בקשה מוקדמת להטסת כלב שירות בסלון המטוס

פרטים אישיים (באותיות לועזיות)

להצטרף למועדון ניתן כאן

פרטי קשר

מידע על טיסה

מידע על כלב

חשוב הטסת בעל חיים מתבצעת בתנאי שהנוסע נוטל על עצמו את מלוא האחריות על בעל החיים, וכן בנוכחות של תעודה רפואית תקפה, תעודת חיסון, היתר יצוא, יבוא או מעבר של בעל חיים ומסמכים אחרים הנדרשים על ידי השירותים המיוחדים בהתאם לתקנות תברואה והסגר שתקפות במדינות יצוא, יבוא או מעבר.

על פי בקשה של חברת התעופה UIA יש למסור מסמכים המוכיחים את הכשרת כלב הנחייה וכן את הצורך בסיוע הכלב זה לנוסע אשר פונה בבקשה.

יש לשלוח את הבקשה להטסת בעל חיים למרכז הקשר של UIA לא יאוחר מ- 24 שעות לפני תחילת הטיסה.

שדות חובה למילוי