Правила та Умови Panorama Club дійсні до 31.12.2018

Програма Panorama Club (далі - Panorama Club) - це програма лояльності, що оперується АТ «Міжнародні Авіалінії України» (далі - МАУ) і створена з метою винагороди пасажирів МАУ, що є учасниками Panorama Club (далі - Учасник) за лояльність і використання послуг МАУ та Компаній-Партнерів Panorama Club. Участь у Panorama Club здійснюється відповідно до Правил та Умов Panorama Club, що викладені нижче.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. МАУ залишає за собою право на внесення будь-яких змін або доповнень до Правил та Умов Panorama Club, призупинення або припинення дії Panorama Club в будь-який час без попереднього індивідуального повідомлення Учасників.

1.2. Інформація про внесені в Правила та Умови Panorama Club зміни та доповнення, публікується на сайті МАУ www.flyUIA.com (розділ Panorama Club). Зміни та/чи доповнення до Правил та Умов Panorama Club вважаються прийнятими в разі, якщо Учасник протягом 2-х місяців після публікації відповідної інформації на сайті МАУ www.flyUIA.com не надіслав свою письмову відмову від їх прийняття і про припинення участі у Panorama Club. У разі, якщо Учасник заперечує проти внесених змін або доповнень у Правила та Умови Panorama Club, його участь у Panorama Club припиняється відповідно до пп.2.10 Правил та Умов Panorama Club.

1.3. У певні періоди часу, можуть застосовуватися спеціальні умови накопичення, використання миль або отримання певного статусу участі у Panorama Club, з якими пасажири МАУ та Учасники можуть ознайомитись на сайті МАУ www.flyUIA.com (розділ Panorama Club).

2. УМОВИ УЧАСТІ

2.1. Учасником Panorama Club може стати фізична особа, яка досягла віку 2 (два) роки і старше, та яка проживає в країні, законодавство якої не забороняє участь у програмах лояльності авіакомпаній. Якщо Учасником реєструється особа, яка не досягла повноліття (вік, з досягненням якого, згідно з законодавчими нормами, настає повна цивільна дієздатність), його представником виступає один з батьків або опікун (особа, що діє за законом в інтересах дитини).

2.2. Організації, корпорації та інші юридичні особи не можуть брати участь у Panorama Club, але можуть подати заявку на участь у програмі Panorama Club CORPORATE.

2.3. Плата за реєстрацію та участь у Panorama Club з Учасників не стягується.

2.4. Для початка участі у Panorama Club, фізичній особі необхідно заповнити анкету учасника (всі поля, обов'язкові для заповнення), яка доступна в друкованому форматі (листівка Panorama Club, бортовий журнал Panorama та інше) або в електронному форматі на сайті МАУ www.flyUIA.com (розділ Panorama Club).

2.5. Учасником Panorama Club може стати тільки фізична особа, яка при заповненні анкети учасника підтвердила ознайомлення і прийняття Правил та Умов Panorama Club та умов Політики конфіденційності МАУ, що розміщена на сайті www.flyuia.com, а також підтвердила актуальність усіх наданих персональних даних і надала МАУ згоду на їх обробку з метою участі у Panorama Club та отримання від МАУ інформаційної (маркетингової) розсилки з актуальними пропозиціями авіаквитків та інших послуг, включаючи e-News, спільні акції МАУ та партнерів, опитувань про якість сервісу згідно з Політикою конфіденційності МАУ. Підписка на розсилку може бути скасована в будь-який час шляхом, передбаченим у розсилці через функцію «відписатися», або направленням письмового запиту офіцеру із захисту даних МАУ.

2.6. При заповненні анкети учасника Panorama Club необхідно вказувати унікальну електронну адресу, яка раніше не використовувалася при реєстрації учасників Panorama Club та Panorama Club CORPORATE.

2.7. Участь в Panorama Club є індивідуальною. Кожен Учасник може мати в Panorama Club тільки один рахунок / профайл Учасника. У разі виявлення більше однієї реєстрації Учасника в Програмі, МАУ залишає за собою право скасувати всі дублюючі реєстрації, шляхом об'єднання рахунків в один, без попереднього повідомлення.

2.8. Особі, яка автоматично стала Учасником Panorama Club, отримавши Промо-комплект на стійці реєстрації рейсів МАУ (Промо-анкету і пластикову карту Panorama Club Classic UNEMBOSED) в рамках проведення Промо-кампаній Panorama Club, необхідно протягом 6-ти місяців з моменту отримання Промо–комплекту активувати свою участь в Panorama Club. Активація здійснюється шляхом передачі Учасником оригіналу Промо-анкети з усіма заповненими полями та підписом уповноваженому представнику МАУ, бортпровіднику або в офіс Panorama Club за адресою: АТ «Міжнародні Авіалінії України», Panorama Club, Харківське шосе, 201-203, м. Київ, 02121, Україна. У разі якщо з яких-небудь причин оригінал заповненої Промо-анкети учасника Panorama Club не надійшов в офіс Panorama Club протягом 6-ти місяців з моменту отримання останнім Промо-комплекту, участь в Panorama Club автоматично анулюється і не підлягає відновленню під раніше виданими номером Промо-комплекту. Особа, яка отримала Промо-комплект, заповнила та відправила Промо-анкету як зазначено вище, вважається такою, що повністю ознайомлена та в повній мірі погодилася з Правилами та Умовами Panorama Club, а також з обробкою своїх персональних даних, як зазначено вище в пп.2.5. Учасник Panorama Club отримує право на використання бонусних миль, накопичених на своєму рахунку в Panorama Club тільки після активації своєї участі в Panorama Club.

2.9. МАУ зберігає за собою право не приймати анкети Учасників, з відсутнім підписом або незаповненими полями, обов'язковими для заповнення. МАУ залишає за собою право відмовити в участі у Panorama Club будь-якій особі, без пояснення причин, при цьому персональні дані, зазначені в таких анкетах, не підлягають подальшій обробці, зберіганню і використанню на стороні МАУ.

2.10. МАУ зберігає за собою право призупинити / припинити участь у Panorama Club будь-якої особи, в разі порушення Учасником Правил та Умов Panorama Club, виявлення фактів неправомірних / шахрайських дій Учасника, а також у разі припинення існування Panorama Club. У тому числі, у разі виявлення системою або співробітниками МАУ підозрілих операцій із рахунком Учасника або операцій, що потенційно містить ознаки певних неправомірних / шахрайських дій, Учасник для поновлення статусу участі в Panorama Club на запит МАУ повинен надати відповідну підтверджуючу документацію (наприклад, скан-копію сторінок закордонного паспорту з відмітками про перетин державних кордонів, пов’язаними з подорожжю, фото ID, за яким можна було б підтвердити подорож). Строк для надання такої документації буде вказаний у відповідному направленому запиті МАУ. У разі ненадання підтверджуючої документації або перевищення строку її надання, МАУ залишає за собою право припинити участь такого Учасника в Panorama Club.

2.11. Участь у Panorama Club може бути припинена за власним бажанням Учасника на підставі повідомлення МАУ письмово або по електронній пошті з зареєстрованої в профайлі Учасника електронної адреси.

2.12. У разі припинення участі у Panorama Club, незалежно від причин, всі накопичені Учасником милі анулюються без можливості їх використання.

2.13. Учаснику необхідно своєчасно інформувати Panorama Club про будь-які зміни в персональних даних, зазначених при заповненні анкети Учасника.

2.14. МАУ зберігає за собою право інформувати Учасників про зміну Правил та Умов Panorama Club; можливості накопичення та використання миль; можливості використання електронної картки Учасника; про статус запитів, що направляються Учасниками в Panorama Club, а також направляти Учасникам привітання зі святами на електронну адресу та / або телефон, вказаний в профайлі Учасника.

