VIETOS PASIRINKIMO UŽSAKOMAJAME SKRYDYJE TAISYKLĖS IR SĄLYGOS

Mokamas vietos pasirinkimas prieinamas UIA užsakomųjų skrydžių keleiviams abiejuose skrydžio segmentuose.

Vietos pasirinkimas neprieinamas deportuotiems ir konvojuojamiems keleiviams, o taip pat juos lydintiems asmenims, ir keleiviams, kurie negavo leidimo įvažiuoti į išvykimo šalį.

Vietos pasirinkimas pirmoje eilėje negalimas šioms keleivių kategorijoms:

 • vaikams iki 16 metų, kurie keliauja be suaugusiųjų palydos;
 • riboto judrumo keleiviams, kuriems reikalingi neįgaliųjų vežimėliai;
 • keleiviams, keliaujantiems su gyvūnais salone.

Vietos pasirinkimo  avarinio išėjimo eilėje sąlygos:

 • vietos avarinio išėjimo eilėje yra šalia avarinio išėjimo;
 • išimtiniais atvejais gali prireikti keleivio, kuris užima vietą avarinio išėjimo eilėje, pagalbos atidarant avarinio išėjimo duris. Atsižvelgiant į tai, toks  keleivis turi atitikti šiuos kriterijus: būti ne jaunesnis kaip 16 metų amžiaus ir būti geros fizinės formos, tai yra, fizinė būklė keleivio leidžia jam padėti kitiems keleiviams evakuacijos atveju ir nesukelti traumų ar žalos savo sveikatai, sugebėti suprasti rašytines ar žodines instrukcijas ukrainiečių ar anglų kalbomis. Keleivis turi sugebėti ir norėti teikti pagalbą evakuacijos atveju. Keleiviai, kurie pasirinko vietą avarinio išėjimo eilėje, bus tikrinami pagal aukščiau minėtus kriterijus.

Saugumo sumetimais vietos pasirinkimas avarinio išėjimo eilėje neprieinamas šioms keleivių kategorijoms:

 • keleiviams su vaikais iki 16 metų;
 • vaikams iki 16 metų, kurie keliauja be suaugusiųjų palydos;
 • keleiviams, kurie įsigijo gretimą papildomą vietą, tarp jų rankiniam bagažui / muzikos instrumentui ir tt;
 • nėščioms moterims;
 • riboto judrumo keleiviams;
 • keleiviams, keliaujantiems su gyvūnais salone;
 • keleiviams, kurių fiziniai parametrai neleidžia jiems tilpti viename keleivio krėsle lėktuve, užsisegti saugos diržą dėl jo ilgio stokos, nuleisti savo krėslo parankes.

PRAŠOME ATKREIPTI DĖMESĮ:  UIA pasilieka sau teisę savo nuožiūra nustatyti, ar keleivis atitinka kriterijus, leidžiančius užimti vietą avarinio išėjimo eilėje. Jei keleivis neatitinka šių kriterijų, jam bus pasiūlyta alternatyvinė vieta iš galimų pasiūlymo metu, keleivio sumokėti pinigai už vietos pasirinkimą avarinio išėjimo eilėje negrąžinami.

Jeigu po išankstinio vietos pasirinkimo avarinio išėjimo eilėje keleiviui taip pasikeitė aplinkybės, kad jam negali būti suteikta pasirinkta vieta saugumo sumetimais, dėl pinigų grąžinimo keleivis privalo kreiptis į UIA Skambučių centrą ne vėliau kaip prieš 24 valandas iki skrydžio numatyto išvykimo, priešingu atveju keleiviui nebus suteikta teisė į pinigų grąžinimą.

MOKAMO ViETOS PASIRINKIMO ATLIKIMO BŪDAS

Užsakomojo skrydžio keleiviai gali pasirinkti vietą prieš 24 valandas iki išvykimo:

 • UIA svetainėje;
 • kreiptis į kelionių agentūrą / kelionių organizatorių.

Išankstinio vietos pasirinkimo patvirtinimas yra kvitas, atsiutas į keleivio elektroninį paštą.

Vietos pasirinkimo išlaidos gali būti grąžinamos keleivio prašymu šiais atvejais:

 • keleiviui nebuvo suteikta pasirinkta ir apmokėta vieta dėl UIA ar kelionių agentūros / kelionių organizatoriaus kaltės;
 • jeigu keleivis nepasinaudojo pervežimu dėl jo ligos ar dėl jo šeimos narių, keliaujančių kartu su juo, ligos, dėl kurios keleivis negali skristi, arba užimti pasirinktą vietą, su sąlyga, kad pažyma iš sveikatos apsaugos įstaigos yra tinkamai įforminta.

Kitais atvejais pinigai už vietos pasirinkimą negrąžinami, jeigu:

 • keleivis pasirinko vietą, kuri jam negali būti suteikta pagal šias taisykles ir sąlygas, tarp jų, saugumo sumetimais;
 • keleivis atsisakė pasirinktos vietos ne dėl UIA ar kelionių agentūros / kelionių organizatoriaus kaltės;
 • keleivis neskrido dėl priežasčių, nepriklausančių nuo UIA, išskyrus atvejus, nurodytus aukščiau;
 • keleiviui atsakytas pervežimas ne dėl UIA kaltės, tarp jų atvejais, numatytais “UIA keleivių ir bagažo pervežimo oro linijomis taisyklių“; 12.2 punkte.
 • keleivis dėl savo kaltės neatvyko į registraciją skrydžiui arba įlaipinimą į orlaivį.

Pinigų grąžinimo taisyklės ir tvarka:

 • Kadangi mokėjimas atliekamas elektroniniu pinigų pervedimu būdu (banko kortele), lėšos grąžinamos į mokėjimo kortelę, kuria buvo sumokėta.
 • Pinigai grąžinami keleiviui pateikus kvitą ir dokumentą, patvirtinantį jo asmens tapatybę.
 • Pinigai grąžinami į tą banko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas.
 • Pinigai grąžinami per 7 dienas nuo keleivio prašymo grąžinti pinigus (nuo keleivio prašymo grąžinti pinigus gavimo UIA). Jeigu pinigus neįmanoma grąžinti per nurodytą laikotarpį, - bus grąžinami per kitą sutartą su keleiviu laikotarpį.
 • UIA aviakompanija turi teisę atsisakyti grąžinti pinigus, jeigu keleivis kreipėsi dėl grąžinimo praėjus vieneriems metams nuo atitinkamo kvito įforminimo dienos.