דמי שירות

דמי שירות לרכישת כרטיסי טיסה במשרדים למכירה עצמית, במשרדים של שותפים ובאתר אינטרנט של "אוקריין אינטרנשיונל "

 • דמי שירות לרכישת כרטיסי טיסה
 • דמי שירות עבור הכנסת שינויים לכרטיסי טיסה
 • דמי שירות במקרה של החזרת עלות של כרטיסי טיסה
 • דמי שירות להנפקת אישורים שכוללים פרטים אישיים של נוסע
דמי שירות לרכישת כרטיסי טיסה
 • לרכישת כרטיסי טיסה בודדים במשרדים למכירה ששייכים לחברה "אוקריין אינטרנשיונל" דמי שירות ייקבעו בגודל של 25 $ עבור כרטיס אחד.
 • לרכישת כרטיסי טיסה בודדים במשרדים למכירה ששייכים לחברה "אוקריין אינטרנשיונל" ושממוקמים בנמלי התעופה באוקראינה, דמי שירות לטיסות בין לאומיות ייקבעו בגודל של 40 $ עבור כרטיס אחד, דמי שירות לטיסות פנימיות ייקבעו בגודל של 30 $ עבור כרטיס אחד.
 • לרכישת כרטיסי טיסה אשר הזמינו אותם מראש באתר אינטרנט של "אוקריין אינטרנשיונל", עמלה נוספת תיקבע בגודל של 15 $.
 • Uלרכישת כרטיסי טיסה באתר אינטרנט של "אוקריין אינטרנשיונל" ייקבעו סכומי עמלות שונים מ-0 $ עד 10 $ בתלות במסלול הטיסה.
 • לרכישת כרטיסי טיסה לקבוצות בטיסות בין לאומיות דמי שירות ייקבעו בגודל של 15 $ עבור כל כרטיס עם הקבוצה כוללת עד 50 איש ובגודל של 10 $ עבור כל כרטיס עם הקבוצה כוללת עד 100 איש. לרכישת כרטיסי טיסה לקבוצות בטיסות פנימיות דמי שירות ייקבעו בגודל של 5 $ עבור כל כרטיס.
 • אם כרטיסי טיסה נרכשים במסגרת התוכנית "הנחה עבור מרחק" דמי שירות לטיסות בין לאומיות הינם 5 $ עבור כל כרטיס, ואילו לטיסות פנימיות דמי שירות לא ייגבו.
דמי שירות עבור הכנסת שינויים לכרטיסי טיסה
 • דמי שירות עבור הכנסת שינויים לכרטיסי טיסה בודדים לטיסות הן בין לאומיות והן פנימיות ייקבעו בגודל 40 $.
 • דמי שירות עבור הכנסת שינויים (שינוי המסלול, שינוי של תאריך המראה) לכרטיסי טיסה במחלקת תיירים שנרכשו על תנאי תעודת רכישה ייקבעו בגודל של 20 $.
 • דמי שירות עבור הכנסת שינויים (שינוי המסלול, שינוי של תאריך המראה) לכרטיסי טיסה קבוצתיים ייקבעו בגודל של 15 $.
 • בהתאם לבקשת הנוסע יש להכניס שינויים לכרטיס טיסה אם השם של הנוסע היה נכתב באופן לא נכון. אפשר לשנות מספר אותיות בשם אך לא להחליף שם או שם המשפחה כולו. דמי שירות עבור הכנסת שינויים כאלה ייקבעו בגודל 50 $. דמי שירות עבור הכנסת שינויים לכרטיס טיסה לתינוק (שגילו מ-0 עד 2 שנים) ייקבעו בגודל 5 $.
 • מותר להכניס שינויים לכרטיס טיסה אם נוסע החליף את שם המשפחה עקב נישואים. במקרה זה יש להחליף רק את שם המשפחה על בסיס של תעודת הנישואין. דמי שירות במקרה זה ייקבעו בגודל של 50 $.
 • מותר להכניס שינויים לכרטיס טיסה קבוצתי אם אחד מן הנוסעים החליף את שם או את שם המשפחה. דמי שירות במקרה זה ייקבעו בגודל של 15 $.
דמי שירות במקרה של החזרת עלות של כרטיסי טיסה
 • במקרה אם חברת התעופה מחזירה ברצונה החופשי עלות של הכרטיס אשר היה נרכש דרך משרד למכירה משלה ואשר לא השתמשו בו, אין להחזיר את דמי השירות.
 • במקרה אם חברת התעופה מחזירה ברצונה החופשי עלות של הכרטיס אשר היה נרכש דרך אתר אינטרנט של "אוקריין אינטרנשיונל" ואשר לא השתמשו בו, אין להחזיר את דמי השירות. בנוסף לכך יש לגבות דמי שירות נוספים בגודל של 10 $.
 • במקרה אם חברת התעופה מצטרכת להחזיר עלות של הכרטיס אשר היה נרכש דרך אתר אינטרנט של "אוקריין אינטרנשיונל" ואשר לא השתמשו בו עקב נסיבות שלא תלויות בחברת התעופה (אסונות טבע, שביתה, מלחמה הן מוצהרת והן לא מוצהרת, סכנת המלחמה, מעשה חבלה, מצור, מהפכה, מרד, מהומות המוניות, חבלה, ברק, שריפה, סערה, סופה, רעידת אדמה, ערימות שלג, קרח על האדמה, מזג אוויר לא מתאים, פצצה, נסיבות מיוחדות בפיקוח תנועת אוויר, בעיות טכניות, יחסים בין-לאומיים בעיתיים, חרם בין לאומי, פעולות אחרות של מדינות שבעקבותיהן הצדדים אינם יכולים לקיים את התחייבויותיהם וכולי) אין להחזיר את דמי השירות.
דמי שירות להנפקת אישורים שכוללים פרטים אישיים של נוסע
 • בהתאם לבקשה של נוסע או של מייפה כוחו (על בסיס של ייפוי כוח או מסמכים אחרים שייקבעו בחוקה שבפועל), במקרה של הגשת בקשה והגשת תעודה מזהה, הנוסע רשאי לקבל אישור שכולל מידע על פרטים אישיים של הנוסע, מידע על חמש טיסותיו כלשהן בטיסות של "אוקריין אינטרנשיונל" ומידע לגבי עלות של עד חמישה כרטיסים נרכשים – כל זה עבור דמי שירות בגודל של 15$. האישור יונפק רק עם חתימת יד של פקידים שמוסמכים לכך על ידי חברה "אוקריין אינטרנשיונל".
 • בהתאם לבקשה של נוסע או של מייפה כוחו (על בסיס של ייפוי כוח או מסמכים אחרים שייקבעו בחוקה שבפועל), במקרה של הגשת בקשה והגשת תעודה מזהה, הנוסע רשאי לקבל אישור שכולל מידע על פרטים אישיים של הנוסע, מידע על שש או יותר טיסותיו כלשהן בטיסות של "אוקריין אינטרנשיונל" ומידע לגבי עלות של שישה ויותר כרטיסים נרכשים – כל זה עבור דמי שירות בגודל של 30$. האישור יונפק רק עם חתימת יד של פקידים שמוסמכים לכך על ידי חברה "אוקריין אינטרנשיונל".