3. НОМЕР УЧАСТІ. ПАРОЛЬ. РІВНІ УЧАСТІ

3.1. При реєстрації в Panorama Club, кожному Учаснику присвоюється номер участі (номер картки). Учаснику необхідно використовувати номер участі при придбанні авіаквитків на рейси МАУ та Авіакомпаній-Партнерів Panorama Club, додаткових послуг МАУ і послуг неавіаційних Компаній-Партнерів Panorama Club, а також при запитах на оформлення винагород Panorama Club. Учасник може використовувати номер участі, отриманий в електронному листі-підтвердженні реєстрації в Panorama Club, паперову, пластикову або електронну картку Учасника, яка доступна в Онлайн кабінеті Учасника на сайті МАУ www.flyUIA.com (розділ Panorama Club).

3.2. При реєстрації у Panorama Club, кожному Учаснику присвоюється пароль, який використовується для ідентифікації участі, доступу в Онлайн кабінеті на сайті МАУ www.flyUIA.com (розділ Panorama Club), а також при оформленні винагород Panorama Club.

3.3. Учасник несе повну відповідальність за збереження, конфіденційність, нерозголошення номера участі і пароля, і за неможливість неправомірного доступу до цих даних третіх осіб. У разі порушення конфіденційності, виняткову відповідальність за будь-які дії з рахунком несе Учасник, включаючи без обмеження будь-які транзакції по рахунку і порушення Правил та Умов Panorama Club. У разі виявлення факту порушення конфіденційності номера участі та/або пароля, Учаснику необхідно негайно змінити пароль і звернутися в Panorama Club з метою запобігання неправомірного доступу до персонального рахунку третіх осіб.

3.4. Картка Учасника Panorama Club (пластикова / електронна) і номер участі в Panorama Club є персональними і можуть використовуватись виключно особою, ім'я та прізвище якої вказані на картці і якому належить рахунок / профайл Учасника.

3.5. Картка Panorama Club Classic (електронна) доступна Учаснику відразу ж після реєстрації в Panorama Club і може бути завантажена і/або роздрукована з Онлайн кабінету Учасника на сайті МАУ www.flyUIA.com (розділ Panorama Club). Термін дії статусу Panorama Club Classic - не обмежений.

3.6. Картка Panorama Club Premium (пластикова / електронна) видається Учаснику при наступній польотній активності протягом 1 (одного) календарного року (з 1 січня по 31 грудня):

3.6.1. при накопиченні на рахунку 20 000 статусних миль, або

3.6.2. при здійсненні 20 (двадцяти) статусних польотних сегментів.

Термін дії статусу Panorama Club Premium - 1 (один) календарний рік.

3.7. Рівень участі Panorama Club Premium має певний перелік переваг і привілеїв, які надаються під час перельотів Учасників власними регулярними рейсами МАУ під кодом PS. Актуальний перелік переваг і привілеїв розміщений на сайті МАУ www.flyUIA.com (розділ Panorama Club).

3.8. Пластикова картка Panorama Club Premium автоматично направляється Учаснику за адресою, вказаною в профайлі Учасника, протягом 30 (тридцяти) днів з моменту зміни статусу участі або надходження запиту на виготовлення дубліката картки.

3.9. У разі зміни поштової адреси чи інших даних, які були вказані Учасником в анкеті учасника, Учаснику необхідно негайно внести відповідні зміни в Онлайн кабінеті Учасника на сайті МАУ www.flyUIA.com (розділ Panorama Club) або повідомити про зміни Panorama Club або Контактний Центр МАУ. МАУ не несе відповідальності за невиконання Учасником даного положення.

3.10. У разі бажання Учасника отримати пластикову карту в офісі продажу МАУ, Представництві, касі аеропорту, Учаснику необхідно завчасно повідомити про це в Panorama Club.

3.11. Пластикова карта Учасника Panorama Club є власністю МАУ і повинна бути повернута на першу вимогу або після припинення участі в Panorama Club.

3.12. Карта Учасника не може використовуватися після закінчення терміну її дії або після припинення участі в Panorama Club.

3.13. Втрачені, вкрадені або пошкоджені пластикові карти можуть бути замінені дублікатами згідно запиту Учасника в Panorama Club.

4. НАКОПИЧЕННЯ МИЛЬ

4.1. Категорії миль.Миля є одиницею виміру винагород Panorama Club. Всі милі, що нараховуються на рахунок Учасника Panorama Club діляться на дві категорії:

4.1.1. Статусні милі - нараховуються на рахунок Учасника за перельоти власними регулярними рейсами МАУ (під кодом PS) і код-шерінговими рейсами (рейсами спільної експлуатації, що виконуються двома та більше авіакомпаніями) за умови бронювання авіаквитка на рейс під кодом PS. Статусні милі враховуються для підвищення статусу участі до Panorama Club Premium і можуть бути використані для отримання винагород Panorama Club.

4.1.2. Бонусні милі - нараховуються на рахунок Учасника за перельоти власними регулярними рейсами Авіакомпаній-Партнерів Panorama Club, за придбання додаткових послуг МАУ, послуг неавіаційних Компаній-Партнерів Panorama Club і за спеціальними пропозиціями на рейсах МАУ. Бонусні милі можуть бути використані для отримання винагород Panorama Club, але не враховуються для підвищення статусу участі до Panorama Club Premium.

4.2. Статусний польотний сегмент – це один прямий переліт, що здійснюється Учасником між двома аеропортами власним регулярним рейсом МАУ або код-шерінговим рейсом за умови бронювання авіаквитка на рейс під кодом PS за тарифом, що передбачає нарахування статусних миль. Статусні польотні сегменти враховуються для підвищення статусу участі до Panorama Club Premium.

4.3. Можливості накопичення миль.

4.3.1. Учасники мають можливість накопичувати милі за:

 • перельоти власними регулярними рейсами МАУ і код-шерінговими рейсами (за умови бронювання авіаквитка на рейс під кодом PS);
 • перельоти власними регулярними рейсами Авіакомпаній-Партнерів Panorama Club;
 • особисто оплачені та використані послуги МАУ і неавіаційних Компаній-Партнерів Panorama Club.

Актуальний перелік можливостей і умов накопичення миль Panorama Club доступний Учасникам на сайті МАУ www.flyUIA.com (розділ Panorama Club).

4.3.2. Милі не нараховуються за:

 • перельоти чартерними рейсами МАУ і Авіакомпаній-Партнерів Panorama Club;
 • перельоти на чартерній квоті місць на регулярних рейсах МАУ;
 • перельоти на рейсах МАУ за квитками, придбаними за тарифами Low Cost;
 • перельоти за авіаквитками-винагородами і сертифікатами на рейсах МАУ та Авіакомпаній-Партнерів Panorama Club;
 • за перельоти рейсами Авіакомпанії-Партнера Air France на маршруті Київ –Париж та Париж-Київ;
 • невикористані або повернуті авіаквитки;
 • використання послуг МАУ і Компаній-Партнерів, які надаються за зниженою вартістю або за спеціальними тарифами.

4.3.3. Кількість миль, яка нараховується за перельоти рейсами МАУ на кожному маршруті розраховується згідно зі стандартами IATA і залежить від відстані між аеропортами вильоту та прильоту в милях і класу бронювання, зазначеного в авіаквитку. Учасник може дізнатися про кількість миль, що буде нараховано за переліт рейсом МАУ, скориставшись «Калькулятором нарахування миль» на сайті МАУ www.flyUIA.com (розділ Panorama Club). Кожному класу бронювання відповідає певний коефіцієнт нарахування миль. Фактична кількість миль, що нараховується на рахунок Учасника за переліт в одну сторону дорівнює відстані між аеропортами вильоту і прильоту в милях (фактичній відстані або «мильному мінімуму», що застосовується на напрямку), помноженому на коефіцієнт нарахування миль, що відповідає класу бронювання, вказаному у авіаквитку.

