Pavojingi kroviniai

Forbidden for transport
Permitted under certain conditions

Pavojingi daiktai ir medžiagos, uždrausti transportuoti oro transportu

Pavojingi daiktai ir medžiagos, uždrausti transportuoti oro transportu
 • GYVSIDABRIO BAROMETRUS uždrausta transportuoti.
 • ĖDŽIOS MEDŽIAGOS: rūgštys, šarminiai maitinimo elementai.
 • LENGVAI UŽSIDEGANČIOS MEDŽIAGOS: benzininiai žiebtuvėliai ir šildytuvai, dažai ir „bengalinės ugnelės“.
 • OKSIDUOJANČIOS MEDŽIAGOS ir ORGANINĖS RŪGŠTYS.
 • RADIOAKTYVIOSIOS MEDŽIAGOS.
 • INFEKCINĖS MEDŽIAGOS: bakterijjs, gyvieji virusai.
 • MAGNETIZUOTOS MEDŽIAGOS.
 • SUSLĖGTOS DUJOS: gilaus sušaldymo degiosios, nedegiosios, apnuodijančios, butanas, deguonis, propanas, akvalangų balonai.
 • AEROZOLIAI
 • SPROGSTAMOSIOS MEDŽIAGOS: fejerverkai, petardos, signalinės raketos, šoviniai.
 • NUODINGOS MEDŽIAGOS: insekticidai, herbicidai, arsenas, cianidai.
 • TOKSINĖS MEDŽIAGOS: balikliai, peroksidai.

Pavojingų krovinių pervežimo taisyklės

Pavojingų daiktų vežimas keleiviais ir ekipažo nariais yra draudžiamas kaip registruotas bagažas arba rankinis bagažas, išskyrus toliau nurodytus atvejus.

Reikalingas oro transporto pervežėjo leidimas Leidžiama transportuoti kaip registruojamą bagažą Leidžiama transportuoti kaip rankinį bagažą

Nedegūs aerozoliai, netoksiški 2.2 kategorijos aerozoliai, kurie nesukelia papildomo pavojaus sportui ir naudojimui namuose.
ir
Neradioaktyvūs vaistai arba tualeto reikmenys (įskaitant aerozolius), pavyzdžiui, plaukų, kvepalų ir medicinos preparatus, kuriuose yra alkoholio.
Bendras grynasis kiekis ne radioaktyviųjų vaistų, tualeto reikmenų ir nedegių netoksiniškų 2.2 podklasės aerozolių kiekis neturėtų viršyti 2 kg arba 2 litrus, o kiekvienas atskiras gaminys neturi viršyti 0,5 kg ar 0,5 l. Aerozolių purkštuvų išleidimo vožtuvai turi būti tinkamai apsaugoti dangteliais arba kitais budais, kad būtų išvengta atsitiktinio turinio nutekėjimo.

NE

TAIP

TAIP

Bagažas su įmontuota ličio baterija, nenuimamos baterijos, kuriose metalinio ličio kiekis viršija 0,3 g arba kurių energijos intensyvumas yra didesnis kaip 2,7 W.

DRAUDŽIAMA

Bagažas su įmontuotomis ličio baterijomis:

 • nenuimamos baterijos. Baterijose turi būti ne daugiau kaip 0,3 g ličio metalo arba jonų ličio baterijų energijos suvartojimas turi būti ne didesnis kaip 2,7 W;
 • nuimamos baterijos. Baterijos turi būti išimtos iš registruoto bagažo ir vežamos rankiniame bagaže.

NE

TAIP

TAIP

Balionai su nedegiomis, netoksinėmis dujomis mechaninėms galūnėms judinti. O taip pat atsarginiai balionai numatyto dydžio tuo atveju, jei to prireiks garantuojant būtinas atsargas kelionės metu.

NE

TAIP

TAIP

Balionai su deguonimi arba oru, dujinėmis medžiagomis medicininiems tikslams. Bendras baliono svoris neturi viršyti 5kg bruto.
PASTABA: Talpyklas su skystu dieguonimi draudžiama transportuoti oro transportu..

TAIP

TAIP

TAIP

Baterijos arba ličio – metalo arba ličio – jonų elementai, atsarginiai, portatyviams elektroniniams įrenginiams, leidžiami tik rankiniame bagaže. Ličio – metalo baterijoms ličio ir metalo sudėtis neturi viršyti 2 g, o ličio ir metalo baterijų galia neturi viršyti 100 Wh. Įrenginiai, kurie yra išoriniais akumuletoriais yra skaitomi atsarginėmis baterijomis. Tokios baterijos turi būti atskirai apsaugotos, kad būtų išvengta trumpojo jungimo. Vienam keleiviui leidžiama iki 20 baterijų.
* Vežėjas gali leisti vežti daugiau kaip 20 baterijų.

