Aptarnavimo mokestis

 • Aptarnavimo mokesčiai perkant lėktuvo bilietą
 • Aptarnavimo mokesčiai už pakartotiną skrydžio bilietų rezervaciją
 • Aptarnavimo mokesčiai už bilietų grąžinimą
 • Aptarnavimo mokesčiai už pažymėjimų išdavimą kartu su keleivio asmens duomenų pateikimu
Aptarnavimo mokesčiai perkant lėktuvo bilietą
 • Už atskirus skrydžio bilietus UIA bilietų pardavimo biuruose taikomas 25 USD mokestis už vieną bilietą.
 • Už atskirus tarptautinių skrydžių bilietus Ukrainos oro uostose UIA bilietų pardavimo biuruose taikomas 40 USD mokestis už vieną bilietą, už vietinius skrydžius – 30 USD už vieną bilietą.
 • Mokestis už išankstinė tarptautinių bilietų rezervacija UIA oficialioje svetainėje sudaro 15 USD.
 • Už skrydžio bilietų pardavimą UIA oficialioje svetainėje, priklausomai nuo skrydžio maršruto, taikomi skirtingo lygio mokesčiai kurie svyruoja nuo 0 iki 10 USD.
 • Grupiniams skrydžio bilietams tarptautinių maršrutų keleiviams mokestis sudaro 15 USD už vieną skrydžio bilietą grupei iki 50 keleivių ir 10 USD už vieną skrydžio bilietą užsakant iki 100 keleivių. Už vietinių skrydžių bilietų rezervaciją grupei, mokestis sudaro 5 USD už vieną skrydžio bilietą.
 • Rezervuodami bilietą mainais už mylių, tarptautinių skrydžių mokesčiai sudaro 5 USD už vieną skrydžio bilietą, vietiniams skrydžiams – mokesčiai netaikomi.
Aptarnavimo mokesčiai už pakartotiną skrydžio bilietų rezervaciją
 • Keičiant įsigytus individualius skrydžio bilietus tarptautiniais ir vietiniais maršrutais, taikomas 40 USD mokestis už paslaugas.
 • Keičiant ekonominės klasės skrydžio bilietus, kurie buvo išduoti pagal sertifikatą, arba bilietus (išvykimo datos keitimas, kelionės maršruto keitimas), paslaugos mokestis sudaro 20 USD.
 • Keičiant įsigytų grupinių bilietų duomenis (išvykimo datos keitimas, skrydžio ar maršruto keitimas) paslaugos mokestis sudaro 15 USD už bilietą.
 • Keleivio prašymu, dėl klaidingai įvestų duomenų, skrydžio bilietą galima perspausdinti. Koregavimu skaitosi keletą raidžių, o ne vardas ir pavardė. Paslaugų mokestis už tokį koregavimą sudaro 50 USD. Keičiant kūdikio skrydžio bilietą (nuo 0 iki 2 metų amžiaus) paslaugos mokestis sudaro 5 USD.
 • Jeigu po santuokos sudarymo Jūsų pavardė pasikeite, skrydžio bilietas gali būti išduotas pakartotinai. Koregavimu skaitosi tik keleivio pavardė, išduotas santuokos liudijimas yra vienintelis santuokos sudarymo įrodymas. Keitimo paslaugos mokestis sudaro 50 USD.
 • Grupinių skrydžio bilietų duomenys (vardas/pavardė) gali būti keičiami ir perspausdinti. Keitimo paslaugos mokestis sudaro 15 USD.
Aptarnavimo mokesčiai už bilietų grąžinimą
 • Už įsigytą bet kuriame UIA skrydžių pardavimo biure ir nepanaudotą skrydžio bilietą, pinigai nebus grąžinami. Keleiviams yra grąžinami visi nepanaudoti oro uosto ir avialinijų mokesčiai.
 • Keleivis, kuris įsigijo bilietą oficialioje UIA svetainėje, negalės atgauti sumokėtus pinigus už nepanaudotą skydžio biletą. Papildomai už šią paslaugą bus taikomas 10 USD mokestis.
 • Keleivis, kuris įsigijo bilietą oficialioje UIA svetainėje, negalės atgauti sumokėtus pinigus už nepanaudotą skrydžio bilietą dėl priežasčių, nepriklausančių nuo oro linijų bendrovės (bet kokios stichinės nelaimės, streikų, karo veiksmų sukeltų pasekmių neatsižvelgiant į tai, ar karas buvo paskelbtas, ar nebuvo, karo grėsmės, teroro akto, blokados, revoliucijos, riaušių, maišto, pilietinių judėjimų, sabotažo, žaibo, gaisrų, neįprastų gamtos reiškinių, sprogimo, dėl susidariusios avarinės situacijos, techninių nesklandumų, neišspręstų tarptautinių santykių, sankcijų, kiti valstybių veiksmai, dėl kurių neįmanoma įvykdyti savo įsipareigojimų ir t.t.).
Aptarnavimo mokesčiai už pažymėjimų išdavimą kartu su keleivio asmens duomenų pateikimu
 • Keleivio prašymu arba jo įgaliotam asmeniui (pagal patvirtintą įgaliojimą arba kitus galiojančiuose teisės aktuose numatytus dokumentus), pateikiant paraišką ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, jam gali būti išduotas pažymėjimas, kuriame pateikiama informacija apie keleivio asmens duomenis, bet kurių penkių skrydžių su UIA oro linijų bendrovė, taip pat informacija apie keturis įsigytų bilietų kainą - paslaugos mokestis sudaro 15 USD. Pažyma gali būti išduota tik UIA įgaliotojo asmens parašu.
 • Keleivio prašymu arba jo įgaliotam asmeniui (pagal patvirtintą įgaliojimą arba kitus galiojančiuose teisės aktuose numatytus dokumentus), pateikiant paraišką ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, jam gali būti išduotas pažymėjimas, kuriame pateikiama informacija apie keleivio asmens duomenis, bet kurių šešių skrydžių bilietų ar daugiau su UIA oro linijų bendrovė, taip pat informacija apie šešius ar daugiau įsigytų bilietų kainą - paslaugos mokestis sudaro 30 USD. Pažyma gali būti išduota tik UIA įgaliotojo asmens parašu.