מדיניות בזמן הטיסה

קווי המדיניות שלנו במהלך טיסות

הבטיחות, ההגנה והנוחות של נוסעינו ושל עובדינו עומדות בראש סולם החשיבות של יוקריין אינטרנשיונל איירליינס. כל מעשה שיפריע לצוות הטיסה או להפעלתו הבטוחה של כלי הטיס אינו חוקי ויטופל בהתאם.

כללי ההתנהגות שלנו במהלך טיסה מיועדים להבטיח את בטיחותם של כולם וכל הנוסעים מחויבים לקיימם.

לנוסעים יש את הזכות:

 • לבטיחות אישית;
 • להחליט שלא לטוס אם קיים חשש סביר בנוגע לביטחון אישי בתוך המטוס; וכן
 • להודיע למי מאנשי הצוות שלנו בדבר קיומה של סכנה לחיים, לבריאות או לכבוד אישי.

הנוסעים נדרשים:

 • להפגין משמעת וסדר אישיים;
 • לציית לכל ההנחיות שניתנות על ידי אנשי הצוות;
 • להניח את כבודת היד וחפצים אישיים במקומות המוגדרים לכך על ידי צוות הטיסה; וכן
 • לשמור על חגורת הבטיחות מהודקת בזמן ששלט "הדקו את חגורות הבטיחות" מואר.

נאסר במפורש על הנוסעים:

 • ליצור מצבים שעלולים לאיים על בטיחות הטיסה, על חיים, על בריאות ועל כבודם האישי של נוסעים אחרים ושל אנשי הצוות;
 • להפגין חוסר כבוד או תוקפנות כלפי אנשי צוות המטוס או נוסעים אחרים או להתנהג בצורה מאיימת, גסה, מעליבה או פרועה;
 • להפריע במתכוון לצוות במילוי תפקידם;
 • לצרוך סמים או חומרים משכרים אחרים;
 • לצרוך אלכוהול מעבר לאלה המוצעים על ידי צוות המטוס;
 • לעשן במטוס, כולל עישון סיגריות אלקטרוניות;
 • לעזוב את המושב במהלך ההמראה או הנחיתה;
 • לחסום מעברים, דלתות שירות או יציאות חירום;
 • לגרום נזק לציוד או לרכוש אחר של חברת UIA על גבי סיפון המטוס;
 • לקחת כל רכוש של חברת UIA מהמטוס או מנמל התעופה;
 • להשתמש בציוד החירום וההצלה ללא אישור מהצוות; או
 • להפר את כללי השימוש במכשירים אלקטרוניים במהלך טיסה..

היה ונוסע לא יפעל לפי ההנחיות, לקברניט המטוס שמורה הזכות:

 • להוציא הוראות והנחיות להם חובה לציית;
 • בכל אמצעי סביר, כולל שימוש בכוח, כלפי מי שאינו מציית להוראות ושהתנהגותו מהווה איום על בטיחות הטיסה ובטחונה; וכן
 • להנחית את המטוס בשדה התעופה הקרוב ולהעביר את העבריין לשליטתם של כוחות אכיפת החוק.

הסנקציות הבאות יופעלו נגד נוסעים שהתנהגותם מצדיקה זאת:

 • פיצוי שיינתן על ידי הנוסע בגין כל הפסד שייגרם בשל מעשה עבריינות בעודו על גבי סיפון המטוס;
 • פיצוי שיינתן על ידי הנוסע בגין כל הפסד חומרי בשל נזק לציוד של חברת UIA;
 • מניעה של זכות עתידית לטוס עם חברת UIA;
 • שלילת פרטיות במקרה בו UIA תפרסם את הפרת הכללים באמצעות התקשורת ובאינטרנט.

יוקריין אינטרנשיונל איירליינס מפרסמת מידע לנוסעים במקומות הבאים:

 • באתר החברה www.flyuia.com
 • במגזין המוענק לנוסעים במהלך טיסות UIA "פנורמה"
 • במשרדי UIA.