Клас обслуговування Клас бронювання Коефіцієнт нарахування миль
Бізнес C, D, Z 150%
F 110%
A*, J Немає
Економ преміум W, Y 110%
P 100%
I*, R Немає
Економ S, E, K 110%
H, L, V 100%
M, Q, N 50%
B 10%
T, X, U, G, O Немає

* У разі винагородного підвищення класу обслуговування з переоформленням авіаквитка у Економ преміум (I)або Бізнес клас (А) милі нараховуються відповідно до оригінального тарифу (класу бронювання), за яким було придбано авіаквиток.

4.3.4. Кількість миль, яка нараховується за перельоти рейсами Авіакомпаній-Партнерів Panorama Club на кожному маршруті залежить від відстані між аеропортами вильоту та прильоту в милях і класу бронювання, зазначеного в авіаквитку. Кожному класу бронювання відповідає певний коефіцієнт нарахування миль. Фактична кількість миль, що нараховується на рахунок Учасника за переліт в одну сторону дорівнює відстані між аеропортами вильоту і прильоту в милях (фактичній відстані або «мильному мінімуму», що застосовується на напрямку), помноженому на коефіцієнт нарахування миль, що відповідає класу бронювання, вказаному у авіаквитку:

 • Air France: P,F – 150%; C, D, I, J, Z, S, W – 125%; A, B, Y – 100%; M, U – 75%; H, K, L, Q – 50%; G, V, E,N, R, T -25%; O, X – милі не нараховуються.
 • KLM: C, D, I, J, Z – 125%; B, Y – 100%; M, P, U, F, W – 75%; H, K, L, Q, S, A – 50%; T, E, N, R, G, V - 25%; O, X – милі не нараховуються.
 • Austrian Airlines: C, D, I, J, Z – 150%; B, G ,H, M, Q, U, V, W, Y – 100%; I, R, E, K, L, N, O, P, S, T, X – милі не нараховуються.
 • TAP Portugal: C, D, J, Z – 200%; B, Y - 125%; H, M, Q – 100%; G, K, L, P, S, U, V, W – 50%; I, R, A, E, N, O, T, X – милі не нараховуються.

4.3.5. Нарахування миль проводиться згідно з інформацією, вказаною в авіаквитку. У разі зміни рейсу / дати або маршруту з ініціативи Авіакомпанії у зв'язку з непередбаченими обставинами, милі нараховуються у відповідності до маршрута і класу бронювання, вказаному у початковому авіаквитку.

4.3.6. Кількість миль, яка нараховується за деякі оплачені та використані послуги МАУ залежить від суми, що була фактично сплачена при використанні послуги. Актуальна інформація про перелік послуг МАУ, за оплату та використання яких Учасники Panorama Club накопичують милі, розміщена на сайті МАУ www.flyUIA.com (розділ Panorama Club).

4.3.7. Кількість миль, яка нараховується за використання послуг неавіаційних Компаній-Партнерів Panorama Club залежить від умов співробітництва з Компанією-Партнером Panorama Club. Милі нараховуються виключно за послуги, заброньовані безпосереньо у Партнера (на сайті Партнера, по телефону, в офісі або за допомогою партнерського сайту Компанії-Партнера та МАУ), без використання послуг компаній-посередників. Актуальна інформація про перелік неавіаційних Компаній-Партнерів Panorama Club, за використання послуг та придбання товарів яких Учасники Panorama Club накопичують милі, розміщена на сайті МАУ www.flyUIA.com (розділ Panorama Club).

4.3.8. У разі одночасної участі особи в Panorama Club і в програмі лояльності Авіакомпанії-Партнера Panorama Club, милі за один і той самий переліт можуть бути нараховані тільки на рахунок однієї з програм лояльності. При виявленні дублюючих нарахувань миль за один і той самий переліт на рахунках програм лояльності Авіакомпаній-Партнерів Panorama Club, МАУ залишає за собою право анулювати нарахування миль за даний переліт або послугу на рахунку Учасника Panorama Club без попереднього повідомлення.

4.3.9. МАУ зберігає за собою право самостійно визначати кількість миль, яка нараховується за перельоти, використання послуг МАУ і неавіаційних Компаній-Партнерів Panorama Club, а також вносити в дані умови зміни без попереднього повідомлення Учасників, включаючи повне або часткове виключення з нарахування миль певних послуг, тарифів, рейсів або категорій рейсів та інше.

4.3.10. У разі наявності невірного нарахування миль, МАУ зберігає за собою право вносити необхідні зміни в баланс Учасника без попереднього повідомлення.

4.3.11. Інформація про стан рахунку доступна Учасникам в Онлайн кабінеті Учасника на сайті МАУ www.flyUIA.com (розділ Panorama Club), надається при зверненні Учасника в Panorama Club, Контактний Центр МАУ, власні каси МАУ, представництва МАУ за кордоном, а також надається МАУ в періодичному електронному розсиланні.

4.3.12. Інформація про інші тимчасові та постійні способи накопичення миль та відповідні умови накопичення розміщується на сайті МАУ www.flyUIA.com (розділ Panorama Club).

4.4. Автоматичне нарахування миль.

4.4.1. Милі за перельоти нараховуються на рахунок Учасника автоматично протягом 3 (трьох) днів з моменту здійснення перельоту рейсами МАУ і протягом 8 (восьми) тижнів з моменту здійснення перельоту рейсами Авіакомпаній-Партнерів Panorama Club, за умови, що написання імені та прізвища в авіаквитку відповідає написанню на карті Учасника та було виконано як мінімум одну з таких дій:

4.4.1.1. картка Учасника або номер участі була пред'явлена / був повідомлений агенту з бронювання або внесений у відповідне поле у ​​формі бронювання авіаквитка на сайті МАУ;

4.4.1.2. номер участі був внесений у відповідне поле у ​​формі онлайн реєстрації на рейс;

4.4.1.3. картка Учасника або номер участі був пред'явлений при реєстрації на рейс в аеропорту вильоту.

4.4.2. Милі за придбання додаткових послуг МАУ нараховуються на рахунок Учасника автоматично до 15 (п'ятнадцятого) календарного числа місяця, наступного за місяцем використання послуги, за умови, що картка Учасника або номер участі був пред'явлений при придбанні послуги. Прізвище та ім'я особи, на яку оформлена послуга та прізвище і ім'я власника карти Panorama Club, номер якої зазначений при оформленні, повинні співпадати. Милі не нараховуються за додаткові послуги МАУ оформлені на чартерні рейси, в тому числі на чартерну квоту на регулярних рейсах МАУ.

4.4.3. Милі за придбання послуг неавіаційних Компаній-Партнерів Panorama Club нараховуються на рахунок Учасника автоматично після 15 (п'ятнадцятого) календарного числа місяця, наступного за місяцем використання послуги, на підставі звіту, отриманого від Компанії-Партнера Panorama Club, за умови, що карта Учасника або номер участі був пред'явлений при придбанні послуги та Компанія-Партнер Panorama Club своєчасно надала звіт Авіакомпанії. Прізвище та ім'я особи, на яку оформлена послуга та прізвище і ім'я власника картки Panorama Club, номер якої зазначений при оформленні, повинні співпадати. У деяких випадках, в залежності від умов співпраці з Компанією-Партнером Panorama Club, автоматичне нарахування миль може проводитись щоквартально. МАУ не несе відповідальність за якість послуг, що надаються Компанією-Партнером Panorama Club.