NE *

NE

TAIP

Ličio baterijos, atsarginės kurių lyginamoji galia yra nuo 100 W iki 160 W portatyviniams elektroniniams įrenginiams ir Portatyviniai medicinos įrenginai (PMED), arba turintys iki 2g ličio metalo, bet nedaugiau 8 g PMED. Maksimaliai 2 atsargines baterijas galima vežti tik rankiniame bagaže. Kiekviena tokių baterijų turi būti apsaugota nuo netyčinio trumpojo sujungimo

TAIP

NE

TAIP

Neįgaliųjų vežimėliai ar kiti savaeigiai įtaisai su ličio jonų baterijomis, jei akumuliatorius yra specialiai suprojektuotas atjungti, akumuliatorius turi būti gabenamas kabinoje (daugiau informacijos žr. IATA DGR 2.3.2.4.3(b)2).

TAIP NE TAIP

Ličio baterijos: Ličio baterijos: Portatyvūs elektroniniai įrenginiai su ličio – metalo arba ličio – jonų maitinimo elementais, įskaitant medicininę įrangą, tokią kaip portatyviniai deguonies koncentratoriai (РОС) ir buitinė technika, tokia kaip: kameros, mobilieji telefonai, portatyviniai kompiuteriai, planšetiniai kompiuteriai, kurie yra transportuojami keleivių arba ekipažo narių asmeniniam naudojimuisi. (Detaliai ž. IATA DGR 2.3.5.9). Ličio – metalo baterijoms ličio ir metalo sudėtis neturi viršyti 2 g, o ličio ir metalo baterijų galia neturi viršyti 100 Wh. prietaisai, registruotame bagaže, turi būti visiškai išjungiami ir turi būti apsaugoti nuo sugadinimo. Kiekvienam asmeniui leidžiama turėti ne daugiau kaip 15 nešiojamų elektroninių prietaisų.
Jei bagaže yra ličio baterija, išskyrus miniatiūrinės baterijos ličio elementą, ši baterija turi būti visiškai nuimama. Registruojant tokį bagažą, baterija turi būti atjungta ir vežama orlaivio keleivių salone.
* Vežėjas gali leisti vežti daugiau kaip 15 portatyvūs elektroniniai įrenginiai.

NE*

TAIP

TAIP

Ličio baterijos, atsarginės, įskaitant išorinius akumuliatorius

Ž. Atsarinės baterijos

Ličio baterijos: saugos įranga, turinti ličio baterijas (Detaliai ž. IATA DGR 2.3.2.6).

TAIP

TAIP

NE

Šaudmenys sandariai supakuoti (tik 1.4S (UN 0012 arba UN 0014) kategorijos), kurių kiekis brutto neviršija 5 kg (11 lb) vienam žmogui asmeniniam naudojimuisi. Pokus su šaudmenimis leidžiamos transportavimo normos ribose kiekvienas, priklausantys daugiau nei vieman keleiviui, negali būti sujungti į vieną ar daugiau pakuočių.

TAIP

TAIP

NE

Vidaus degimo varikliai arba kuro elementų varikliai turi atitikti specialiąją sąlygą A70 (išsamesnę informaciją žr. IATA DGR 2.3.5.15).

NE

TAIP

NE

Anglies dioksidas, kieta medžiaga (sausas ledas)kiekyje nedaugiau kaip 2,5кг (5lb) kiekvienam keleiviui, kuris naudojamas greitai gendantiems produktams pakuoti, kuriems šios instrukcijos nuostatos netaikomos, jei vežamas registruotu bagažu arba rankiniu bagažu, su sąlyga, kad bagažas (pakavimas) leidžia anglies dioksido nutekėjimą. Toks registruotas bagažas turėtų būti paženklintas „sausas ledas“(“dry ice”) arba „anglies dioksidas, kietas“(“carbon dioxide, solid”) su svorio indikacija grynasis sausas ledas arba ženklas, kad ledo masė yra lygi 2,5 kg arba mažiau.

