בחרו במושב שאתם מעדיפים

דמי שירות עבור בחירת מושבים שנעשה מראש
דמי שירות עבור בחירת מושבים שנעשה בנמל התעופה
דמי שירות עבור בחירת מושבים שנעשה בתוך מטוס

העלות של בחירת מקום:

€ 9

מושבים בשורה ראשונה של מחלקת תיירים

€ 11

€ 9

מקום נוסף לרגליים (שורת החירום)

€ 11

€ 6

מושבים בשורות ראשונות (שורה שנייה ושלישית)

€ 9

€ 4

מושבים ליד חלון וליד מעבר

€ 4

€ 3

מושבים אחרים

€ 3

€ 13

מושבים בשורה ראשונה של מחלקת תיירים

€ 15

€ 13

מקום נוסף לרגליים (שורת החירום)

€ 15

€ 9

מושבים בשורות ראשונות (שורה שנייה ושלישית)

€ 12

€ 6

מושבים ליד חלון וליד מעבר

€ 6

€ 4

מושבים אחרים

€ 4

-

מושבים בשורה ראשונה של מחלקת תיירים

-

€ 35

מקום נוסף לרגליים (שורת החירום)

€ 40

€ 15

מושבים בשורות ראשונות (שורה שנייה ושלישית)

€ 20

€ 13

מושבים ליד חלון וליד מעבר

€ 13

€ 9

מושבים אחרים

€ 9

שירות בחירת המושב הינו חינם בשביל נוסעי מחלקת תיירים פרמיום ונוסעים ממחלקת עסקים.

נוסעים במחלקת תיירים יכולים לבחור מושבים תמורת תשלום נוסף:

  • מראש בעת הזמנת כרטיסי הטיסה באתר אינטרנט www.flyuia.com, במרכז הקשר של UIA ובקופות.
  • לאחר רכישת כרטיסי טיסה במרכז הקשר של UIA ובקופות.
  • אם כבר רכשתם את כרטיסי הטיסה - במרכז הקשר של UIA ובקופות.

תשלום מראש על בחירת המושב זמין לא יותר מאוחר מ-48 שעות לפני מועד הטיסה.

תבדקו את רשימת הטיסות שבהן זמין שירות לבחירת מושבים.

צורו קשר איתנו למען בחירת מושבים

כמו כן, בטיסות סדירות, ניתן להזמין מנות לבחירתכם 36 שעות לפני הטיסה, וגם הטסת כבודה עם הנחה של 50% בתנאי שמשלמים 24 שעות לפני היציאה

העלות של בחירת מקום:

€ 20

מושבים בשורה ראשונה של מחלקת תיירים

€ 20

€ 20

מקום נוסף לרגליים (שורת החירום)

€ 20

€ 20

מושבים בשורה ראשונה של מחלקת תיירים

€ 20

€ 20

מקום נוסף לרגליים (שורת החירום)

€ 20

€ 45

מושבים בשורה ראשונה של מחלקת תיירים

€ 45

€ 45

מקום נוסף לרגליים (שורת החירום)

€ 45

שירות בחירת המושב הינו חינם בשביל נוסעי מחלקת תיירים פרמיום ונוסעים ממחלקת עסקים.

נוסעים במחלקת תיירים יכולים לבחור מושבים תמורת תשלום נוסף:

  • מראש בעת הזמנת כרטיסי הטיסה באתר אינטרנט www.flyuia.com, במרכז הקשר של UIA ובקופות.
  • לאחר רכישת כרטיסי טיסה במרכז הקשר של UIA ובקופות.
  • אם כבר רכשתם את כרטיסי הטיסה - במרכז הקשר של UIA ובקופות.

תשלום מראש על בחירת המושב זמין לא יותר מאוחר מ-48 שעות לפני מועד הטיסה.

תבדקו את רשימת הטיסות שבהן זמין שירות לבחירת מושבים.

צורו קשר איתנו למען בחירת מושבים

כמו כן, בטיסות סדירות, ניתן להזמין מנות לבחירתכם 36 שעות לפני הטיסה, וגם הטסת כבודה עם הנחה של 50% בתנאי שמשלמים 24 שעות לפני היציאה

€ 30

מושבים בשורה ראשונה של מחלקת תיירים

€ 35

€ 30

מקום נוסף לרגליים (שורת החירום)

€ 35

€ 30

מושבים בשורה ראשונה של מחלקת תיירים

€ 35

€ 30

מקום נוסף לרגליים (שורת החירום)

€ 35

€ 50

מושבים בשורה ראשונה של מחלקת תיירים

€ 55

€ 50

מקום נוסף לרגליים (שורת החירום)

€ 55

נוסעים במחלקת תיירים יכולים לבחור מושבים תמורת תשלום נוסף:

  • מראש בעת הזמנת כרטיסי הטיסה באתר אינטרנט www.flyuia.com, במרכז הקשר של UIA ובקופות.
  • לאחר רכישת כרטיסי טיסה במרכז הקשר של UIA ובקופות.
  • אם כבר רכשתם את כרטיסי הטיסה - במרכז הקשר של UIA ובקופות.

.

צורו קשר איתנו למען בחירת מושבים on board

כמו כן, בטיסות סדירות, ניתן להזמין מנות לבחירתכם 36 שעות לפני הטיסה, וגם הטסת כבודה עם הנחה של 50% בתנאי שמשלמים 24 שעות לפני היציאה