VIETOS PASIRINKIMO UŽSAKOMAJAME SKRYDYJE TAISYKLĖS IR SĄLYGOS