בחרו במושב שאתם מעדיפים

דמי שירות עבור בחירת מושבים שנעשה מראש
דמי שירות עבור בחירת מושבים שנעשה בנמל התעופה
דמי שירות עבור בחירת מושבים שנעשה בתוך מטוס
€ 9

מושבים בשורה ראשונה של מחלקת תיירים

€ 12

€ 9

מקום נוסף לרגליים (שורת החירום)

€ 12

€ 6

מושבים בשורות ראשונות (שורה 2 - 6)

€ 10

€ 4

מושבים ליד חלון וליד מעבר

€ 5

€ 3

מושבים אחרים

€ 4

€ 13

מושבים בשורה ראשונה של מחלקת תיירים

€ 16

€ 13

מקום נוסף לרגליים (שורת החירום)

€ 16

€ 9

מושבים בשורות ראשונות (שורה 2 - 6)

€ 13

€ 6

מושבים ליד חלון וליד מעבר

€ 7

€ 4

מושבים אחרים

€ 5

-

מושבים בשורה ראשונה של מחלקת תיירים

-

€ 35

מקום נוסף לרגליים (שורת החירום)

€ 45

€ 15

מושבים בשורות ראשונות (שורה 2 - 6)

€ 22

€ 13

מושבים ליד חלון וליד מעבר

€ 14

€ 9

מושבים אחרים

€ 10

שירות בחירת המושב הינו חינם בשביל נוסעי מחלקת תיירים פרמיום ונוסעים ממחלקת עסקים.

נוסעים במחלקת תיירים יכולים לבחור מושבים תמורת תשלום נוסף:

  • מראש בעת הזמנת כרטיסי הטיסה באתר אינטרנט www.flyuia.com, במרכז הקשר של UIA ובקופות.
  • לאחר רכישת כרטיסי טיסה במרכז הקשר של UIA ובקופות.

תשלום מראש על בחירת המושב זמין לא יותר מאוחר מ-48 שעות לפני מועד הטיסה.

תבדקו את רשימת הטיסות שבהן זמין שירות לבחירת מושבים.

צורו קשר איתנו למען בחירת מושבים

ניתן לשלם מראש עבור ארוחות מועדפות ועבור כבודה במחירים מוזלים.

€ 9

מושבים בשורה ראשונה של מחלקת תיירים

€ 12

€ 9

מקום נוסף לרגליים (שורת החירום)

€ 12

€ 6

מושבים בשורות ראשונות (שורה 2 - 6)

€ 10

€ 4

מושבים ליד חלון וליד מעבר

€ 5

€ 3

מושבים אחרים

€ 4

€ 13

מושבים בשורה ראשונה של מחלקת תיירים

€ 16

€ 13

מקום נוסף לרגליים (שורת החירום)

€ 16

€ 9

מושבים בשורות ראשונות (שורה 2 - 6)

€ 13

€ 6

מושבים ליד חלון וליד מעבר

€ 7

€ 4

מושבים אחרים

€ 5

-

מושבים בשורה ראשונה של מחלקת תיירים

€ 45

€ 35

מקום נוסף לרגליים (שורת החירום)

€ 45

€ 15

מושבים בשורות ראשונות (שורה 2 - 6)

€ 22

€ 13

מושבים ליד חלון וליד מעבר

€ 14

€ 9

מושבים אחרים

€ 10

שירות בחירת המושב הינו חינם בשביל נוסעי מחלקת תיירים פרמיום ונוסעים ממחלקת עסקים.

נוסעים במחלקת תיירים יכולים לבחור מושבים תמורת תשלום נוסף:

  • מראש בעת הזמנת כרטיסי הטיסה באתר אינטרנט www.flyuia.com, במרכז הקשר של UIA ובקופות.
  • לאחר רכישת כרטיסי טיסה במרכז הקשר של UIA ובקופות.

תשלום מראש על בחירת המושב זמין לא יותר מאוחר מ-48 שעות לפני מועד הטיסה.

תבדקו את רשימת הטיסות שבהן זמין שירות לבחירת מושבים.

צורו קשר איתנו למען בחירת מושבים

ניתן לשלם מראש עבור ארוחות מועדפות ועבור כבודה במחירים מוזלים.

€ 30

מושבים בשורה ראשונה של מחלקת תיירים

€ 35

€ 30

מקום נוסף לרגליים (שורת החירום)

€ 35

€ 30

מושבים בשורה ראשונה של מחלקת תיירים

€ 35

€ 30

מקום נוסף לרגליים (שורת החירום)

€ 35

€ 50

מושבים בשורה ראשונה של מחלקת תיירים

€ 55

€ 50

מקום נוסף לרגליים (שורת החירום)

€ 55

נוסעים במחלקת תיירים יכולים לבחור מושבים תמורת תשלום נוסף:

  • מראש בעת הזמנת כרטיסי הטיסה באתר אינטרנט www.flyuia.com, במרכז הקשר של UIA ובקופות.
  • לאחר רכישת כרטיסי טיסה במרכז הקשר של UIA ובקופות.

.

צורו קשר איתנו למען בחירת מושבים on board

ניתן לשלם מראש עבור ארוחות מועדפות ועבור כבודה במחירים מוזלים.