4.4.4. Милі за придбання товарів та сервісів неавіаційних Компаній-Партнерів Panorama Club нараховуються на рахунок Учасника відповідно до Правил та Умов пропозиції «Онлайн магазини», що розміщені у відповідному розділі сайту МАУ.

4.5. Ретроактивне нарахування миль. У разі якщо милі не надійшли на рахунок Учасника автоматично, нарахування миль може бути здійснено ретроактивно протягом 6 (шести) місяців з моменту здійснення перельоту або використання послуги. Ретроактивне нарахування миль доступне тільки для перельотів / використання послуг, здійснених, починаючи з фактичної дати реєстрації Учасника в Panorama Club.

4.5.1. Милі за перельоти рейсами МАУ нараховуються на рахунок Учасника ретроактивно у разі виконання Учасником однієї з наступних дій:

4.5.1.1. Заповнення форми «Запит неврахованого перельоту» в Онлайн кабінеті Учасника на сайті МАУ www.flyUIA.com (розділ Panorama Club). У разі коректного заповнення всіх полів форми, милі за переліт рейсом МАУ нараховуються на рахунок Учасника автоматично.

4.5.1.2. Надання в Panorama Club документації, що підтверджує здійснення перельоту: оригіналу / копії авіаквитка і/або посадкового талону. Нарахування миль здійснюється протягом 14 (чотирнадцяти) днів з моменту отримання документації Учасника. Польотна документація, передана в Panorama Club не підлягає поверненню за запитом Учасника.

4.5.2. Милі за перельоти рейсами Авіакомпаній - Партнерів нараховуються на рахунок Учасника ретроактивно у разі виконання Учасником однієї з наступних дій:

4.5.2.1. Надання в Panorama Club документації, що підтверджує здійснення перельоту: оригіналу авіаквитка і посадкового талону. Нарахування миль здійснюється протягом 14 (чотирнадцяти) днів з моменту отримання документації Учасника. Польотна документація, передана в Panorama Club не підлягає поверненню за запитом Учасника.

4.5.2.2. Заповнення форми «Запит неврахованого перельоту» за рейси Austrian Airlines в Онлайн кабінеті Учасника на сайті МАУ www.flyUIA.com (розділ Panorama Club). У разі коректного заповнення всіх полів форми, милі нараховуються на рахунок Учасника автоматично протягом 8 (восьми) тижнів, після отримання відповідного підтвердження від Авіакомпанії-Партнера Panorama Club.

4.5.3. Милі за придбання додаткових послуг МАУ нараховуються на рахунок Учасника ретроактивно у разі надання Учасником в Panorama Club документації, що підтверджує оплату послуги, протягом 6 (шести) місяців з дати використання послуги.

4.5.4. Милі за придбання послуг неавіаційних Компаній-Партнерів Panorama Club нараховуються на рахунок Учасника ретроактивно у разі надання Учасником в Panorama Club документації, що підтверджує оплату послуги, протягом 6 (шести) місяців з дати використання послуги та відповідного підтвердження Компанією-Партнером Panorama Club. Ретроактивне нарахування миль за придбання послуг на партнерських сайтах Компаній-Партнерів Panorama Club і МАУ не здійснюється.

4.6. Термін дії миль.

4.6.1. Термін дії нарахованих миль на рахунку Учасника становить 36 (тридцять шість) місяців від дати фактичного:

 • здійснення перельоту;
 • використання послуги;
 • нарахування миль за спеціальними пропозиціями, акціями і т.д.

4.6.2. Милі, не використані протягом 36 (тридцяти шести) місяців, автоматично списуються в останній календарний день поточного кварталу. При цьому, 31.03.2017р. здійснюється автоматичне списання миль, накопичених на рахунках Учасників за весь період до 31.03.2014р. і не використаних Учасниками станом на 31.03.2017р.

4.6.3. Кількість миль, термін дії яких закінчується в наступні 5 (п'ять) кварталів вказуються в Онлайн кабінеті Учасника на сайті МАУ www.flyUIA.com (розділ Panorama Club).

4.6.4. Учаснику необхідно використати милі, термін дії яких закінчується, до дати їх автоматичного списання. Милі, списані з рахунків Учасників з причини закінчення їх терміну дії, поверненню не підлягають.

4.7. Передача, обмін миль.

4.7.1. Кожен Учасник Panorama Club має свій персональний рахунок / профайл для нарахування і обліку накопичених миль. Милі з персонального рахунку одного Учасника не можуть бути перенесені на рахунок іншого Учасника, об'єднані з милями інших учасників чи трансформовані в милі іншої програми лояльності.

4.7.2. Милі не можуть бути конвертовані в грошовий еквівалент.

4.7.3. Продаж, обмін, виставлення на аукціон або будь-який інший спосіб передачі миль третім особам заборонений. Заборонені переговори з метою покупки або продажу миль, покупки миль в учасників або третіх осіб, а також неправомірне використання миль.

4.8. Придбання миль.

4.8.1. Учасник має можливість придбати милі для оформлення винагород Panorama Club. Придбані милі є бонусними милями та можуть бути використані для отримання винагород Panorama Club, але не враховуються для підвищення статусу участі до Panorama Club Classic / Panorama Club Premium.

4.8.2. Умови придбання миль:

 • Мінімальна кількість миль для придбання – 1000 миль.
 • Максимальна кількість миль для придбання (протягом року) – 50000 миль.
 • Кратність миль для придбання – 100 миль.
 • Вартість 1 000 миль – 50 дол. США.

4.8.3. Кошти витрачені на придбання миль не відшкодовуються.

5. ВИКОРИСТАННЯ МИЛЬ

5.1. Можливості використання миль.

5.1.1. Учасники мають можливість використовувати милі на винагороди Panorama Club: авіаквитки - винагороди на власні регулярні рейси МАУ і Авіакомпаній-Партнерів Panorama Club, винагородне підвищення класу обслуговування на власні регулярні рейси МАУ, отримання знижки на перельоти власними регулярними рейсами МАУ та код-шерінговими рейсами МАУ під кодом PS.

5.1.2. Актуальна інформація про можливості та умови використання миль Panorama Club, про кількість миль, яка необхідна для оформлення винагород розміщена на сайті МАУ www.flyUIA.com (розділ Panorama Club). Учасник також може дізнатися кількість миль, яка необхідна для оформлення авіаквитка - винагороди та підвищення класу обслуговування на власні регулярні рейси МАУ, скориставшись «Калькулятором використання миль» на сайті МАУ www.flyUIA.com (розділ Panorama Club).

5.1.3. МАУ зберігає за собою право самостійно визначати кількість миль, що необхідна для оформлення винагород Panorama Club, умови оформлення, а також вносити будь-які зміни без попереднього повідомлення, включаючи зміну переліку та вартості доступних винагород, анулювання деяких видів винагород і т.д.

5.1.4. Кожен Учасник Panorama Club має свій персональний рахунок / профайл для обліку накопичених і використаних миль. Винагорода Panorama Club може бути оформлена з рахунку Учасника для самого Учасника або будь-якої третьої особи шляхом оформлення передачі винагороди тільки в разі наявності на рахунку необхідної для оформлення винагороди Panorama Club кількості миль. Милі з персонального рахунку одного Учасника не можуть бути перенесені на рахунок іншого Учасника, об'єднані з милями на рахунках інших учасників.

5.1.5. У разі наявності невірного списання миль, МАУ зберігає за собою право вносити необхідні зміни в баланс Учасника без попереднього повідомлення.