TAIP

TAIP

TAIP

Kartridžai (balionai) nedegioms dujoms,maži kuriuose yra anglies dioksido arba kitokių panašių 2.2 kategorijos dujų, kurių skaičius negali viršyti dviejų (2-jų) mažų balionų, įrengtų gelbėjimosi liemenėje. Ne daugiau vieno įrenginio keleiviui ir iki dviejų (2-jų) papildomų kartridžų vienam žmogui, ne daugiau keturių (4-ių) cilindrų iki 50 ml talpos kitai įrangai. (detaliau ž. IATA DGR 2.3.4.2).

TAIP

TAIP

TAIP

Neįgaliųjų vežimėliai/ kiti savaeigiai įtaisai su baterijomis, kuriuose nėra sauso elektrolito, arba baterijomis, atitinkančiomis specialiųjų sąlygų A123 ir A 199 reikalavimus (detaliau ž. IATA DGR 2.3.2.2).

TAIP

TAIP

NE

Neįgaliųjų vežimėliai/ kiti savaeigiai įtaisai su baterijomis, kuriuose yra sausas elektrolitas arba ličio baterija (IATA DGR 2.3.2.3 ir 2.3.2.4).

TAIP

TAIP

NE

Alkoholiniai gėrimai mažmeninėje pakuotėje, turintys nuo 24%, bet ne daugiau 70% alkoholio taroje iki 5 l turio, bendras neto žmogui neviršija 5 l.
(skirtas TIK prekėms, įsigytoms Duty Free, turi būti specialiai uždarytuose plastikiniuose maišeliuose, kuriuos draudžiama atidaryti prieš įlaipinimą ir skrydžio metu).

NE

TAIP

TAIP

Neinfekciniai mėginiai, supakuoti į nedidelį kiekį degių skysčių, turi atitikti Specialiąją sąlygą A180 (detaliau ž. IATA DGR 2.3.5.14).

NE

TAIP

TAIP

Portatyviniai elektroniniai įrenginiai su baterijomis, kuriuose yra sausas elektrolitas, baterijos turi atitikti A67 Specialiasias Sąlygas ir neturi viršyti 12 Voltų ir 100 Vatų per metus. Maksimaliai leidžiama transportuoti 2 atsargines baterijas, kuriuose yra sausas elektrolitas (detaliau ž.IATA DGR 2.3.5.13).

NE

TAIP

TAIP

Cheminio monitoringo agentų įranga, tuo atveju, jei transportuojama Cheminio Ginklo Draudimo Organizacijos narių oficialaus vizito metu.
(detaliau ž.IATA DGR 2.3.4.4).

TAIP

TAIP

TAIP

Gelbėjimo viena (1) kiekvienam keleiviui, kurioje yra 2.2 poklasės suslėgtų dujų kasetės, taip pat gali būti aprūpinta pirotechnikos paleidimo mechanizmu, kuriame yra ne daugiau kaip 200 mg 1.4S poklasės sprogmens. Kuprinė turi būti supakuota taip, kad gaiduko negalima staiga suaktyvinti. Oro pagalvės kuprinėje turi būti su slėgio mažinimo vožtuvais.

TAIP

TAIP

TAIP

Pakrovimo elementai ir pakeitimo kartridžai prie jų elektriniam portatyvių elektroninių įrenginių (pavz., kamerų, mobiliųjų telefonų, portatyvių nešiojamųjų kompiuterių) pakrovimui. Ž. IATA DGR 2.3.5.10.

NE

NE

TAIP

Atsarginiai kartridžai su baterijomis, kuriuose yra sausas elektrolitas, elektriniam portatyvių elektroninių įrenginių pakrovimui (Ž. IATA DGR 2.3.5.10).

NE

TAIP

TAIP

Degtukai, saugūs degtukai (viena maža pakuotė) arba mažas žiebtuvėlis, kuriuose nėra neabsorbuotų skystųjų degalų, kurie nėra suskystintos dujos, asmeniniam naudojimuisi, tuo atveju, kai vežami tarp asmeninių daiktų. Žiebtuvėlių pildymo balionus ir žiebtuvėlių pildymo ėrenginius draudžiama transportuoti asmeniniuose daiktuose, registruotame bagaže ir rankiniame bagaže.
Pastaba: „Išminuotojų (termo“ degtukus, „Blueflame“ arba„Cigar“ tipo žiebtuvėlius , kurie veikia nuo ličio baterijų, neturi apsauginių dangčių arba priemonių, skirtų užtikrinti atsitiktiniam įsijungimui, su jumis, užregistruotame bagaže arba rankiniame bagaže transportuoti draudžiama.

