BAGAŽAS SU DEKLARUOJAMA VERTE

Jūs turite teisę deklaruoti savo registruoto bagažo vertę.

Registruoto bagažo vertę galima deklaruoti tik tuose skrydžiuose, kurių vežėjas yra „Ukrainos tarptautinės avialinijos“ (UIA) ir tik tuo atveju, jei keleivio biliete nurodytas vežėjo kodas „PS“.

 • BENDROS TAISYKLĖS
 • KADA VERTĖ NEGALI BŪTI DEKLARUOTA
 • ATSAKOMYBĖ UŽ SUGADINIMĄ
 • PASLAUGOS ĮFORMINIMAS
 • DEKLARUOTOS VERTĖS BAGAŽO PERVEŽIMAS
BENDROS TAISYKLĖS

Vertė gali būti deklaruota kiekvienai registruoto bagažo vietai.

Nepriklausomai nuo keleivio deklaruotos registruoto bagažo vertės bendros sumos, UIA atsakomybės riba yra nustatoma pagal 1131 Specialiųjų skolinimosi teisių (STT) , Monrealio konvencijos 22 straipsnio 2 punktą.

Deklaruotos vertės bagažo visiško praradimo, sugadinimo, pažeidimo atveju UIA atsakomybė ribojasi su deklaruota verte (bet ne daugiau 1131 STT), išskyrus atvejus, kai UIA įrodo, kad suma, kurios reikalauja keleivis, viršija tikrąjį keleivio suinteresuotumą atgauti bagažą.

KADA VERTĖ NEGALI BŪTI DEKLARUOTA

Bagažo vertė negali būti deklaruota:

 • trapiems, dužiems ar greitai gendantiems daiktams;
 • pinigams;
 • juvelyriniams dirbiniams, brangenybėms (tauriesiems ir pusbrangiems metalams ir brangakmeniams);
 • elektroninei įrangai (foto ir vaizdo technikai, kompiuterinei technikai, informacijos laikmenoms);
 • techninei dokumentacijai, finansiniams ir dalykiniams dokumentams, vertybiniams popieriams;
 • meno dirbiniams;
 • medikamentams;
 • pasams ir kitiems identifikavimo dokumentams;
 • muzikos instrumentams;
 • antikvariniams daiktams;
 • unikaliems ar nepakeičiamiems daiktams.

Tokių daiktų padidintos vertės įvertinimą rekomenduojama vykdyti per draudimo kompaniją sudarant turto draudimo sutartį.

ATSAKOMYBĖ UŽ SUGADINIMĄ

Deklaruotos vertės registruoto bagažo sugadinimo pervežimo metu atveju UIA apmoka sugadintų daiktų remontą nustatytos atsakomybės ribose 1131 STT.

UIA neatsako už sugadinimą, jei tai įvyko dėl:

 • defektų/sugadinimo, nepatenkinamai supakuoto ar uždaryto bagažo,
 • pervežimo registruotame bagaže greitai gendančių ir/ar trapių daiktų,
 • natūralaus susidėvėjimo arba įplyšimų,
 • sugadinimo dėl patikrinimo aviacijos saugumo kontrolės, muitinės kontrolės punktuose ar įgaliotų tarnybų patikrinimo metu.

PASLAUGOS ĮFORMINIMAS

Deklaruojamos vertės bagažą skrydžių kompanija UIA priima tik tvarkinguose lagaminuose/konteineriuose (su tvirtu stipriu paviršiumi) su patikimai užrakintomis kodinėmis spynomis.

 • Deklaruojamos vertės registruoto bagažo pervežimo paslauga turi būti suderinta su UIA iš anksto – ne vėliau, negu 72 valandas iki skrydžio .
 • Keleivio registruoto bagažo deklaruota vertė įforminama dokumentais užpildant atitinkamą „Bagažo deklaruotos vertės deklaraciją“ UIA biure arba aptarnaujančios kompanijos biure išvykimo oro uoste.
 • Siekiant laiku atlikti visus būtinus formalumus jūs turite atvykti į oro uostą mažiausiai prieš 3 valandas iki skrydžio.
 • UIA atstovas turi įsitikinti, kad vertingų daiktų, nurodytų keleivio užpildytoje „Deklaracijoje“, sąrašas atitinka tikrovę. Tam jūs turite pateikti savo deklaruojamą bagažą (arba atskirus daiktus jame) ir patvirtinti jų vertę, pateikdami atitinkamus fiskalinius kvitus ir/ar dokumentais įformintą ekspertų įvertinimą.
 • Daiktų vertė, nepatvirtinta fiskaliniais kvitais ir/ar dokumentais įformintu ekspertų įvertinimu, negali būti deklaruota.
 • „Bagažo deklaruojamos vertės deklaracija“ pildoma trimis egzemplioriais kiekvienam reisui atskirai – ten ir atgal, įskaitant transferinius UIA reisus, išskyrus maršrutus, kuriuose esama sustojimo tarp atskirų sektorių, kurio metu jūs gaunate savo deklaruotą registruotą bagažą į rankas. Jums bus išduoti du egzemplioriai: vienas – jums, antras – atvykimo oro uoste jus sutiksiančios aptarnaujančios kompanijos atstovui.
DEKLARUOTOS VERTĖS BAGAŽO PERVEŽIMAS
 • Jūs turite asmeniškai supakuoti ir uždaryti savo deklaruojamą bagažą, laikydamiesi aukščiau išvardintų reikalavimų (UIA atstovo akivaizdoje).
 • Jei bagažo supakavimas neatitinka nustatytų reikalavimų (žr. aukščiau), UIA turi teisę atsisakyti jį pervežti kaip deklaruotos vertės registruotą bagažą.
 • Supakuotas ir užrakintas deklaruotos vertės bagažas turi būti užplombuotas UIA atstovo, papildomai įvyniotas į permatomą polietileninį maišą arba visiškai apvyniotas permatoma polietilenine juostele paliekant laisvas rankenas pernešimui (UIA/aptarnaujančios kompanijos biure arba bagažo pakavimo punkte, kur jus turi lydėti UIA atstovas).
 • Toliau jūs turite nueiti prie kasos ir sumokėti UIA nustatytą tarifą (eurais arba nacionaline valiuta pagal kursą, paskelbtą rezervavimo sistemoje apmokėjimo dieną): 10 % nuo deklaruotos bagažo vertės, bet ne mažiau 100 eurų.
 • Registracijos metu būtina pranešti registracijos agentui apie tai, kad jūsų bagažo vertė buvo deklaruota, ir pateikti paslaugos apmokėjimo kvitą.
 • Atvykus į paskirties oro uostą jus pasitiks aptarnaujančios kompanijos atstovas, kuris palydės jus iki bagažo išdavimo zonos, patikrins, ar jūsų deklaruotos vertės bagaže nepažeistos plombos ir išsaugotas jo turinys, pasirašys deklaracijoje, o jei patikrinimo metu bus aptikti deklaruotos vertės bagažo pažeidimai, sugadinimas ir/ar jo turinio trūkumas, palydės jus iki vietinės bagažo paieškos tarnybos.

SVARBU! Jei šios procedūros nebus atliktos atvykimo oro uoste, galimos pretenzijos dėl aptiktų deklaruotos vertės bagažo vientisumo pažeidimų skydžių kompanijos UIA nebus nagrinėjamos.