5.1.6. Бронювання і оформлення винагород Panorama Club здійснюється в Panorama Club, власних касах МАУ, через Контактний центр МАУ, або в представництвах МАУ за кордоном.

5.1.7. Залежно від дати, сезону, напрямку та інших умов можуть виникати обмеження по оформленню винагород Panorama Club. Учаснику необхідно повідомити альтернативні дати подорожі під час замовлення винагород Panorama Club.

5.1.8. Продаж, обмін, виставлення на аукціон або будь-який інший неправомірний спосіб передачі винагород Panorama Club третім особам заборонений. Заборонені переговори з метою покупки або продажу винагород Panorama Club, покупки винагород Panorama Club в учасників або третіх осіб, а також неправомірне використання винагород Panorama Club.

5.1.9. Інформація про інші тимчасові та постійні способи використання миль і відповідні умови використання розміщуються на сайті МАУ www.flyUIA.com (розділ Panorama Club).

5.2. Авіаквиток - винагорода.

5.2.1. Авіаквитки - винагороди оформлюються на власні регулярні рейси МАУ і Авіакомпаній-Партнерів Panorama Club. Оформлення авіаквитків - винагород на чартерні і код-шерінгові рейси МАУ і Авіакомпаній-Партнерів Panorama Club не здійснюється.

5.2.2. Для замовлення авіаквитка - винагороди Учаснику необхідно заповнити заявку на оформлення в Онлайн кабінеті Учасника на сайті МАУ www.flyUIA.com (розділ Panorama Club) або зв'язатися з Panorama Club або Контактним Центром МАУ та надати повну інформацію про запланований переліт: ім'я та прізвище пасажира, номер картки, ім'я та прізвище Учасника, з рахунку якого буде оформлена винагорода, маршрут і дати перельоту, клас обслуговування, контактний номер телефону, електронну адресу та ін.

5.2.3. У разі звернення Учасника менш, ніж за 5 (п'ять) календарних днів до дати вильоту міжнародного рейсу, оформлення авіаквитка - винагороди здійснюється:

 • для Учасників Panorama Club Classiс - з оплатою збору 40 дол. США (збір не застосовується на внутрішніх рейсах МАУ в межах України);
 • для Учасників Panorama Club Premium - без сплати збору;
 • при оплаті збору для дитини (від 2-х до 11-ти років включно) застосовується знижка 50% від суми збору, для немовлят (до 2-х років) застосовується знижка 90% від суми збору.

5.2.4. Авіаквиток - винагорода дійсний протягом 1 (одного) року з дати його оформлення.

5.2.5. Кількість миль, необхідна для оформлення авіаквитка-винагороди на рейсах МАУ в залежності від нагородної зони:

НАГОРОДНІ ЗОНИ НАПРЯМКИ між Києвом (містами України) та
Нагородна зона 1 Київ, Вінниця, Дніпро, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Львів, Одеса, Харків, Херсон, Чернівці
Нагородна зона 2 Анкара, Батумі (з Запоріжжя), Берлін, Болонья (зі Львова), Будапешт, Варшава, Відень, Вільнюс, Гельсінкі, Кишинев, Краків, Кутаїсі, Мінськ, Паланга, Прага, Рига, Стамбул.
Нагородна зона 3 Аліканте (з Івано-Франківська), Амман, Амстердам, Афіни, Баку, Бергамо, Брюссель, Валенсія (з Івано-Франківська), Венеція, Дюссельдорф, Єреван, Женева, Копенгаген, Ларнака, Мілан, Мюнхен, Рим, Стокгольм, Тбілісі, Тель-Авів, Франкфурт, Цюріх
Нагородна зона 4 Каїр, Лондон, Париж, Тегеран
Нагородна зона 5 Барселона, Дубаї, Мадрид, Ніцца, Пальма-де-Майорка
Нагородна зона 6 Алмати, Астана
Нагородна зона 7 Бангкок, Делі, Коломбо, Нью-Йорк, Пекін, Торонто

Прямі власні регулярні рейси МАУ

Нагородна зона
Квиток-винагорода в обидві сторони
Нагородна зона 1
Економ клас 10 000
Економ Преміум клас -
Бізнес клас 15 000
Нагородна зона 2
Економ клас 15 000
Економ Преміум класс -
Бізнес клас 25 000
Нагородна зона 3
Економ клас 20 000
Економ Преміум клас -
Бізнес клас 30 000
Нагородна зона 4
Економ клас 25 000
Економ Преміум клас -
Бізнес клас 35 000
Нагородна зона 5
Економ клас 30 000
Економ Преміум клас -
Бізнес клас 45 000
Нагородна зона 6
Економ клас 40 000
Економ Преміум клас -
Бізнес клас 60 000
Нагородна зона 7
Економ клас 80 000
Економ Преміум клас 100 000
Бізнес клас 120 000

Транзитні власні регулярні рейси МАУ

Нагородна зона 1 Нагородна зона 2 Нагородна зона 3 Нагородна зона 4 Нагородна зона 5 Нагородна зона 6 Нагородна зона 7
Нагородна зона 1 Економ
10 000
Економ
15 000
Економ
20 000
Економ
25 000
Економ
30 000
Економ
40 000
Економ
80 000
Бізнес
15 000
Бізнес
25 000
Бізнес
30 000
Бізнес
35 000
Бізнес
45 000
Бізнес
60 000
Бізнес
120 000
Нагородна зона 2 - Економ
20 000
Економ
25 000
Економ
30 000
Економ
35 000
Економ
45 000
Економ
85 000
Бізнес
30 000
Бізнес
35 000
Бізнес
40 000
Бізнес
45 000
Бізнес
65 000
Бізнес
125 000
Нагородна зона 3 - - Економ
25 000
Економ
30 000
Економ
35 000
Економ
45 000
Економ
85 000
Бізнес
35 000
Бізнес
40 000
Бізнес
45 000
Бізнес
65 000
Бізнес
125 000
Нагородна зона 4 - - - Економ
35 000
Економ
40 000
Економ
50 000
Економ
90 000
Бізнес
45 000
Бізнес
50 000
Бізнес
70 000
Бізнес
130 000
Нагородна зона 5 - - - - Економ
45 000
Економ
55 000
Економ
95 000
Бізнес
55 000
Бізнес
70 000
Бізнес
135 000
Нагородна зона 6 - - - - - Економ
60 000
Економ
100 000
Бізнес
75 000
Бізнес
140 000
Нагородна зона 7 - - - - - - Економ
140 000
Преміум
Економ
160 000
Бізнес
180 000
Нагородна зона 1
Економ Бізнес
Нагородна зона 1 10 000 15 000
Нагородна зона 2 15 000 25 000
Нагородна зона 3 20 000 30 000
Нагородна зона 4 25 000 35 000
Нагородна зона 5 30 000 45 000
Нагородна зона 6 40 000 60 000
Нагородна зона 7 80 000 120 000
Нагородна зона 2
Економ Бізнес
Нагородна зона 2 20 000 30 000
Нагородна зона 3 25 000 35 000
Нагородна зона 4 30 000 40 000
Нагородна зона 5 35 000 45 000
Нагородна зона 6 45 000 65 000
Нагородна зона 7 85 000 125 000
Нагородна зона 3
Економ Бізнес
Нагородна зона 3 25 000 35 000
Нагородна зона 4 30 000 40 000
Нагородна зона 5 35 000 45 000
Нагородна зона 6 45 000 65 000
Нагородна зона 7 85 000 125 000
Нагородна зона 4
Економ Бізнес
Нагородна зона 4 35 000 45 000
Нагородна зона 5 40 000 50 000
Нагородна зона 6 50 000 70 000
Нагородна зона 7 90 000 130 000
Нагородна зона 5
Економ Бізнес
Нагородна зона 5 45 000 55 000
Нагородна зона 6 55 000 70 000
Нагородна зона 7 95 000 135 000
Нагородна зона 6
Економ Бізнес
Нагородна зона 6 60 000 75 000
Нагородна зона 7 100 000 140 000
Нагородна зона 7
Економ Преміум
Економ
Бізнес
Нагородна зона 7 140 000 160 000 180 000

5.2.6. Державні, аеропортові та інші види зборів, що мають силу під час оформлення авіаквитка – винагороди, оплачуються Учасником додатково.