NE

«SU SAVIMI»

Širdies stimuliatoriai arba kitokie radioizotopiniai įrenginiai, įskaitant įrenginius su ličio baterijomis, implantuotus į žmogaus kūną, arba pritvirtintus išorėje.

NE

«SU SAVIMI»

Savigynos priemonės, tokios kaip dujų balionėliai bei balionėliai su ašarinėmis dujomis, kuriuose yra dirginančių ir paraližuojančių nervus medžiagų, draudžiami transportavimui kaip asmeniniai daiktai, rankiniame bagaže bei registruotame bagaže.

DRAUDŽIAMA

Elektros šoko ginklai (pavyzdžiui, Tazeris), kuriuose yra sprogstamųjų medžiagų, suskystintų dujų, ličio baterijų ir pan., draudžami transportuoti rankiniame bagaže ir registruotame bagaže, o taip pat su asmeniniais daiktais.

DRAUDŽIAMA

Medicininiai ir klinikiniai termometrai, kuriuose yra gyvsidabrio. Transportavimas tik registruotame bagaže – 1 termometras kietajame dėkle.

NE

TAIP

NE

Termometras arba barometras su gyvsidabriu, vežamas valstybės orų biuro ar panašios oficialios įstaigos atstovu (detaliau ž. IATA DGR 2.3.3.1)

TAIP

NE

TAIP

Žygio turistinės plytelės ir degalų talpyklos, kuriose yra lengvai užsidegantys skystieji degalai, gali būti transportuojami tik su sąlyga, kad plytelių ir/ degalų talpyklų degalų bakai pilnai atlaisvinti nuo skystųjų degalų.
(detaliau ž. IATA DGR 2.3.2.5).

ТАК

TAIP

NE

Pakuotės yra izoliuotos, susmulkintos sauso azoto (sauso skysčio), absorbuojamos į akytas medžiagas, leistinus daiktus.

NE

TAIP

ТАК

Kontroliniai oro kokybės tikrinimo įrangos kalibravimo įrenginiai Turi atsakyti Specialioms Sąlygoms A41 (detaliau ž. IATA DGR 2.3.5.16).

NE

TAIP

NE

Apsaugos prietaisai, tokie kaip lagaminai, skirti saugoti vertybinius popierius, seifus ir pinigines ir pan., turintys ličio galvaninius elementus ir (arba) pirotechnikos medžiagos, išskyrus IATA DGR 2.3.2.6 patvirtintus produktus, yra visiškai uždraustos vežti (žr.“List of Dangerous Goods”, IATA DGR 4.2 punktą).

DRAUDŽIAMA

Elektroniniai įrenginiai su ličio baterijomis. Ličio jonų baterijos portatyviniems elektroniniems įrenginiams (įskaitant ir medicinos), kurių galia yra nuo 100 W iki 160 W. Tik portatyviniems medicininiams įrenginiams gali būti naudojamos ličio metalinės baterijos, kuriose yra nuo 2 iki 8 gramų ličio. Įrenginiai registruotame bagaže turi būti visiškai išjungti ir apsaugoti nuo pakenkimo.

TAIP

TAIP

TAIP

Plaukų sukimo žnyplės, kuriose yra angliavandenilio dujų, vienas vnt. (1) keleiviui arba ekipažo nariui su sąlyga, kad apsauginis dangtelis sandariai uždaro šildymo elementą. Tokios žnyplės jokių būdu negali būti naudojamos OTP (oro transporto priemonės) salone. Atsarginiai tokių žnyplių dujų balionai draudžiami transportuoti nei rankiniame bagaže nei registruotame bagaže.

NE

TAIP

TAIP

Šilumą skleidžiantys daiktai, tokie, kaip povandeniniai žibintai (daivingo lempa) ir lituokliai. (detaliau ž. IATA DGR 2.3.4.6).

TAIP

TAIP

TAIP

Elektroninės cigaretės (taip pat ir elektroniniai cigarai, elektroninės pypkės ir kiti asmeninio naudojimosi garintuvai), kuriuose yra baterijos, kurios turi būti individualiai apsaugotos, kad neįvyktų netyčinis įsijungimas.

NE

NE

ТАК

PASTABA. Draudžiama gabenti į / iš Indijos elektronines cigaretes, įskaitant visų rūšių elektronines nikotino tiekimo sistemas (ENDS), tabako gaminiams, naudojantiems technologiją (ENDS), elektroninius kaljanus ir kitus panašius prietaisus.