinti duomenis, nurodytus Panorama Club dalyvio profilyje. Jeigu duomenys nurodyti neteisingai, juos galima pakeisti.

Norint įeiti į Vartotojo profilį, po aktyvavimo reikalinga nurodyti Panorama Club programos kortelės numerį ir slaptažodį. Po trečio nesėkmingo bandymo, panaudojant šiuos duomenis, prisijungimas prie internetinio kabineto Panorama Club bus užblokuotas. Norint atnaujinti prisijungimą, reikalinga kreiptis į [email protected].

3. Duomenys, nurodyti Vartotojo profilyje, ir prieigos duomenys

Po registracijos galima įvesti papildomus asmeninius duomenis, draugų / šeimos narių duomenis, o taip pat bet kokius turistinius ir kliento pranašumus. Duomenys, pateikti registracijos metu, ir bet kokie papildomi asmens duomenys, kurie savanoriškai pateikiami vėliau, turi būti teisingi, nes jie bus naudojami kaip identifikavimo duomenys prisijungiant prie Vartotojo profilio, jei prisijungimo duomenys būtų keičiami. Bet kokius asmeninius trečiųjų asmenų (šeimos narių / draugų) duomenis leidžiama pateikti į savo profilį tiktai po to, kai gautas šių asmenų sutikimas ir su sąlyga, kad jie yra supažindinti su šiomis Naudojimo sąlygas ir Privatumo politika, patalpintoje www.flyuia.com svetainėje.

Profilio savininkas yra atsakingas už prieigos duomenų į Vartotojo profilio slaptumo išsaugojimą, įskaitant slaptažodį, kuris neturi būti perduodamas tretiems asmenims.

4. Kaip panaikinti Vartotojo profilį

Norint panaikinti Vartotojo profilį, prašome rašyti el.paštu [email protected].

5. Slaptažodžio atnaujinimas / keitimas

Slaptažodžio atnaujinimo / keitimo funkcija prieinama tiktai tiems vartotojams, kurie registracijos Vartotojo profilyje metu pasirinko elektroninio adreso (e-mail) ir slaptažodžio naudojimo variantą.

Norint pakeisti slaptažodį, reikalinga naudoti parinktį „Pakeisti slaptažodį“, prieinamą Vartotojo profilyje. Norint atnaujimti slaptažodį, reikalinga naudotis atitinkama nuoroda, kuri nurodyta įėjimo į Vartotojo profilio formoje.

Jeigu registracijai Vartotojo profilyje buvo naudotas Panorama Club programos kortelės numeris ir slaptažodis, tuomet slaptažodžio atnaujinimą / keitimą galima atlikti per Panorama Club programą.

6. El. pašto adreso pakeitimas

Registracijos procese nurodytas el. paštas naudojamas kaip prisijungimo ir kontaktinė informacija. Norėdami pakeisti el. paštą (prisijungimą), turite naudoti funkciją „Keisti el. paštą“ („keisti prisijungimą“), esančią Vartotojo profilyje.

Jei registracija buvo atlikta naudojant programos PanoramaClub kortelės ir slaptažodžio numerį, tuomet asmens duomenų skyriuje nurodytas el. paštas naudojamas tik kaip kontaktinė informacija. Jei norite jį pakeisti, pakanka nurodyti naujus duomenis atitinkamame Vartotojo profilio langelyje. Tokiu atveju el. paštas PanoramaClub profilyje nebus pakeistas.

7. Duomenų apsauga

Asmens duomenys, nurodyti Vartotojo profilyje yra tvarkomi, prisilaikant galiojančių duomenų apsaugos įstatymų nuostatų. Išsami informacija pateikiama skyriuje UIA Privatumo politika.