5.2.7. Оформлення авіаквитка - винагороди в обидві сторони можливо максимум на 4 (чотири) польотних сегмента.

5.2.8. Оформлення авіаквитка - винагороди в одну сторону можливо максимум на 2 (два) польотних сегмента.

5.2.9. Оформлення авіаквитка-винагороди в одну сторону не здійснюється на рейси слідуючих Авіакомпаній-Партнерів: Austrian Airlines, KLM, Air France.

5.2.10. Оформлення авіаквитка-винагороди на рейс Авіакомпанії-Партнера Air France за маршрутом Київ-Париж та Париж -Київ не здійснюється.

5.2.11. Оформлення авіаквитка - винагороди з відкритою датою не здійснюється.

5.2.12. Списання миль з рахунку Учасника за оформлення авіаквитка - винагороди проводиться в момент його оформлення.

5.2.13. Кількість миль, що необхідна для замовлення авіаквитка - винагороди в один бік становить 60% кількості миль, необхідної для оформлення авіаквитка - винагороди в обидві сторони.

5.2.14. Кількість миль, необхідна для замовлення авіаквитка - винагороди для дитини (від 2-х до 11-ти років включно) становить :

 • на рейси МАУ і рейси Tap Portugal - 50% кількості миль, що необхідна для оформлення авіаквитка - винагороди для дорослого.
 • на рейси інших Авіакомпаній-Партнерів – 100 % кількості миль, що необхідна для оформлення авіаквитка - винагороди для дорослого.

Для дітей, які подорожують без супроводу дорослих, вартість авіаквитка - винагороди дорівнює вартості авіаквитка - винагороди для дорослого.

5.2.15. Кількість миль, що необхідна для замовлення авіаквитка - винагороди для немовлят (до 2-х років) становить:

 • на рейси МАУ - 10% кількості миль, необхідного для оформлення авіаквитка - винагороди для дорослого.
 • на рейси Авіакомпаній-Партнерів - 100% кількості миль, що необхідна для оформлення авіаквитка - винагороди для дорослого.

Для немовляти, авіаквиток якого оформлений з місцем , вартість авіаквитка - винагороди дорівнює вартості авіаквитка - винагороди для дитини(від 2-х до 11-ти років включно) .

Оформлення авіаквитка - винагороди для немовляти та асоційованого з ним у бронюванні дорослого пасажира здійснюється з рахунку одного Учасника та в одному класі бронювання. Комбінація комерційного та винагородного класів бронювання, а також різних класів обслуговування неможлива.

5.2.16. Оформлення авіаквитка - винагороди з рахунку дитини (від 2-х до 11-ти років включно) з передачею винагороди дозволено тільки на дитину (від 2-х до 11-ти років включно). Передача винагороди на дорослого (від 12 років) або немовлят (до 2-х років) не передбачена.

5.2.17. У разі зміни маршруту по авіаквитку - винагороді, Учасником сплачується різниця в аеропортових зборах та інших видах зборів.

5.2.18. Оформлення авіаквитка - винагороди не може комбінуватися з оформленням винагородного підвищення класу обслуговування.

5.2.19. Оформлення авіаквитка - винагороди здійснюється в одному класі обслуговування по всьому маршруту. Комбінування різних класів не здійснюється.

5.2.20. Оформлення авіаквитка - винагороди може здійснюватися з комбінуванням рейсів МАУ і рейсів тільки однієї Авіакомпанії-Партнера Panorama Club. При цьому, вартість такого маршруту розраховується двома окремими авіаквитками виходячи із вартості відповідних авіаквитків - винагород на рейси МАУ і рейси Авіакомпанії-Партнера Panorama Club в милях. Комбінування рейсів МАУ з рейсами двох і більше Авіакомпаній-Партнерів Panorama Club, а також двох і більше Авіакомпаній-Партнерів Panorama Club між собою в одному авіаквитку - винагороді не здійснюється.

5.2.21. Оформлення авіаквитка - винагороди в обидві сторони може здійснюватися з однією проміжною зупинкою (Stopover - до 7 днів) на перельоті в пункт призначення, або назад. Оформлення авіаквитка - винагороди в одну сторону з проміжною зупинкою не здійснюється. Перебування пасажира в транзитному пункті менше 24 годин не вважається проміжною зупинкою.

5.2.22. Оформлення авіаквитка - винагороди може здійснюватися з розірваним маршрутом (Open jaw): пункт призначення може не співпадати з пунктом зворотнього відправлення, але маршрут повинен знаходитися в межах однієї винагородної зони. Якщо пункт призначення і пункт зворотнього відправлення знаходяться в різних винагородних зонах, мильна вартість маршруту розраховується двома окремими авіаквитками - винагородами в одну сторону.

5.2.23. Оформлення одного авіаквитка - винагороди здійснюється виключно з рахунку одного Учасника.

5.2.24. Зміна дати і маршруту перельоту по авіаквитку - винагороді на власних регулярних рейсах МАУ здійснюється:

 • до моменту оформлення авіаквитка - винагороди - без штрафних санкцій;
 • після оформлення авіаквитка - винагороди при подорожі в економічному класі - зі штрафом 40 дол. США;
 • при оплаті штрафу для дитини (від 2-х до 11-ти років включно) застосовується знижка 50% від суми збору, для немовлят (до 2-х років) застосовується знижка 90% від суми збору;
 • після оформлення авіаквитка - винагороди при подорожі в бізнес класі - без штрафних санкцій.

5.2.25. У разі якщо не була проведена попередня відміна авіаквитка - винагороди і Учасник не з'явився на рейс, стягується штраф 25 дол. США.

5.2.26. Бронювання авіаквитка за грошові кошти не може бути перетворено в бронювання авіаквитка - винагороди.

5.3. Винагородне підвищення класу обслуговування.

5.3.1. Винагородне підвищення класу обслуговування оформлюється тільки на власні регулярні рейси МАУ. Оформлення винагородного підвищення класу обслуговування на рейси Авіакомпаній-Партнерів Panorama Club, на чартерні і код-шерінгові рейси МАУ і по квиткам, які оформлені у груповому бронюванні, а також, оформлені по спеціальним знижкам та умовам для моряків не здійснюється.

5.3.2. Оформлення винагородного підвищення класу обслуговування здійснюється не пізніше, ніж за 12 (дванадцять) годин до вильоту рейсу.

5.3.3. Для замовлення винагородного підвищення класу обслуговування Учаснику необхідно заповнити заявку на оформлення в Онлайн кабінеті Учасника на сайті МАУ www.flyUIA.com (розділ Panorama Club) або зв'язатися з Panorama Club або Контактним Центром МАУ та надати повну інформацію про запланований переліт: ім'я та прізвище пасажира, номер карти, ім'я та прізвище Учасника, з рахунку якого буде оформлена винагорода, маршрут і дати перельоту, клас обслуговування, контактний номер телефону, електронну адресу та ін.

5.3.4. Винагородне підвищення класу обслуговування оформлюється окремо на кожний польотний сегмент (наприклад, Київ - Лондон).

5.3.5. Кількість миль, необхідна для оформлення винагородного підвищення класу обслуговування за милі в залежності від нагородної зони:

НАГОРОДНІ ЗОНИ НАПРЯМКИ між Києвом (містами України) та
НАГОРОДНА ЗОНА 1 Київ, Вінниця, Дніпро, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Львів, Одеса, Харків, Херсон, Чернівці
Нагородна зона 2 Анкара, Батумі (з Запоріжжя), Берлін, Болонья (зі Львова), Будапешт, Варшава, Відень, Вільнюс, Гельсінкі, Кишинев, Краків, Кутаїсі, Мінськ, Паланга, Прага, Рига, Стамбул.
Нагородна зона 3 Аліканте (з Івано-Франківська), Амман, Амстердам, Афіни, Баку, Бергамо, Брюссель, Валенсія (з Івано-Франківська), Венеція, Дюссельдорф, Єреван, Женева, Копенгаген, Ларнака, Мілан, Мюнхен, Рим, Стокгольм, Тбілісі, Тель-Авів, Франкфурт, Цюріх
Нагородна зона 4 Каїр, Лондон, Париж, Тегеран
Нагородна зона 5 Барселона, Дубаї, Мадрид, Ніцца, Пальма-де-Майорка
Нагородна зона 6 Алмати, Астана
Нагородна зона 7 Бангкок, Делі, Коломбо, Нью-Йорк, Пекін, Торонто
Нагородна зона 7
Винагородне підвищення класу обслуговування в одну сторону
з Економ до Економ Преміум
E, H, K, L, O, P, Q, R, S, W, V, Y 10 000
В, G, J, M, N 15 000
з Економ Преміум до Бізнес
E, H, K, L, O, P, Q, R, S, W, V, Y 10 000
В, G, J, M, N
з Економ до Бізнес
E, H, K, L, O, P, Q, R, S, W, V, Y 20 000
В, G, J, M, N 30 000
Нагородна зона
Винагородне підвищення класу обслуговування в одну сторону
Нагородна зона 1
H, L, V, M, Q, N, S, E, K 2500
B, T, X, U, G, O, I, R Ні
Нагородна зона 2
H, L, V, M, Q, N, S, E, K 5000
B, T, X, U, G, O, I, R Ні
Нагородна зона 3
H, L, V, M, Q, N, S, E, K 5000
B, T, X, U, G, O, I, R Ні
Нагородна зона 4
H, L, V, M, Q, N, S, E, K 5000
B, T, X, U, G, O, I, R Ні
Нагородна зона 5
H, L, V, M, Q, N, S, E, K 7500
B, T, X, U, G, O, I, R Ні
Нагородна зона 6
H, L, V, M, Q, N, S, E, K 10 000
B, T, X, U, G, O, I, R Ні

На далекомагістральні рейси МАУ (Бангкок, Коломбо, Нью-Йорк, Пекін, Делі, Торонто)

Нагородна зона 7
Винагородне підвищення класу обслуговування в одну сторону
з Економ до Економ Преміум
H, L, V, M, Q, N, S, E, K 10 000
B, T, X, U, G, O Ні
W, Y -
P -
I, R -
з Економ Преміум до Бізнес
H, L, V, M, Q, N, S, E, K -
B, T, X, U, G, O -
W, Y 10 000
P 20 000
I, R Ні
з Економ до Бізнес
H, L, V, M, Q, N, S, E, K 20 000
B, T, X, U, G, O Ні
W, Y -
P -
I, R -

5.3.6. Оформлення винагородного підвищення класу обслуговування на 2 (два) та більше сегментів перельоту, що оформлені у одному авіаквитку повинна здійснюватися виключно з рахунку одного Учасника.

5.3.7. Зміни та повернення по авіаквитку, що оформлений з винагородним підвищенням класу обслуговування, здійснюються відповідно до умов застосування тарифу, за яким був придбаний оригінальний авіаквиток. У разі відмови учасника від підвищення класу обслуговування після переоформлення оригінального авіаквитка, авіаквиток буде переоформлений в економічному класі за опублікованим тарифом, доступному в системі на момент зміни.

5.3.8. При замовленні підвищення класу обслуговування на регулярні рейси МАУ Лондон-Київ, Париж-Київ та регулярні сезонні рейси Ніцца-Київ пасажиром сплачується різниця між сумою аеропортових зборів економічного класу та бізнес-класу.

5.3.9. При оформленні винагородного підвищення класу обслуговування через Представництва МАУ та агентства з продажу авіаквитків в Україні та за кордоном може стягуватися додатковий сервісний збір.

5.3.10. Оформлення винагородного підвищення класу обслуговування можливе тільки по авіаквитках, виписаних на бланках МАУ (номер бланка МАУ - 566). По авіаквиткам придбаним в агентствах, маршрут яких складається з рейсів МАУ та інших авіакомпаній, можливі обмеження щодо оформлення підвищення класу обслуговування за милі.

5.3.11. У разі зміни маршруту, Учасником сплачується різниця в аеропортових зборах та інших зборах. При оформленні винагородного підвищення класу обслуговування на деяких рейсах МАУ, Учасником сплачується різниця між сумою аеропортових зборів економічного та бізнес класу.

5.3.12. Списання миль з рахунку Учасника за оформлення винагородного підвищення класу обслуговування проводиться в момент його оформлення.

5.3.13. Кількість миль, необхідна для замовлення винагородного підвищення класу обслуговування для дитини (від 2-х до 11-ти років включно) становить 100% кількості миль, необхідної для оформлення винагородного підвищення класу обслуговування для дорослого.

5.3.14. Кількість миль, необхідна для замовлення винагородного підвищення класу обслуговування для немовлят (до 2-х років) становить 20% кількості миль, необхідної для оформлення винагородного підвищення класу обслуговування для дорослого. Для немовлят, авіаквиток яких оформлений з місцем , вартість винагородного підвищення класу обслуговування дорівнює вартості для дитини (від 2-х до 11-ти років включно). Оформлення винагородного підвищення класу обслуговування для немовляти та асоційованого з ним у бронюванні дорослого пасажира здійснюється з рахунку одного Учасника та в одному класі бронювання. Комбінація комерційного та винагородного класів бронювання, а також різних класів обслуговування неможлива.

5.3.15. Оформлення винагородного підвищення класу обслуговування з рахунку дитини (від 2-х до 11-ти років включно) з передачею винагороди дозволено тільки на дитину (від 2-х до 11-ти років включно). Передача винагороди на дорослого (від 12 років) або немовлят (до 2-х років) не передбачена.

5.3.16. Оформлення винагородного підвищення класу обслуговування не може комбінуватися з оформленням авіаквитка - винагороди.

5.4. Оформлення знижки за милі.

5.4.1. Оформлення авіаквитка зі знижкою за милі здійснюється на авіаперельоти власними регулярними рейсами МАУ (за винятком бізнес класу на далекомагістральні рейси та бізнес класу на рейси Київ-Ніцца / Ніцца-Київ), на код-шерінгові рейси (за умови бронювання авіаквитка на рейс під кодом PS), на регулярну квоту місць на чартерних рейсах МАУ, включаючи транзитні перельоти рейсами МАУ.

5.4.2. Умови оформлення знижки за милі:

 • Мінімальна кількість миль для обміну – 2000 миль.
 • Максимальна кількість миль для обміну (за одну транзакцію) – 125000 миль.
 • Милями може бути оплачено не більше 50% від тарифу.
 • Вартість 1 000 миль для обміну – 10 дол. США.

5.4.3. Оформлення знижки за милі проводиться не пізніше, ніж за 12 (дванадцять) годин до вильоту.

5.4.4. Знижка, оформлена за милі є одноразовою і може бути використана для оформлення авіаквитка в одну сторону або в обидві сторони.

5.4.5. Знижка, оформлена за милі застосовується тільки до опублікованого тарифу, доступного в системі в момент бронювання. На аеропортові та інші види зборів знижка не поширюється і вони в повному обсязі оплачуються Учасником. Рівень аеропортових та інших видів зборів відповідає рівню, що застосовується у Контактному Центрі і касах МАУ.

5.4.6. Сервісний збір за оформлення авіаквитка на міжнародних напрямках складає 5 дол. США, на внутрішніх напрямках – відсутній.

5.4.7. Оформлення знижки за милі з рахунку дитини (від 2-х до 11-ти років включно) з передачею винагороди дозволено тільки на дитину (від 2-х до 11-ти років включно). Передача винагороди на дорослого (від 12 років) або немовлят (до 2-х років) не передбачена.

5.4.8. У разі бронювання авіаквитка зі знижкою за милі, інші знижки (корпоративна, дитяча, «Персональна пропозиція» та ін.) до даного авіаквитка не застосовуються.

5.4.9. Оформлення знижки за милі не може комбінуватися з оформленням винагородного підвищення класу обслуговування.

5.4.10. Оформлення одного авіаквитка зі знижкою за милі здійснюється виключно з рахунку одного Учасника.

5.4.11. Зміни по авіаквитку, оформленому зі знижкою за милі, здійснюються відповідно до правил застосування тарифу, до якого було застосовано знижку.

5.5. Повернення миль.

5.5.1. Повернення миль за неоформлений авіаквиток – винагороду здійснюється без стягнення додаткових зборів.

5.5.2. Повернення миль за невикористаний авіаквиток - винагороду здійснюється з оплатою збору в розмірі 40 дол. США. При оплаті збору для дитини (від 2-х до 11-ти років включно) застосовується знижка 50% від суми збору, для немовлят (до 2-х років) застосовується знижка 90% від суми збору.

5.5.3. Повернення миль за частково використаний авіаквиток – винагороду, коли подорож вже розпочато, неможливе.

5.5.4. Повернення миль за невикористаний авіаквиток, оформлений зі знижкою за милі здійснюється без стягнення додаткових зборів. Повернення авіаквитка здійснюється за правилами застосованого тарифу в авіаквитку.

 • якщо за правилами тарифу авіаквиток підлягає поверненню, милі повертаються у повному розмірі, повернення вартості авіаквитка, оплаченої у грошовому еквіваленті, здійснюється за правилами застосованого тарифу в авіаквитку;
 • якщо за правилами тарифу авіаквиток не підлягає поверненню, милі не повертаються.

5.5.5. Повернення миль по частково використаному авіаквитку, оформленому зі знижкою за милі, коли подорож вже розпочата, неможливе. Повернення авіаквитка здійснюється за правилами тарифу. вказаному в авіаквитку, до якого було застосовано знижку.

5.5.6. Повернення миль за невикористане винагородне підвищення класу обслуговування здійснюється без стягнення додаткових зборів. Повернення авіаквитка здійснюється за правилами застосування тарифу оригінального авіаквитка.

5.5.7. У випадку затримки або відміни рейсу з ініціативи Авіакомпанії у зв'язку з комерційними або непередбачуваними обставинами, повернення миль за авіаквиток – винагороду, авіаквиток, оформлений з підвищенням класу обслуговування, авіаквиток, оформлений зі знижкою за милі здійснюється без стягнення додаткових зборів. Повне / часткове повернення миль здійснюється у разі відмови пасажира від запропонованих Авіакомпанією альтернативних варіантів маршруту перевезення.

5.5.8. При оформленні додаткових послуг МАУ за милі, повернення миль здійснюється згідно правил і умов повернення відповідної додаткової послуги МАУ.

5.5.9. При здійсненні повернення миль на рахунок Учасника, милі, термін дії яких закінчився в попередні квартальні періоди, автоматично списуються в момент здійснення транзакції повернення миль.

6. ПЕРЕДАЧА ВИНАГОРОД

6.1. Учасник може оформити винагороду Panorama Club за милі, накопичені на своєму рахунку, для будь-якої особи на власний розсуд шляхом оформлення передачі винагороди.

6.2. Милі і вже оформлені винагороди Panorama Club не передаються.

6.3. Для оформлення передачі винагороди, Учаснику необхідно виконати одну з наступних дій:

6.3.1. Внести дані осіб, на яких заплановано оформлення винагород Panorama Club в «Список осіб на оформлення винагороди» та заповнити заявку на оформлення винагороди в Онлайн кабінеті Учасника на сайті МАУ www.flyUIA.com (розділ Panorama Club). Внесення Учасником зазначених даних є підтвердженням згоди Учасника на передачу винагород зі свого рахунку зазначеним особам. Юридичні особи не можуть бути внесені в «Список осіб на оформлення винагороди». Список може включати до 20 осіб, з можливістю додавання і видалення осіб зі списку.

6.3.2. Направити заяву про передачу винагороди з адреси електронної пошти, вказаної в профайлі Учасника із зазначенням наступної інформації: свого імені та прізвища, номера участі в Panorama Club, імені та прізвища пасажира (англійською мовою, як зазначено в документі, на підставі якого пасажир буде проходити митні процедури), якому передається винагорода, маршруту і дати перельоту, класу обслуговування, контактного номеру телефону та адреси електронної пошти пасажира, а також підтвердження своєї згоди на оформлення вказаної винагороди Panorama Club (із зазначенням вартості в милях).

6.4. Правила та Умови Panorama Club стосуються також осіб, яким передаються винагороди Panorama Club. Учаснику, з рахунку якого здійснюється передача винагороди, необхідно ознайомити особу, якій передається винагорода з Правилами та Умовами Panorama Club.

6.5. МАУ не несе відповідальність за підробку або будь-яке невідповідне використання винагород Panorama Club.

7. ІНШІ УМОВИ

7.1. Учасники несуть відповідальність за порушення Правил та Умов Panorama Club, у разі якщо їх дії підпадають під заборони, встановлені пп.4.7.3. (продаж / передача миль) або пп.5.1.8. (продаж / передача винагород Panorama Club).

7.2. У разі неналежного використання винагород Panorama Club, що мало місце з вини Учасника, МАУ або уповноважена ним третя особа має право призупинити оформлення винагород з рахунку Учасника, анулювати вже оформлені винагороди, а також відмовити в оформленні винагород в майбутньому. Дане право не виключає права МАУ на пред'явлення подальших претензій щодо Учасника, включаючи позови про відшкодування завданих збитків.

7.3. У разі неналежного використання винагород Panorama Club, що мало місце з вини Учасника, МАУ залишає за собою право розрахувати вартість винагороди і вимагати від Учасника, який порушив пп.5.1.8, її оплату. 

7.4. У будь-яких випадках Учасник має право подавати докази того, що збиток від його дій відсутній або докази відсутності його провини.

7.5. МАУ залишає за собою право заблокувати рахунок Учасника в Panorama Club, без права використання миль або відповідних рівню участі привілеїв, на період, необхідний для належного розслідування фактів можливого порушення Правил та Умов Panorama Club і неналежного використання винагород Panorama Club.

7.6. У разі смерті Учасника, участь в Panorama Club і накопичені на рахунку милі анулюються і у спадок не передаються.

7.7. Діяльність Panorama Club регулюється виключно законодавством України. Будь-які спори, що стосуються діяльності Програми, розглядаються шляхом двосторонніх переговорів або в суді за місцем реєстрації МАУ.